Podyplomowe Studia Zarządzania Na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych

Podyplomowe Studia Zarządzania Na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych mają na celu przygotowanie pracowników przedsiębiorstw działających na rynku dóbr i marek luksusowych do podejmowania i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem na tym specyficznym rynku.

Atuty kierunku
Certyfikat ikona

Unikatowe studia – z pełnym zakresem zagadnień związanych z zarządzaniem marką na rynku dóbr i marek luksusowych

Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – łączy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi związanymi z zarządzaniem marką

Żarówka ikona

Inspirujące zajęcia – konfrontujące doświadczenia z opiniami praktyków w różnorodnych obszarach związanych z branżą

Dlaczego warto?

 • Program o wyróżniającej się ofercie na rynku edukacyjnym w Polsce, zawiera szeroki i pełny zakres zagadnień związanych z zarządzaniem dobrami i markami luksusowymi – zarówno aspekty strategiczne, operacyjne, a także uwarunkowania prawne i społeczno-kulturowe.
 • Możliwość zdobycia wiedzy dającej się zastosować w wielu dziedzinach i na różnych stanowiskach i skonfrontowania swoich doświadczeń z opiniami praktyków mających doświadczenie w różnorodnych obszarach związanych z zarządzaniem marką.
 • Interaktywne formy zajęć umożliwiają rozwijanie umiejętności i kompetencji istotnych w zarządzaniu marką, w tym związanych z pracą zespołową. Uczestnicy przygotowują w grupach projekty, a także rozwiązują wspólnie opisy przypadków. Ważnym aspektem programu studiów jest też kształtowanie kompetencji menedżerskich.
 • Zdobyta wiedza ma duże znaczenie w procesie ubiegania się o lepszą pracę jak i w przypadku awansu wewnętrznego.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzania Na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych skierowane są do:

 • menedżerów firm oferujących marki luksusowe,
 • osób zarządzających markami oraz portfelami marek,
 • osób zajmujących się marketingiem, reklamą i komunikacją dóbr luksusowych, 
 • pracowników firm wspierających przedsiębiorstwa działające na rynku luksusu (firm doradczych, zajmujących się badaniami marketingowymi, agencji reklamowych, domów mediowych i mediów).

Program

 • Ekonomiczne aspekty luksusu. Istota i typologia produktów i marek luksusowych – 4 godz. 
 • Charakterystyka dóbr luksusowych: sztuka, inwestycje alternatywne, moda, alkohole, porcelana, inne – 20 godz.
 • Psychologia zachowań zakupowych nabywców dóbr luksusowych – 8 godz.
 • Badania marketingowe rynku luksusu – 16 godz.
 • Rynek dóbr luksusowych w Polsce – 8 godz.
 • Tradycyjne rynki luksusu – 4 godz.
 • Nowe epicentra luksusu na świecie – 4 godz.
 • Prawne aspekty zarządzania markami luksusowymi – 8 godz.
 • Pozaprawne narzędzia ochrony marki luksusowej przed naśladownictwem – 4 godz.
 • Tendencje w zarządzaniu na rynku dóbr i marek luksusowych – 4 godz.
 • Analiza sytuacji marki luksusowej – 4 godz.
 • Alianse marek luksusowych: biznes, sport, kultura, organizacje non-profit – 8 godz.
 • Opracowanie koncepcji i rozwój marki luksusowej - projekt – 20 godz.
 • Storytelling w kreowaniu marek luksusowych - warsztaty – 6 godz.
 • Kształtowanie działań marketingowych marek i dóbr luksusowych- kształtowanie produktu, cen i dystrybucji – 12 godz.
 • Specyfika marketingu usług luksusowych – 6 godz.
 • Nowe technologie w zarządzaniu na rynku dóbr i marek luksusowych – 12 godz.
 • Obsługa klientów marki luksusowej – 6 godz.
 • Rozwój kompetencji menedżerów marek luksusowych – 8 godz.
 • Opracowywanie kreatywnych założeń promocji marek luksusowych – 8 godz.
 • Reklama jako narzędzie promocji marek luksusowych – 4 godz.
 • Brand/product placement jako narzędzie promocji marek luksusowych – 6 godz.
 • Public relations jako narzędzie kreowania marek luksusowych – 4 godz.
 • CSR w kreowaniu wizerunku marek luksusowych – 4 godz.
 • Semiotyczne i antropologiczne aspekty kreowania marki luksusowej – 4 godz.

Razem: 192 godz.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Marzanna K. Witek-Hajduk
kierownik
Katedra Biznesu Międzynarodowego

Prodziekan Szkoły Doktorskiej SGH oraz kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej. Pomysłodawca i kierownik Studiów  Podyplomowych Zarządzania Marką oraz Studiów  Podyplomowych Zarządzania na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych. Od wielu lat juror i członek Rady Marek Superbrands Polska.

Kierownik i wykonawca w licznych projektach badawczych, w tym finansowanych przez NCN, dotyczących problematyki zarządzania marką, w tym strategii marek producentów oraz marek detalistów, międzynarodowych strategii marek z rynków wschodzących, a także aliansów marketingowych, relacji producenci-detaliści, internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz modeli biznesu. Autorka, współautorka lub redaktorka licznych monografii i artykułów m.in. na temat zarządzania marką, modeli biznesu i internacjonalizacji przedsiębiorstw, w tym: „Zarządzanie marką”, „Zarządzanie silną marką”, „Modele biznesu polskich przedsiębiorstw”, „Alianse marketingowe Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności”, „Relacje między producentami a detalistami Kontekst modeli biznesu”, „Internet a zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw”, „Międzynarodowe strategie marek. Perspektywa przedsiębiorstw z rynków wschodzących”. Laureatka licznych nagród, w tym Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne, TNOiZ – za monografię habilitacyjną oraz nagród Rektora SGH.

Wykładowcy

prof. dr hab. Marzanna Witek–Hajduk
prof. dr hab. Tomasz Sikora
prof. dr hab. Ewa Szczęsna
dr Anna Grudecka
dr Michał Lutostański
dr Anna Napiórkowska
dr Bartosz Targański
dr Elżbieta Wąsowicz–Zaborek
Inga Kamińska
Grzegorz Kosson
Joanna Łodygowska
Grzegorz Młynarski
Marek Pietkiewicz
Izabella Pol
Michał Rozalicz
Agnieszka Surowicz
Kinga Szkutnik–Troć
Piotr Wojda
Maciej Żybula

Opinie o studiach

Studia Podyplomowe Zarządzania na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych pomogły mi w profesjonalny sposób rozwinąć zainteresowania oraz ukierunkowały mnie w obraniu drogi zawodowej. W Polsce jest to jeszcze wciąż nie do końca odkryty obszar, dlatego tym bardziej polecam te studia wszystkim osobom zainteresowanym tą dziedziną.

Joanna Dawid
Absolwentka 2. edycji studiów
„Studia Podyplomowe Zarządzania na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych pomogły mi w profesjonalny sposób rozwinąć zainteresowania oraz ukierunkowały mnie w obraniu drogi zawodowej.”
Joanna Dawid, absolwentka 2. edycji studiów

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

Rekrutacja na następna edycję, szczegóły wkrótce.


Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

 • uzyskanie zaliczeń cząstkowych z poszczególnych przedmiotów,
 • zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Planowane terminy zjazdów w nadchodzącej 9. edycji:

 • 21-22 października 2023 r.
 • 04–05 listopada 2023 r.
 • 25–26 listopada 2023 r.
 • 09–10 grudnia 2023 r.
 • 20–21 stycznia 2024 r.
 • 03–04 lutego 2024 r.
 • 17–18 lutego 2024 r.
 • 02-03 marca 2024 r.
 • 16-17 marca 2024 r.
 • 06-07 kwietnia 2024 r.
 • 20-21 kwietnia 2024 r.
 • 11-12 maja 2024 r.

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian ww. terminów.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 31 stycznia 2024 r.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Katarzyna Łebkowska
tel.: +48 22 564 73 33
e-mail: kniepi@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk
e-mail: mwitek@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Biznesu Międzynarodowego

 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7000 zł (możliwe raty).
Marzanna Witek-Hajduk kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk
e-mail: mwitek@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Katarzyna Łebkowska
tel.: +48 22 564 73 33
e-mail: kniepi@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe