Szkolenia i seminaria dla pracowników

Pracownicy SGH mogą wziąć udział w grupowych szkoleniach i seminariach realizowanych przez jednostki uczelni lub podmioty zewnętrzne.

Szkolenia i seminaria realizowane są w oparciu o program „szyty na miarę”. Za ich kompleksową organizację odpowiada Centrum Otwartej Edukacji, zapraszając do współpracy ekspertów z uczelni i z poza uczelni.

W zależności od tematyki i zdiagnozowanych potrzeb stosuje się dobór celowy lub nabór otwarty. Rejestracja odbywa się poprzez elektroniczny formularz zapisów.  

Centrum Otwartej Edukacji
pok. 150, bud. G
tel.: 22  564 97 23
e-mail: coe@sgh.waw.pl