Tjalling C. Koopmans

TJALLING C. KOOPMANS, ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1975 r. Za prace poświęcone optymalnej alokacji i wykorzystaniu zasobów gospodarczych - wspólnie z Leonidem V. Kantorovichem.
fakty z życia i działalności

Urodził się w Graveland w Holandii w 1910 roku, zmarł w USA w 1985 r. Miejsce pracy naukowej: Yale University, New Haven, CT. U podstaw badań Tjallinga Koopmansa leży problem optymalnego wykorzystania istniejących zasobów produkcyjnych oraz wyboru właściwej struktury i metod wytwarzania, przy uwzględnieniu różnych technologii. Niezależnie od prac z zakresu optymalizacji laureat odnotował doniosłe osiągnięcia na gruncie ekonometrii, a dokładniej teorii modeli wielorównaniowych o równaniach współzależnych. Wykład wygłoszony podczas uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 11 grudnia 1975 roku, nosił tytuł „Concepts of optimality and their users” („Koncepcja optymalizacji a ci, którzy ją stosują”).

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO