Podyplomowe Studia Transformacja Cyfrowa

Podyplomowe Studia Transformacja Cyfrowa stanowią inspirację oraz dostarczają wiedzy i umiejętności, aby zaplanować proces transformacji cyfrowej, zrozumieć potrzeby klientów i oczekiwania interesariuszy tak, by stał się sukcesem.

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – doświadczeni eksperci-praktycy, w większości grono pracowników firmy Accenture

Ekran komputera z kołem zębatym ikona

Angażujące zajęcia – warsztaty design thinking, dyskusje nad case study, warsztaty w Accenture NanoLabs

Dokument z wykresami ikona

Praktyczne kompetencje – wykorzystanie wiedzy i umiejętności w projekcie grupowym o transformacji cyfrowej 

Dlaczego warto?

 • Postępująca cyfryzacja zmusza organizacje do transformacji w każdym obszarze działalności i do wykształcania nowych kompetencji w tym zakresie, ponieważ to technologia kształtuje współczesną gospodarkę i decyduje o przewadze konkurencyjnej, sukcesie, a często również o tym, kto przetrwa na rynku. 
 • Wykładowcy inspirują poprzez dyskusje o megatrendach, nowych modelach biznesowych i strategiach.
 • Studia uczą rozpoznawać potrzeby klientów i pracowników w cyfrowym świecie i pomagają zastanowić się, jak je skutecznie zaspokajać.
 • Zajęcia pokazują możliwości wykorzystania najnowszych technologii do usprawniania działań operacyjnych.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Transformacja Cyfrowa przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków, którzy:

 • planują lub obecnie uczestniczą w projektach związanych z transformacją cyfrową,
 • chcą stworzyć cyfrowy biznes od podstaw.

Program

blok i. Strategia cyfrowa – 18 godzin  

 • Megatrendy we współczesnej gospodarce 
 • Zarządzanie strategiczne 
 • Nowe modele biznesowe 
 • Strategie cyfrowe 

blok ii. Transformacja cyfrowa doświadczeń klienta – 34 godziny  

 • Klient w erze cyfrowej – customer experience – warsztaty design thinking 
 • Marketing i zarządzanie marką w mediach społecznościowych 
 • Cyfryzacja w sprzedaży i dystrybucji 
 • Wykorzystanie zaawansowanej analizy danych i Data Science 
 • Public Relations 

blok iii. Rozwój i zarządzanie produktami i usługami w gospodarce cyfrowej – 46 godzin  

 • Przedsiębiorczość 
 • Zarządzanie projektami 
 • Rozwój nowych produktów i zarządzanie innowacjami 
 • Produkcja w dobie cyfryzacji - Industry X.0 
 • Internet of Things 
 • Cyfryzacja zakupów i logistyki 

blok iv. Cyfryzacja operacji – 39 godzin  

 • Cyfryzacja operacji back-office 
 • Sztuczna inteligencja 
 • Nowe trendy technologiczne - warsztaty 
 • Robotyka 
 • Uczenie maszynowe 
 • Wizualizacja danych 
 • Business Intelligence 

blok v. Przyszłość rynku pracy – 14 godzin  

 • Warsztaty przywódcze 
 • Rynek pracy przyszłości 

blok vii. Systemy IT w transformacji cyfrowej – 16 godzin  

 • Transformacja do chmury 
 • Strategia i architektura chmurowa 
 • Architektura digitalowa 
 • Bezpieczeństwo 

blok viii. Transformacja cyfrowa w biznesie – 12 godzin  

 • Studia przypadków i prezentacje studentów 

Seminarium – 10 godzin 

Razem: 189 godz. 

Kierownik studiów

dr Dominika Bosek-Rak
adiunkt
Katedra Teorii Zarządzania
Kolegium Zarządzania i Finansów

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (praca doktorska pt. „Zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych w nadzór w spółkach giełdowych”). Absolwentka stacjonarnych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła m.in. staż badawczy na Uniwersytecie w Mainz (stypendium DAAD) oraz kilkukrotnie realizowała badania naukowe w ramach programu Badań Młodych Naukowców KZIF.

Ukończyła studia magisterskie i licencjackie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Rachunkowość) oraz program CEMS Master’s in International Management. Uczestniczka programów wymiany studenckiej w Kanadzie (St. Francis Xavier University) oraz w Portugalii (Nova School of Business and Economics). W czasie studiów odbyła szereg praktyk w instytucjach finansowych w Polsce i zagranicą (m.in. w Deutsche Banku we Frankfurcie). Od 2013 roku pracuje w Accenture, w dziale Accenture Research, gdzie zajmuje się przygotowywaniem opracowań dotyczących rynku bankowego, w tym strategii, innowacyjności oraz cyfryzacji tego sektora, a także analizami rynku płatności.

Wykładowcy

 Piotr Płoszajski zdjęcie
dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School, USA. Stypendysta m.in.: The Ford Foundation, American Council of Learned Societies, The British Academy, CNRS w Paryżu, The Swiss Foundation, Japan Society for the Promotion of Science i DAAD (RFN). Research Scholar w Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.1971–2005, pracownik naukowy w PAN, w latach 1987–1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w latach 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk.

Emerytowany Profesor SGH. 1994–2018, kierownik Katedry Teorii Zarządzania. 2005-2008, Prorektor d/s Współpracy z Zagranicą w 2005–2008. Założyciel Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania oraz Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem w SGH. Wykładowca w szeregu programach Executive MBA w Polsce i zagranicą. Współtwórca i wykładowca tzw. Digital University w SGH.Autor ponad 200 publikacji. Ostatnio zajmuje się Nową Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, Internetem obiektów, sztuczną inteligencją w zastosowaniach biznesowych i społeczną odpowiedzialnością biznesu.Wykładowca i speaker na wielu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach, Australii i Nowej Zelandii. Adjunct Professor w Carlson School of Management, University of Minnesota, USA. Visiting Professor m.in. w Kiev Mohyla Business School, International School of Management w Dortmundzie, Business School we Lwowie i Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Członek rady naukowej Centrum Zdrowia Dziecka. Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych. Członek kilku rad nadzorczych. Członek Rady Programowej w CIONET, największej światowej organizacji zrzeszającej szefów IT korporacji światowych.
Maria Aluchna zdjęcie
prof. dr hab. Maria Aluchna

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i  zarządzania strategicznego. Stypendystka między innymi Deutscher Akademischer Austauschdienst (pobyt na Universität Passau), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (pobyt na Columbia University) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Obecnie prowadzi zajęcia między innymi  z Nadzoru korporacyjnego i Zarządzania strategicznego, a także zajęcia z zakresu wybranych zagadnień zarządzania i ładu korporacyjnego na studiach podyplomowych, doktoranckich, MBA oraz w ramach szkoleń dla przedsiębiorstw. Członek European Corporate Governance Institute (ECGI),  European Academy of Management (EURAM), a także Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Komitetu Nauk o Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk oraz kolegiów redakcyjnych w czasopismach „European Journal of Economics and Management”, „Journal of Knowledge Globalization”, „Przegląd Organizacji”  i e-Mentor. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Produktami i Usługami SGH. Gościnnie wykładała między innymi na Cambridge University, Nottingham Business School, BPP University College, ZHAW School of Management and Law (Winterthur) oraz Universidad Internacional de Cataluña. Autorka wielu publikacji w tym monografii (m.in. Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa,  Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Pespektywa międzynarodowa oraz Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, współredaktorka książki Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana), artykułów w czasopismach polisach i zagranicznych. Obecnie współpracuje z kancelarią prawną Głuchowski, Siemiątkowski i Zwara w zakresie ładu korporacyjnego.
Agnieszka Suchenek zdjęcie
Agnieszka Suchenek

Opiekun Merytoryczny Studiów. Absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończyła studia inżynierskie oraz magisterskie na Politechnice Warszawskiej (kierunek FTiMS / Matematyka i Nauki Informacyjne) w czasie których była stypendystką Tempus Phare na Uniwersytecie DTU w Kopenhadze. Ukończyła również podyplomowe studia w User Experience Design na Uniwersytecie SWPS.

Dyrektor w Accenture w dziale usług finansowych, realizujący projekty w Polsce oraz innych krajach europejskich w obszarze fuzji i przejęć, strategii cyfrowych, płatności oraz open API, a także tworzenia nowych banków cyfrowych.
Tomasz Mostowski zdjęcie
Tomasz Mostowski

Zarządza zespołem Applied Intelligence w Warszawie, który pomaga organizacjom przekształcić dane w wartość. W trakcie swojej kariery zawodowej realizował projekty dla największych instytucji finansowych w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii budując zaawansowane modele ekonometryczne i wdrażając rozwiązania analityczne. Jego rozwiązania z zakresu Data Science wykorzystywane są w ocenie ryzyka, prognozowaniu przepływów finansowych, silnikach personalizacyjnych oraz monetyzacji danych.

Obecnie zajmuje się inteligentną automatyzacją modeli ryzyka przy wykorzystaniu metod przetwarzania języka naturalnego oraz uczenia maszynowego. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych „Metody Statystyczne w biznesie” na WNE UW.
Piotr Gawlicki zdjęcie
Piotr Gawlicki

Doradca biznesowo-technologiczny z doświadczeniem w regionach CEE i DACH. Zajmuje się transformacjami cyfrowymi i tworzeniem strategii cyfrowych i IT dla klientów w branży m.in. energetycznej, telekomunikacyjnej i wydobywczej. Regularnie doradza klientom w zakresie wykorzystania technologii w celu optymalizacji funkcji operacyjnych, udoskonalenia customer experience oraz usprawnień i transformacji modeli biznesowych.

Piotr jest absolwentem kierunku elektronika na Imperial College w Londynie i ETH w Zurychu. Dodatkowo, poszerza swoją wiedzę biznesową na kursach takich uczelni jak INSEAD i MIT Sloan.
Szymon Nowak zdjęcie
Szymon Nowak

Doświadczony menadżer posiadającym ponad 16-letnie doświadczenie w doradztwie specjalistycznym w Accenture. Przez te wszystkie lata pracował przy złożonych projektach transformacji cyfrowych dla globalnych/europejskich instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości konsumenckiej oraz bankowości prywatnej. Od początku swojej pracy stanowił pomost pomiędzy technologią oraz biznesem.

Pracował jako interdyscyplinarny członek zespołów współpracujący z osobami na wszystkich szczeblach włączając w to C-Level, analityków techniczny i biznesowych, programistów czy testerów, kierując dużymi zespołami składającymi się zarówno z Accenture, jak i pracowników banków. Posiada certyfikat zarządzania projektami (PMP, Agile PM). Dodatkowo w ramach Accenture prowadzi praktykę z obszarów kredytów. Uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Matematyki a następnie magistra informatyki na Wydziale Elektronik Politechniki Warszawskiej. Ukończył również podyplomowe studium strategii biznesowej prowadzonej przez INSEAD wspólnie z Accenture. Przez ostatnie 3 lata kierował zespołem funkcjonalnym odpowiedzialnym za końcowe wdrożenie w cyfrowym „challenger” banku we Francji.
Przemysław Galiński zdjęcie
Przemysław Galiński

Cloud Sales Senior Manager odpowiedzialny w Accenture za sprzedaż usługi i rozwiązań cloudowych w praktyce Intelligent Cloud and Infrastructure. Wcześniej w IBM na stanowisku Cloud Platform Sales Leader odpowiadał za sprzedaż rozwiązań chmurowych, przede wszystkich chmury publicznej w obszarze (IaaS, PaaS oraz managed services) do klientów w Polsce i krajach Bałtyckich. W latach 2005–2014 w T-mobile Polska odpowiadał za sprzedaż i wdrażanie rozwiązań telekomunikacyjnych ICT dla Klientów Kluczowych.

Obecnie z największymi przedsiębiorstwami oraz organizacjami, realizuje projekty zastosowania i implementacji technologii Cloud oraz projekty transformacyjne z zakresu wykorzystania chmury publicznej, prywatnej oraz rozwiązań hybrydowych a także dedykowanych usług chmurowych. To wszystko, aby pomóc organizacjom rozwijać się, stawać się innowacyjnymi, działać globalnie i błyskawicznie reagować na zmieniające się otoczenie mikro i makroekonomiczne. Przemysław Galiński jest doktorantem Szkoły Głównej Handlowej, studiów doktoranckich w dyscyplinie nauk o zarządzaniu w Kolegium Zarządzania i Finansów.
Rafał Mrówka zdjęcie
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH

Jest profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zajmuje się przywództwem w biznesie, społeczną odpowiedzialnością biznesu, analizą nowoczesnych modeli organizacji i transformacją cyfrową, badaniami satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz public relations. Jest on także kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH w języku polskim, według rankingów jeden z najlepszych tego typu programów w Polsce) i wykładowcą przywództwa w tym programie.

Anita Staszczak zdjęcie
Anita Staszczak

Konsultantka w zespole Strategy & Consulting, realizuje projekty dla ubezpieczycieli oraz banków (np. budowa cyfrowego ekosystemu wokół likwidacji szkód, strategia bancassurance, transformacja doświadczeń doradcy w oddziałach banku, strategia organizacji data-driven).  Dba o to, aby wdrażane produkty, usługi oraz technologie były oparte o potrzeby użytkownika - w duchu podejścia human-centered design. W projektach realizuje badania użytkowników, szuka insightów, prowadzi warsztaty, definiuje wymagania, a następnie prototypuje i testuje wypracowane rozwiązania aby mieć pewność, że adresują potrzeby użytkowników.

Jej supermoce w zespole to empatia i kreatywność. Poza pracą projektową rozsiewa wiedzę i praktykę design thinking wśród swoich kolegów i koleżanek z Accenture w Europie, prowadząc podobne szkolenia do tego, które czeka naszych studentów. W pracy na styku technologii, biznesu i potrzeb ludzkich pomaga jej połączenie edukacji humanistycznej i biznesowej – skończyła studia magisterskie Zarządzanie w wirtualnym środowisku w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Kulturoznastwo Stanów Zjednoczonych na Uniwersytecie Warszawskim, a także podyplomowe studia Projektowanie Usług w School of Form na SWPS.
Kamil Misiorski zdjęcie
Kamil Misiorski

Intelligent Automation Manager pracujący w jednostce Capability Network skupiającej profesjonalistów świadczących usługi konsultingowe w firmach z branży High-Tech – region EMEA. Pasjonat optymalizacji i automatyzacji procesów oraz organizowania warsztatów biznesowych z tym związanych. Odpowiada za wdrażanie technologii ze spektrum Intelligent Automation (Robotic Process Automation, Chatbot, Artificial Intelligence) oraz Process Mining.

Celem jego pracy jest implementowanie rozwiązań wspierających ludzką inteligencję. Pozwalają one skupić się ludzkości na zadaniach kreatywnych, jednocześnie wyręczając nas w zadaniach powtarzalnych i czasochłonnych.
Wojciech Osuch zdjęcie
Wojciech Osuch

Menedżer ds. Rozwoju Strategii Cyfrowych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył również Program Menedżerski w INSEAD Business School. Specjalizuje się w opracowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych oraz zarządzaniu transformacją cyfrową. Realizował projekty doradcze na rzecz wiodących polskich i międzynarodowych firm oraz instytucji publicznych m.in. w obszarach: sprzedaż i marketing, doświadczenia klienta, eCommerce, ekspansja i optymalizacja biznesu, nowe technologie. Prywatnie angażuje się w rozwój edukacji ekonomicznej wśród młodzieży i dorosłych.

Michal Syga

Jest menedżerem w Accenture Capability Network Poland, specjalizującym się w Sourcing and Procurement z 15-letnim doświadczeniem w sektorze publicznym i prywatnym. Doświadczenie Michała koncentrowało się na Sourcing and Procurement, Category Management, Zarządzaniu relacjami z dostawcami (SRM), Digital transformation Source 2 Pay, Wdrażaniu systemów klasy S2C oraz P2P, Projektowaniu modelu operacyjnego. Michał przed Accenture pracował również dla innych wiodączych firm konsultingowych. Michal jest absolwenetem SGH oraz byłym członkiem stowarzysznia Conquest Consuting przy SGH.

Jarosław Lipski zdjęcie
Jarosław Lipski

Doświadczony menedżer, konsultant w obszarze technologii, architektury IT oraz integracji systemów informatycznych. W ramach swojego ponad 20 letniego doświadczenia zawodowego w obszarze konsultingu technologicznego w Accenture pracował m.in jako programista platform integracyjnych, administrator systemow informatycznych, kierownik projektów wdrożeniowych, Scrum Master, architekt korporacyjny, rozwiązań oraz integracji. Zrealizował wiele projektów technologicznych, pracował w różnych sektorach, a w szczególności telekomunikacyjnym, finansowym, energetycznym, FMCG, produkcyjnym, medycznym, zarówno dla firm polskich jak i międzynarodowych.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ukończył z tytułem magistra inżyniera w zakresie telekomunikacji. Posiada szereg certyfikatów branżowych związanych z integracyją systemów informatycznych (Boomi, Mulesoft, ARIS) oraz zarządzaniem w IT (PMP, ITIL, PSM).
Justyna Szumniak-Samolej zdjęcie
dr Justyna Szumniak-Samolej

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi wykłady, szkolenia, badania naukowe z zakresu m.in. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), mediów społecznościowych, otwartych innowacji, zarządzania w gospodarce sieciowej oraz nowych modeli biznesowych. Autorka i współautorka licznych publikacji (m.in. książek: Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Poltext 2015; Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej, Poltext 2013).

Prowadzi zajęcia i współpracuje z:  Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Akademią L. Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, University of Technology Sydney (Australia), Nottingham Business School, Nottingham (UK). Współorganizatorka ogólnopolskich konferencji naukowych nt. społecznej odpowiedzialności organizacji. Ekspert w konkursie „Dobroczyńca Roku” organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Łukasz Poczesny zdjęcie
Łukasz Poczesny

Technology Consulting Manager. Wieloletni pasjonat nauk ścisłych oraz technologii informatycznych, specjalizujący się w szeroko rozumianej analityce danych poczynając od business intelligence na sztucznej inteligencji kończąc.

Jakub Roszewski zdjęcie
Jakub Roszewski

Doświadczony konsultant w zespole Accenture Security. Od początku kariery zawodowej związany z bezpieczeństwem systemów informatycznych. Specjalizuje się w tematach związanych z nadzorem nad obszarem bezpieczeństwa, zarządzaniem ryzykiem i ciągłością działania.

Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych (Certified Information Systems Auditor - CISA). Posiada doświadczenie w audytach bezpieczeństwa oraz w projektowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zajmuje się również przygotowaniem klientów do certyfikacji w zakresie takich standardów jak ISO 27001, ISO 22301 lub CSA CCM. Współpracował z klientami z sektorów: finansowego, telekomunikacyjnego, produkcyjnego, medycznego i IT. Doradzał klientom z Europy, Azji, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ma za sobą wiele audytów i ocen systemów informatycznych na zgodność z uznanymi modelami i standardami bezpieczeństwa, takimi jak normy serii ISO 27001 i 22301, standardy OWASP, NIST, COBIT, ITIL. Odpowiadał również za projekty przygotowania do zgodności z Rekomendacją D i wytycznymi IT KNF oraz Rozporządzeniem RODO z perspektywy organizacji procesów bezpieczeństwa i IT. Przeprowadził wiele szkoleń dla zespołów bezpieczeństwa i audytu, m.in. dla Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA).
Robert Mroczkowski zdjęcie
Robert Mroczkowski

Doświadczony doradca biznesowy z ponad 7-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami w sektorze SSC/BPO oraz w bankowości. Specjalizuje się w automatyzacji procesów, sztucznej inteligencji, analizie procesów, wdrażaniu systemów IT, transformacjach organizacji oraz transformacjach procesowych. Jako doradca biznesowy miał możliwość definiowania strategii oraz wdrażania robotyki oraz sztucznej inteligencji w największych bankach szwajcarskich oraz amerykańskich.

Specjalizuje się przygotowaniu procesów, wyborze procesów do automatyzacji oraz wdrażaniu automatyzacji. Poza robotyką oraz sztuczną inteligencją specjalizuje się w transformacji i zmianach organizacyjnych prowadzących do redukcji kosztów operacyjnych i zwiększenia efektywności.
Anna Lewandowska zdjęcie
Anna Lewandowska

Specjalistka od wizualizacji danych w warszawskim biurze Accenture. Posiada 7-letnie doświadczenie w tworzeniu interaktywnych raportów w narzędziach Business Intelligence, takich jak Tableau i Spotfire. Chętnie wykorzystuje dobre praktyki z obszaru UX i UI aby dashboardy były intuicyjne, nowoczesne i jak najlepiej wspierały proces decyzyjny ich użytkowników. Współpracuje z biznesem z różnych szczebli i obszarów, m.in. FMCG, przemysł farmaceutyczny, finanse, dane operacyjne.

Jolanta Turek zdjęcie
dr Jolanta Turek

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji SGH.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas projektów doradczych (restrukturyzacja przedsiębiorstw, budowa strategii, optymalizacja sprzedaży, optymalizacja funkcji zakupowej) oraz będąc pracownikiem przedsiębiorstwa z sektora energetycznego (kontroling, finansowanie projektu). Naukowo specjalizuje się m.in. w zarządzaniu ryzykiem i finansach przedsiębiorstw, mass customization, przedsiębiorczości.
Joanna Zalewska zdjęcie
Joanna Zalewska

Specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej i pozycjonowaniu firm na rynku. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w Public Relations i budowaniu komunikacji marketingowej dla organizacji. Karierę rozpoczęła jako dziennikarz w TVN24.

Doświadczenie w obszarze Public Relations oraz promocji zdobywała w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A. Następnie w domu maklerskim Noble Securities pełniła funkcję PR & Communications Manager, gdzie odpowiadała za zintegrowaną komunikację marketingową oraz zarządzanie kryzysem. Obecnie pełni funkcję Media Relations Lead w Accenture, gdzie odpowiada za działania Public Relations oraz działania mające wpływ na wizerunek firmy na polskim rynku, a także komunikację zewnętrzną. Ukończyła Wyższą Szkołę Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia o profilu Public Relations/dziennikarstwo. Dodatkowo ukończyła z wyróżnieniem London School of Public Relations w obszarze Public Relations and Reputations Management. Na pierwszym miejscu stawia uczciwy dialog oraz budowanie długotrwałych relacji biznesowych.
Joanna Bieniek zdjęcie
Joanna Bieniek

Ekspert w obszarze komunikacji i marketingu z 15-letnim doświadczeniem w branży nowych technologii. Obecnie Client Marketing Lead w Accenture, gdzie odpowiada za customer-centered marketing i relacje z kluczowymi partnerami technologicznymi. Wcześniej piastowała stanowisko Marketing Managera na Polskę oraz Communication Leadera w Regionie Middle East and Eastern Europe, który obejmował Polskę, Bliski Wschód, Turcję, Region Adriatyku i środkowej Europy (Czechy, Słowacja) w firmie SAS Institute.

Od maja 2012 roku związana była z Orange Polska i Integrated Solutions, gdzie najpierw pełniła funkcję PR i Marketing Managera (do lutego 2014 roku), a następnie Managera Wydziału Rozwoju Sprzedaży ICT oraz Managera Wydziału Komunikacji i Zarządzania Kampaniami. Doświadczenie zawodowe zdobywała też m.in. w ITBC Communication jako Public Relations Account Manager oraz w Ciszewski PR (teraz MSLGROUP). Specjalizuje się w tworzeniu wysokowydajnych, zwinnych zespołów. Za jedno ze swoich największych zawodowych osiągnięć uważa wprowadzenie na rynek spółki-córki Orange Polska – firmy Integrated Solutions – w obszarze Public Relations i komunikacji marketingowej, „from the scratch” do jednego z najbardziej rozpoznawalnych integratorów technologicznych w Polsce. Jest pasjonatką badania wpływu cyfryzacji na biznes i społeczeństwo. Joanna Bieniek jest absolwentką filologii polskiej i animacji kultury na Uniwersytecie Warszawskim, a także podyplomowych studiów na kierunku Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe na Akademii Leona Koźmińskiego.
Katarzyna Gawor zdjęcie
Katarzyna Gawor

Menedżerka z doświadczeniem w finansach oraz doradztwie biznesowym w Accenture. Początki kariery związane są z rachunkowością i finansami. Od 2012 roku pracuje w doradzwie w obszarze transformacji modelu operacyjnego i cyfryzacji finansów, optymalizacji procesów, definiowania metryk biznesowcych (zrównoważona karta wyników, wskaźniki efektywności) oraz przy wdrożeniach systemów informatycznych dla finansów.

Od 2018 roku zajmuje się rozwojem portfolio usług doradczych w obszarze CFO & Enterprise Value oraz budowaniem kapitału intelektualnego, w tym materiałów i narzędzi wspierających sprzedaż i dostarczanie projektów. Zdobyła tytuł magistra Filologii Szwedzkiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz ukończyła anglojęzyczne studia magisterskie Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroclawiu. Posiada uprawnienia Chartered Global Management Accountant (ACMA/CGMA). Jest certyfikowanym praktykiem Lean Six Sigma/Green Belt. Ukończyła również podyplomowe studia strategii biznesowej prowadzone przez INSEAD wspólnie z Accenture.
Radosław Sosnowski zdjęcie
Radosław Sosnowski

Menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, budowaniu rozwiązań IT, wdrażaniu nowych linii produktowych oraz optymalizacji procesów, głównie w bankowości i instytucjach finansowych. Posiada doświadczenie w pracy w kraju i za granicą. Pracował dla największych banków w Polsce, takich jak Santander (BZ WBK), BPH, Pekao oraz ING w projektach rozwoju transformacji cyfrowej, procesu kredytowego, bankowości elektronicznej, systemów CRM.

Posiada doświadczenie w obszarze klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów detalicznych przy produktach kredytowych, finansowania handlu oraz bankowości transakcyjnej. Międzynarodowe doświadczenie zdobył pracując jako Koordynator Projektu na jednym z największych projektów IT Security w regionie Niemcy-Austria-Szwajcaria. Ostatnie doświadczenie zdobył w projekcie dla Narodowego Banku Arabii Saudyjskiej, gdzie był odpowiedzialny za rozwój platformy do e-fakturowania na Bliskim Wschodzie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Członek praktyki kredytowej w bankowości (Accenture Credit Community of Practice). Posiada certyfikat zarządzania projektami PMP oraz Accenture Scrum Professional.
Nadzieja Krupowicz zdjęcie
Nadzieja Krupowicz

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu potrzeb konsumentów oraz definiowaniu strategii customer experience. Specjalizuje się w projektowaniu innowacyjnych usług dla Banków oraz Ubezpieczycieli zgodnie z założeniem „one client experience”. W ramach projektów Accenture realizuje badania, facylituje warsztaty ko-kreacyjne oraz strategiczne, a także dba o to, aby wdrażane rozwiązania i technologie adresowały unikatowe potrzeby konsumentów.

Jest certyfikowanym Agile Project Managerem (AgilePM®), a także Facylitatorem (Facilitation™). Przed rozpoczęciem pracy w Accenture pracowała jako digital strateg w japońskiej korporacji mediowej, realizując strategie marketingowe i mediowe dla największych podmiotów e-commerce. Jest absolwentką studiów z zakresu Zarządzania oraz Prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także Zarządzania w wirtualnym środowisku na Akademii Leona Koźmińskiego.
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Rekrutacja trwa

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność i aktywność na zajęciach,
 • zaprezentowanie prezentacji końcowej – efektu pracy grupowej,
 • złożenie zaakceptowanej pracy końcowej,
 • złożenie egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną.

Harmonogram

Prowadzimy zajęcia w formule hybrydowej: część zajęć odbywa się w uczelni, niektóre zjazdy prowadzone są online.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:30.

Terminy zjazdów:

I semestr:

 • 15–16.10.2022 r.
 • 29–30.10.2022 r.
 • 19–20.11.2022 r.
 • 03–04.12.2022 r.
 • 17–18.12.2022 r.
 • 14–15.01.2023 r. – zjazd online

II semestr:

 • 28–29.01.2023 r.
 • 04–05.03.2023 r.
 • 18–19.03.2023 r.
 • 01–02.04.2023 r. – zjazd online
 • 22–23.04.2023 r.
 • 13–14.05.2023 r.
 • 03–04.06.2023 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Katarzyna Wasilewska
tel.: +48 504 095 061
e-mail: kwasilew@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Dominika Bosek-Rak
e-mail: dbosek@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Finansów
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 334
02-513 Warszawa
z dopiskiem: PS Transformacja cyfrowa (numer edycji) – rekrutacja

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Teorii Zarządzania

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:30.
 • Opłata za całość studiów: 8000 zł (możliwe raty).
Partner
Dominika Bosek Rak kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr Dominika Bosek-Rak
e-mail: dbosek@sgh.waw.pl

 

Sekretarz studiów

mgr Katarzyna Wasilewska
tel.: +48 504 095 061
e-mail: kwasilew@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA