Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji

Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym podejściem i pomagają menedżerom branży motoryzacyjnej zdobyć wiedzę o rynku i różnych jego aspektach i przygotować się na zmieniające się wyzwania.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – połączenie wiedzy teoretycznej z wykorzystaniem przykładów i case study z branży motoryzacyjnej

mówca na tle ekranu ikona

Wykwalifikowana kadra – najlepsi wykładowcy SGH oraz eksperci i praktycy rekomendowani przez Polską Izbę Motoryzacji

dwie osoby ikona

Cenne relacje – studia w grupie przedstawicieli biznesu sprzyjające wymianie doświadczeń i nawiązywaniu kontaktów

Dlaczego warto?

 • Zdobycie i udoskonalenie praktycznych umiejętności przygotowujących lub wspierających pełnienie funkcji kierowniczych w branży motoryzacyjnej.
 • Zdobycie wiedzy o rynku motoryzacyjnym i różnych jego aspektach.
 • Wejście do elity menedżerów motoryzacji w Polsce. Pierwsza edycja studiów odbyła się w 2004 roku i od tego czasu regularnie co roku uruchamiana jest kolejna edycja.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji polecane są szczególnie dla:

 • menedżerów, specjalistów oraz właścicieli przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej (w tym z sektora dilerskiego, serwisowego i producenckiego oraz pozostałych),
 • osób zainteresowanych branżą motoryzacyjną, które w przyszłości chcą związać z nią swoją karierę zawodową.

Program

Blok I. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie (40 godz.)

 • Zarządzanie strategiczne
 • Analiza strategiczna
 • Strategie rozwoju i konkurencji
 • Zarządzanie w kryzysie
 • Sposoby rozwoju przedsiębiorstw

Blok II. Strategia marketingowa (24 godz.)

 • Strategie marketingowe
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie relacjami z klientami

Blok III. Zarządzanie zasobami ludzkimi (36 godz.)

 • Kierowanie ludźmi
 • Negocjacje
 • Trening autoprezentacji
 • Zarządzanie czasem menedżera
 • Techniki menedżerskie
 • Przywództwo
 • Skuteczna komunikacja

Blok IV. Finansowe i rachunkowościowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem (24 godz.)

 • Zarządzanie finansami
 • Budżetowanie
 • Biznesplan

Blok V. Problemy wdrażania strategii (36 godz.)

 • Zarządzanie procesami 
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie operacyjne
 • Logistyka
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wdrażanie strategii
 • Warsztaty menedżerskie

Razem: 160 godz.

Kierownik studiów

Wioletta Mierzejewska zdjęcie
dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH
Instytut Zarządzania

Absolwentka SGH oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca z wieloletnim stażem na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych. Kierownik studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z partnerami biznesowymi.

Analityk w projektach biznesowych, w zakresie analiz rynkowych, doradztwa strategicznego oraz optymalizacji strukturalnej. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru zarządzania strategicznego (analiza strategiczna, budowanie strategii rozwoju i konkurencji) oraz w tematyce przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw. Autorka licznych artykułów poświęconych tej problematyce.

Wykładowcy

Piotr Wachowiak zdjęcie
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

Rektor SGH. Dyrektor Instytutu Zarządzania SGH. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest sekretarzem Komitatu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz studiach MBA-SGH (w 2015 r. otrzymał nagrodę dla jednego z najlepszych wykładowców).  

Specjalizuje się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zespołami projektowymi. Jest autorem lub współautorem około 90 publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest redaktorem oraz współautorem jednej z pierwszych na polskim rynku wydawniczym monografii w całości poświęconej kierowaniu zespołem projektowym (P. Wachowiak, B. Grucza, S. Gregorczyk, K. Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004) oraz współredaktorem oraz współautorem monografii poświęconej prezentacjom bardzo przydatnej w pracy kierownika zespołu projektowego (Profesjonalna prezentacja. Teoria i praktyka, red. L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch, Difin, Warszawa 2008). Zajmował stanowiska kierownicze w organizacjach samorządu terytorialnego. Najważniejszym z nich było stanowisko zastępcy dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członka zarządu. Był również Kanclerzem SGH oraz prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów SGH i Prorektorem SGH ds. Nauki i Zarządzania. Uczestniczył w realizacji wielu projektów, jako członek zespołu projektowego oraz kierownik. Były to różnego rodzaju projekty realizowane w samorządzie terytorialnym, projekty edukacyjne oraz projekty inwestycyjne. Był również członkiem komitetów sterujących oraz ekspertem w projektach unijnych. 
Sylwester Gregorczyk zdjęcie
dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH

Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego w Instytucie Zarządzania (Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie). Wykładowca (studia pierwszego i drugiego stopnia, podyplomowe oraz MBA). Doświadczony konsultant, członek zespołów eksperckich i autor ekspertyz dla biznesu (m.in. PWPW S.A., PEKAES S.A., Pekao Leasing, Adamed).

Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania strategicznego, a w szczególności projektowania strategii, modeli biznesowych oraz wdrażania zmian strategicznych. Autor lub współautor wielu publikacji z zakresu nauk o zarządzaniu. Autor i uczestnik wielu badań naukowych.
dr hab. Waldemar Rogowski, prof. nadzw. SGH 

Dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent (magisterium) SGH i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego).  

Wieloletni praktyk gospodarczy – dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie dyrektor Departamentu Metod Ratingowych w Biurze Informacji Kredytowej SA. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, przez wiele lat recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa. Z ramienia Banku Światowego recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa, głównie z sektora energetycznego i kopalni. Autor lub współautor ponad 100 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji (projektów) oraz zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, jak i kursów, szkoleń i warsztatów dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw.  
dr Eleonora Kuczmera Ludwiczyńska 

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych. Przez całe życie zawodowe nauczyciel akademicki SGH (Kolegium Zarzadzania i Finansów). Twórca i kierownik PS Zarządzania Zasobami Pracy i PS HR Biznes Partner. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.  

Przez wiele lat prezes firm Bank Modułów Kształceniowych „BMK” s.c. oraz DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z działaniem w praktyce gospodarczej jako w doradca, ekspert, kierownik projektów z obszaru HR. Obszary zainteresowań to: człowiek w organizacji, kierowanie ludźmi, zarządzanie czasem osobistym i zawodowym i podejmowanie decyzji menedżerskich. Autor wielu opracowań , artykułów i oryginalnych narzędzi wspierających pracę menedżerów. Współautorka książki – „Jak szanować czas organizując prace sobie i innym”. 
Sławomir Winch zdjęcie
dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH  

Kierownik Zakładu Strategii Personalnych SGH. Jest absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził szkolenia z zakresu negocjacji dla ponad stu przedsiębiorstw przemysłowo-handlowo-usługowych. Brał udział przy opracowywaniu ekspertyz – z zakresu zarządzania dla szeregu polskich i zagranicznych firm.  

Jest autorem programu negocjacji dla studiów podyplomowych SGH oraz koordynatorem kierunku HR Biznes Partner realizowanego na studiach II stopnie SGH, przewodniczy Radzie Programowej tego kierunku. Do jego głównych zainteresowań badawczo-naukowych należą: negocjacje, zarządzanie ludźmi, kultura organizacyjna, przywództwo. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książki „Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura” oraz „Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie”.  
dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH 

Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH, adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH. Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH, pracownik Katedry Zarządzania Projektami SGH – czołowego polskiego ośrodka naukowego, badawczego i dydaktycznego w zakresie zarządzania projektami.  

Wykładowca, konsultant i trener problematyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień controllingu i budżetowania projektów, technik planowania oraz informatycznego wsparcia w zarządzaniu projektami. Wykładowca programu MBA SGH. Organizator oraz wykonawca projektów naukowo-badawczych, konsultingowych i szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny zarządzania. Certyfikowany PM w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2® i AgilePM®), ryzykiem (M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz zarządzania zmianą (ChM®). Członek stowarzyszeń fachowych PMI oraz IPMA. Koordynator Programu Partnerskiego IPMA-Student w SGH w Warszawie.  
dr Paweł Torecki 

Jest jednym z najbardziej doświadczonych w Europie konsultantów, audytorów i trenerów specjalizujących się w marketingu i zarządzaniu sprzedażą. Przeprowadził ponad 15.000 godz. coachingów i szkoleń. Stale współpracuje z Harvard Business Review. Od ponad 20 lat kieruje firmami oferującymi usługi doradcze i marketingowe.  

Kierował ponad 100 projektami biznesowymi dla czołowych firm, głównie zagranicznych. Współpracował z kilkoma firmami motoryzacyjnymi. Jego szkolenia były ocenione w rankingu Axel Springer, wydawcy miesięcznika „Forbes”, jako najskuteczniejsze w Polsce w kategorii: marketing i sprzedaż. Wyniki rankingu potwierdził także audyt KPMG.  
dr Patryk Dziurski  

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego w Instytucie Zarządzania (Kolegium Zarządzania i Finansów SGH). Aktywnie działa na rynku doradczym oraz szkoleniowym współpracując z podmiotami gospodarczymi oraz firmami konsultingowymi i szkoleniowymi. Wykładowca na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.  

Swoje zainteresowanie naukowe koncentruje wokół: zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami oraz marketingu. Autor lub współautor wielu publikacji z zakresu nauk o zarządzaniu oraz uczestnik wielu badań naukowych. Współautor wielu ekspertyz (m.in. analiza sektora edukacji  w Polsce, analiza rynku reklamy w Polsce).  
dr Albert Tomaszewski  

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego w Instytucie Zarządzania (Kolegium Zarządzania i Finansów SGH). Wykładowca (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowe) i popularyzator przedsiębiorczości. Badawczo zainteresowany przedsiębiorczością, nowoczesnymi organizacjami i strategiami przedsiębiorstw.  

Autor lub współautor wielu publikacji z zakresu nauk o zarządzaniu. Autor i uczestnik wielu badań naukowych, w tym grantu Narodowego Centrum Nauki. Doświadczony konsultant, członek zespołów eksperckich i autor ekspertyz dla biznesu. 
Mariusz Lipski  zdjęcie
dr Mariusz Lipski 

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe.  

Wieloletni pracownik (na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich) największych banków w Polsce, specjalizujący się w ocenie ryzyka oraz projektów finansowania bankowego dla przedsiębiorstw. Autor lub współautor publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz bankowości korporacyjnej. 
Monika Klonowska zdjęcie
mgr Monika Klonowska   

Psycholog, trenerka, mediatorka, konsultantka. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla grup menedżerów i zespołów pracowniczych z zakresu zarządzania zespołami, pracy z grupą, rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz zarządzania różnorodnością. 

Współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Collegium Civitas, Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Teatralną w Warszawie, Akademią Sztuk Teatralnych w Krakowie. Specjalizuje się w doradztwie kryzysowym w sytuacjach konfliktowych, wywołanych zmianami. Współpracuje z grupami HRBP w wielu firmach. Współautorka kontentu do platformy e-learningowej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz programów szkoleniowych. Autorka webinarów („Puls Biznesu”), publikacji w projekcie www. rodzina-i-kariera.infor.pl/ oraz w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Ekspertka w dziedzinie komisji antymobbingowych oraz w zakresie przygotowywania i wdrażania polityk antymobbingowych w firmach i instytucjach. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP, sygnatariuszka Karty Różnorodności.
„Mam bardzo dobrą opinię o Studiach Podyplomowych dla Menedżerów Motoryzacji. Atutem studiów są wykładowcy o dużej wiedzy, jak również praktyczne doświadczenia studentów związanych z branżą motoryzacyjną.”
Andrzej Ziółkowski, absolwent 16. edycji studiów, Product & Project Leader Refinish Systems, Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o
„Szczególnie istotne w obecnych czasach pandemii oraz następujących zmian klimatycznych są zagadnienia, które mają wpływ na trendy na rynku motoryzacyjnym i ich konsekwencje dla firm, w których pracujemy.”
Andrzej Ziółkowski, absolwent 16. edycji studiów, Product & Project Leader Refinish Systems, Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o
„Po kilku latach doświadczeń zawodowych w branży zdecydowałam się na podniesienie moich kwalifikacji. Studia Podyplomowe dla Menedżerów Motoryzacji oferują wejście do krajowej elity menedżerów motoryzacji.”
Ewa Rosik, absolwentka 16. edycji studiów
„Studia potraktowałem jako inwestycję w siebie i swoje wykształcenie, a dyplom z pewnością będzie dodatkowym poświadczeniem zdobytego przez lata doświadczenia. ”
Tomasz Gryniewicz, absolwent 16. edycji studiów, Dyrektor ds. posprzedaży Uni-Truck Sp. z o.o
„Naprawdę warto skorzystać, tym bardziej, że jak dotychczas te podyplomowe studia ukończyło już prawie 700 osób. Gorąco polecam i do zobaczenia!”
Ewa Rosik, absolwentka 16. edycji studiów

Rekrutacja

Rekrutacja na 19. edycję jest otwarta.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach,
 • przygotowanie indywidualnej bądź zespołowej pracy końcowej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w branży motoryzacyjnej i jej obrona.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zajęć na uczelni jako 10 merytorycznych sesji 16-godzinnych, raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Terminy zjazdów 19. edycji studiów:

II semestr:

26–27.11. 2022 r.
17–18.12.2022 r.
21–22.01.2023 r.
11–12.02.2023 r.
4–5.03. 2023 r.

II semestr:

25–26.03.2023 r.
22–23.04.2023 r.
13–14.05.2023 r.
17–18.06.2023 r.
01–02.07.2023 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7950 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata – 5000 zł. płatna przy zapisie,
II rata – 2950 zł. płatna na początku II semestru.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Beata Chełstowska
tel.: +48 22 564 85 00
tel.: +48 501 710 900
e-mail: bczapl@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH
e-mail: wjakub@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Beata Chełstowska 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Zarządzania
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Beata Chełstowska 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Zarządzania, DS. Grosik
ul. Madalińskiego 31/33, pok. 14
02-544 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Strategicznego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
 • Opłata za całość studiów: 7950 zł (możliwe raty).
Partner
Wioletta Mierzejewska kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH
e-mail: wjakub@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Beata Chełstowska
tel.: +48 22 564 85 00
tel.: +48 501 710 900
e-mail: bczapl@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA