Podyplomowe Studia Zarządzanie Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw

Podyplomowe Studia Zarządzanie Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw mają na celu rozwinięcie kompetencji miękkich i twardych w zakresie zarządzania płynnością i oceny aktywów, a także wdrażania restrukturyzacji finansów.

Atuty kierunku
Żarówka ikona

Wyjątkowy program – zorientowany na budowanie rzadkich kompetencji, zarówno miękkich, jak i twardych

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – program dla praktyków prowadzony przez pracowników naukowych i praktyków

Symbol oka ikona

Inspirujące zajęcia – pomagające budować relacje oraz zachęcające do innego spojrzenia na otoczenie

Dlaczego warto?

 • To program skierowany przede wszystkim do decydentów i praktyków różnych dziedzin, którzy poprzez kompetencje w zakresie restrukturyzacji chcą tworzyć swoją przewagę konkurencyjną. 
 • Ta kameralna w istocie inicjatywa pozwala na poznanie zagadnienia wielowymiarowo. 
 • Zajęcia prowadzą prelegenci i wykładowcy będący doradcami restrukturyzacyjnymi, prokuratorami, sędziami, rewidentami i badaczami, naukowcami, profesorami i doktorami najwyższej próby. 
 • Studia łączą elitarne i kreatywne grono osób związanych i zainteresowanych nową gospodarką.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw komponują się w różne strategie zawodowe:

 • dla doradców restrukturyzacyjnych, w tym syndyków, księgowych, rewidentów, doradców inwestycyjnych i dyrektorów finansowych,
 • dla osób prowadzących due dilligence, forensic audit czy obronę przed przejęciem.

Program

 • Rozumienie i wyjaśnianie wpływu teorii instytucjonalnej i doświadczeń z kryzysów na politykę restrukturyzacji i naprawy przedsiębiorstw – 10 godz.
 • Umiejętność identyfikowania nowych ryzyk na rynku, formułowanie rozwiązań regulacyjnych i aplikacji procesów naprawczych – 16 godz.
 • Umiejętność interpretowania i stosowania regulacji naprawczych i upadłościowych oraz oceny barier aplikacyjnych – 32 godz.
 • Umiejętność oceny skuteczności i efektywności instrumentów restrukturyzacji oraz instrumentów marketingu kryzysowego – 20 godz.
 • Znajomość analizy finansowej przedsiębiorstw – 14 godz.
 • Ocena realności i dobór źródeł finansowania przedsiębiorstwa – 6 godz.
 • Zastosowanie metod wyceny i umiejętność dokonywania takich wycen – 4 godz.
 • Umiejętność opracowania programu naprawczego (restrukturyzacji) – 4 godz.
 • Posługiwanie się systemami wsparcia restrukturyzacji i naprawy firm – 12 godz.
 • Umiejętność korzystania z systemów wczesnego ostrzegania o bankructwie – 4 godz.
 • Umiejętność planowania działań i zarządzania w sytuacji kryzysowej – 38 godz.

Razem: 160 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Piotr Masiukiewicz, prof. SGH

Kierownik studiów podyplomowych SGH. Pełnione stanowiska: b. doradca prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów L. Balcerowicza; prezes i wiceprezes banków w latach 1991–2004 (w tym twórca i prezes Mazowieckiego Banku Regionalnego SA), b. wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Orgmasz, przewodniczący Rady Naukowej półrocznika Prakseologia i Zarządzanie.

Były redaktor naczelny miesięcznika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, b. członek International Advisory Board serii wydawniczej monografii – Praxiology: The International Annual (USA), członek International Chamber of Commerce  Paris/O. Polska, członek Rady Nadzorczej Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości, prezes ZG Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Specjalista sanacji banków (b. przewodniczący lub członek zarządów komisarycznych). Autor ok. 350 publikacji (w tym anglojęzyczne w 20 krajach), 36 prac badawczych, ponad 100 recenzji oraz kilkunastu ekspertyz. Zainteresowania naukowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, analiza finansowa, restrukturyzacja przedsiębiorstw i banków, zarządzanie kryzysami, bankowość muzułmańska. Hobby: turystyka zagraniczna, narciarstwo, kolekcjonowanie papierów wartościowych.
„Zajęcia warsztatowe z najlepszymi menedżerami oraz praktykami branży restrukturyzacji i upadłości, podczas których są omawiane praktyczne case'y, stanowią wartość dodaną dla unikalnego programu studiów.”
Karol Pietras, Przewodniczący Rady Fundacji Startup Development

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie (pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH) i obrona pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–15:50.

Opłaty

​Opłata za całość studiów wynosi 7800 zł. Płatność możliwa jednorazowo wraz ze złożeniem dokumentów lub w dwóch równych ratach.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. 
Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia. 

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Grażyna Rybarska
tel.: +48 22 564 86 55
tel.: +48 512 147 418
e-mail: grybar@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Piotr Masiukiewicz
tel.: +48 22 564 86 55
e-mail: pmasiuk@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zakład Marketingu Wartości
ul. Madalińskiego 31/33, DS Grosik, pok.12
02-544 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Zarządzania Wartością 

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–15:50.
 • Opłata za całość studiów: 7800 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

dr hab. Piotr Masiukiewicz
tel.: +48 22 564 86 55
e-mail: pmasiuk@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Grażyna Rybarska
tel.: +48 22 564 86 55
tel.: +48 512 147 418
e-mail: grybar@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe