Podyplomowe Studia Zarządzanie Produktami i Usługami

Podyplomowe Studia Zarządzanie Produktami i Usługami mają na celu pokazanie podejść, metod i technik, według których powinna przebiegać organizacja zarządzania produktami oraz skutecznych i efektywnych metod tworzenia optymalnego portfela produktów. 

Atuty kierunku
Komputer i folder ikona zielona

Atrakcyjny program – najnowsza wiedza, osiągnięcia i rozwiązania w zarządzaniu produktami i usługami

Żarówka ikona

Praktyczne kompetencje – umiejętność wykorzystywania najnowszych rozwiązań do zarządzania produktami

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – unikalny dobór wykładowców oraz doświadczonych menedżerów, analityków, badaczy i doradców

Dlaczego warto?

 • Studia dostarczą nie tylko wiedzę o tym, na czym polega praca menedżera produktów w obszarze business to customer, ale także pomagają rozwijać kompetencje niezbędne w procesie zarządzania produktami i zespołami produktowymi. 
 • Proces kształcenia odbywa się w oparciu o wykorzystywane praktyczne przykłady, analizę studiów przypadku w czasie interaktywnych zajęć o charakterze warsztatów. 
 • Zdobyta wiedza i kompetencje stanowią cenne wsparcie w dalszej karierze zawodowej.
 • Zajęcia prowadzi unikalna kadra wykładowców, doświadczonych menedżerów związanych z zarządzaniem produktami i markami oraz osób zajmujących się analizami, badaniami i doradztwem. 
 • Dodatkowo studia dają możliwość poznania w trakcie zajęć licznych praktyków i otwierają na współpracę ze środowiskami zrzeszającymi menedżerów produktów i usług.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie Produktami i Usługami są polecane osobom pracującym w obszarze zarządzania produktami i usługami w obszarze business to customer lub planującym rozwój kariery zawodowej na takich stanowiskach, jak: 

 • menedżerowie produktów, 
 • menedżerowie usług, 
 • menedżerowie sprzedaży,
 • specjaliści z marketingu,
 • a także wszystkim osobom, które zamierzają poszerzyć wiedzę w obszarze zarządzania produktami i usługami.

Program

BLOK I. PRODUKT i USŁUGA NA RYNKU (52 godz.)

 • Współczesne uwarunkowania rynkowe zarządzania produktami i usługami
 • Potrzeby klientów, potrzeby konsumentów
 • Segmentacja rynku
 • Analiza rynku
 • Marketing strategiczny
 • Problemy Zarządzania Produktami i Usługami
 • Problemy product management – zarządzanie ceną
 • Aspekty prawne zarządzania produktami i usługami na rynku

BLOK II. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PRODUKTAMI I USŁUGAMI (52 godz.)

 • Analiza rynku - strategie zarządzania  produktami i usługami – Blue Ocean
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Wizerunek rynkowy i PR produktów i usług
 • Etyka w zarządzaniu produktami i usługami
 • Wargaming – symulacja rynkowa zarządzania produktami
 • Budowanie silnej marki produktów i usług. Budowanie marki w Internecie
 • Problemy product management – Doświadczenia branży farmaceutycznej zarządzaniu efektywnością komercyjną.
 • Commercial Excellence; Key Account; Sales Force Effectiveness Management.
 • Kształtowanie portfela produktów i usług

BLOK III PROCES OD PROJEKTU DO PRODUKTU / USŁUGI INNOWACYJNOŚĆ I  ZARZĄDZANIE PRODUKTEM i PROJEKTEM ZWIĄZANYM Z PRODUKTAMI (30 godz.)

 • Zarządzanie zespołem dla product managera
 • Rozwój osobisty dla product managera
 • Product management
 • Marketing strategiczny a innowacje

BLOK IV. FINANSE PRODUKTÓW I USŁUG (12 godz.)

 • Aspekty finansowe
 • Marketing strategiczny – wskaźniki marketingowe

BLOK V. LOGISTYKA i SPRZEDAŻ PRODUKTÓW i USŁUG (10 godz.)

 • Analizy portfelowe
 • ZPiU w sieci – Product i usługa Digitalu

BLOK VI. KOMUNIKACJA – PRODUKT i USŁUGA (14 godz.)

 • Planowanie mediów
 • Media społecznościowe w zarządzaniu  produktami i usługami

Razem: 170 godz.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Maria Aluchna

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości SGH. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Produktami i Usługami SGH. Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania strategicznego.  

Stypendystka m.in. Deutscher Akademischer Austauschdienst, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia między innymi z Nadzoru korporacyjnego i Zarządzania strategicznego, a także zajęcia z zakresu wybranych zagadnień zarządzania i ładu korporacyjnego na studiach podyplomowych, doktoranckich, MBA oraz w ramach szkoleń dla przedsiębiorstw. Kierownik i wykonawca grantów badawczych, ekspert Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na Recz Nauki. Członek European Corporate Governance Institute (ECGI), European Academy of Management (EURAM), a także kolegiów redakcyjnych w czasopismach „European Journal of Economics and Management”, „Journal of Knowledge Globalization”, „Przegląd Organizacji” i „e-Mentor”. Gościnnie wykładała między innymi na Cambridge University, Nottingham Business School, BPP University College, ZHAW School of Management and Law (Winterthur) oraz Universidad Internacional de Cataluña. Autorka wielu publikacji w tym monografii (m.in. „Własność a corporate governance”. „Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych”. „Pespektywa międzynarodowa oraz Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych”, współredaktorka monografii między innymi „Corporate governance in Central Europe and Russia”, „Women on boards. An international perspective”, „Dynamics of CSR. Towards a critical approach”), artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Współpracuje z kancelarią prawną Głuchowski, Siemiątkowski i Zwara w zakresie ładu korporacyjnego.

Wykładowcy

dr hab. Grażyna Aniszewska-Banaś, prof. SGH 

Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania SGH. Kierownik Canadian Executive MBA Program (CEMBA) Centrum Programów MBA. Specjalizuje się w kulturowych aspektach fuzji i przejęć, zarządzaniu transkulturowym, zachowaniach organizacyjnych, społecznej odpowiedzialności biznesu.

Autorka licznych publikacji dotyczących kultury i tożsamości organizacyjnej. Uczestniczka licznych staży zagranicznych m.in. w Université du Quebec à Montreal, University of Minnesota, Minneapolis, Erasmus University w Rotterdamie, Kobe University. Brała udział w szkoleniach JICA i AOTS w Japonii.
Rafał Mrówka zdjęcie
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH 

Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zajmuje się przywództwem w biznesie, społeczną odpowiedzialnością biznesu, analizą nowoczesnych modeli organizacji i transformacją cyfrową, badaniami satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz public relations.  

Jest on także Dyrektorem Biura Programów MBA w SGH, kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH w języku polskim, według rankingów jeden z najlepszych tego typu programów w Polsce) i wykładowcą przywództwa w tym programie oraz w programie MBA SGH-WUM w Ochronie Zdrowia. Jest także kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH. Ukończył kilkanaście szkoleń, w tym zaawansowany szkolenie dotyczące Design Thinking w HPI Academy w Niemczech oraz International Management Teachers Academy w Bled w Słowenii. Wykładał lub przebywał na programach badawczych w Tel Aviv University (Izrael) i Universite Catholique de Lille (Francja). Aktywnie działa na rynku doradczym i szkoleniowym – ma ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO - United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów oraz budowaniem wizerunku organizacji, osób, produktów. Jest współpracownikiem Digital University. Jest wiceprzewodniczącym rady Fundacji Szkoła Liderów kreującej postawy przywódcze w społeczeństwie.  Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych, w tym książek „Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk” (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010) i „Organizacja hiperarchiczna – czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie” (Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013) – rozprawa habilitacyjna, nowe trendy w zarządzaniu, nowe modele biznesowe oparte o wykorzystanie podejścia open source i współpracy w wirtualnych społecznościach. 
Więcej informacji: http://web.sgh.waw.pl/~rmrowka/    
dr Maria Roszkowska-Menkes  

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Od początku kariery naukowej związana z Katedrą Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Sekretarz Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach, adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania.  

W pracy badawczej i dydaktycznej specjalizuje się w problematyce zrównoważonego biznesu, w szczególności w odniesieniu do zarządzania strategicznego, innowacji modeli biznesowych oraz komunikacji. Wykładowczyni programów MBA-SGH i Canadian Executive MBA. Trenerka i wykładowczyni na szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu komunikacji i zrównoważonego biznesu (projekty realizowane m.in. dla SGH, SGGW, WSE im. ks. J. Tischnera, PARP, Fundacji Akredytacji i Promocji Kierunków Ekonomicznych). Wcześniej związana z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie pełniła funkcję koordynatorki ds. promocji i portalu.  
dr Renata Pajewska-Kwaśny 

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Od początku swojej pracy naukowej związana ze Szkoła Główną Handlową w Warszawie, najpierw jako asystent w Katedrze Polityki Gospodarczej, następnie Zarządzania w Gospodarce, by od 1997 r. na stałe związać się z ubezpieczeniami oraz Katedrą Ryzyka i Ubezpieczeń, w której pracuje jako adiunkt.  

Łączy pracę naukową z praktyką – przez kilka lat pracowała w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmowała się m.in. martwymi kontami i polisami szwajcarskimi. W latach 2008–2012 i 2016–2020 pełniła funkcję prodziekana Studium Magisterskiego. Wykładowca z zakresu ubezpieczeń, finansów przedsiębiorstwa, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Kierownik wielu studiów podyplomowych o tematyce finansowej. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, ubezpieczeń gospodarczych, w tym zwłaszcza ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń katastroficznych. 
dr Tomasz Serwański  

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania SGH. Specjalizuje się w społeczno-kulturowych aspektach zarządzania - symbolizmie marek i marketingu kulturowym oraz uwarunkowaniach zachowań współczesnych konsumentów.

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w socjologii organizacji (władza organizacyjna). Studiował zarządzanie w Nijmegen School of Management i komunikowanie organizacyjne na podyplomowych studiach Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH.
 Joanna Żukowska zdjęcie
dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH  

Profesor w Zakładzie Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w SGH. Kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu. Kierownik Studiów Podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coacha oraz Studiów Podyplomowych Technologie i Procesy Przyszłości. Ekspert w IMMOQEE. Koordynator merytoryczny programu Global Biznes Practicum w ramach SGH-MBA.  

Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego jest przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Wieloletni coach. Członek ICF. Odbyła staże na Uniwersytecie w Bolonii i na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. Prowadziła wykłady w Toulouse Business School, ISCAP Porto, Vilnius Business School, Turku School of Economics, ISCTE Lisbon, Budapest Business School, Chulalongkorn University, Universita Bicocca di Milano, Universita di Firence. Wchodziła w skład zespołu ekspertów realizujących projekty strategicznego HR między innymi w Totalizatorze Sportowym, Leroy Merlin, Raiffeisen Leasing, Santander, Eurocash, Novartis, Bosch Siemens, EBM Polska, Urząd Miasta Warszawa, Urząd Miasta Piekary Śląskie, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Future Processing, SNG, Enkev Polska i innych. Specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu personelem, coachingu, komunikacji marketingowej, kreowaniu relacji z klientem. Jej główny obszar zainteresowań badawczych stanowi strategiczne zarzadzanie kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i koncepcji dotyczących pomiaru form rozwoju kompetencji pracowników. Ponadto prowadzi badania w obszarze kapitału relacyjnego. Autorka licznych publikacji naukowych z wyżej wymienionych tematów.   
Andrzej Monastyrski 

Konsultant biznesowy, mówca motywacyjny. Wykładowca studiów podyplomowych SGH. Ekspert w zakresie wzrostu przychodów, zarządzania sprzedażą, budowania standardów sprzedaży i obsługi klienta. W zespole konsultantów Extend, odpowiada za projekty doradcze w obszarze zarządzania sprzedażą oraz przywództwa.  

Wcześniej pracował jako szef konsultingu w Leverage, dyrektor sprzedaży Bibby Financial Services oraz jako dyrektor zarządzający Mercuri International Poland. W drugiej połowie lat 90-tych był współtwórcą dwóch firm szkoleniowych. Łącznie posiada ponad 20 lat doświadczeń w sprzedaży oraz zarządzaniu sprzedażą. Pracuje z klientami w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. W 2004 r. rozpoczął pracę jako manager w Mercuri International, gdzie od 2006 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego. Dzięki wcześniejszemu doświadczeniu wyspecjalizował się w prowadzeniu projektów rozwoju produktywności sprzedaży. Jego główne obszary ekspertyzy to: restrukturyzacja działów oraz procesów sprzedaży dla zapewnienia długofalowego wzrostu przychodów, zarządzanie działami oraz poprawa efektywność kontaktu z klientem w sprzedaży i obsłudze. Większość projektów, które prowadził, dotyczyła wzrostu skuteczności sprzedaży w sektorze finansowym (w tym w firmach faktoringowych), handlu detalicznym oraz IT/Telco. Pracował dla takich organizacji jak: PKO BP, BZ WBK (Santander Bank), Fortis Bank (BNP Paribas), Bank DnB NORD, Bibby Financial Services, Play GSM (P4), Microsoft, Philips, Electrolux, Statoil, Atlas Copco, Carrier. Obszary merytoryczne jego pracy to: analiza, projektowanie modeli sprzedaży, wdrożenia, zarządzanie oraz przywództwo w sprzedaży, coaching, pomiar działań handlowych oraz rezultatów oraz szkolenia z technik sprzedaży. Jest doceniany za wysokie zaangażowanie, profesjonalizm oraz z dolności komunikacyjne.  Przed dołączeniem do Mercuri International Andrzej stworzył dwie firmy szkoleniowe. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing, zdał egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek skarbu państwa. Fascynuje go hiszpańska i portugalska kultura, historia oraz kuchnia. W wolnych chwilach aktywnie uprawia żeglarstwo morskie.
Antoni Trela 

Partner w agencji doradztwa strategii marki CPC Brand Consultants. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Ming Chuang University na Tajwanie, oraz Miami Ad School San Francisco. Wykładowca i członek rady programowej Szkoły Strategii Marki SAR, członek kapituły konkursu Papaya Young Directors, juror konkursu Effie Awards.

Prowadził projekty dla takich marek jak Play, ING, Credit Agricole, Allegro czy Żabka.  
mgr inż. Arkadiusz Wójcik 

Manager marketingu i sprzedaży w obszarach technologicznych. Absolwent Politechniki Śląskiej i Wyższej Szkoły Bankowej. Uczestnik programów INSEAD, London Business School. Aktywny biznesowo od lat 90, od ponad 20 lat z wyboru manager wykonawczy. Posiada wysoką ekspertyzę w marketingu i sprzedaży na rynku konsumenckim (B2C) i biznesowym (B2B).

Doświadczenie zdobywał pracując w TP, Dell, Orange, Samsung, Goodram oraz współpracując z Ving, Spokey i International House. Specjalizuje się tematyce dotyczącej strategiami produktowymi i cenowymi. Wraz z zespołami opracowuje i wdraża innowacje w zakresie marketingu i sprzedaży. Ekspert, doradca, członek rad nadzorczych oraz wykładowca współpracujący.
Łukasz Sowiński 

HR manager, ekspert ds. szkoleń, rozwoju z około 20-letnim doświadczeniem na rynku polskim i międzynarodowym (branże finansowa, retail, HoReCa ). Lider nastawiony na integrację funkcji HR z biznesem, wspierający rozwój i umacnianie pozycji rynkowej firm. Blisko współpracujący z zarządami spółek.  

Rekruter z sukcesami wyszukujący kadrę managerska poziom c, c-1, c-2 i wysokospecjalistyczną. Change manager. Konsultant i doradca strategiczny w tematach HR. Interim Executive HR manager. Laureat nagrody TOP HR Manager Polska 2016, półfinalista HR Business Partner 2018. Prelegent na konferencjach branżowych na temat relacji HR z biznesem. Wykładowca studiów podyplomowych na kilku uczelniach. Absolwent programu MBA HR.  
prof. dr hab. Małgorzata Bombol 

Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością SGH, kierownik Katedry Marketingu Wartości SGH. Doradca Deutsche Bank Polska, ekspert w firmach consultingowych, badań rynku (4PResearch Mix, PTBRiO) oraz członek komitetów inwestycyjnych. Specjalizuje się w badaniach klientów indywidualnych i instytucjonalnych.  

Tematyka zajęć i badań naukowych koncentruje się wokół teorii zachowań konsumenckich, budowania relacji rynkowych oraz profesjonalnej obsługi klienta. Autorka ponad 130 publikacji naukowych, między innym na temat zachowań klientów, stylów życia polskiej klasy średniej i wyższej, segmentu klientów affluent oraz marketingu doświadczeń. W działalności eksperckiej zajmuje się między innymi badaniami potencjału rynkowego firm start-up, projektowaniem, nadzorowaniem przebiegu oraz analizą wyników badań rynkowych. Wykładowca uniwersytetów w Genui, Monachium, Porto i Lizbonie.
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja zakończona.

Na każdą edycję przyjmowanych jest około 20–25 słuchaczy.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach,
 • egzamin – praca zaliczeniowa,
 • przygotowanie w formie pisemnej pracy końcowej i jej obrona.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki 17:00–20:40 i soboty 8:30–17:30.

Planowany start 16. edycji – Listopad 2023 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi: 8500 zł (wpłata jednorazowa przy zapisie).

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach, jednak wówczas opłata wynosi 8800 zł.

Struktura wpłat wygląda następująco:

 • I rata – 4800 zł – płatna przy zapisie
 • II rata – 4000 zł  do 31 stycznia 2023 r.

Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

informacje dla kandydatów
dr Tomasz Serwański
tel.: +48 534 833 100
e-mail: tserwa@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Maria Aluchna
tel.: +48 22 564 93 40
e-mail: maluch@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Teorii Zarządzania
al. Niepodległości 162, bud. „M”, pok. 327
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Teorii Zarządzania

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki 17:00–20:40 i soboty 8:30–17:30.
 • Opłata za całość studiów: 8500 zł (możliwe raty). 
zdjęcie Maria Aluchna studia podyplomowe SGH
Kierownik studiów

prof. dr hab. Maria Aluchna
tel.: +48 22 564 93 40
e-mail: maluch@sgh.waw.pl

Kontakt

dr Tomasz Serwański
tel.: +48 534 833 100
e-mail: tserwa@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA