Horyzonty polskiego rynku venture capital: wyzwania dla funduszy, start-upów i ekosystemu innowacji

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH oraz Politechnika Warszawska zapraszają na konferencję naukową pt. „Horyzonty polskiego rynku venture capital: wyzwania dla funduszy, start-upów i ekosystemu innowacji”, która odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2023 r. w Auli I w budynku C SGH przy al. Niepodległości 128.

Organizatorzy

Polska potrzebuje rozwiniętego rynku venture capital (VC). Nasz kraj pozostaje stosunkowo atrakcyjnym miejscem dla inwestycji zarówno zagranicznych i krajowych, dlatego warto dyskutować, przygotowywać i wprowadzać rozwiązania, które szeroko wspomogłyby rozwój innowacji, start-upów i bardziej zaawansowanych podmiotów gospodarczych finansowanych przez kapitał akceptujący podwyższone ryzyko. W szczególności chcielibyśmy zająć się oceną obecnej kondycji i możliwości rozwojowych funduszy VC w Polsce, w tym w formule Corporate VC, problematyką finansowania start-upów oraz zagadnieniami stworzenia w Polsce centrum finansowego nowej generacji w kontekście rynku VC.

Konferencja będzie miała charakter gospodarczo-akademicki (4 sesje plenarne), z głównym akcentem położonym na praktyczne spojrzenie na rynek VC, z udziałem zarówno naukowców zajmujących się badaniem tego obszaru, jak i przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji finansowych i rządowych. Szczególnym wydarzeniem będzie dodatkowa sesja, w ramach której zostaną zaprezentowane projekty start-upów poszukujące finansowania, w tym pochodzące ze środowiska Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Politechniki Warszawskiej.

Natomiast ostatnią sesję „Wyzwania rozwoju rynku venture capital w świetle krajowych i zagranicznych badań” chcemy poświęcić przeglądowi wyników działalności naukowo-badawczej środowiska akademickiego.

Po konferencji zostanie wydana monografia składająca się z nadesłanych i wygłoszonych wystąpień.  

Zapraszamy do udziału.

Program
Opis

tarcza–ze–strzala–na–wyciagnietej–dloni

tarcza z czerwoną strzałą na wyciągniętej dłoni

Dzień 1 (27.11 2023)

9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników i powitalna kawa

9:30 - 9:45 Otwarcie konferencji

Przemówienia inauguracyjne:

 • dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, Prorektor SGH
 • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Zarządu FREM SGH
 • prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna Gołda, Dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych, Politechnika Warszawska

9:45 - 10:00 Wręczenie nagrody Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie

10:00 - 10:20 Wystąpienie wstępne

Patric Gresko, Szef Wydziału Innowacji i Inwestycji Technologicznych w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym

10:20 - 11:50 Sesja plenarna 1
Dokąd zmierza rynek funduszy venture capital (VC) w Polsce

Tematyka sesji:

 • Diagnoza stanu VC w Polsce, trendy i prognoza rozwoju rynku VC
 • Źródła finansowania VC w Polsce
 • Rola VC w rozwoju krajowych inteligentnych specjalizacji
 • Wyzwania prawne i regulacyjne rynku VC w Polsce
 • Partnerstwa i współpraca międzynarodowa funduszy VC
 • Zrównoważony rozwój i inwestycje VC w ESG

Uczestnicy sesji:

Maciej Ćwikiewicz, Prezes Zarządu, PFR Ventures

Barbara Nowakowska, Dyrektor Zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE przy Związku Banków Polskich

dr hab. Piotr Ciżkowicz, prof. SGH, Founding Partner Nunatak Capital

Prowadzący: Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Zarządu FREM SGH

 

11:50 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00- 13:30 Sesja plenarna 2
Finansowanie start-upów przez VC

Tematyka sesji:

 • Rola VC w ekosystemie start-upów: stan obecny, trendy
 • Modele finansowania start-upów
 • Wyzwania start-upów podczas pozyskiwania finansowania VC
 • Kryteria i procesy inwestycyjne VC
 • Dotacje na inwestycje funduszy VC
 • Zarządzanie portfelem inwestycji VC
 • Najciekawsze transakcje na rynku

Uczestnicy sesji:

Paweł Michalski, CEO VCleaders

Jan Grochowicz, Managing Partner Freya Capital

Dariusz Żuk, CEO AIP Seed 2.0

Paweł Maj, Partner w Warsaw Equity Group

Jędrzej Kozioł, Członek Zarządu ASI Scanderia Venture

Prowadzący: dr Michał Bańka, Politechnika Warszawska, Akcelerator Accelpoint

 

13:30 - 14:15 Lunch

14:15 - 15:45 Sesja plenarna 3
Rozwój corporate venture capital (CVC) z polskiej perspektywy

Tematyka sesji:

 • Czym jest i dla kogo to dobry model współpracy
 • Rola CVC w strategii przedsiębiorstwa
 • Wyzwania i korzyści związane z partnerstwem pomiędzy start-upami a korporacjami
 • Finansowanie w segmencie CVC, czyli w co inwestują polskie CVC
 • Inwestycje w przyszłościowe branże i technologie
 • Wpływ CVC na ekosystem start-upowy

Uczestnicy sesji:

Marek Garniewski, Prezes Zarządu, Orlen VC Sp. z o.o.

Marcin Szymański, Co-founder, Open Innovation House

Bartłomiej Gola, Patrner Generalny SpeedUp Group

Arnold Wierzejski, Cthings.co

Prowadzący: Jan Niedbalski, PFR Ventures

 

15:45 - 16:00 Przerwa kawowa

16:00 -17:30 Sesja plenarna 4
Fundraising kapitału oczami start-upów oraz funduszy VC

Tematyka sesji:

 • Strategie pozyskiwania kapitału start-upów
 • Kryteria opłacalności inwestycji stosowane przez fundusze VC
 • Metody wyceny w inwestowaniu w start-upy
 • Warunki umów inwestycyjnych między funduszami VC a start-upami
 • Pozafinansowe wsparcie start-upów przez fundusze VC

Uczestnicy sesji:

Tomasz Poniński, Managing Partner Montis Capital

Karolina Wilk Trojanowska, Menedżer Platformy, ff Venture Capital

dr Tomasz Goliński, Założyciel oraz Partner Zarządzający CofounderZone

Michał Ratajczak, Prezes Zarządu, Gridaly

Prowadzący: Bartłomiej Majewski, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, SGH

17:30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

Opis

dlon–wypuszczajaca–starujaca–rakiete

dłoń wypuszczająca startującą rakietę

Dzień 2 (28.11 2023)

9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników i powitalna kawa

9:30 – 11:00 Sesja plenarna 5
Polska jako centrum finansowe nowej generacji a rozwój VC

Tematyka sesji:

 • Postrzeganie Polski jako centrum finansowego
 • Inicjatywy wzmocnienia Polski jako centrum finansowego nowej generacji
 • Rola rynku VC dla kreowania centrum finansowego nowej generacji

Uczestnicy sesji:

dr Agnieszka Butor-Keler, SGH

dr Paweł Widawski, Prezes Zarządu, Fundacja FinTech Poland

dr Mateusz Zawistowski, ff Venture Capital

Adrian Kutnik, GPW Private Market

Prowadzący: dr Kamil Gemra, SGH

 

11:00 - 11:15 Przerwa kawowa

11:15 - 12:45 Sesja plenarna 6
Wyzwania rozwoju rynku VC w świetle krajowych i zagranicznych badań

Tematyka sesji:

 • Innowacyjność gospodarki a rozwój VC
 • Polityka gospodarcza a wspieranie rynku VC
 • Rola kapitału polskiego i zagranicznego na polskim rynku VC
 • Rozwój nowych technologii a rozwój VC

Uczestnicy sesji:

dr hab. Rafał Morawczyński, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr Olena Ivashko, Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Lubelska Akademia WSEI

Michał Lechowski, Aper Ventures

Prowadzący: dr Michał Bańka, Politechnika Warszawska, Akcelerator Accelpoint

 

12:45 -13:00 Podsumowanie konferencji

13:00 - 14:00 Lunch

14.00 - 18.00 Prezentacje start-upów (Pitch me Baby powered by SGH)

 

Opis

Pitch–Me–Baby–LOGO–male

Logo Pitch Me Baby

Partner sesji:

Opis

Accelpoint–logo

Logo Accelpoint
Termin i miejsce konferencji

TERMIN KONFERENCJI

 • 27-28.11.2023

MIEJSCE KONFERENCJI

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
Budynek C, Aula I
al. Niepodległości 128, Warszawa

Rejestracja uczestników

Zachęcamy do śledzenia aktualizacji dotyczących konferencji oraz do rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego.

Rejestracja jest konieczna, aby udział w konferencji był możliwy.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję upływa w dniu:

 • 24.11.2023 o godz. 12:00
Publikacja

Termin nadsyłania zgłoszeń publikacji upływa w dniu:

 • 09.12.2023

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI

Tekst artykułu należy sporządzić w formacie Word (format doc. lub docx)

Czcionka – Times New Roman, wielkość czcionki tekstu 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy standardowe 2,5 cm. Wcięcie akapitowe powinno być wykonane pojedynczą tabulacją tj. 1,25 cm, tekst wyjustowany do lewej.

Stopniowanie rozdziałów/podrozdziałów według poniższego wzoru:

 • Venture Capital, Venture Capital, Venture Capital, Venture Capital
 • 2.1. Venture Capital, Venture Capital, Venture Capital, Venture Capital
 • 2.3.1. Venture Capital, Venture Capital, Venture Capital, Venture Capital

Cytaty w tekście – pismo tekstowe proste w cudzysłowie.

Terminologia obcojęzyczna w tekście: pismo tekstowe, kursywa.

Przypisy prosimy umieszczać na dole strony według numeracji ciągłej, zapis przypisów i bibliografii powinien być przede wszystkim ujednolicony według poniższego wzoru.

Monografie:

 • A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Difin, Warszawa 2007, s. 35.

Prace zbiorowe:

 • D. Wójcik, Rola mediacji między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa, [w:] A. Marek (red.), Zagadnienia ogólne. System prawa karnego, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 360-361.

Artykuły z czasopism naukowych:

 • M. Flaming, W. Kutzman, Pozakarne środki i uregulowania prawne oraz inne sposoby utrzymania dyscypliny w wojsku rzymskim, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1997, nr 2, s. 19-33.

Źródła internetowe:

W przypadku odnoszenia się w tekście do dwóch lub więcej pozycji tego samego autora, nie należy używać skrótu op. cit., ale zamieszczać pełny bądź skrócony tytuł dzieła.

Skróty – należy stosować powszechnie przyjęte łacińskie skróty, typu: ibidem, idem, op. cit., cf. (nie stosując kursywy)

Bibliografia

Monografie:

Uwaga: w bibliografii nie podajemy liczby stron.

 • Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Difin, Warszawa 2007.

Prace zbiorowe:

 • Wójcik D., Rola mediacji między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa, [w:] Marek A. (red.), Zagadnienia ogólne. System prawa karnego, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Artykuły z czasopism naukowych:

 • Flaming M., Kutzman W., Pozakarne środki i uregulowania prawne oraz inne sposoby utrzymania dyscypliny w wojsku rzymskim, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1997, nr 2.

Źródła internetowe:

Jeśli nie ma znamy autora artykułu internetowego, wpisać tylko tytuł (lub określić co jest źródłem):

TABELE, SCHEMATY, WZORY MATEMATYCZNE powinny być edytowalne. Podpisy według wzoru:

Tabela 1 … (tytuł)
Źródło: …

Rysunek 1 …….(tytuł)
Źródło …

Zapożyczone pliki, tabele, grafiki wzory z innego źródła - należy podać ich źródło oraz dostarczyć pisemną zgodę autora na przekopiowanie do przekazanego manuskryptu.

ILUSTRACJE I GRAFIKI prosimy załączyć w formie plików TIF lub JPG dobrej rozdzielczości w szarościach (monografia będzie wydana w kolorach czarno-białym).

Dziękujemy.

Partnerzy konferencji

Akcelerator Accelpoint Sp. z o.o.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE przy Związku Banków Polskich

https://instrumentyfinansoweue.gov.pl

Obraz
Logo Krajowy Punkt Kontaktowy ds. instrumentów finansowych

 

PFR VeNTURES

 

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

 

Patroni medialni:

Obraz
Rzeczpospolita logo
Obraz
rp.pl logo
Rada naukowa konferencji
 • Bożena  Lublińska-Kasprzak, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH
 • prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Piotr Ciżkowicz, prof. SGH
 • dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH
 • dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH
 • dr hab. Paweł Pietrasieński, prof. SGH
 • dr Magdalena Marczewska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Bańka, Politechnika Warszawska
 • dr Kamil Gemra, SGH
 • dr Paweł Widawski, Uniwersytet Warszawski, prezes Fundacji FinTech Poland
 • dr inż. Mariusz Salwin, Politechnika Warszawska
Komitet organizacyjny
 • dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH
 • Bożena  Lublińska-Kasprzak, Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH
 • dr Michał Bańka, Politechnika Warszawska
 • Izabela Suplewska, Akcelerator AccelPoint
RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników konferencji

 1. Administrator
  Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
  Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu pn „Horyzonty polskiego rynku venture capital: wyzwania dla funduszy, start-upów i ekosystemu innowacji”, w tym komunikowania się w związku z organizacją konferencji, a także w celu zgłoszenia artykułu do publikacji po ww konferencji, w tym komunikowania się w związku z publikacją (jeśli dotyczy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (1) (realizacja zadań publicznych), w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  W przypadku wyrażenia zgody Pani/Pana dane będą ponadto przetwarzane w celu przesyłania informacji związanych ze statutową działalnością Uczelni wybiegającą zakresem poza proces kształcenia (oferta edukacyjna, informacje o konferencjach, szkoleniach, wydarzeniach, biuletyny, udział w badaniach, kontakty absolwenckie). W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 4. Dobrowolność podania danych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych oznacza brak możliwości uczestnictwa w konferencji naukowej i/lub w publikacji po konferencji.
 5. Odbiorcy danych
  W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
  Ponadto dane uczestników konferencji  mogą zostać udostępnione jednemu ze współorganizatorów konferencji tj. Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH, dla celów przesyłania informacji związanych ze statutową działalnością Fundacji (informacje o konferencjach, szkoleniach, wydarzeniach, biuletyny, udział w badaniach), pod warunkiem uzyskania na to Pani/Pana zgody.
 6. Czas przetwarzania
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe w związku z rejestracją udziału w konferencji oraz publikacji pokonferencyjnej, jeśli biorą Państwo w niej udział, będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji, obsługi i komunikowania się z Panią/Panem w związku z wydarzeniem oraz publikacją.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz żądania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych opierać się będzie na zgodzie, w dowolnym momencie można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 8. Prawo wniesienia skargi
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
  Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania wydarzenia naukowego, będą wykonywane w jego trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronie internetowej wydarzenia.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm.


Kontakt

Katarzyna Sobiepan

Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

tel. 506 214 767
e-mail: katarzyna.sobiepan@sgh.waw.pl

logo Pitch me Baby
Pitch Me Baby powered by SGH

Zapraszamy do prezentacji swojego projektu

Horyzonty rynku venture capital

Gazeta SGH