Studia Podyplomowe Blockchain: Biznes, Prawo, Technologia

Studia Podyplomowe Blockchain: Biznes, Prawo, Technologia to pierwsze i jedyne w Polsce studia kompleksowo ujmujące aspekty biznesowe, techniczne i prawne oraz zastosowania rejestrów rozproszonych (blockchain/DLT), w szczególności: zdecentralizowane finanse (DeFi), tokenizację.

Atuty kierunku
Żarówka ikona

Aplikowalna wiedza – aktualna i szeroka oraz łącząca teorię i praktykę

Rozmowa ikona

Praktyczne zajęcia – innowacyjna formuła z moderowanymi projektami grupowymi

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – najlepsi eksperci i praktycy z doświadczeniem

Dlaczego warto?

 • Pierwsze w Polsce, jedne z pierwszych w Europie studia podyplomowe dotyczące koncepcji blockchain, oparte na unikatowym programie studiów, dostosowywanym do zmieniającego się ekosystemu, konsultowanym z absolwentami i wykładowcami.
 • Nieustannie aktualizowany szczegółowy program studiów obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia związane z obszarem blockchain:
  • technologie (podstawy kryptografii, protokoły, inteligentne kontrakty),
  • biznesowe i rynkowe (analiza fundamentalna projektów, wdrażanie i zarządzanie projektami),
  • finansowe (rachunkowość, podatki),
  • ekonomiczne (wartość kryptoaktywów),
  • prawne (m.in. definicje, AML, KYC, RODO, własność intelektualna, prawo karne i ściganie przestępstw),
  • zastosowania (m.in. DeFi, DAO, tokenizacja, NFT, stablecoins, CBDC, ICO/STO/IEO, SSI, SIRA).
 • Studia w sposób systematyczny łączą szeroki zakres wiedzy teoretycznej z praktyką (warsztaty, case study, rzeczywiste problemy).
 • Innowacyjna formuła studiów: Słuchacze realizują projekty grupowe, których Mecenasami byli dotychczas: PKO Bank Polski, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Caruma Sp. z o.o. (projekt SkeyNetwork), Playway S.A.
 • Wśród wykładowców są doświadczeni eksperci, naukowcy oraz praktycy.
 • 130 słuchaczy i absolwentów, blisko 70 osób prezentujących (w tym ponad 40 przedstawicieli biznesu).
 • Poza integracją w ramach grupy słuchaczy – integracje wyjazdowe (w tym na konferencje zagraniczne) wraz z absolwentami poprzednich edycji i członkami Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain www.blockchainexperts.pl

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Blockchain: Biznes, Prawo, Technologia nie wymagają wcześniejszej wiedzy o technologii blockchain ani kryptoaktywach i są skierowane w szczególności do osób decyzyjnych i menedżerów każdego szczebla w ramach:

 • przedsiębiorstw i instytucji z różnych sektorów gospodarki i branż, zaangażowanych w projekty wykorzystujące blockchain (DLT),
 • akceleratorów, inkubatorów, funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów prywatnych,
 • instytucji nadzorujących oraz regulatorów rynków,
 • władz i urzędów publicznych, samorządów, instytucji finansowych,
 • wymiaru sprawiedliwości (sądów, prokuratury, policji);

a także do:

 • przedstawicieli zawodów wspierających biznes i specjalistów: prawników, księgowych, audytorów, kontrolerów finansowych, biegłych rewidentów,
 • wszystkich chcących zdobyć szeroką wiedzę na temat blockchaina (DLT).

Rekomendacje

Blockchain – jako technologia, ale i zjawisko jest wciąż mało znany, często także niedoceniany lub niewłaściwie rozumiany. Brakuje menedżerów i dyrektorów, którzy rozumiejąc dobrze jej specyfikę, potencjał i ograniczenia, w tym jej wpływ na założenia biznesowe i funkcjonalne projektu, są w stanie wdrażać projekty wykorzystujące blockchain, lub usługi na tej technologii zbudowane (tokenizacja, NFT, DeFi itp.). Brakuje także inwestorów (instytucjonalnych oraz prywatnych), który w pełni świadomi potencjalnych zwrotów, ale i ryzyk mogliby finansować rozwój projektów wykorzystujących blockchain. Jednocześnie szeroka wiedza i świadomość pomogłaby regulatorom, ustawodawcom i innym władzom publicznym, a także wymiarowi sprawiedliwości konstruować, interpretować i stosować prawo. Wreszcie, rzetelna wiedza w morzu sprzecznych, niekompletnych informacji dostępnych w Internecie może pomóc w rozwoju nowej (lub nowych) branży gospodarczych wykorzystujących nowe rodzaje aktywów (kryptoaktywa, tokeny). Dlatego też gorąco polecam te studia wszystkim zainteresowanym.

dr Grzegorz Sobiecki
kierownik studiów

Program

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

 • Inauguracja (2 godz.)
 • Wprowadzenie i geneza technologii Blockchain (8 godz.)

OBSZAR TECHNICZNY

 • Kryptografia (8 godz.)
 • Aspekty technologiczne – teoria (20 godz.)
 • Aspekty technologiczne – warsztaty (12 godz.)

OBSZAR BIZNESOWY

 • Modele, zastosowania, rynki (30 godz.)
 • Praktyka wdrożeń projektów blockchainowych (25 godz.)
 • Doświadczenia biznesowe (40 godz.)

OBSZAR PRAWNO-REGULACYJNY

 • Prawo i regulacje polskie i międzynarodowe (30 godz.)

SEMINARIUM (5 godz.)

Razem: 180 godz.

EGZAMINY (6 godz.)

OBRONY (4 godz.)

PREZENTACJA PROJEKTÓW (16 godz.)

Razem z egzaminami, obronami i prezentacjami: 206 godz.

Kierownik studiów

dr Grzegorz Sobiecki
Instytut Finansów

Doktor ekonomii i adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Badacz pieniądza, fintech, alternatywnych systemów wymiany, w tym kryptoaktywów (od 2011 r.), blockchaina, DeFi, DAO, CBDC. Współzałożyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain (www.blockchainexperts.pl). Konsultant w projektach wykorzystujących technologię blockchain. Ekspert NCBIR i PARP, biegły (ad hoc).

Wykładowcy

W dotychczasowych edycjach wykładali m.in.:

 • prof. Włodzimierz Szpringer
 • dr Anton Bubiel
 • dr Arkadiusz Sieroń
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • dr hab. Konrad Zacharzewski
 • dr hab. Krzysztof Piech
 • dr hab. Rafał Mrówka
 • dr hab. Witold Srokosz
 • dr Janusz Łaski
 • dr Katarzyna Ciupa
 • dr Magdalena Marucha Jaworska
 • dr Paweł Opitek
 • dr Piotr Druszcz
 • dr Przemysław Rodwald
 • dr Sebastian Bala
 • dr Tomasz R. Smus
 • Artur Bilski
 • Jacek Czarnecki
 • Krzysztof Wojdyło
 • Marcelina Szwed-Ziemichód
 • Rafał Kiełbus
 • Sebastian Kwaśny – Słuchacz I edycji SP
 • Szymon Pepliński
 • Tomasz Korwin-Gajkowski
 • Tomasz Pyl – Słuchacz I edycji SP

Swoją wiedzę praktyczną i doświadczenia prezentowali także praktycy:

 • Andrzej Horoszczak (Billon)
 • Anna Streżyńska (MC2 Innovations)
 • Arkadiusz Gos (KanBo)
 • Bartek Bilicki (Trifinity)
 • Bartek Kiepuszewski (Conjoule, MakerDAO)
 • Bartłomiej Wołoszyn (Oracle, obecnie SAP)
 • Bernard Ginalski (Ripple)
 • Filip Kołodziejczyk (UKNF)
 • Gabriel Dymowski (DoxyChain)
 • Jacek Figuła (Billon)
 • Jacek Obłękowski (Horum Bank)
 • Joanna Gaj (Minebest)
 • Julian Zawistowski (Golem)
 • Krystian Kropiwnicki (Coindeal) - Słuchacz I edycji studiów
 • Krzysztof Bielecki (autor „ABC Blockchaina”)
 • Krzysztof Bochenek (Adshares)
 • Lech Wilczyński (InPay)
 • Maciej Jędrzejczyk (IBM, obecnie AWS)
 • Marcin Zarakowski (Lisk, Blockchain Association)
 • Marcin Zduniak (Espeo, Nicosia)
 • Marek Marczuk (Billon)
 • Mariusz Szyma (Decred)
 • Marta Piekarska-Geater (Hyperledger, obecnie ConsenSys)
 • Mateusz Mach (Nextrope, Opus)
 • Michał Łoniewski (Polski Komitet Normalizacyjny)
 • Patryk Walaszczyk (IBM)
 • Paweł Kuskowski (CoinFirm)
 • Paweł Wojtkiewicz (CoinFirm, obecnie DS Stream)
 • Paweł Aleksander (CoinFirm)
 • Piotr Góralczyk (UnifiedAPI)
 • Piotr Kujawa (Bacca)
 • Rafał Dziedzic (PIIT)
 • Rafał Dziedzic (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji)
 • Rafał Wawrzyniak (KDPW)
 • Reprezentacja firmy GFT
 • Robert Wiecko (Dash)
 • Sławomir Grzelczak (BIK)
 • Szymon Fiedorowicz (Skey Network, wcześniej BlockchainCars, SmartKey)
 • Szymon Kijas (KIR)
 • Tomasz Kibil (EY)
 • Tomasz Kozar (Microsoft)
 • Tomasz Mazur (Polski Komitet Normalizacyjny)
 • Wojciech Mrówka (Uniqly, Słuchacz III edycji SP)

Opinie o studiach

Warto być na tych studiach – temat jest bardzo rozwojowy. To są studia dla osób, które myślą o swojej karierze zawodowej lub naukowej w perspektywie następnych kilku-kilkunastu lat.

Sławomir Grzelczak
absolwent 1. edycji studiów

Coraz więcej mam ciekawych rozmów, możliwości inwestycyjnych i są osoby, które chcą mnie zapraszać do tworzenia firm albo coś wspólnie robić. I to mi się podoba :)

Sebastian Kwaśny
absolwent 1. edycji studiów

Znakomite są bloki łączące praktyków z wiedzą teoretyczną w obszarze biznes, ekonomia, prawo; znakomite są pozycje książkowe dostarczane słuchaczom. (…) Naprawdę warto poświęcić prywatny czas, by pozyskać wiedzę dot. Blockchain wprost od osób, którzy z tą technologią pracują na co dzień.

Jarosław Kępkowicz
absolwent 1. edycji studiów

dr Sobiecki – bardzo dobra organizacja zajęć, dużo prowadzących, ciekawe osobowości, firmy i osoby, które są praktykantami; studia obejmują bardzo szeroko obszary powiązane z tematem technologii blockchain.

Damian Kulczycki
absolwent 1. edycji studiów

Rekrutacja

Rekrutacja zakończona.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • trzy egzaminy cząstkowe,
 • prace grupowe,
 • praca końcowa i jej obrona.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 9:00–18:00 i niedziele 9:00–16:00.

Terminy zjazdów w planowanej V edycji Studiów
Semestr I

 • Sesja 1. 01–02 października 2022 r.
 • Sesja 2. 22–23 października 2022 r.
 • Sesja 3. 26–27 listopada 2022 r.
 • Sesja 4. 10–11 grudnia 2022 r.
 • Sesja 5. 14–15 stycznia 2023 r.
 • Sesja 6. 04–05 lutego 2023 r.
 • Sesja 7. 04–05 marca 2023 r.

Semestr II

 • Sesja 8. 25–26 marca 2023 r.
 • Sesja 9. 15–16 kwietnia 2023 r.
 • Sesja 10. 13–14 maja 2023 r.
 • Sesja 11. 03–04 czerwca 2023 r.
 • Sesja 12. 24–25 czerwca 2023 r.
 • Sesja 13. 30 września – 1 października 2023 r.
 • Obrony prac: 30 września – 1 października 2023 r.
 • Zakończenie: 21 października 2023 r.

Terminy zjazdów w IV edycji Studiów
Semestr I

 • Sesja 1. 02–03 kwietnia 2022 r.
 • Sesja 2. 14–15 maja 2022 r.
 • Sesja 3. 28–29 maja 2022 r.
 • Sesja 4. 11–12 czerwca 2022 r.
 • Sesja 5. 25–26 czerwca 2022 r.
 • Sesja 6. 17–18 września 2022 r.

Semestr II

 • Sesja 7. 01–02 października 2022 r.
 • Sesja 8. 22–23 października 2022 r.
 • Sesja 9. 26–27 listopada 2022 r.
 • Sesja 10. 10–11 grudnia 2022 r.
 • Sesja 11. 14–15 stycznia 2023 r.
 • Sesja 12. 04–05 lutego 2023 r.
 • Sesja 13. 04–05 marca 2023 r.
 • Obrony prac: marzec 2023 r.
 • Zakończenie: kwiecień 2023 r.

 

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8699 zł.

Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata – 4500 zł płatna przy zapisie,
II rata – 4199 zł płatna do 31 stycznia 2023 r.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Na realizację studiów możliwe jest uzyskanie dofinansowania z PAPR w ramach Bazy Usług Rozwojowych, przy spełnieniu określonych przez PARP warunków. Studia 
zostały opublikowane w BUR PARP pod numerem  2022/08/30/15499/1513117.

Kontakt

Sekretarz studiów
Janina Goś
tel.: +48 22 564 96 56
tel.: +48 792 635 056
e-mail: jkowal3@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Grzegorz Sobiecki
e-mail: gsobie@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Janina Goś
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Systemu Finansowego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 9:00–18:00 i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 8699 zł – możliwe raty.
Kierownik studiów

dr Grzegorz Sobiecki
e-mail: gsobie@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Janina Goś
tel.: +48 22 564 96 56
tel.: +48 792 635 056
e-mail: jkowal3@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA