Podyplomowe Studia Menedżer Jakości

Podyplomowe Studia Menedżer Jakości mają na celu wykształcenie kompetencji opartych na elementach wiedzy o jakości w połączeniu z procesowym i systemowym podejściem do zarządzania oraz z umiejętnościami praktycznymi.

Atuty kierunku
Żarówka ikona

INDYWIDUALNY pROGRAM – seminaria tematyczne dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań

mówca na tle ekranu ikona

Doświadczona kadra – dydaktycy z SGH i innych uczelni oraz praktycy w zakresie zarządzania jakością

wykres z flagą ikona

DODATKOWE CERTYFIKATY – możliwość uzyskania m.in. certyfikatów Green Belt Six Sigma

Dlaczego warto?

 • Studia kształtują umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów powiązanych z jakością i odnoszących się do wyrobów, procesów oraz systemów, jak również organizowania i audytowania zintegrowanych systemów zarządzania, realizowania projektów przy zastosowaniu metodologii Lean Six Sigma czy prowadzenia analiz jakości podporządkowanych celom biznesowym. 
 • Absolwenci zyskują wiedzę i umiejętności umożliwiające pełnienie roli menedżera jakości lub pełnomocnika ds. zarządzania jakością w firmie. 
 • W ramach studiów można nieodpłatnie uzyskać (po zdaniu stosownego egzaminu) certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp) wydany przez SGH oraz międzynarodową jednostkę certyfikacyjną Bureau Veritas. 
 • Zainteresowani absolwenci mają również możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje Green Belt po wykonaniu wymaganego projektu i zdaniu dodatkowego egzaminu (bez ponoszenia dodatkowych opłat).

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Menedżer Jakości są adresowane do:

 • menedżerów wyższego szczebla chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania jakością, wdrażania i audytowania zintegrowanych systemów zarządzania, metodologii Lean Six Sigma,
 • pełnomocników ds. jakości i menedżerów jakości chcących doskonalić umiejętności zarządzania jakością,
 • osób chcących nabyć nowe kompetencje w zakresie metod i technik zarządzania jakością, statystycznej kontroli procesów, systemowego zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem w organizacji,
 • osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy w zakresie metodologii Lean Six Sigma,
 • osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji certyfikowanego audytora zintegrowanych systemów zarządzania.

Program

BLOK 1. JAKOŚĆ I KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI

 •     Jakość wyrobów i usług
 •     Konsumencka perspektywa jakości
 •     Różnicowanie wyrobów przez opakowanie

BLOK 2. KONCEPCJE I SPOSOBY PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM JAKOŚCIĄ

 •     Procesowe podejście do zarządzania
 •     Narzędzia KAIZEN
 •     Lean Management
 •     Zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania

BLOK 3. METODOLOGIA SIX SIGMA

 •     Six Sigma

BLOK 4. NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ

 •     Narzędzia i techniki w zarządzaniu jakością
 •     Podstawy statystycznej analizy jakości
 •     Badania satysfakcji klienta

BLOK 5. ANALIZA PROCESU

 •     Zmienność procesów
 •     Statystyczne sterowanie procesami
 •     Procesy systemowe i ich skuteczność
 •     Jakość systemów pomiarowych

BLOK 6. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

 •     Zarządzanie jakością według ISO 9001
 •     Praktyczne aspekty wdrażania ISO 9001
 •     Auditowanie systemów zarządzania

BLOK 7. WIELOASPEKTOWE PODEJŚCIE W SYSTEMOWYM ZARZĄDZANIU

 •     Zarządzanie środowiskowe
 •     Systemy zarzadzania bezpieczeństwem informacji
 •     Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

BLOK 8. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W UJĘCIU BRANŻOWYM I PRAWNYM

 •     Dobre praktyki. Zarządzanie w sektorze żywności
 •     Systemy branżowe o wymagania prawne
 •     Aspekty prawne zarządzania środowiskowego

BLOK 9. STANDARYZACJA W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 •     Odpowiedzialność społeczna i standardy zintegrowane
 •     Systemy zarządzania energią

Kierownik studiów

dr inż. Andrzej Pawluk
adiunkt
Katedra Rynku, Marketingu i Jakości

Adiunkt w Katedrze Rynku Marketingu i Jakości SGH. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie w przedsiębiorstwach produkcyjno–handlowych. Główne obszary zainteresowań badawczych dotyczą: systemowego zarządzania jakością, doskonałości operacyjnej przedsiębiorstw, Lean Management oraz rozwoju nowych produktów (NPD).

Wykładowcy

Pracownicy Katedry Rynku Marketingu i Jakości SGH: 

 • dr hab. Stefan Doroszewicz, prof. SGH, 
 • dr hab. inż. Piotr Miller, prof. SGH, 
 • dr inż Anna Zbierzchowska, 
 • dr inż. Andrzej Pawluk, 
 • dr Wojciech Trzebiński. 

Ponadto, m.in.: 

 • dr hab. Joanna Trafiałek, prof. SGGH, 
 • dr hab. inż. Hanna Żakowska, 
 • dr inż. Grzegorz Sawicki, 
 • mgr Grzegorz Gajewski, Master Black Belt Six Sigma, 
 • certyfikowani trenerzy i szkoleniowcy Bureau Veritas oraz Kaizen Institute Poland. 
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja zakończona.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach potwierdzane wpisami do kart egzaminacyjnych,
 • napisanie i obrona (egzamin) pracy dyplomowej.

Warunkiem uzyskania certyfikatu audytora zintegrowanych systemów zarządzania jest pozytywna ocena z dodatkowego specjalistycznego egzaminu.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 10:00–17:00 i niedziele 9:00–16:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6800 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 3800 zł. – płatna przy zapisie,
II rata: 3000 zł. – płatna do 10.02.2023 r.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Marta Romanowska
tel.: +48 732 620 330
e-mail: mrusin@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr inż. Andrzej Pawluk
e-mail: apawlu@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Studia Podyplomowe Menedżer Jakości
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa 

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Rynku, Marketingu i Jakości

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 10:00–17:00 i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 6800 zł (możliwe raty).
Partner
Kierownik studiów

dr inż. Andrzej Pawluk
e-mail: apawlu@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Marta Romanowska
tel.: +48 732 620 330
e-mail: mrusin@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA