Studia Podyplomowe Zarządzanie Franczyzą


Studia Podyplomowe Zarządzanie Franczyzą obejmują rozwój kompetencji biznesowych i strategicznych oraz opanowanie wszechstronnych narzędzi niezbędnych liderom franczyzy w budowie i ekspansji rynkowej przedsiębiorstw.

Atuty kierunku
Certyfikat ikona

Unikatowy program – pierwsze w Polsce studia podyplomowe kształtujące liderów franczyzy

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – sprawdzone grono doświadczonych wykładowców i praktyków

dwie osoby ikona

Cenne relacje – networking i wymiana doświadczeń na praktycznych warsztatach

Dlaczego warto?

 • Studia umożliwiają zdobycie  najnowszej kompleksowej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które umożliwią skuteczne i efektywne wykorzystanie franczyzy w rozwoju przedsiębiorstwa. 
 • Dynamiczna formuła zajęć na bieżąco wzbogacana o nowości, dane analityczne, trendy rynkowe, umożliwiająca rozwój umiejętności menadżerskich i zdobywanie doświadczenia praktycznego. 
 • Studia pomogą Słuchaczom wzmacniać umiejętności menedżerskie, które pozwolą na efektywny rozwój już istniejących sieci, jednostek franczyzowych lub własnej franczyzy oraz doświadczenie biznesowe potrzebne do konkurowania w gospodarce 4.0.
 • Jeszcze większe korzyści uzyska organizacja dzięki skierowaniu na studia kilku pracowników - po ukończeniu studiów będą oni działali w oparciu o te same narzędzia i metody, co jest kluczowym elementem rozwoju franczyzowego organizacji.
 • Ponadto na te studia można uzyskać Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Zarządzanie Franczyzą skierowane są w szczególności do:

 • właścicieli, menedżerów sieci franczyzowych, którzy myślą o ekspansji sieci, aby skalować organizację i budować zyskowny model biznesu,
 • liderów, którzy chcą zdobyć umiejętności strategicznego rozwijania systemów sieciowych i efektywnego zarządzania rozproszonymi strukturami,
 • właścicieli, członków zarządów spółek, którzy planują rozwijać firmę w modelu franczyzy, zbudować system franczyzowy i efektywną sieć franczyzową,
 • dla franczyzobiorców, którzy chcą rozwinąć umiejętność strategicznego myślenia i efektywności działań operacyjnych, aby zwiększać skalę swojej lokalnej działalności.

Program

I. Istota i znaczenie franczyzy (32 godz., 12 ECTS) 

 • Franczyza jako nowoczesna forma prowadzenia biznesu  
 • Franczyza jako model wzrostu i budowania wartości firmy  
 • Prawne aspekty wykorzystania powiązań franczyzowych  

II. Zarządzanie systemem i siecią franczyzową (32 godz., 12 ECTS)  

 • Tworzenie systemu franczyzowego 
 • Zarządzanie siecią franczyzową  
 • Kultura organizacyjna w sieci franczyzowej
 • Zarządzanie wiedzą  

III. Zarządzanie przedsiębiorstwem franczyzowym (64 godz., 24ECTS) 

 • Zarządzanie zmianą. Transformacja sieci franczyzowej
 • Kierowanie zasobami ludzkimi  
 • Marketing we franczyzie
 • Skalowanie przedsiębiorstwa i ekspansja rynkowa 
 • Kultura organizacyjna w sieci franczyzowej 

IV. Umiejętności menedżerskie (32 godz., 12 ECTS) 

 • Akademia menedżera franczyzy
 • Negocjacje w biznesie 
 • Trening networkingu


Program obejmuje łącznie 160 godzin (30 punkty ECTS) zajęć dydaktycznych.  

Każde zajęcia podlegają szczegółowej ewaluacji, która jest podstawą do wprowadzenia modyfikacji programu w kolejnych edycjach.  

 

Kierownik studiów

dr Marta Ziółkowska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Zrównoważonego Biznesu w Instytucie Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów w SGH. Posiada doświadczenie w obszarach funkcjonowania i rozwoju franczyzy w Polsce i na świecie. Ekspertka ds. Franczyzy przy Kodeksie Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy, w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji w Handlu.
Jej zainteresowania badawcze i doradcze koncentrują się na następujących obszarach: franczyza, zarządzanie MSP, nowoczesne modele biznesu, współpraca przedsiębiorstw i przedsiębiorczość społeczna.

Prowadzi zajęcia z: zarządzania, franczyzy, strategii kooperacji, nowoczesnych modeli biznesu i kreatywnego rozwiązywania problemów (metoda Design Thinking), symulacji biznesowych. Posiada liczne certyfikaty (Bikablo Academie World of Visual Language), jest mediatorem (The State Bar of California, USA). Kierownik następujących programów kształcenia: Studia Podyplomowe Zarządzanie Franczyzą, Studia Podyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem w handlu detalicznym, Akademia Zarządzania przedsiębiorstwem handlu detalicznego i Akademia Lidera handlu detalicznego. Opiekun naukowy anglojęzycznego Koła Naukowego J&M Global Management. Prowadzi zajęcia z: zarządzania, franczyzy, strategii kooperacji, nowoczesnych modeli biznesu oraz kreatywnego rozwiązywania problemów (metoda design thinking). Zdobyła międzynarodowe doświadczenie poprzez udział w licznych programach (stypendia zagraniczne, wyjazdy dydaktycznie, międzynarodowe badania naukowe) i wystąpieniach na zagranicznych konferencjach (w USA, Nowej Zelandii, Malezji, Kanadzie, Chinach, Islandii, Portugalii, Francji, Norwegii, Finlandii, Jordanii, Austrii, ZEA). Łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktyką gospodarczą współpracując z przedsiębiorstwami. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa biznesowego i szkoleń z zakresu franczyzy. 

Wykładowcy

Monika Dąbrowska zdjęcie
Monika Dąbrowska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie i Marketing). Od 1998 roku związana z firmą McDonald’s Polska Sp. z o.o., gdzie ponad 10 lat pracowała na pozycji Franchising Manager. W tym okresie odpowiadała za rekrutację franczyzobiorców oraz zajmowała się projektami realizowanymi w restauracjach prowadzonych przez partnerów sieci.

Jednocześnie od września 2017 roku, będąc managerem w dziale franczyzy, została liderem projektu McDelivery w McDonald’s. Dalej jako manager, McDelivery Lead koncentruje się na rozwoju tej usługi, rozszerzając jej zasięg oraz wprowadzając do oferty kolejne platformy cyfrowe. W roku 2008 została wybrana na stanowisko Prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Odpowiada za zarządzanie i rozwój organizacji już 5-tą kadencję. W tym czasie liczba firm zrzeszonych w POF zwiększyła się ponad trzykrotnie, a sama organizacja została wprowadzona do struktur międzynarodowych – World Franchise Counsel oraz European Franchise Federation. Popularyzowała franczyzę i etykę w biznesie w licznych publikacjach prasowych. Była prelegentką podczas wielu wydarzeń biznesowych oraz naukowych.
Anna Hlebicka-Józefowicz zdjęcie
dr Anna Hlebicka-Józefowicz 

Adwokat, doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu legislacji, prawa konstytucyjnego i prawa Unii Europejskiej; szef Zespołu Doradztwa Regulacyjnego i Legislacji Kancelarii DZP. Reprezentuje interesy przedsiębiorców w procesie stanowienia prawa. Doradza klientom w sprawach związanych z oceną wpływu nowych regulacji na biznes i przy formułowaniu propozycji zmian w przepisach.

Koordynuje proces monitorowania zmian prawnych, które mogą mieć wpływ na interesy przedsiębiorców i wybrane sektory gospodarki. Opiniuje projekty aktów prawnych i ocenia ich zgodność z prawem UE, Konstytucją RP i z zasadami prawidłowej legislacji. W 2020 r. wyróżniona przyznawanym przez Wolters Kluwer Polska tytułem Rising Star Prawnicy – liderzy jutra za pracę na rzecz państwa prawa i społeczeństwa oraz kreatywność i wykorzystanie nowych technologii w pracy zawodowej. 
katarzyna-lorenc-zdjęcie
Katarzyna Lorenc

Prezes 4 Business & People Sp. z o.o. oraz Lu-Bi Sp. z o.o., z wykształcenia ekonomistka, specjalizacja w strategii przedsiębiorczości. Ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy. Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, członkini zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. 

Przewodnicząca Grupy HR Loży Warszawskiej BCC. Tworzy oraz propaguje usługi i rozwiązania, które sprzyjają budowie efektywnych i przyjaznych środowisk pracy. Jest inicjatorką Konkursu Pracownik Roku. Wyróżniona 5. miejscem w rankingu wschodzących gwiazd biznesu „Dziennika Gazety Prawnej”. Usługi HR stworzone lub współtworzone przez Katarzynę zostały 14-krotnie nagradzane Medalami Europejskimi przyznawanymi przez Komitet Społeczno-Ekonomiczny UE. Prelegentka na ogólnopolskich konferencjach, publikuje i udziela wywiadów w prasie. Od wielu lat nadzoruje projekty badawcze, zmian kultury organizacyjnej oraz postaw i wzrostu wyników sprzedażowych. W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie z zakresu badań organizacyjnych, myślenia systemowego, zarządzania projektami. Posiada ponad 17-letnie doświadczenie pracy w konsultingu, szkoleniach i coachingu. Jest koordynatorką projektów nastawionych na wzrost efektywności pracy dla polskich i międzynarodowych korporacji oraz konsultantką projektów przekształceń organizacyjnych i zmiany postaw.
Anna Masłoń-Oracz zdjęcie
dr Anna Masłoń-Oracz  

Doradczyni ds. zarządzania strategicznego i międzynarodowej ekspansji firm. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka wykładów i szkoleń z zarządzania strategicznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi, które prowadzi na 3. kontynentach (Europa, Afryka, Azja). Kierownik międzynarodowego projektu AFROEU.  

Członek Rady ekspertów Wintrade London. Od wielu lat związana z rynkiem funduszy pomocowych UE oraz inwestycyjnym, realizowała projekty m.in. dla takich podmiotów jak: Heinz, Danone, Raben, Torfarm, OBR PR, Statoil, Johnson& Johnson, Royal Unibrew, Ciech, Lotos, Grupa Żywiec, Nurticia, Agora S.A, Prima, Luxmed. Pełniła również funkcję Wiceprezes Zarządu spółki grupy PKN ORLEN – Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Członka Rady Nadzorczej Centrum Edukacji Grupy PKN Orlen.  Wiceprzewodnicząca Zarządu Polish European Community Studies Associaton. Indeksowana w ogólnopolskiej bazie ZnaneEkspertki.pl. Ma za sobą 10 lat studiów oraz 17 lat doświadczenia zawodowego, w tym w środowiskach pozaeuropejskich, m.in. Rwanda, Kenia, Chiny. Ponad 100 wystąpień i prelekcji na konferencjach zarówno polskich, jak i międzynarodowych, oraz publikacje w uznanych czasopismach i rozdziały w książkach.
Przemysław Młodzianowski zdjęcie
Przemysław Młodzianowski  

Specjalista z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym jako manager w zarządzaniu strukturami rozproszonymi. Ekspert z dziedziny finansów, bankowości i ubezpieczeń oraz funkcjonowania polskich sieci franczyzowych. Odpowiednia wiedza, w połączeniu z praktyką, czynią go ekspertem w swojej dziedzinie.  

Swoje doświadczenie i profesjonalizm budował przez ostatnie kilkanaście lat na rynku finansowym, gdzie zajmował się rozwojem struktury organizacji, opracowywaniem strategii biznesowych dla departamentu sprzedaży, realizacją budżetów oraz odpowiadał za KPI spółki. Wybitny specjalista, który z sukcesami zarządzał prawie 200-osobowym zespołem, wielopoziomową strukturą, multiproduktowym kanałem sprzedaży. Za swoją pracę i poświęcenie został laureatem wielu nagród i wyróżnień przyznawanych dla najlepszych managerów. Obecnie odpowiada za rozwój sieci franczyzowej największej w Polsce organizacji biznesowej zrzeszającej aktywnych przedsiębiorców. Jako dyrektor ds. franczyzy jest ekspertem w rozwijaniu nowych rynków, dodatkowo współpracuje z partnerami biznesowymi, prowadzi szkolenia, a w szczególności odpowiada za skuteczne wdrożenie amerykańskiego know-how na polskim rynku. Jest również reprezentantem organizacji w POF (Polska Organizacja Franczyzodawców) oraz IFA (International Franchise Association), który rozumie, jak ważne jest ciągłe kształcenie, dlatego uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach, w tym międzynarodowych. Jako druga osoba w Polsce rozpoczął certyfikacje CFA (Certified Franchise Executive).  
Arkadiusz Sztuka zdjęcie
Arkadiusz Sztuka 

Praktyk biznesu posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu strukturami rozproszonymi. Specjalizuje się w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim oraz budowania zespołów handlowych. Wyróżnia go długoletnie doświadczenie na stanowiskach managerskich.   

Swoją wiedzę i umiejętności zdobywał pracując na wielu szczeblach struktur organizacyjnych, zarówno w branży FMCG (Pepsico), jak i dystrybucji (Media Markt). Ponadto zarządzał departamentem rozwoju, w trzeciej co do wielkości sieci hipermarketów, zajmującej się sprzedażą elektroniki użytkowej w Rosji (Technosila). Przez ponad dekadę związany z Eurobankiem, pracował na stanowisku dyrektora regionalnego, gdzie odpowiadał za rozwój oddziałów bankowych sieci własnej i franczyzowej, a zespołem ponad 500 osób. Aktualnie jest odpowiedzialny za rozwój największej na świecie organizacji sieci biznesowej BNI, która liczy 270 000 aktywnych członków. Odpowiada za obszar warszawski, gdzie liczba przedsiębiorców kierujących się pozytywną filozofią “Givers Gain” (pol. Dający Dostaje) stale rośnie i obecnie wynosi blisko 400. W Polsce organizacja skupia już blisko 3 tysiące przedsiębiorców. Posiada doświadczenie jako twórca programów szkoleniowych i trener biznesu. Magister zarządzania przedsiębiorstwem i absolwent MBA.  
Joanna Procyszyn zdjęcie
Joanna Procyszyn  

Od 2015 roku jest związana jest z międzynarodową siecią franczyzową specjalizującą się w usługach logistycznych – Mail Boxes Etc. (MBE Poland). Grupę MBE tworzą międzynarodowe marki franczyzowe o profilu usługowym, a działające w oparciu o sieć sprzedaży bezpośredniej, tj: Mail Boxes Etc., Alphagraphics, PostNet, Pack&Send oraz Multicopy. Grupa posiada obecnie ponad 2800 oddziałów na całym świecie.

Od 2019 roku Członkini Zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców, gdzie aktywnie wspiera rozwój rynku franczyzy w Polsce. Joanna Procyszyn jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Ekonomia oraz Marketing i Zarządzanie. Ukończyła specjalizację z analityki biznesowej „Business Analytics” na Penn University w Pensylwanii oraz specjalizację „Finance for Non Financial Managers” na uniwersytecie INSEAD. Interesuje się zagadnieniami skalowania przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim w modelu franczyzowym. 

Maciej Ptaszyński zdjęcie
Maciej Ptaszyński

Od 2020 r. Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Handlu, od 2011 r. Dyrektor Generalny Polskiej Izby Handlu. Wcześniej Dyrektor Zarządzający w Accor Services Polska. Pracował także jako Dyrektor Regionu w Adecco Poland. Od 2008 r. zaangażowany w działania mające na celu poprawę rozwiązań legislacyjnych dotyczących funkcjonowania firm handlowych w Polsce i Unii Europejskiej.

Z wykształcenia politolog oraz absolwent kursu z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Pacific Lutheran University w Tacomie, USA.
Paweł Tracz zdjęcie
Paweł Tracz

 

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców. Przewodniczący Zespołu ds. Franczyzy przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Propagator Kodeksu dobrych praktyk na rynku franczyzy. Od 18 lat praktyk oraz ekspert ds. prowadzenia działalności jako franczyzobiorca.

Piotr Wachowiak zdjęcie
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH  

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Specjalizuje się w problematyce przedsiębiorczości, zarządzania ludźmi w organizacji, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania projektami. Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Sekretarz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015–2018.  

Przewodniczący Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej. Członek Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Członek grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR w Ministerstwie Rozwoju. Sekretarz Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości. Przewodniczący Rady Nauczycieli Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, współzałożyciel i członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH. Był członkiem zastępcą przewodniczącego Kapituły XVI, XVII i XVIII Edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Autor ponad 50 publikacji o tematyce zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu. Doświadczony wykładowca studiów podyplomowych oraz Programu Master de Management Economique Europeen.  
Marek Zuber zdjęcie
Marek Zuber 

Ekonomista i analityk rynków finansowych. Prowadzi działalność w obszarze doradztwa finansowo - kapitałowego. Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  

Po studiach pracował jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH PBK. Następnie rozpoczął własną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami. Jego komentarze dotyczące kwestii gospodarczych regularnie ukazują się w mediach. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako główny ekonomista w firmie doradztwa Finansowego TMS i TMS Brokers, główny ekonomista Internetowego Domu Maklerskiego, a także wykładowca w Akademii Toyoty. Jest wykładowcą na studiach MBA w Akademii Leona Koźmińskiego oraz w SGH. Zasiada w kilku radach nadzorczych. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nagrodzonym prestiżową nagrodą „Polityczny doradca roku”. 
Marta Ziółkowska zdjęcie
dr Marta Ziółkowska  

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem w Instytucie Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów w SGH. Ekspertka z 15-letnim doświadczeniem w obszarze funkcjonowania i rozwoju franczyzy w Polsce i na świecie.

Jej zainteresowania badawcze i doradcze koncentrują się na następujących obszarach: zarządzanie MSP, nowoczesne modele biznesu, współpraca przedsiębiorstw i przedsiębiorczość społeczna. Prowadzi zajęcia z: zarządzania, franczyzy, strategii kooperacji, nowoczesnych modeli biznesu i kreatywnego rozwiązywania problemów (metoda Design Thinking), symulacji biznesowych. Posiada liczne certyfikaty (Bikablo Academie World of Visual Language), jest mediatorem (The State Bar of California, USA). Kierownik następujących programów kształcenia: Studia Podyplomowe Zarządzanie Franczyzą, Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Handlu Detalicznym, Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem Handlu Detalicznego i Akademia Lidera Handlu Detalicznego. Opiekun naukowy anglojęzycznego Koła Naukowego J&M Global Management. Prowadzi zajęcia z: zarządzania, franczyzy, strategii kooperacji, nowoczesnych modeli biznesu oraz kreatywnego rozwiązywania problemów (metoda design thinking). Zdobyła międzynarodowe doświadczenie poprzez udział w licznych programach (stypendia zagraniczne, wyjazdy dydaktycznie, międzynarodowe badania naukowe) i wystąpieniach na zagranicznych konferencjach (w USA, Nowej Zelandii, Malezji, Kanadzie, Chinach, Islandii, Portugalii, Francji, Norwegii, Finlandii, Jordanii, Austrii, ZEA). Łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktyką gospodarczą współpracując z przedsiębiorstwami. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa biznesowego i szkoleń z zakresu franczyzy.  

Opinie o studiach

Największą wartością jest praktyczne – nie teoretyczne podejście do tematu oraz fakt, iż wiedza była mi przekazywana przez osoby z branży lub z nią powiązane, a nie teoretyków, opierających swoje wypowiedzi o cudze doświadczenia.

Jarosław Chłopecki
kierownik rozwoju sieci, Stava

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, choć spodziewałem się dobrego poziomu, mimo pionierskiej 1 edycji. Świetny dobór wykładowców, łączących głęboką wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem biznesowym. Otwarta formuła zajęć, dużo inspiracji i miejsca na ożywione dyskusje. Poza tym idealne miejsce na networking i wymianę doświadczeń z różnych branż. Polecam bez wahania wszystkim zainteresowanym franczyzą.

Piotr Ganowicz
COO, Xtreme Fitness Gyms
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja na 3. edycję studiów rozpocznie się w marcu 2024 r.

3. edycja studiów rozpocznie się we wrześniu 2024 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • aktywność na zajęciach,
 • egzaminy cząstkowe,
 • egzamin ustny (obrona).

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, wstępnie w piątki 13:30–19.30 i soboty 8:00–16:00.

Rozpoczęcie 2 ed. 22 września 2023 r.

Planowany harmonogram zjazdów:

 • 22–23.09.2023 r.
 • 06–07.10.2023 r.
 • 20–21.10.2023 r.
 • 03–04.11.2023 r.
 • 24–25.11.2023 r.
 • 08–09.12.2023 r.
 • 12–13.01.2024 r.
 • 16–17.02.2024 r.
 • 15–16.03.2024 r.
 • 19–20.04.2024 r.

Miejsce zajęć: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, budynek G, al. Niepodległości 162, Warszawa.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 9900 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch ratach: 
I rata: 6000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 4100 zł. 
Istnieje możliwość innego podziału rat.

Studia podyplomowe Zarządzanie Franczyzą 2 ed. zostały opublikowane w Bazie Usług PARP rozwojowych pod numerem 2022/11/21/15499/1592638. 

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Dorota Kępka
tel.: +48 606 388 113
tel.: +48 22 564 93 09
e-mail: dkepka@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Marta Ziółkowska
e-mail: mziolkow@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Zrównoważonego Biznesu, Instytut Zarządzania
DS Grosik
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Zrównoważonego Biznesu, Instytut Zarządzania 

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, wstępnie w piątki 13:30–19.30 i soboty 8:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 9900 zł (możliwe raty). 
Partnerzy
Marta Ziółkowska zdjęcie
Kierownik studiów

dr Marta Ziółkowska
e-mail: mziolkow@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Dorota Kępka
tel.: +48 606 388 113
tel.: +48 22 564 93 09
e-mail: dkepka@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe