Podyplomowe Studia Menedżerskie Oparte na Strukturze Programu MBA (w Katowicach)

Podyplomowe Studia Menedżerskie Oparte na Strukturze Programu MBA (w Katowicach) mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy menedżerskiej, niezbędnej do pełnienia funkcji kierowniczych we współczesnej gospodarce, zaczerpniętej ze sprawdzonej struktury studiów MBA.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Zbilansowany program – dzięki wyważeniu wiedzy teoretycznej z praktycznym podejściem (case studies) 

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – sprawdzeni, najlepsi wykładowcy dobierani na podstawie ewaluacji wcześniejszych edycji

dwie osoby ikona

Cenne relacje – nawiązywane dzięki możliwości rozbudowy sieci kontaktów w trakcie zajęć

Dlaczego warto?

 • Oparty na strukturze MBA sprawdzony program studiów z ponad 1200 zadowolonych absolwentów rekomendujących studia znajomym.
 • Duży udział zajęć o charakterze warsztatowym rozwijający kompetencje (wiedza plus umiejętności) menedżerskie obejmujące m.in. umiejętności prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania projektów, a także ich kontrolowania i oceny.
 • Nauka pracy zespołowej, wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów, które później procentują w dalszej karierze zawodowej.
 • Większość absolwentów w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studium poprawia swoją pozycję na rynku pracy.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Menedżerskie Oparte na Strukturze Programu MBA (w Katowicach) kierowane są do obecnych i przyszłych menedżerów różnych szczebli w przedsiębiorstwach i organizacjach sektora publicznego, a w szczególności do:

 • absolwentów kierunków humanistycznych i technicznych, którzy z racji kariery zawodowej potrzebują kompleksowej, a jednocześnie przystępnej wiedzy menedżerskiej, 
 • menedżerów i właścicieli firm, którzy chcą skonfrontować stosowane przez siebie praktyczne rozwiązania z innymi podejściami, 
 • absolwentów ekonomii i zarządzania, którzy kilka lat po ukończeniu studiów pragną odświeżyć swoją wiedzę, poznać najnowsze trendy i poprawić swoją pozycję na rynku pracy.

Program

blok i. Podstawy zarządzania – 28 godz.

 • Wprowadzenie do zarządzania
 • Zachowanie organizacyjne

blok ii. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – 20 godz.

 • Zarządzanie finansowe
 • Rachunkowość finansowa

blok iii. Systemy informacyjno-decyzyjne – 16 godz.

 • Podejmowanie decyzji
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu

blok iv. Zarządzanie projektami i logistyka – 16 godz.

 • Zarządzanie projektami
 • Logistyka

blok v. Ekonomia menedżerska i podstawy statystyki – 16 godz.

 • Ekonomia menedżerska
 • Analiza danych w zarządzaniu

blok vi. Prawo gospodarcze – 8 godz.

 • Prawo gospodarcze

blok vii. Zarządzanie strategiczne – 12 godz.

 • Zarządzanie strategiczne
 • Rachunkowość zarządcza

blok viii. Zarządzanie międzynarodowe – 16 godz.

 • Otoczenie międzynarodowe
 • Zarządzanie międzynarodowe

blok ix. Zarządzanie zasobami ludzkimi – 16 godz.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Negocjacje

blok x. Marketing – 12 godz.

 • Zarządzanie marketingowe

Kierownik studiów

prof. Grażyna Leśniak-Łebkowska

Pracownik naukowy w Katedrze Zarządzania Strategicznego. Specjalizuje się w tematyce strategii, zrównoważonego rozwoju i CSR. Uczestnik i kierownik wielu zespołów badawczych w tych obszarach. Wieloletni kierownik biura programów MBA w SGH.

Wykładowcy

prof. Bogusław Czarny
prof. Jacek Grzywacz
prof. Anna Karmańska
prof. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
prof. Piotr Płoszajski
prof. Tomasz Rostkowski
prof. Krzysztof Rutkowski
prof. Marcin Wojtysiak-Kotlarski
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • potwierdzona obecność na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczenia z egzaminów cząstkowych przeprowadzanych trakcie trwania Studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Opłaty

Całkowity koszt studiów wynosi 9300 zł
Możliwość opłaty w 2 lub 10 nieoprocentowanych ratach.

Rekrutację prowadzi i opłaty przyjmuje partner studiów Główny Instytut Górnictwa.

Kontakt:
Dorota Lorenc
tel. (32) 259 22 33, (32) 259 26 04
e-mail: dlorenc@gig.eu

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Centrum Szkoleniowo-Informacyjne
Aleja Korfantego 79 a
40-166 Katowice

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Albert Tomaszewski
e-mail: atomas1@sgh.waw.pl 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
Dorota Lorenc
tel.: +48 32 259 22 33
tel.: +48 32 259 26 04
e-mail: dlorenc@gig.eu

Kierownik studiów
dr hab. Grażyna Leśniak-Łebkowska, prof. SGH
e-mail: lebkowska@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Zarządzania Strategicznego
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Zarządzania SGH oraz Główny Instytut Górnictwa

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 9300 zł (możliwe raty).
Partner
Kierownik studiów

dr hab. Grażyna Leśniak-Łebkowska, prof. SGH
e-mail: lebkowska@sgh.waw.pl

Kontakt

Informacje dla kandydatów udziela:
Dorota Lorenc
tel.: +48 32 259 22 33
tel.: +48 32 259 26 04
e-mail: dlorenc@gig.eu

Sekretarz studiów

dr Albert Tomaszewski
e-mail: atomas1@sgh.waw.pl 

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA