Podyplomowe Studia Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie

Podyplomowe Studia Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie przekazują wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem i związanych z tym metodyk efektywnego zarządzania oraz nadzoru nad obszarem IT.

Atuty kierunku
Książka i hierarchia ikona

Renomowana kadra – specjaliści i cenieni eksperci z praktyczną wiedzą o zarządzaniu organizacją IT

Certyfikat rulon ikona

Aplikowalna wiedza – zdobycie umiejętności zastosowania metod i najlepszych praktyk zarządzania IT

Grupa studentów przy stole ikona

Cenne relacje  – dostęp do środowiska ponad 700 menedżerów IT w Klubie Absolwenta

Dlaczego warto?

 • Nowoczesny i kompleksowy, pierwszy tego typu i do dzisiaj najczęściej wybierany program w Polsce obejmujący cały obszar zarządzania i nadzoru IT w przedsiębiorstwie.
 • Doskonałe uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas studiów na uczelniach technicznych o solidne podstawy ekonomiczne oraz wiedzę i umiejętności zarządcze.
 •  Bezkonkurencyjna oferta na rynku obejmująca 196 godzin wykładów i warsztatów menedżerskich, około tysiąca stron materiałów do zajęć oraz wybrane pozycje najnowszej literatury z zakresu zarządzania i IT.
 • Zajęcia prowadzone przez wykładowców SGH i innych Uczelni oraz praktyków wnoszących doświadczenia przedsiębiorstw z zakresu zarządzania i nadzoru IT.
 • Nawiązywanie cennych kontaktów w środowisku menedżerów IT, zarówno podczas zajęć, jak i w trakcie imprez towarzyszących, a także po zakończeniu studiów w ramach Klubu Absolwenta.
 • Starannie dobrani Partnerzy studiów, będący liderami w swoich sektorach, z wykładowcami z bogatym, międzynarodowym doświadczeniem.

Czy dla mnie?

Adresatami Podyplomowych Studiów Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie są:

 • menedżerowie IT,
 • architekci IT,
 • analitycy IT,
 • konsultanci IT,
 • kierownicy projektu,
 • kierownicy biura projektów.

Rekomendacje

W obecnych czasach menedżer IT powinien znać nie tylko technologię, ale przede wszystkim powinien rozumieć cele i sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, w którym pracuje oraz wpływ informatyki na realizację tych celów. Wartość przedsiębiorstwa buduje nie sama technologia, lecz sposób jej zastosowania, w harmonii z celami, możliwościami i ograniczeniami biznesu. Nowoczesna edukacja menedżerów IT skupiać się zatem powinna na przekazywaniu wiedzy o nowoczesnych metodach zarządzania organizacją IT oraz na kształtowaniu umiejętności i postaw niezbędnych do partnerskiej współpracy z różnymi obszarami przedsiębiorstwa. Takie właśnie są nasze studia - zapraszam serdecznie!

dr Remigiusz Orzechowski
kierownik studiów

Program

Program studiów obejmuje łącznie 196 godzin zajęć dydaktycznych: wykładów, ćwiczeń i warsztatów menedżerskich.
 
Podstawy zarządzania

 • Wprowadzenie do zarządzania wartością IT [wykład]
 • Podstawy zarządzania finansami [wykład]
 • Zarządzanie procesowe [wykład, warsztaty]
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w IT [wykład, ćwiczenia]
 • Zarządzanie komunikacją w organizacji [wykład, ćwiczenia]
 • Zarządzanie wartością klienta. Zarządzanie relacjami z klientami [wykład]

Dopasowanie strategiczne IT

 • Rola IT w strategii przedsiębiorstwa [wykład]
 • Nadzór IT (IT Governance) [wykład, ćwiczenia]
 • Pomiar i zarządzanie dopasowaniem biznes-IT [wykład, warsztaty]
 • Zarządzanie architekturą korporacyjną (TOGAF) [wykład]
 • Zarządzanie strategiczne usługami IT [wykład]
 • Budowa katalogu usług IT [wykład, ćwiczenia]

Dostarczanie wartości przez IT

 • Projektowanie zorientowane na użytkownika [wykład, ćwiczenia]
 • Analityka biznesowa i Big Data [wykład, ćwiczenia]
 • Zarządzanie finansami usług IT [wykład, warsztaty]
 • Analiza opłacalności outsourcingu IT [wykład, ćwiczenia]
 • Controlling i budżetowanie w IT [wykład, ćwiczenia]

Zarządzanie zasobami i zdolnościami IT

 • Rozwój, utrzymanie i ciągłe doskonalenie usług IT zgodnie z ITIL® V3 [wykład, ćwiczenia]
 • Stosowanie ITIL: aspekty projektowe, rola modelu referencyjnego i narzędzi, studia przypadków [wykład]
 • Zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów [wykład]
 • Zarządzanie portfelem projektów [warsztaty]
 • Zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania metodami zwinnymi (AGILE, SCRUM) [wykład]
 • Rozwój i utrzymanie IT zgodnie z DevOps
 • Lean IT – ciągłe doskonalenie organizacji IT [wykład, ćwiczenia]
 • Outsourcing IT. Strategie sourcingu. Modele finansowe i modele SLA. Renegocjacje kontraktów outsourcingowych [wykład]

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem IT

 • Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym i IT [wykład, warsztaty]
 • Budowa zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001 [wykład, warsztaty]
 • Zarządzanie ciągłością biznesu i IT [wykład, warsztaty]
 • Cyberbezpieczeństwo – zasady i przepisy polskie i unijne [wykład]

Pomiar wydajności i audyt IT

 • Strategiczna karta wyników IT (IT Balanced Scorecard) [wykład, warsztaty]
 • Zarządzanie i audyt IT w oparciu o COBIT [wykład, ćwiczenia]

Aspekty prawne zarządzania IT

 • Umowy w IT [wykład]
 • Prawo autorskie w IT [wykład]

Seminaria dyplomowe

Wykład zakończeniowy

 • Zarządzanie IT budujące wartość – interaktywne studium przypadku.

Kierownik studiów

dr Remigiusz Orzechowski
Instytut Zarządzania Wartością
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja na nastepną edycję studiów szczegóły wkrótce.

Edycja 25. zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024, zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r., a zakończą w czerwcu 2024 r.

Studia dwusemestralne.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Harmonogram

Studia są uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku i kończą w czerwcu następnego roku. Obrona pracy dyplomowej odbywa się we wrześniu lub październiku.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się w trakcie czternastu sesji weekendowych (raz lub dwa razy w miesiącu) – w soboty (9:00–17:00) i w niedziele (9:00–14:20).

Zajęcia w edycji 25. będą odbywały się w formule hybrydowej (pierwszy i ostatni zjazd – w siedzibie uczelni, pozostałe – online).

Harmonogram zjazdów 25. edycji:

 • 21–22.10.2023 r.
 • 18–19.11.2023 r.
 • 02–03.12.2023 r.
 • 16–17.12.2023 r.
 • 13–14.01.2024 r.
 • 03–04.02.2024 r.
 • 17–18.02.2024 r.
 • 02–03.03.2024 r.
 • 16–17.03.2024 r.
 • 13–14.04.2024 r.
 • 11–12.05.2024 r.
 • 25–26.05.2024 r.
 • 08–09.06.2024 r.
 • 22–23.06.2024 r.

Opłaty

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Opłata za całość studiów wynosi 7800 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach, po 3900 zł każda.
1 rata – 3900 zł, płatna przy zapisie,
2 rata – 3900 zł, płatna do 31 stycznia 2023 r.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Kontakt

Sekretarz studiów
Magdalena Cieślik-Kącka
e-mail: mcieslik@sgh.waw.pl
tel.: +48 22 564 92 23
tel.: +48 507 474 474

Kierownik studiów
dr Remigiusz Orzechowski
e-mail: remigiusz.orzechowski@sgh.waw.pl
tel.: +48 22 564 86 55

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 111
02-544 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Zarządzania Wartością

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty 9:00–17:00 i w niedziele 9:00–14:20.
 • Opłata za całość studiów: 7800 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

dr Remigiusz Orzechowski
e-mail: remigiusz.orzechowski@sgh.waw.pl
tel.: +48 22 564 86 55

Sekretarz studiów

Magdalena Cieślik-Kącka
e-mail: mcieslik@sgh.waw.pl
tel.: +48 22 564 92 23
tel.: +48 507 474 474

Programy MBA i studia podyplomowe