Podyplomowe Studia Lean Green – Transformacja Liderów w Kierunku Zrównoważonego Rozwoju

Podyplomowe Studia Lean Green – Transformacja Liderów w Kierunku Zrównoważonego Rozwoju poprzez unikatowe na polskim rynku połączenie zarządzania strategicznego z myśleniem projektowym, w duchu kaizen, lean i zrównoważonego rozwoju, pozwalają na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej w niepewnym otoczeniu.

Atuty kierunku
Symbol sieci społecznościowej ikona

Zarządzanie złożonością – zrównoważony rozwój, zarządzania projektami, transformacja kaizen i filozofia lean 

Mówienie i pisanie ikona

Doświadczona kadra – praktycy i konsultanci, również o doświadczeniu międzynarodowym, pomagający w transformacji organizacji 

Wykres z symbolem dolara ikona

Transformacja organizacji – koncentracja na długofalowym wzroście zgodnie z najnowszymi koncepcjami zarządzania i wytycznymi Unii Europejskiej, w oparciu nowe modele biznesowe 

Dlaczego warto?

 • Świadectwo Ukończenia Studiów pomaga i daje szansę na osiągnięcie sukcesu w biznesie i wyższe wynagrodzenie. W trakcie studiów uczestnicy zdobywają najnowszą wiedzę na temat złożonych współzależności istniejących w dzisiejszym biznesie, analizują konkretne rzeczywiste przypadki, dzięki czemu rozwijają swoje umiejętności praktyczne, budują ekskluzywną sieć kontaktów zawodowych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ osiągnięcie sukcesu zależy nie tylko od samego dyplomu ale przede wszystkim od zdobytej wiedzy („know-how”) i od nawiązanych znajomości („know-who”).
 • Studia są unikalną propozycją wartości – łączą wiodący trend zrównoważonego zarządzania organizacją w oparciu o podejście projektowe z koncentracją na efektywności działania, dzięki zastosowaniu praktyk lean’owych.
 • Studia umożliwiają wymianę poglądów i doświadczeń z liderami z różnych branż. Studia kładą szczególny nacisk na liczne metody i rozwiązania, dzięki którym uczestnicy mogą połączyć teorię z praktyką.
 • Świadectwo Ukończenia Studiów, wydane przez SGH oraz Certyfikaty Kaizen Institute oraz GPM są dobrą inwestycją w przyszłość, co potwierdzają diagnozy dotyczące oczekiwanych kompetencji liderów przyszłości. To długoterminowa inwestycja o trwałej wartości, jest silnym atutem znacząco wzmacniającym szanse na rozwój kariery, który otwiera zupełnie nowe perspektywy zawodowe.
 • Doświadczenia wyniesione ze studiów, a także kontakty stworzą sieci, które będą pomocnym źródłem koleżeńskiego wsparcia.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Lean Green – Transformacja Liderów w Kierunku Zrównoważonego Rozwoju polecane są szczególnie dla:

 • menedżerów najwyższego i średniego szczebla odpowiadających za różne obszary działalności organizacji, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętność integracji aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych z kompetencjami miękkimi i projektowymi
 • przedsiębiorców, którzy chcą budować i rozwijać biznes w sposób zrównoważony i odpowiedzialny,
 • menedżerów, który zarządzają w swoich organizacjach obszarem zrównoważonego rozwoju i CSR, chcą uzupełnić swoją wiedzę i poszerzyć ją o aspekty dotyczące szans i możliwości związanych z cyfryzacją, regulacjami prawnymi Unii Europejskiej oraz zielonym projektowaniem
 • osób, które chcą rozwijać kompetencje liderskie (lidera przyszłości) w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania w oparciu o umiejętności strategicznego projektowania

Rekomendacje

Unikatowy, pierwszy na polskim rynku program studiów łączący obszary zrównoważonego rozwoju, zarządzania projektami, transformacji kaizen i filozofii lean. Dostosowany do najnowszych, światowych trendów zarządzania. Umożliwia uzyskanie międzynarodowych certyfikatów: Kaizen Coach, sygnowanego przez Kaizen Institute oraz Kierownika Projektów Zrównoważonych, sygnowanego przez GPM.

dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH
Kierownik studiów

Program

Globalne wyzwania 
Globalne wyzwania liderów jutra, makrotrendy dla świata i Polski, ekonomia obiegu zamkniętego, etyczny łańcuch wartości, Idea lean-green, zrównoważony rozwój wg Green Project Management (GPM): Potrójna Linia Przewodnia 

Przywództwo (leadership) a zrównoważony rozwój – część pierwsza 
Lider zrównoważonego rozwoju wg GPM, wartości, kompetencje i rola liderów lean-green, praca w zespole – motywacje, zmienność ról, rola lidera, Ekosystem kultury Lean, Lider Lean w kulturze zachodniej, zadania i wymagania stawiane trenerowi Kaizen, rola moderatora Kaizen, Skuteczne komunikowanie się 

Zrównoważona strategia i jej operacjonalizacja 
Strategia i miejsce procesów i projektów w organizacji, Model transformacji Kaizen Moduł – Strategia Kaizen: Model Transformacji Kaizen Moduł – Value Stream Kaizen, Model Transformacji Kaizen Moduł – Daily Kaizen, Zrównoważona strategia i jej operacjonalizacja: Ocena organizacji na ile działa w sposób zrównoważony Model PSM3 (Portfolio, Program & Project Sustainability Model), Zarządzanie zmianą, case projektu wdrożenia zmiany organizacyjnej idącej w poprzek organizacji, Procesy, projekty a zrównoważony rozwój 

Transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju 
Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju, Zrównoważony rozwój – cele, wyzwania, zasady – część 1: Zasady GPM dotyczące zrównoważonych projektów, Filozofia PRiSM; Zrównoważony rozwój – cele, wyzwania, zasady – część 2: Standard P5 i analiza wpływu P5, Odziaływanie na społeczeństwo, środowisko, gospodarkę, Plan Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem (SMP) 

Przywództwo (leadership) a zrównoważony rozwój – część druga 
Kompetencje behawioralne – samoocena, Zrównoważone zarządzanie zespołem – motywowanie, negocjowanie, coaching i mentoring, Wyzwania lidera w świecie cyfrowym – motywacja i organizacja pracy zespołów w formule zdalnej i hybrydowej, zmiany pokoleniowe na rynku pracy i oczekiwania lidera, kompetencje miękkie wg modelu Synercube 

Program studiów obejmuje łącznie 180 godzin zajęć. 

Na zakończenie studiów przygotowany jest projekt zespołowy w oparciu o wskazane w trakcie zajęć kryteria. 

Kierownik studiów

dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH
Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodnicząca komisji rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności, kierowniczka studiów podyplomowych „Lean w usługach”. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, kwartalnika „Transport and Logistics”, „Kobieta i Biznes”. Ekspertka United Nations Global Compact w zakresie odpowiedzialnego transportu i zrównoważonych miast oraz członkini Rady Programowej UNGC . Inicjatorka wdrażania filozofii Lean w firmach logistycznych. Propagatorka EDI. Autorka rankingu branży TSL, publikowanego w cyklu corocznym od 25 lat, obecnie we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną i firmą Clue. Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet (2006–2012), obecnie honorowa prezeska. Ściśle współpracuje z praktyką. Autorka wielu publikacji z zakresu handlu zagranicznego, logistyki, zarządzania różnorodnością, negocjacji, zrównoważonego rozwoju i nowych technologii. Globtroterka, joginka, miłośniczka żeglarstwa i turystyki rowerowej.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców SGH, konsultantów Kaizen Institute i trenerów GPM EMEA. 

„ ”

Rekrutacja

3. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2024 r.

Rekrutacja rozpocznie się w maju 2024 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy zespołowej oraz zdanie egzaminu końcowego. Dodatkowo po każdym zjeździe obowiązuje zaliczenie, określane przez prowadzącego dany zjazd.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów średnio dwa razy w miesiącu, w piątki w godz. 17:10–20:20 i soboty w godz. 9:00–16:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8600 zł. Możliwość wpłaty w dwóch ratach.

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:

 • materiały dydaktyczne
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SGH
 • certyfikat Kaizen Institute
 • certyfikat GPM

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

SEKRETARZ STUDIÓW
mgr Katarzyna Faber
tel.: +48 22 564 93 70
tel.: +48 723 975 218
e-mail: kfaber@sgh.waw.pl

KIEROWNIK STUDIÓW
dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH
e-mail: habrd@sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Zarządzania Międzynarodowego

 • Zajęcia w uczelni
 • Zajęcia odbywają się w piątki 17.15–20.30 i w soboty 9.00–16.00, średnio dwa razy w miesiącu
 • Opłata za całość studiów: 8600 (możliwe raty)
Partnerzy
Halina Brdulak zdjęcie
KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH
e-mail: habrd@sgh.waw.pl

SEKRETARZ STUDIÓW

mgr Katarzyna Faber
tel.: +48 22 564 93 70
tel.: +48 723 975 218
e-mail: kfaber@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe