Podyplomowe Studia Przywództwo w Organizacji

Podyplomowe Studia Przywództwo w Organizacji mają na celu rozwinięcie kompetencji przywódczych oraz umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w firmach i organizacjach non-profit oraz przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji liderów.

Atuty kierunku
Rozmowa wiele osób ikona

Praktyczna wiedza - przewaga zajęć prowadzonych przez praktyków, w tym osoby z tzw. służb specjalnych

Lista z zaznaczonymi wyborami ikona

Aktualny program – uwzględnia najnowsze trendy oraz praktyczne prace wdrożeniowe (dyplomowe)

mówca na tle ekranu ikona

Profesjonalna kadra – gwarantująca podmiotowe i partnerskie traktowanie słuchaczy

Dlaczego warto?

 • Studia pozwolą zdobyć kompetencje przywódcze niezbędne m.in. do przewidywania zmian i pozytywnego wykorzystania oporu wobec nich, a także planowania i inspirowania do proponowania korzystnych zmian w organizacji czy świadomego budowania zespołów.
 • Uzyskana wiedza i umiejętności znajdą zastosowanie na wszystkich etapach funkcjonowania liderów od objęcia odpowiedzialności za zespół, przez doskonalenie jego efektywności, po radzenie sobie z kryzysami i wykorzystanie ich do dalszego wzrostu.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Przywództwo w Organizacji skierowane są do szerokiego grona osób zainteresowanych rozwojem kompetencji przywódczych, w szczególności do osób:

 • na stanowiskach dyrektorskich, menedżerskich, szefów departamentów i zespołów,
 • na stanowiskach wymagających koordynacji prac zespołów ludzi i organizacji.

Rekomendacje

Zarówno całość studiów, jak poszczególne bloki tematyczne i zajęcia poddawane będą nieustannej ocenie przez Słuchaczy, pracowników naukowych SGH i ekspertów – praktyków. Szczególną troską wszystkich osób związanych ze Studiami jest aktualność wiedzy, zgodność z długookresowymi trendami, a przede wszystkim praktyczna użyteczność przekazywanej wiedzy i umiejętności.

dr hab. Tomasz Rostkowski
Kierownik studiów

Program

 • Kierowanie zmianami w organizacji – źródła zmian i problemy z wdrażaniem zmian – 16 godz.
 • Diagnoza kompetencji przywódczych – 16 godz.
 • Wizja organizacji – przywództwo strategiczne – 24 godz.
 • Kształtowanie zaangażowania pracowników – 16 godz.
 • Wspieranie rozwoju pracowników – 16 godz.
 • Kreowanie zmian i innowacyjność – 24 godz.
 • Umiejętności osobiste – 40 godz.
 • Seminarium dyplomowe i obrona prac dyplomowych (konwledge sharing) – 8 godz.

Razem: 168 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH
Instytut Kapitału Ludzkiego

Wieloletni kierownik studiów podyplomowych, kursów specjalizacyjnych, autor i współautor programów studiów magisterskich i podyplomowych. Specjalista z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), przywództwa i wprowadzania proefektywnościowych zmian w przedsiębiorstwach i organizacjach publicznych. Posiada doświadczenie w realizacji ponad 150 projektów wdrożeniowych wykorzystujących mechanizmy ZKL i przywództwa dla realizacji celów organizacji. W ramach Studiów Podyplomowych Przywództwo w Organizacji jest odpowiedzialny za praktyczną użyteczność przekazywanych treści i opiekę nad pracami podyplomowymi pod kątem możliwości wdrożenia ich wniosków do praktyki.

„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie pracy końcowej pozytywnie ocenionej przez promotora.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:30–16:00.

Terminy zjazdów zostaną udostępnione wkrótce.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6800 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata: 4000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 2800 zł – płatna w późniejszym terminie.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Irmina Cisek-Cicirko
tel.: +48 22 564 98 30
tel.: +48 607 484 474
e-mail: icisek@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH
e-mail: trostko@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
dr Irmina Cisek-Cicirko
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, budynek Główny, pokój 61A (parter)
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Kapitału Ludzkiego 

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:30–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 6800 zł (możliwe raty).
Tomasz Rostkowski kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH
e-mail: trostko@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Irmina Cisek-Cicirko
tel.: +48 22 564 98 30
tel.: +48 607 484 474
e-mail: icisek@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA