Trygve Haavelmo

TRYGVE HAAVELMO, ekonomista z Norwegii. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1989 r. Za przekonujące wyjaśnienie opartych na teorii prawdopodobieństwa podstaw ekonometrii i analizę równoległych struktur ekonomicznych.
fakty z życia i działalności

Urodził się w Skedsmo w Norwegii 13 grudnia 1911 roku, zmarł 28 lipca 1999 roku w Oslo.
Miejsce pracy naukowej: University of Oslo. Oprócz zasług wymienionych przez komitet przyznający Nagrodę Nobla, Trygve Haavelmo udowodnił też, że wzrost wydatków publicznych może powodować wzrost PKB (Produktu Krajowego Brutto) nawet wtedy, gdy są one finansowane w całości z dodatkowych podatków o tej samej wielkości. Jest to tak zwane twierdzenie Haavelmo. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 7 grudnia 1989 roku, nosił tytuł „Econometrics and the welfare state” („Ekonometria a państwo opiekuńcze”).

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO