Podyplomowe Studia Akademia Energetyki

Podyplomowe Studia Akademia Energetyki dają możliwość pozyskania wiedzy od czołowych ekspertów w dziedzinach energetyki konwencjonalnej, odnawialnej, ochrony środowiska, bankowości, rynków oraz prawa.

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – najlepsi, starannie dobrani wykładowcy akademiccy i praktycy biznesu energetycznego

Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowa wiedza – o wszystkich istotnych czynnikach oceny projektów inwestycyjnych z obszaru energetyki

Certyfikat ikona

Unikatowy program – stworzony we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi z Krakowa, Gdańska i Warszawy

Dlaczego warto?

 • Unikatowy charakter studiów ukształtowany tak, aby obejmował interdyscyplinarną wiedzę niezbędną osobie aktywnej w jakichkolwiek projektach dotyczących branży energetycznej.
 • Przekrojowa wiedza pozwalająca na dokonywanie bardziej trafnych i wszechstronnych ocen, które są kluczowe dla wypracowywania przewagi i sukcesów we współczesnym turbulentnym otoczeniu.
 • Zajęcia z najlepszymi, starannie dobranymi wykładowcami akademickimi i praktykami biznesu gwarantują efektywnie ulokowane nakłady pieniędzy i czasu spędzonego na podnoszeniu kwalifikacji.
 • Absolwenci będą mogli realizować swoje obowiązki z większą pewnością siebie oraz będą mogli wychodzić naprzeciw nowym wyzwaniom nadchodzących czasów.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Akademia Energetyki są polecane w szczególności:

 • pracownikom spółek energetycznych,
 • przedstawicielom banków, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, firm doradczych z zakresu funduszy europejskich,
 • pracownikom samorządów oraz urzędów państwowych,
 • absolwentom ekonomii, prawa, finansów oraz uczelni technicznych m.in. po studiach z zakresu energetyki, ochrony środowiska.

Rekomendacje

Decyzje o przygotowaniu i inwestowaniu w przedsięwzięcia z zakresu energetyki wymagają współcześnie bardzo przekrojowej i szerokiej wiedzy. Dlatego Podyplomowe Studia Akademia Energetyki zostały zaprojektowane tak, aby ich słuchacze po ukończeniu dysponowali wiedzą o czynnikach i narzędziach niezbędnych do podjęcia decyzji i o sposobie ich oceny.
Z przyjemnością zapraszam wszystkich zainteresowanych na studia!

dr Łukasz Boberek
Kierownik studiów

Program

 • Blok I. Charakterystyka inwestycji w energetyce konwencjonalnej (24 godz.)
 • Blok II. Charakterystyka inwestycji w energetyce odnawialnej (16 godz.)
 • Blok III. Ochrona środowiska w eksploatacji złóż i inwestycji w OZE (16 godz.)
 • Blok IV. Uwarunkowania prawne i organizacyjne działalności w energetyce (41 godz.)
 • Blok V. Rynki w energetyce oraz sieci w energetyce (23 godz.)
 • Blok VI. Biznes plan i feasibility study projektów inwestycyjnych w energetyce (15 godz.)
 • Blok VII. Ocena projektów inwestycyjnych w energetyce (16 godz.)
 • Blok VIII. Zarządzanie projektami w energetyce (20 godz.)
 • Blok IX. Europejskie i krajowe inicjatywy regulacyjne, efektywność energetyczna oraz międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne (13 godz.)
 • Seminarium (8 godz.)

Razem: 192 godz.

Kierownik studiów

dr Łukasz Boberek
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów (2001), w którym odbył również studia doktoranckie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002). Adwokat (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie), kierował departamentami prawnymi w znaczących podmiotach gospodarczych.

Wykładowcy

Dążenie do realizacji kompleksowego, posiadającego walor praktyczności programu wywołało konieczność jego podzielenia na wiele specjalistycznych wykładów, prowadzonych przez najlepszych specjalistów w poszczególnych dziedzinach, kluczowych dla potencjalnych przedsięwzięć branży energetycznej zarówno ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jak i innych ośrodków akademickich, w szczególności Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, a także praktyków.

dr Łukasz Boberek

SGH, Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, Katedra Prawa Gospodarczego

dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH

SGH, Instytut Bankowości

dr inż. Andrzej Sikora

Instytut Studiów Energetycznych

dr hab. inż. Tomasz Ochrymiuk, prof. IMP PAN

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

dr hab. Marcin Lackowski, prof. IMP PAN

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

prof. dr hab. inż. Dariusz Kardaś

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

dr hab. inż. Ryszard Szwaba, prof. IMP PAN
Maciej Kapalski

Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Aktywów Państwowych

dr inż. Paweł Poprawa

Instytut Studiów Energetycznych

prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

SGH, Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, Katedra Prawa Gospodarczego

dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. SGH

Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, Katedra Prawa Gospodarczego

Hubert Schwarz

radca prawny, ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie

Piotr Zawistowski

CEO Towarowa Giełda Energii

prof. dr hab. Maria Aluchna

SGH, Katedra Teorii Zarządzania

dr Olga Mikołajczyk

SGH, Instytut Finansów

dr hab. Paweł Felis, prof. SGH

SGH, Instytut Finansów

dr Maciej Wieloch

SGH, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

dr Marcin Mikołajczyk

SGH, Instytut Bankowości

dr hab. Rafał Tuzimek, prof. SGH

SGH, Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

dr Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska

 radca prawny

dr Grzegorz Gałek

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

dr Renata Pajewska-Kwaśny

SGH, Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych 

dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH

SGH, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności

dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH

SGH, Katedra Geografii Ekonomicznej

Daniel Borkowski

Legal Partner

dr hab. Miranda Ptak

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska

dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja będzie trwała do 30 września 2024 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

O przyjęciu na Studia decyduje kolejność zakończenia procesu rekrutacji przez kandydatów, na który składa się: rejestracja w systemie studiów podyplomowych, wgranie dyplomu ukończenia studiów wyższych, dokonanie wpłaty przynajmniej pierwszej raty czesnego, dostarczenie do sekretarza studiów: podpisanego formularza zgłoszeniowego (drukuje się go z internetowego systemu studiów podyplomowych) oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych (można przesłać pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Uczelni).

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia (zostanie przygotowana przez sekretarza studiów indywidualnie dla każdego słuchacza i wręczona podczas inauguracji),
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów, a także złożenie i obrona pracy końcowej.

EGZAMINY z czterech bloków:

 1. Ochrona środowiska w eksploatacji złóż i inwestycji w OZE,
 2. Uwarunkowania prawne i organizacyjne działalności w energetyce,
 3. Rynki w energetyce oraz sieci w energetyce,
 4. Zarządzanie projektami w energetyce.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Planowane terminy zjazdów w 11. edycji Podyplomowych Studiów Akademia Energetyki:

 • 19–20 października 2024 r.
 • 16–17 listopada 2024 r.
 • 30 listopada – 1 grudnia 2024 r.
 • 14–15 grudnia 2024 r.
 • 11–12 stycznia 2025 r.
 • 15–16 lutego 2025 r.
 • 15–16 marca 2025 r.
 • 29–30 marca 2025 r.
 • 12–13 kwietnia 2025 r.
 • 10–11 maja 2025 r.
 • 24–25 maja 2025 r.
 • 14–15 czerwca 2025 r. – w tym obrony prac końcowych I tura
 • wrzesień 2025 r. – obrony prac końcowych II tura

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł. Możliwe płatności w ratach (w przypadku płatności w ratach proszę o kontakt z sekretarzem Studiów).

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Anita Krzymicka
tel.: +48 508 069 841
e-mail: akrzym@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Łukasz Boberek
e-mail: lbobere@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa 

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów 
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
Katedra Prawa Gospodarczego 

REKRUTACJA TRWA

 • Zajęcia w uczelni 
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 8000 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

dr Łukasz Boberek
e-mail: lbobere@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Anita Krzymicka
tel.: +48 508 069 841
e-mail: akrzym@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe