Podyplomowe Studia Zarządzanie Produktami i Usługami

Podyplomowe Studia Zarządzanie Produktami i Usługami mają na celu pokazanie podejść, narzędzi i technik zarządzania produktami, skutecznych i efektywnych metod tworzenia optymalnego portfela produktów oraz sposobów zarządzania zespołem dla menedżera produktu.

Atuty kierunku
Komputer i folder ikona zielona

Atrakcyjny program – najnowsza wiedza, osiągnięcia i rozwiązania w zarządzaniu produktami i usługami

Żarówka ikona

Praktyczne kompetencje – umiejętność wykorzystywania najnowszych rozwiązań do zarządzania produktami

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – unikalny dobór wykładowców oraz doświadczonych menedżerów, analityków, badaczy i doradców

Dlaczego warto?

 • Studia dostarczają nie tylko wiedzę o tym, na czym polega praca menedżera produktów w obszarze business to customer, ale także pomagają rozwijać kompetencje niezbędne w procesie zarządzania produktami i zespołami produktowymi. 
 • Proces kształcenia odbywa się w oparciu o wykorzystywane praktyczne przykłady, analizę studiów przypadku w czasie interaktywnych zajęć o charakterze warsztatów. 
 • Zdobyta wiedza i kompetencje stanowią cenne wsparcie w dalszej karierze zawodowej.
 • Zajęcia prowadzi unikalna kadra wykładowców, doświadczonych menedżerów związanych z zarządzaniem produktami i markami oraz osób zajmujących się analizami, badaniami i doradztwem. 
 • Dodatkowo studia dają możliwość poznania w trakcie zajęć licznych praktyków i otwierają na współpracę ze środowiskami zrzeszającymi menedżerów produktów i usług.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie Produktami i Usługami są polecane osobom pracującym w obszarze zarządzania produktami i usługami w obszarze business to customer lub planującym rozwój kariery zawodowej na takich stanowiskach, jak: 

 • menedżerowie produktów, 
 • menedżerowie usług, 
 • menedżerowie sprzedaży,
 • specjaliści marketingu,
 • a także wszystkim osobom, które zamierzają poszerzyć wiedzę w obszarze zarządzania produktami i usługami.

Program

Program studiów obejmuje 170 godz. zajęć dydaktycznych.

BLOK I. PRODUKT I USŁUGA NA RYNKU

 • Współczesne uwarunkowania rynkowe zarządzania produktami i usługami
 • Analiza rynku
 • Potrzeby klientów, potrzeby konsumentów
 • Segmentacja rynku
 • Marketing strategiczny
 • Problemy zarządzania produktami i usługami
 • Aspekty prawne zarządzania produktami i usługami na rynku

BLOK II. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PRODUKTAMI I USŁUGAMI

 • Strategie zarządzania produktami i usługami
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Budowanie silnej marki produktów i usług
 • Etyka w zarządzaniu produktami i usługami
 • Symulacja rynkowa zarządzania produktami
 • Kształtowanie portfela produktów i usług, analizy portfelowe

BLOK III. PROCES OD PROJEKTU DO PRODUKTU / USŁUGI (INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I PROJEKTEM ZWIĄZANYM Z PRODUKTAMI)

 • Zarządzanie projektem a zarządzanie produktem
 • Wprowadzanie produktu na rynek
 • Dostarczanie wartości klientom
 • Customer experience
 • Innowacyjność w zarządzaniu produktami i usługami
 • Zarządzanie zespołem dla menedżera produktu

BLOK IV. FINANSE PRODUKTÓW I USŁUG

 • Aspekty finansowe w zarządzaniu produktami i usługami
 • Wskaźniki marketingowe

BLOK V. LOGISTYKA I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG

 • Zarządzanie ceną
 • Zarządzanie kanałami dystrybucji
 • Produkt i usługa w sieci

BLOK VI. KOMUNIKACJA – PRODUKT I USŁUGA

 • Planowanie mediów
 • Media społecznościowe w zarządzaniu produktami i usługami
 • Wizerunek rynkowy oraz PR produktów i usług

Kierownik studiów

dr Justyna Szumniak-Samolej

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi wykłady, szkolenia, badania naukowe z zakresu m.in. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), mediów społecznościowych, innowacyjnych i zrównoważonych modeli biznesowych, etyki biznesu, otwartych innowacji oraz zarządzania w gospodarce sieciowej.

Autorka i współautorka publikacji naukowych (m.in. książek: Corporate Social Responsibility and Sustainability. From Values to Impact, CSR in Contemporary Poland: Institutional Perspectives and Stakeholder Experiences, Rozmowy z liderami biznesu społecznego w Polsce, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej). Autorka i współautorka licznych badań naukowych. Odbyła staż naukowy w University of Technology Sydney (Australia). Prowadziła zajęcia dydaktyczne w Nottingham Business School (UK), Estice International Business School oraz ESSCA School of Management (Francja). Członkini Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności SGH. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Produktami i Usługami oraz sekretarz Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą w SGH. Ekspertka w konkursie „Dobroczyńca Roku” organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W przeszłości także: ekspertka w programie Climate Leadership UNEP, ekspertka naukowa w magazynie „Kompendium CSR”, mentorka w Programie Stowarzyszenia Organizacji Narodów Zjednoczonych „Ambasador/ka Zrównoważonego Rozwoju”, współorganizatorka ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. społecznej odpowiedzialności organizacji, członkini grupy roboczej w Ministerstwie Rozwoju ds. edukacji i popularyzacji CSR Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Wykładowcy

Wybrani wykładowcy:

Maria Aluchna zdjęcie
prof. dr hab. Maria Aluchna

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości SGH. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Produktami i Usługami SGH. Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania strategicznego.  

Stypendystka m.in. Deutscher Akademischer Austauschdienst, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia między innymi z Nadzoru korporacyjnego i Zarządzania strategicznego, a także zajęcia z zakresu wybranych zagadnień zarządzania i ładu korporacyjnego na studiach podyplomowych, doktoranckich, MBA oraz w ramach szkoleń dla przedsiębiorstw. Kierownik i wykonawca grantów badawczych, ekspert Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na Recz Nauki. Członek European Corporate Governance Institute (ECGI), European Academy of Management (EURAM), a także kolegiów redakcyjnych w czasopismach „European Journal of Economics and Management”, „Journal of Knowledge Globalization”, „Przegląd Organizacji” i „e-Mentor”. Gościnnie wykładała między innymi na Cambridge University, Nottingham Business School, BPP University College, ZHAW School of Management and Law (Winterthur) oraz Universidad Internacional de Cataluña. Autorka wielu publikacji w tym monografii (m.in. „Własność a corporate governance”. „Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych”. „Pespektywa międzynarodowa oraz Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych”, współredaktorka monografii między innymi „Corporate governance in Central Europe and Russia”, „Women on boards. An international perspective”, „Dynamics of CSR. Towards a critical approach”), artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Współpracuje z kancelarią prawną Głuchowski, Siemiątkowski i Zwara w zakresie ładu korporacyjnego.
dr hab. Grażyna Aniszewska-Banaś, prof. SGH 

Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania SGH. Kierownik Canadian Executive MBA Program (CEMBA) Centrum Programów MBA. Specjalizuje się w kulturowych aspektach fuzji i przejęć, zarządzaniu transkulturowym, zachowaniach organizacyjnych, społecznej odpowiedzialności biznesu.

Autorka licznych publikacji dotyczących kultury i tożsamości organizacyjnej. Uczestniczka licznych staży zagranicznych m.in. w Université du Quebec à Montreal, University of Minnesota, Minneapolis, Erasmus University w Rotterdamie, Kobe University. Brała udział w szkoleniach JICA i AOTS w Japonii.
prof. dr hab. Małgorzata Bombol 

Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością SGH, kierownik Katedry Marketingu Wartości SGH. Doradca Deutsche Bank Polska, ekspert w firmach consultingowych, badań rynku (4PResearch Mix, PTBRiO) oraz członek komitetów inwestycyjnych. Specjalizuje się w badaniach klientów indywidualnych i instytucjonalnych.  

Tematyka zajęć i badań naukowych koncentruje się wokół teorii zachowań konsumenckich, budowania relacji rynkowych oraz profesjonalnej obsługi klienta. Autorka ponad 130 publikacji naukowych, między innym na temat zachowań klientów, stylów życia polskiej klasy średniej i wyższej, segmentu klientów affluent oraz marketingu doświadczeń. W działalności eksperckiej zajmuje się między innymi badaniami potencjału rynkowego firm start-up, projektowaniem, nadzorowaniem przebiegu oraz analizą wyników badań rynkowych. Wykładowca uniwersytetów w Genui, Monachium, Porto i Lizbonie.
Andrzej Monastyrski 

Konsultant biznesowy, mówca motywacyjny. Wykładowca studiów podyplomowych SGH. Ekspert w zakresie wzrostu przychodów, zarządzania sprzedażą, budowania standardów sprzedaży i obsługi klienta. W zespole konsultantów Extend, odpowiada za projekty doradcze w obszarze zarządzania sprzedażą oraz przywództwa.  

Wcześniej pracował jako szef konsultingu w Leverage, dyrektor sprzedaży Bibby Financial Services oraz jako dyrektor zarządzający Mercuri International Poland. W drugiej połowie lat 90-tych był współtwórcą dwóch firm szkoleniowych. Łącznie posiada ponad 20 lat doświadczeń w sprzedaży oraz zarządzaniu sprzedażą. Pracuje z klientami w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. W 2004 r. rozpoczął pracę jako manager w Mercuri International, gdzie od 2006 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego. Dzięki wcześniejszemu doświadczeniu wyspecjalizował się w prowadzeniu projektów rozwoju produktywności sprzedaży. Jego główne obszary ekspertyzy to: restrukturyzacja działów oraz procesów sprzedaży dla zapewnienia długofalowego wzrostu przychodów, zarządzanie działami oraz poprawa efektywność kontaktu z klientem w sprzedaży i obsłudze. Większość projektów, które prowadził, dotyczyła wzrostu skuteczności sprzedaży w sektorze finansowym (w tym w firmach faktoringowych), handlu detalicznym oraz IT/Telco. Pracował dla takich organizacji jak: PKO BP, BZ WBK (Santander Bank), Fortis Bank (BNP Paribas), Bank DnB NORD, Bibby Financial Services, Play GSM (P4), Microsoft, Philips, Electrolux, Statoil, Atlas Copco, Carrier. Obszary merytoryczne jego pracy to: analiza, projektowanie modeli sprzedaży, wdrożenia, zarządzanie oraz przywództwo w sprzedaży, coaching, pomiar działań handlowych oraz rezultatów oraz szkolenia z technik sprzedaży. Jest doceniany za wysokie zaangażowanie, profesjonalizm oraz z dolności komunikacyjne.  Przed dołączeniem do Mercuri International Andrzej stworzył dwie firmy szkoleniowe. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing, zdał egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek skarbu państwa. Fascynuje go hiszpańska i portugalska kultura, historia oraz kuchnia. W wolnych chwilach aktywnie uprawia żeglarstwo morskie.
Rafał Mrówka zdjęcie
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH 

Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zajmuje się przywództwem w biznesie, społeczną odpowiedzialnością biznesu, analizą nowoczesnych modeli organizacji i transformacją cyfrową, badaniami satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz public relations.  

Jest on także Dyrektorem Biura Programów MBA w SGH, kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH w języku polskim, według rankingów jeden z najlepszych tego typu programów w Polsce) i wykładowcą przywództwa w tym programie oraz w programie MBA SGH-WUM w Ochronie Zdrowia. Jest także kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH. Ukończył kilkanaście szkoleń, w tym zaawansowany szkolenie dotyczące Design Thinking w HPI Academy w Niemczech oraz International Management Teachers Academy w Bled w Słowenii. Wykładał lub przebywał na programach badawczych w Tel Aviv University (Izrael) i Universite Catholique de Lille (Francja). Aktywnie działa na rynku doradczym i szkoleniowym – ma ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO - United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów oraz budowaniem wizerunku organizacji, osób, produktów. Jest współpracownikiem Digital University. Jest wiceprzewodniczącym rady Fundacji Szkoła Liderów kreującej postawy przywódcze w społeczeństwie.  Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych, w tym książek „Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk” (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010) i „Organizacja hiperarchiczna – czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie” (Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013) – rozprawa habilitacyjna, nowe trendy w zarządzaniu, nowe modele biznesowe oparte o wykorzystanie podejścia open source i współpracy w wirtualnych społecznościach. 
Więcej informacji: http://web.sgh.waw.pl/~rmrowka/    
Renata Pajewska-Kwaśny zdjęcie
dr Renata Pajewska-Kwaśny 

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Od początku swojej pracy naukowej związana ze Szkoła Główną Handlową w Warszawie, najpierw jako asystent w Katedrze Polityki Gospodarczej, następnie Zarządzania w Gospodarce, by od 1997 r. na stałe związać się z ubezpieczeniami oraz Katedrą Ryzyka i Ubezpieczeń, w której pracuje jako adiunkt.  

Łączy pracę naukową z praktyką – przez kilka lat pracowała w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmowała się m.in. martwymi kontami i polisami szwajcarskimi. W latach 2008–2012 i 2016–2020 pełniła funkcję prodziekana Studium Magisterskiego. Wykładowca z zakresu ubezpieczeń, finansów przedsiębiorstwa, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Kierownik wielu studiów podyplomowych o tematyce finansowej. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, ubezpieczeń gospodarczych, w tym zwłaszcza ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń katastroficznych. 
wykładowca studia podyplomowe
dr Tomasz Serwański  

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania SGH. Specjalizuje się w społeczno-kulturowych aspektach zarządzania - symbolizmie marek i marketingu kulturowym oraz uwarunkowaniach zachowań współczesnych konsumentów.

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w socjologii organizacji (władza organizacyjna). Studiował zarządzanie w Nijmegen School of Management. Kierownik Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH.
Łukasz Sowiński 

HR manager, ekspert ds. szkoleń, rozwoju z około 20-letnim doświadczeniem na rynku polskim i międzynarodowym (branże finansowa, retail, HoReCa ). Lider nastawiony na integrację funkcji HR z biznesem, wspierający rozwój i umacnianie pozycji rynkowej firm. Blisko współpracujący z zarządami spółek.  

Rekruter z sukcesami wyszukujący kadrę managerska poziom c, c-1, c-2 i wysokospecjalistyczną. Change manager. Konsultant i doradca strategiczny w tematach HR. Interim Executive HR manager. Laureat nagrody TOP HR Manager Polska 2016, półfinalista HR Business Partner 2018. Prelegent na konferencjach branżowych na temat relacji HR z biznesem. Wykładowca studiów podyplomowych na kilku uczelniach. Absolwent programu MBA HR.  
Antoni Trela 

Partner w agencji doradztwa strategii marki CPC Brand Consultants. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Ming Chuang University na Tajwanie, oraz Miami Ad School San Francisco. Wykładowca i członek rady programowej Szkoły Strategii Marki SAR, członek kapituły konkursu Papaya Young Directors, juror konkursu Effie Awards.

Prowadził projekty dla takich marek jak Play, ING, Credit Agricole, Allegro czy Żabka.  
 Joanna Żukowska zdjęcie
dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH  

Profesor w Zakładzie Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w SGH. Kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu. Kierownik Studiów Podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coacha oraz Studiów Podyplomowych Technologie i Procesy Przyszłości. Ekspert w IMMOQEE. Koordynator merytoryczny programu Global Biznes Practicum w ramach SGH-MBA.  

Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego jest przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Wieloletni coach. Członek ICF. Odbyła staże na Uniwersytecie w Bolonii i na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. Prowadziła wykłady w Toulouse Business School, ISCAP Porto, Vilnius Business School, Turku School of Economics, ISCTE Lisbon, Budapest Business School, Chulalongkorn University, Universita Bicocca di Milano, Universita di Firence. Wchodziła w skład zespołu ekspertów realizujących projekty strategicznego HR między innymi w Totalizatorze Sportowym, Leroy Merlin, Raiffeisen Leasing, Santander, Eurocash, Novartis, Bosch Siemens, EBM Polska, Urząd Miasta Warszawa, Urząd Miasta Piekary Śląskie, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Future Processing, SNG, Enkev Polska i innych. Specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu personelem, coachingu, komunikacji marketingowej, kreowaniu relacji z klientem. Jej główny obszar zainteresowań badawczych stanowi strategiczne zarzadzanie kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i koncepcji dotyczących pomiaru form rozwoju kompetencji pracowników. Ponadto prowadzi badania w obszarze kapitału relacyjnego. Autorka licznych publikacji naukowych z wyżej wymienionych tematów.   
mgr inż. Arkadiusz Wójcik 

Manager marketingu i sprzedaży w obszarach technologicznych. Absolwent Politechniki Śląskiej i Wyższej Szkoły Bankowej. Uczestnik programów INSEAD, London Business School. Aktywny biznesowo od lat 90, od ponad 20 lat z wyboru manager wykonawczy. Posiada wysoką ekspertyzę w marketingu i sprzedaży na rynku konsumenckim (B2C) i biznesowym (B2B).

Doświadczenie zdobywał pracując w TP, Dell, Orange, Samsung, Goodram oraz współpracując z Ving, Spokey i International House. Specjalizuje się tematyce dotyczącej strategiami produktowymi i cenowymi. Wraz z zespołami opracowuje i wdraża innowacje w zakresie marketingu i sprzedaży. Ekspert, doradca, członek rad nadzorczych oraz wykładowca współpracujący.
„ ”

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Na każdą edycję przyjmowanych jest około 32 słuchaczy.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach,
 • egzamin – praca zaliczeniowa,
 • przygotowanie w formie pisemnej pracy końcowej i jej obrona.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki 17:10–20:20 i soboty 9:00–18:00.

Planowany start 16. edycji – Listopad 2023 r.

Harmonogram zjazdów 16 edycji PS Zarządzanie Produktami i Usługami:

 • 24–25.11.2023 r.
 • 08–09.12.2023 r.
 • 12–13.01.2024 r.
 • 02–03.02.2024 r.
 • 16–17.02.2024 r.
 • 01–02.03.2024 r.
 • 15–16.03.2024 r.
 • 05–06.04.2024 r.
 • 19–20.04.2024 r.
 • 17–18.05.2024 r.
 • 07–08.06.2024 r.
 • 21–22.06.2024 r.
 • 05–06.07.2024 r.
 • 27–28.09.2024 r.
 • październik 2024 r. – rozdanie świadectw

 

 

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi: 9000 zł (wpłata jednorazowa przy zapisie).

Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Kontakt dla kandydatów
dr Hanna Bystrzycka
tel.: +48 739 975 718
e-mail: hanna.bystrzycka@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Justyna Szumniak–Samolej
tel.: +48 517 069 646
e-mail: justyna.szumniak@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Teorii Zarządzania
al. Niepodległości 162, bud. „M”, pok. 327
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Teorii Zarządzania

 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki 17:10–20:20 i soboty 9:00–18:00.
 • Opłata za całość studiów: 9000 zł . 
kierownik studiów podyplomowych
Kierownik studiów

dr Justyna Szumniak–Samolej
tel.: +48 517 069 646
e-mail: justyna.szumniak@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Hanna Bystrzycka
tel.: +48 739 975 718
e-mail: hanna.bystrzycka@sgh.waw.pl

Informacje dla kandydatów

dr Justyna Szumniak–Samolej
tel.: +48 517 069 646
e-mail: justyna.szumniak@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe