Podyplomowe Studia Menedżer Kultury

Podyplomowe Studia Menedżer Kultury odpowiadają na zmiany i potrzeby rynku kultury oraz dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania zarówno instytucjami kultury, jak i karierą artystów.

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Sprawdzona kadra – zgrany team pracowników SGH i doświadczonych menedżerów kultury

Dokumenty ikona zielona mała

Zbilansowany program – gwarantujący odpowiednie proporcje między teorią i praktyką

Rozmowa ikona

Wciągające zajęcia – z wykorzystaniem nowoczesnych, angażujących metod dydaktycznych

Dlaczego warto?

 • Jako organizatorzy, wykładowcy i słuchacze dzielimy tę samą wizję rozwoju kultury, co pomaga nam rozumieć potrzeby uczestników rynku kultury.
 • Dzięki studiom tworzymy pomosty między kulturą i biznesem, a czas (miło) spędzany na zajęciach jest też czasem poznawania nowych ludzi, wymiany doświadczeń, tworzenia kulturowych aliansów.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Menedżer Kultury polecane są szczególnie dla: 

 • menedżerów odpowiadających za różne obszary działalności instytucji kultury, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje zarządcze,
 • przyszłych menedżerów instytucji kultury, którzy chcą zrozumieć specyfikę rynku kultury,
 • przedstawicieli świata kultury zainteresowanych zdobyciem kompetencji menedżerskich,
 • osób, które planują działalność na rynku kultury,
 • oraz dla wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć działanie rynku kultury.

Program

Ekonomika kultury – 12 godz.

 • Ekonomika kultury

Finanse w instytucjach kultury – 32 godz.

 • Crowdfunding
 • Sponsoring
 • Podstawy zarządzania finansami
 • Źródła finansowania kultury. Fundusze UE
 • Aspekty podatkowe wybranych form działalności gospodarczej

Marketing na rynku kultury – 18 godz.

 • Plan marketingowy
 • Kreowanie marki na rynku kultury

Prawne aspekty działalności na rynku kultury – 34 godz.

 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w sferze kultury
 • Umowy handlowe
 • Kontrakty menedżerskie
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo autorskie

Psychologia – 22 godz.

 • Psychologia pracy zespołowej
 • Wywierania wpływu
 • Negocjacje

Zarządzanie w instytucjach kultury – 26 godz.

 • Zarządzanie czasem
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie instytucjami kultury w I, II i III sektorze

Zarządzanie personelem – 14 godz.

 • Zarządzanie personelem
 • Coaching dla menedżerów kultury

Kreowanie wizerunku – 22 godz.

 • Kreowanie wizerunku z wykorzystaniem internetu i mediów społecznościowych
 • Kontakty z mediami
 • Dyplomacja kulturalna
 • Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji (siebie)

Razem: 180 godz. 

Kierownik studiów

dr hab. Lidia Danik, prof. SGH
Katedra Marketingu Międzynarodowego

Absolwentka SGH. Dwukrotna stypendystka DAAD. Pracownik Katedry Marketingu Międzynarodowego.
Specjalistka w zakresie współpracy międzyorganizacyjnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw, kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego, marketingu i marketingu międzynarodowego. Autorka książki „Wpływ kultury na jakość relacji w międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw” oraz kilkudziesięciu publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Wykładowca przedmiotów takich jak: marketing, marketing na rynku instytucjonalnym, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, międzynarodowe transakcje gospodarcze oraz umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Członkini EIBA oraz AIB. Jej wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane są z branżą ubezpieczeniową i spedycyjną.

Wykładowcy

Dorota Ilczuk zdjęcie
prof. dr hab. Dorota Ilczuk

Profesor zwyczajny, ekonomistka i teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych. Polska prekursorka dyscypliny naukowej ekonomika kultury. Fundatorka i pierwszy prezes Fundacji Pro Cultura. Od 2017 roku kieruje Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS.

Posiada wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych i polskich projektach aplikacyjnych. Ukończyła SGPiS (obecnie SGH), tytuł doktora ekonomii uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim. W roku 2005 na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała tytuł naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Od 2014 roku profesor zwyczajny nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo. Wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej gdzie stworzyła autorski program specjalności Menedżer, Agent, Producent. MAP na Kulturoznawstwie. Ponadto prowadzi zajęcia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. W latach 2001–2007 pełniła funkcję Prezydenta CIRCLE (Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe), europejskiej sieci instytucji zajmujących się badaniami, dokumentacją i informacją w kulturze. Jest członkinią Europejskiego Parlamentu Kulturalnego.  Należy do Rady Naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Współpracuje z zagranicznymi organizacjami i towarzystwami naukowymi, takimi jak Rada Europy, Komisja Europejska, ERICArts, Association for Cultural Economics International (ACEI), International Society for Third-Sector Research (ISTR). Jest współautorką aktualizowanego regularnie, anglojęzycznego profilu Polski na portalu European Cultural Policies Facts and Trends. Od 2018 roku kieruje polskim zespołem badawczym Uniwersytetu SWPS w ramach międzynarodowego badania CICERONE w ramach programu Horyzont 2020. Jest autorką i współautorką publikacji książkowych i ponad stu pięćdziesięciu ekspertyz i artykułów z dziedziny ekonomiki kultury i przemysłów kultury, polityki kulturalnej, społeczeństwa obywatelskiego, a także funkcjonowania sektora non profit. W ostatnim czasie koncentruje się na badaniach rynku pracy artystów i twórców.
dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: SGH). Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących kierowania ludźmi, zarządzania czasem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz systemach informacyjno-decyzyjnych jak również w teorii i praktyce sukcesu. Od początku swojej kariery zawodowej związana z SGH, posiada tytuł doktora i jest starszym wykładowcą w Zakładzie Zarządzania w Gospodarce, Instytut Zarządzania, w Kolegium Zarządzania i Finansów.

Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Pracy oraz Studiów Podyplomowych Zarządzania Oświatą. W latach 2004–2007 dyrektor Centrum Karier SGH. Założycielka, współwłaścicielka i długoletni prezes Banku Modułów Kształceniowych ”BMK” S.C., a następnie prezes DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. Wykładowca, trener, doradca i konsultant dla organizacji gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autorka licznych opracowań z zakresu zarządzania, wymieniona w polskiej edycji leksykonu biograficznego Who is Who (rok 2007) w gronie ludzi wpływających na kształt polskiej rzeczywistości.Współautorka książki „Jak szanować czas, organizując pracę sobie i innym”, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2009.
Agnieszka Surowicz zdjęcie
Agnieszka Surowicz

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach z branży farmaceutycznej, FMCG, IT, bankowości oraz liniach lotniczych, gdzie zajmowała stanowiska menedżerskie związane z obszarem marketingu, public relations, komunikacji wewnętrznej oraz HR. Pracowała również w wielu projektach międzynarodowych, dzięki czemu posiada dobre zrozumienie różnic międzykulturowych. Obecnie pracuje w Londynie, w firmie farmaceutycznej GlaxoSmithKline, gdzie pełni funkcję globalnego szefa HR dla funkcji R&D.

Jest certyfikowanym coachem międzynarodowej organizacji coachingowej International Coach Federation oraz wewnętrznym coachem dla pracowników GlaxoSmithKline. Jako coach specjalizuje się w coachingu zespołów, relacji oraz kariery.
Karolina Tylus-Sowa zdjęcie
dr Karolina Tylus-Sowa

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor ekonomii – praca doktorska obroniona w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu możliwości finansowania kultury.

Marek Okniński

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w stosowaniu procedur udzielania zamówień publicznych, autor komentarzy i porad z zakresu stosowania USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH publikowanych miedzy innymi w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz portalu komunikaty.pl. Prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych miedzy innymi na SGH oraz Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Jako członek komisji przetargowych uczestniczył miedzy innymi w postepowaniach o zamówienia publiczne, których wartość przekraczała 2 mld zł. Posiada doświadczenie w zarzadzaniu zespołami osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych uzyskanym miedzy innymi jako Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, doradcy zarządu ds. Zamówień Publicznych Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o., Dyrektora Działu Organizacji Zakupów i zamówień publicznych operatora PGE Narodowego.
Mirosław Oczkoś zdjęcie
Mirosław Oczkoś

Właściciel firmy doradczo- szkoleniowej „OCZKOŚ PERFECT IMAGE”. Aktor, reżyser filmowy i telewizyjny. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doradca i mentor wizerunkowy ludzi biznesu, polityki, show biznesu.

Specjalista w zakresie autoprezentacji, mowy ciała, budowy wizerunku, technik manipulacyjnych, elementów retorycznych oraz pracy głosem. Specjalista w budowaniu wizerunku firm i osób indywidualnych. Doradca medialny w kilku kampaniach wyborczych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji grupowej, tworzenia kultury organizacyjnej, budowania i zarządzania skutecznymi zespołami w firmie, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania oraz wiedzę z zakresu psychologii. Konsultant marketingu politycznego. Komentator TVN24, TVN Biznes i Świat, TVN, Superstacja, ONET, WP.PL, TVP Info, TVP, Polsat News oraz stacji radiowych np. Trójka, TOK FM, Jedynka, Czwórka, PR24. Szkoli przedstawicieli najpoważniejszych firm w Polsce realizując programy szkoleniowe w formie  wykładów, warsztatów praktycznych, Coachingu. Prowadzi mentoring  dla ludzi biznesu i show biznesu. Od 20 lat prowadzi zajęcia w Podyplomowym Studium Public Relations przy Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Członek Akademii Ekspertów PR. Był moderatorem w kilku konfliktach społecznych. Autor książek „Abecadło mówienia”, „Sztuka Poprawnej Wymowy czyli o Bełkotaniu i Faflunieniu ”, „ Paszczodźwięki. Mały poradnik dla wielkich mówców”, Sztuka Mówienia bez Bełkotania i Faflunienia”.
 Artur Nowak-Far zdjęcie
prof. dr hab. Artur Nowak-Far

Profesor zwyczajny prawa, doktor ekonomii, adwokat (Stowarzyszenie Grimaldi). Autor 9 książek oraz ponad 300 innych publikacji naukowych, które ukazały się w Polsce, Danii, Francji, Mołdawii, na Ukrainie oraz w USA. Autor znacznej liczby ekspertyz dla sektora prywatnego i publicznego.

Uznany specjalista w zakresie prawa gospodarczego UE, ekonomicznej analizy prawa (w szczególności w odniesieniu do regulacji ochrony własności intelektualnej) oraz semiotyki prawniczej. Wykładowca na wielu uczelniach za granicą: Taiwan, National University w Tajpej, na Państwowym Uniwersytecie im Demidowa w Jarosławiu (Rosja), Centro Investigación Docencia Económica (Mexico, DF), Josai International University w Tokio, Delhausie University (Halifaks, Kanada), Uniwersytecie im. Abaja (Ałmaty, Kazachstan), University of Toronto, Uniwersytecie w Lejdzie, Uniwersytecie Amsterdamskim. Praktyczne osiągnięcia Profesora obejmują sfinalizowanie negocjacji w sprawie przekazania Polsce praw autorskich do muzyki „Pieśni o Monte Cassino” oraz doradzanie i reprezentowanie instytucji kultury w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich.

Opinie o studiach

Studia podyplomowe na SGH to był rok, w którym nie tylko zdobyłem podstawową wiedzę potrzebną w zarządzaniu instytucji kultury, ale przede wszystkim nauczyłem się szukać rozwiązań przy nie sztandarowych problemach kierowania jednostką publiczną. Podstawy prawa pracy, prawa autorskiego, zamówień publicznych, psychologii społecznej… to wszystko brzmi, jak przygotowanie absolwentów do sukcesu, prawda?

Rafał Kłoczko
Dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej, absolwent 31. edycji studiów
„Studia Podyplomowe Menedżerów Kultury w SGH to pozycja obowiązkowa dla każdego prowadzącego instytucję artystyczną! Wiem, sprawdziłem, polecam.”
Dominik Nowak, absolwent 25. edycji studiów

Rekrutacja

35. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025. Zajęcia rozpoczną się 12 października 2024 r.

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie raportów potwierdzających zdobytą wiedzę i umiejętności oraz
 • pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 9:50–16:50 i niedziele 9:00–14:15.

Planowane terminy zjazdów w nadchodzącej 35. edycji:

Semestr I

 • 12–13 października 2024 r.
 • 26–27 października 2024 r.
 • 16–17 listopada 2024 r.
 • 23–24 listopada 2024 r.
 • 07–08 grudnia 2024 r.
 • 18–19 stycznia 2025 r.


Planowane terminy zjazdów II semestru zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian ww. terminów.

Opłaty

​Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł.
Płatność możliwa jednorazowo wraz ze złożeniem dokumentów lub w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 31 stycznia 2025 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Agnieszka Zawada
tel.: +48 22 564 74 31
tel.: +48 515 782 057
e-mail: azawada@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Lidia Danik, prof. SGH
e-mail: ldanik@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Marketingu Międzynarodowego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty 9:50–16:50 i niedziele 9:00–14:15.
 • Opłata za całość studiów: 6500 zł (możliwe raty).
Lidia Danik kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Lidia Danik, prof. SGH
e-mail: ldanik@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Agnieszka Zawada
tel.: +48 22 564 74 31
tel.: +48 515 782 057
e-mail: azawada@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe