Thomas C. Schelling

Thomas C. Schelling, ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2005r Otrzymał Nagrodę Nobla wspólnie z Robertem J. Aumannem, jak brzmi sentencja orzeczenia o przyznaniu nagrody: "za rozszerzenie naszego rozumienia konfliktu i współpracy poprzez analizę w kategoriach teorii gier”.
Na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla dnia 8 grudnia 2005 Thomas C.Schelling wygłosił wykład okolicznościowy ‘An astonishing sixty years: the legacy of Hiroshima’ /60 zadziwiających lat: spuścizna po Hiroszimie/.
fakty z życia i działalności

Urodził się w 1921 roku w Oakland w USA. Miejscem jego pracy naukowej jest Uniwersity of Maryland w Stanach Zjednoczonych.
W połowie lat 50-tych XX wieku uczony zajął się teorią gier w odniesieniu do najistotniejszych wówczas problemów – bezpieczeństwa w skali globalnej i wyścigu zbrojeń. Efektem jego badań stała się wydana w 1960 r książka „Strategia konfliktu” (The Strategy of Conflict), klasyczna pozycja z tej dziedziny. Badał  także sytuacje, w których wprawdzie nie występuje konflikt interesów, ale brak dostatecznej współpracy między uczestnikami negocjacji powoduje, że wszyscy oni ponoszą większe koszty. Mimo podeszłego wieku (obecnie liczy 84 lata) jest czynnym zawodowo naukowcem. W 2004 roku bawił w Polsce i wygłosił wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Zmarł 13 grudnia 2016.

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO