Studia Podyplomowe Transport i Spedycja

Studia Podyplomowe Transport i Spedycja mają na celu przekazanie wiedzy i rozwój kompetencji w zakresie funkcjonowania spedycji i transportu, a także zasad działania gospodarki transportowej i rynków transportowych.

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – 30 wybitnych ekspertów-praktyków w obszarze transportu, spedycji, cła i logistyki

Certyfikat ikona

Wartość dodana – ukończenie studiów umożliwia zwolnienie z egzaminu na certyfikat kompetencji CPC

Stopnie z flagą na końcu ikona

Rozwój kompetencji – ukończenie studiów umożliwia ubieganie się o wpis na listę agentów celnych

Dlaczego warto?

 • Koncentracja na nauce transportu i spedycji samochodowej, kolejowej, morskiej, lotniczej i intermodalnej (w odróżnieniu od innych ośrodków w kraju koncentrujących się na kształceniu z zakresu transportu drogowego lub logistyki). 
 • Zajęcia prowadzi ponad 30 wykładowców-praktyków z poszczególnych specjalistycznych dziedzin TSL. 
 • Świadectwo ukończenia studiów daje podstawę do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy (CPC).
 • Świadectwo ukończenia studiów pozwala udokumentować kwalifikacje w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, co umożliwia ubieganie się o wpis na listę agentów celnych prowadzoną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Transport i Spedycja kierowane są szczególnie do:

 • kadry kierowniczej, zarządzającej i operacyjnej w przedsiębiorstwach TSL oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, zwłaszcza posiadających działy transportu, zaopatrzenia i dystrybucji,
 • przedstawicieli administracji publicznej i samorządu gospodarczego,
 • osób pragnących zmienić profil działalności gospodarczej lub pracy.

Program

 • Podstawy ekonomiki transportu i spedycji (6 godz.)
 • Transport w polskiej gospodarce i handlu zagranicznym (9 godz.)
 • Polityka transportowa Polski i Unii Europejskiej (6 godz.)
 • Zasady prowadzenia działalności spedycyjnej – wykład połączony z warsztatami (8 godz.)
 • E-spedycja i internetowe giełdy transportowe (4 godz.)
 • Cło w transporcie i spedycji (8 godz.)
 • Organizacja i technika przewozów kolejowych (8 godz.)
 • Organizacja i technika przewozów morskich (8 godz.)
 • Organizacja i technika przewozów lotniczych (8 godz.)
 • Prawo cywilne (CPC – A) (8 godz.)
 • Prawo handlowe (CPC – B) (7 godz.)
 • Prawo podatkowe (CPC – D) (6 godz.)
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (CPC – E) (34 godz.)
 • Dostęp do rynku (CPC – F) (6 godz.)
 • Prawo socjalne (CPC – C) (20 godz.)
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności (CPC – G) (33 godz.)
 • Bezpieczeństwo drogowe (CPC – H) (16 godz.)
 • Dokumentacja transportowa i spedycyjna – wykład połączony z warsztatami 11 godz.)

Łącznie: 206 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Paweł Lesiak, prof. SGH
Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej
Kolegium Gospodarki Światowej

Kierownik Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego TSL. Absolwent SGH na kierunku MSGiP. Członek Stow. Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stow. Dziennikarzy Polskich. Autor ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

W latach 2008–2012 pracował na rzecz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w charakterze eksperta i koordynatora egzaminów zawodowych w zawodach: Technik spedytor, Technik eksploatacji portów i terminali, Technik logistyk. W latach 2012–2019 był współpracownikiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”. W latach 2004–2006 współtworzył Zespół Pieśni i Tańca SGH. W 2011 r. został wybrany do grona „100 twarzy polskiej logistyki” przez czasopismo „Logistyka a Jakość”. W 2006 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Opinie o studiach

Jest to bardzo dobra oferta studiów dla osób, które zamierzają poszerzyć swoją wiedzę o branży TSL. Studia znacząco ułatwiły początek mojej kariery zawodowej i pomogły w uzyskaniu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Był to ważny okres w moim życiu, gdyż przygotowywałam się do przejęcia współodpowiedzialności za prowadzenie jednej z najstarszych i największych rodzinnych firm transportowo-spedycyjnych w południowej Polsce. Obecnie jako członek jej zarządu aktywnie uczestniczę w zarządzaniu i rozwoju przedsiębiorstwa dysponującego flotą przeszło 200 pojazdów ciężarowych.

Katarzyna Magdziak
Magtrans
„Jest to bardzo dobra oferta studiów dla osób, które zamierzają poszerzyć swoją wiedzę o branży TSL. Studia znacząco ułatwiły początek mojej kariery zawodowej i pomogły w uzyskaniu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.”
Katarzyna Magdziak, Magtrans

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams:

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt.  Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów.  

Wymagania techniczne: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie).  Więcej na stronie:

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Rekrutacja na 13. edycję studiów została zakończona.

14. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r.

Rekrutacja rozpocznie się w maju 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach zaliczanych na podstawie obecności,
 • przygotowanie referatów i kazusu prawnego oraz zdanie egzaminów z zajęć zaliczanych na ocenę,
 • zaliczenie ustnego egzaminu końcowego.

Wszystkie egzaminy będą przeprowadzone zdalnie w aplikacji MS Teams (dostępna za darmo) i MS Forms (nie wymaga instalacji na komputerze słuchacza).

Harmonogram

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele 9:00–16:10.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 4990 zł. Możliwość wpłaty w ratach:
I rata: 2495 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 2495 zł – płatna do 31 stycznia 2023 r.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Wioletta Wicherska
tel.: +48 22 564 68 55
tel.: +48 508 338 731
e-mail: wszwed@sgh.waw.pl

Informacje i zapisy
mgr inż. Karolina NivetteWioletta Wicherska
tel.: +48 22 564 93 49
tel.: +48 508 338 731
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Paweł Lesiak, prof. SGH
tel.: +48 691 720 702
e-mail: plesiak@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02–554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Instytut Gospodarki Światowej

 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 4990 zł (możliwe raty).
 • Studia odbywają się pod patronatem i przy współpracy merytorycznej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
 • Partnerami Studiów są ponadto: Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego oraz Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”.
Kierownik studiów

dr hab. Paweł Lesiak, prof. SGH
tel.: +48 691 720 702
e-mail: plesiak@sgh.waw.pl

Kontakt

Informacji dla kandydatów udziela:
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Wioletta Wicherska
tel.: +48 22 564 68 55
tel.: +48 508 338 731
e-mail: wszwed@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA