Podyplomowe Studia Zarządzanie Innowacjami – od Pomysłu do Komercjalizacji

Podyplomowe Studia Zarządzanie Innowacjami – od Pomysłu do Komercjalizacji pomogą poznać narzędzia i techniki pracy kreatywnej oraz sposoby i dobre praktyki wdrażania projektów innowacyjnych i usprawnieniowych, a także rozwinąć kompetencje miękkie lidera innowacji. 

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Doświadczona kadra – z praktykami i ekspertami w roli trenerów

Dokument i lupa ikona

Praktyczne zajęcia – z pracą nad własnym projektem innowacyjnym

Żarówka z trybem ikona

Angażujące studia – oparte na warsztatach i studiach przypadków

Dlaczego warto?

 • Możliwość przebranżowienia się i odkrycia nowej perspektywy zawodowej – jako innowator, przedsiębiorca, lider rozwoju firmy - a także zdobycia wiedzy i kompetencji menedżera innowacji. 
 • Doskonalenie kompetencji istotnych dla kierowników projektów – inicjowanie wartościowych projektów biznesowych oraz kreatywne podejście do zarządzania projektami i budowania zespołów.
 • Doskonalenie kompetencji szefów firm, szczególnie w obszarze rozwoju biznesu i poszukiwania nowych szans. 
 • Wartościowe relacje z globalną organizacją zrzeszającą innowatorów Product Development Management Association (PDMA), która jest partnerem merytorycznym
 • Oferta testów diagnostycznych kompetencji i mocnych stron menedżerskich, na których można budować swój rozwój (między innymi Gallupa): https://www.gallup.com/home.aspx

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie Innowacjami – od Pomysłu do Komercjalizacji polecane są dla:

 • menedżerów projektów rozwoju nowych produktów, badań i rozwoju, przedsięwzięć o charakterze innowacji lub zmian usprawnieniowych,
 • kierowników projektów, którzy chcieliby rozwijać zdolności przedsiębiorcze i myślenia kreatywnego,
 • przedsiębiorców, którzy rozwijają własne firmy jak również tych, którzy planują realizację swoich marzeń o własnym biznesie,
 • liderów innowacji w korporacjach - zarówno z poziomu Zarządu, jak i innych szczebli organizacji,
 • kadry sektora publicznego, która wspiera rozwój innowacji poprzez organizację wykorzystania dotacji lub budowę ekosystemów innowacji,
 • ludzi nauki, którzy prowadzą badania i chcieliby pomyśleć o komercjalizacji własnych pomysłów.

Program

blok i. Rozpoczęcie studiów. Warunki zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu gospodarki 4.0.

 • Przedstawienie programu i poznanie się uczestników
 • Trendy napędzające innowacje, czynniki sukcesu w przedsięwzięciach innowacyjnych
 • Dlaczego warto być innowacyjnym? 
 • Key note speach: Gość specjalny i partnerzy studiów

blok ii. Generowanie pomysłów i sposoby kreowania innowacyjnych rozwiązań – warsztat

 • Techniki ideacji i narzędzia pracy kreatywnej bazującej na Design
 • Technika zadań do wykonania
 • Metody zorientowane na klienta (Lead user/ Customer Development)
 • Warsztat myślenia projektowego i generowania pomysłów

blok iii. Przebieg przedsięwzięcia innowacyjnego i wyzwania wdrażania innowacji

 • Metody zwinne we wdrażaniu innowacji (agile)
 • Lean startup i eksperymentowanie
 • Model faza-bramka Coopera
 • Założenia i zastosowanie TRIZ w innowacjach
 • Warsztat TRIZ

blok iv. Ocena opłacalności i wybór przedsięwzięć do realizacji

 • Ocena opłacalności i  wykonalności projektów o charakterze innowacji
 • Opłacalność projektów okiem inwestora VC
 • Narzędzia wspierające wybór pomysłów do realizacji (wskaźniki oceny, macierze scoringowe)
 • Podstawy analizy finansowej i inne podejścia do wyceny
 • Warsztat: Oceń opłacalność przedsięwzięcia innowacyjnego

blok v. Wyzwania finansowania projektów innowacyjnych

 • Dotacje na innowacje / finansowanie z ulg
 • Rynek kapitału podwyższonego ryzyka (VC)
 • Korporacyjne fundusze venture (CVC)
 • Aniołowie biznesu i inne formy finansowania innowacji
 • Warsztat: Dobre praktyki przygotowania wniosków unijnych

blok vi. Kultura organizacyjna i ludzie we wdrażaniu innowacji

 • Model kompetencji lidera innowacji
 • Aspekty przywództwa w innowacjach
 • Metody i narzędzia pracy w pracy zespołu
 • Coachingowy styl zarządzania
 • Mentoring i networking
 • Kultura organizacyjna wspierająca innowacje
 • Case study: Inglot, diagnoza mocnych stron lidera innowacji

blok vii. Strategie innowacji

 • Strategie i modele wdrażania innowacji
 • Otwarte innowacje
 • Programy i sekwencje projektów a innowacje platformowe (zwinne zarządzanie programami)
 • Portfele działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach (równoważenie portfela i dostosowanie portfela)
 • Zarządzanie zmianą w innowacjach
 • Warsztat: Strategie otwartej innowacji

blok viii. Transfer technologii  i komercjalizacja innowacji

 • Podstawy transferu technologii
 • Współpraca nauka biznes
 • Tworzenie spółek odpryskowych (spin off)
 • Kooperacje w komercjalizacji
 • Ekosystemy innowacji

blok ix. Marketing i sprzedaż  produktu innowacyjnego

 • „Storyteling” i „pitching” w procesie urynkowienia
 • Sprzedaż produktów i rozwiązań
 • Strategie budowania rynku dla nowych produktów i usług (Growth hacking)

blok x. Strategie patentowe i ochrona własności intelektualnej

 • Podstawy prawne ochrony IP
 • Proces zgłaszania patentu
 • Jak zabezpieczyć własność intelektualną?

blok xi. Prezentacje projektów końcowych/ sesje dzielenia się wiedzą oraz zakończenie studiów
 
Razem: 160 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Ewa Sońta-Drączkowska, prof. SGH

Opinie o studiach

Studia Podyplomowe Zarządzania Innowacjami to prawdziwy „Game Changer” w kwestii podejścia do innowacji produktowej procesowej czy organizacyjnej. Wartościowi prowadzący, którzy są praktykami, a nie teoretykami, dużo merytorycznego „mięsa” a także wartościowi ludzie w Twojej grupie słuchaczy – to wszystko sprawi, że zawsze czas spędzony na SGH będziesz wspominał miło. 

Piotr Jurga
uczestnik 3. edycji

Ewa, dziękuję i ja, te dyskusje, wyrównanie wiedzy z ekspertami, uczestnicy i atmosfera oraz wiedza jaką można uzyskać na tych wykładach jest ogromna. Jeżeli ktoś chciałby uzyskać dodatkowe kompetencje w zakresie innowacji, patentów, IP, komercjalizacji i wielu rozwiązań i zarządzanie procesami polecam. Atmosfera, profesjonalizm a eksperci, którzy prowadzą wykłady to klasa sama w sobie.

Radosław Sknadaj
Head of Sales Head of Sales Łukasiewicz – IMBiGS

Ja ze swojej strony również dziękuję wszystkim za wspaniały czas (…)  szczególne podziękowania za organizację i wysoki poziom zajęć. Ilość praktycznej wiedzy jaką można było poznać daje bardzo duże możliwości rozwoju na przyszłość. Niesamowicie cenny czas i wspaniali ludzie stworzyli naprawdę wspaniałe miejsce. Będę z dużym sentymentem wspominać studia przede wszystkim dzięki Wam. Życzę każdemu z nas owocnego wykorzystania zdobytej wiedzy we wdrażaniu innowacji :)

Klaudia Wójciga-Trembecka
uczestniczka 3. edycji

Warto zawsze się uczyć a szczególnie o dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Te studia otworzyły mi oczy na te zmiany i dały wiedzę jak je wykorzystać. 

Joanna Heliosz
uczestniczka 3. edycji

Syntetyczny opis jak podejść i od czego zacząć realizować swój pomysł. Dla laika to świetny sposób na wejście w podejście (innowacyjne) do realizacji swoich pomysłów…

Michał Świniarski
uczestnik 3. edycji

Zarządzanie Innowacjami to świetna okazja by zaznajomić się z tematyką tworzenia i komercjalizacji nowych pomysłów. Zajęcia  doświadczonymi praktykami uwiarygadniają przedmiot zajęć i sprawiają, że są bardzo ciekawe. Potężny plus to entuzjastyczni uczestnicy chętni do networkingu…

Paweł Ciach
uczestnik 3. edycji

Poznasz wartościowych ludzi zarówno wśród wykładowców jak i uczestników.

Łukasz Napiórkowski
uczestnik 3. edycji 
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane w uczelni lub za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams:

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • prezentacja projektu końcowego - innowacji produktowej, organizacyjnej lub pomysłu na startup,
 • przesłanie recenzji wybranej książki z obszaru zarządzania innowacjami lub biografii wybranego innowatora.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki 17:00–20:30 i soboty 9:00–15:30.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7900 zł. Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Dorota Kępka
tel.: +48 606 388 113
e-mail: dkepka@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Ewa Sońta-Drączkowska, prof. SGH
tel.: +48 780 080 230
e-mail: esonta@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Projektami
ul. Madalińskiego 31/33 (DS „Grosik” parter)
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Zarządzania Projektami 

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki 17:00–20:30 i soboty 9:00–15:30.
 • Opłata za całość studiów: 7900 zł (możliwe raty).
Partner
Ewa Sońta-Drączkowska kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Ewa Sońta-Drączkowska, prof. SGH
tel.: +48 780 080 230
e-mail: esonta@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Dorota Kępka
tel.: +48 606 388 113
e-mail: dkepka@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA