Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów

Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów umożliwiają rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia analizy oraz zarządzania strategicznego i operacyjnego w przedsiębiorstwach z branży deweloperskiej. 

Atuty kierunku
Przybory do projektowania ikona

Praktyczna wiedza – program studiów dostosowany do specyfiki funkcjonowania w branży deweloperskiej

Rozmowa ikona

Angażujące zajęcia – z użyciem nowoczesnych metod dydaktycznych: warsztatów, treningów, studiów przypadków

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – uznani wykładowcy oraz eksperci z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem

Dlaczego warto?

 • O wartości studiów przesądza połączenie wiedzy ogólnomenedżerskiej przekazywanej przez wykładowców SGH z wiedzą i umiejętnościami specyficznymi dla prowadzenia działalności w branży deweloperskiej przekazywanymi przez ekspertów Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD). 
 • Studia gwarantują możliwość poznawania specyfiki funkcjonowania w różnych segmentach działalności deweloperskiej w oparciu o rzeczywiste przykłady prezentowane przez najlepszych praktyków z branży.
 • Absolwenci studiów stanowią wysoko cenioną i poszukiwaną kadrę dla przyszłych pracodawców z branży deweloperskiej.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów są szczególnie polecane: 

 • kadrze zarządzającej i pracownikom niższego szczebla firm deweloperskich, pragnącym zdobyć nową lub pogłębić dotychczasową wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i profesjonalnego prowadzeniu działalności deweloperskiej,
 • menedżerom spoza branży deweloperskiej, pragnącym poszerzyć lub uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą rynku deweloperskiego,
 • absolwentom studiów pragnącym zdobyć konkurencyjny zawód i atrakcyjną pracę w branży deweloperskiej,
 • osobom zainteresowanym działalnością w firmach deweloperskich lub założeniem własnych firm.

Program

blok I. Analiza rynku deweloperskiego 

 • Dotychczasowy rozwój i stan obecny rynku deweloperskiego – 2 godz.  
 • Polityka mieszkaniowa – 2 godz. 
 • Perspektywy rynku mieszkaniowego w Polsce – 4 godz. 
 • Rola dewelopera w rozwoju miast – 4 godz. 
 • Analiza strategiczna podstawą projektowania strategii przedsiębiorstwa w branży deweloperskiej – 12 godz. 

blok II. Zarządzanie projektami 

 • Zarządzanie projektami – 12 godz. 
 • Pozyskiwanie nieruchomości; planowanie zabudowy nieruchomości – 8 godz. 
 • Przygotowanie projektu – 8 godz. 
 • Realizacja projektu – budżetowanie i kontroling – 8 godz. 
 • Obsługa posprzedażowa – 4 godz. 

blok III. Zarządzanie w kryzysie i restrukturyzacja 

 • Kryzys i restrukturyzacja przedsiębiorstwa – 8 godz. 

blok IV. Kierowanie ludźmi 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – 8 godz. 

blok V. Prawne podstawy działalności przedsiębiorstwa 

 • Otoczenie prawne działalności deweloperskiej – 8 godz. 
 • Otoczenie prawne działalności inwestycyjnej w budownictwie – 8 godz. 
 • Sprawy sporne w działalności deweloperskiej – 8 godz. 

blok VI. Marketing 

 • Strategia marketingowa przedsiębiorstwa – 8 godz. 
 • Strategia sprzedażowa projektu deweloperskiego – 8 godz. 

blok VII. Finansowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem 

 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie – 8 godz. 
 • Biznes plan – 8 godz. 
 • Finansowanie przedsięwzięć deweloperskich – 8 godz. 

blok VIII. Poza mieszkaniowa działalność deweloperska 

 • Działalność deweloperska w obiektach komercyjnych – 8 godz. 
 • Nowe segmenty rynku deweloperskiego – 8 godz. 

Kierownik studiów

prof. dr hab. Agnieszka Sopińska
Katedra Zarządzania Strategicznego
Instytut Zarządzania

Profesor nauk społecznych, wieloletni członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN), Kierownik Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Deweloperów. Zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Instytucie Zarządzania, w Katedrze Zarządzania Strategicznego.

Doświadczony dydaktyk — prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lat współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadry menedżerskiej. Aktywny uczestnik kilkudziesięciu badań naukowych, w tym kilku grantach KBN i NCN. Pełni funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego Kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”, wcześniej wieloletni Redaktor Tematyczny tego kwartalnika z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania wiedzą. Stały recenzent badań NCN i wielu czasopism naukowych, wieloletni egzaminator w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów oraz kierownik licznych edycji Podyplomowych Studiów. Jej zainteresowania badawcze obejmują różnorodne aspekty zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami oraz zarządzania wiedzą. Jest autorką lub współautorką ponad 160 publikacji z zakresu zarządzania. Promotor czterech i recenzent ponad dwudziestu rozpraw doktorskich oraz recenzent kilkunastu postępowań habilitacyjnych.
„ ”

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na 12. edycję studiów. Zajęcia rozpoczynają się 22.10.2022 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach (minimum 160 h),
 • przygotowanie pod opieką promotora pracy końcowej oraz jej obrona.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

 • Sesja 1: 22–23.10.2022 r.
 • Sesja 2: 19–20.11.2022 r.
 • Sesja 3: 17–18.12.2022 r.
 • Sesja 4: 14–15.01.2023 r.
 • Sesja 5: 25–26.02.2023 r.
 • Sesja 6: 11–12.03.2023 r.
 • Sesja 7: 01–02.04.2023 r.
 • Sesja 8: 22–23.04.2023 r.
 • Sesja 9: 13–14.05.2023 r.
 • Sesja 10: 17–18.06.2023 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8950 zł. Możliwe raty,

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

REKRUTACJA NA STUDIA 
mgr Beata Chełstowska 
tel.: 22 564 85 00, 22 564 86 10 
e-mail: beata.chelstowska@sgh.waw.pl 

Sekretarz studiów
dr Patryk Dziurski
tel.: +48 506 181 561
e-mail: patryk.dziurski@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Agnieszka Sopińska
e-mail: asopin@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Beata Chełstowska
Instytut Zarządzania
ul. Madalińskiego 31/33 (pokój 14)
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Zarządzania

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
 • Opłata za całość studiów: 8950 zł (możliwe raty).
Partner
Agnieszka Sopińska kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Agnieszka Sopińska
e-mail: asopin@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Patryk Dziurski
tel.: +48 506 181 561
e-mail: patryk.dziurski@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA