Podyplomowe Studia Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem

Podyplomowe Studia Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w działalności gospodarczej oraz bezpiecznego funkcjonowania instytucji sektora publicznego. 

Atuty kierunku
Komórka z bryłą ikona

Aplikowalna wiedza – pozwoli efektywne zarządzać cyberbezpieczeństwem w firmach i instytucjach sektora publicznego

Chip ikona

Kompleksowy program – z wiedzą o technologiach cyfrowych i rozwiązaniach informatycznych dla osób nietechnicznych

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – naukowcy, profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem, oraz eksperci z Wojska i Policji

Dlaczego warto?

 • Nowatorski, pierwszy w Polsce, program studiów, w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem.
 • Studia obejmują szerokie spektrum zagadnień bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, m.in. wiedzę o metodyce budowania programu cyberbezpieczeństwa, aspektach prawych i konsekwencjach biznesowych.
 • Dzięki zajęciom z analizy przypadków przedstawione zostaną najnowsze trendy i zagadnienia (Security Operation Center, Cyber Threat Intelligence, Machine Learning,  Ransomware Attacks, itp.) oraz zagrożenia dla gospodarki cyfrowej i bezpieczeństwa narodowego.
 • Studia są tak przygotowane, że nie jest wymagana znajomość zagadnień technicznych, a uzyskane wiedza i umiejętności pozwolą identyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w cyberprzestrzeni.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy oraz wybitni profesjonaliści z doświadczeniem w zakresie Penetration Testing, Threat Hunting, Security Operation Center, Incident Management, IT Audit & Control oraz pracownicy Policji, Prokuratury oraz krajowych zespołów CSIRT.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem polecane są szczególnie dla:

 • menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz zarządzanie ryzykiem, 
 • audytorów i specjalistów zajmujących się ryzykiem operacyjnym,
 • pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji,
 • pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za zagrożenia w cyberprzestrzeni,
 • konsultantów specjalizujących się w bezpieczeństwie cyfrowym czy zarządzaniu ryzykiem,
 • funkcjonariuszy państwowych.

Program

​BLOK I. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem operacyjnym

 • Znaczenie bezpieczeństwa cyfrowego w gospodarce globalnej i zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Podstawy cyberbezpieczeństwa
 • Przeglądu zagrożeń cyfrowych i wpływu nowych technologii na bezpieczeństwo
 • Wprowadzenie do ryzyka operacyjnego
 • Podstawy zarządzania IT i przegląd nowych tendencji w zagrożeniach cyfrowych
 • Wprowadzenie do Informatyki Śledczej

BLOK II. Zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa

 • Metodyki budowania programu cyberbezpieczeństwa
 • Identyfikacja, przegląd i szacowanie ryzyka
 • Modele zarządzania ryzkiem cyberbezpieczeństwa
 • Systemy wspomagania zarządzania ryzykiem (zarządzanie incydentami)
 • Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w systemach infrastruktury krytycznej 
 • Przegląd zagrożeń: cyberbeprzestępczość
 • Organizacyjne i procesowe aspekty zarządzania cyberbezpieczeństwem
 • Standardy w cyberbezpieczeństwie

BLOK III. Zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Wybrane aspekty administrowania bezpieczeństwem informacji i ochrony informacji niejawnych
 • Problematyka prywatności i aspektów prawnych w ochronie danych osobowych

BLOK IV. Studia przypadków

 • Analiza ataku typu Advanced Persistent Threads
 • Audyt ryzyka operacyjnego i cyfrowego w branży finansowej
 • Studium przypadku w zakresie informatyki śledczej i cyberprzestępczości
 • Atak na infrastrukturę krytyczna na przykładzie Stuxnet
 • Operacje typu InfoOps z wykorzystaniem mediów społecznościowych

BLOK V. Aspekty technologiczne w cyberbezpieczeństwie

 • Podstawy kryptografii i bezpiecznej wymiany informacji
 • Wstęp do sieci komputerowych, protokołów sieciowych oraz architektury systemów
 • Security Operation Center w praktyce
 • Nowe tendencje w zagrożeniach cyfrowych: wprowadzenie do kryptowalut

BLOK VI. Tendencje rozwojowe

 • Zagrożenia globalnej gospodarki cyfrowej: przestępczość zorganizowana, rynek kryptowalut, opereacje deziformacyjne
 • Wykorzystanie zaawansowanych metod analitycznych w cyberbezpieczeństwie
 • Wywiad a cyberbezpieczeństwo
 • Threat Intelligence: metody, narzędzia, zastosowania
 • Hakowanie Sztucznej Inteligencji

Kierownik studiów

dr hab. inż. Jerzy Surma, prof. SGH

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Założyciel i kierownik studiów podyplomowych Business Intelligence oraz Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył także Program IFP na IESE Business School oraz Executive Program na MIT Sloan School of Management. Był dyrektorem Działu Rozwoju Oprogramowania w T-Systems Polska oraz dyrektorem ds. Konsultingu Biznesowego w IMG Information Management Polska. W ostatnich latach pracował jako visiting scholar w Harvard Business School oraz jako profesor na University of Massachusetts Lowell. Naukowo zajmuje się eksploracją danych m.in. w zakresie zastosowań biznesowych oraz metodami ataków na systemy Sztucznej Inteligencji.

„ ”

Informacje techniczne

W przypadku potrzeby organizacji zajęć online zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams:

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.

Rekrutacja

Rekrutacja na 9. edycję rozpoczęła się 28.06.2024 r. (piątek) i trwać będzie do wyczerpania miejsc lub do 30.09.2024 r. (poniedziałek).

Zajęcia są prowadzone w języku polskim, niemniej jest wymagana bierna znajomość języka angielskiego (lektura rekomendowanych artykułów i opracowań).

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

 • uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w harmonogramie,
 • napisanie oraz przyjęcie ocenionej pozytywnie (na ocenę) przez promotora pracy dyplomowe,
 • pozytywnie oceniona obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się przeciętnie dwa razy w miesiącu, w piątki 17:00–20:30 i soboty 9:00–17:00.

Terminy zjazdów zostaną ogłoszone na pierwszych zajęciach.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata: 4000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 4000 zł – płatna w późniejszym terminie.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć (w tym on-line) oraz książki prof. Surmy wydane przez PWN: „Cyfryzacja życia w erze Big Data”, „Hakowanie Sztucznej Inteligencji”. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Piotr Filipkowski
tel.: +48 791 219 379
e-mail: pfilip@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. inż. Jerzy Surma, prof. SGH
e-mail: js37828p@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Analiz Ekonomicznych
Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

REKRUTACJA TRWA

 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się przeciętnie dwa razy w miesiącu, w piątki 17:00–20:30 i soboty 9:00–17:00.
 • Opłata za całość studiów: 8000 zł (możliwe raty).
Jerzy Surma kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. inż. Jerzy Surma, prof. SGH
e-mail: js37828p@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Piotr Filipkowski
tel.: +48 791 219 379
e-mail: pfilip@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe