Podyplomowe Studia Analityka i Robotyzacja Procesów Biznesowych

Podyplomowe Studia Analityka i Robotyzacja Procesów Biznesowych zapewniają uczestnikom bez wykształcenia informatycznego możliwość nabycia nowoczesnych kompetencji niezbędnych do implementacji strategii transformacji cyfrowej i robotyzacji procesów biznesowych. 

Atuty kierunku
Żarówka z trybem ikona

Praktyczne kompetencje – dzięki nowoczesnemu programowi dostosowanemu do szerokiego grona uczestników

Technologia cyfrowa ikona

Aplikowalna wiedza – praktyczna realizacja rozwiązań w przyjaznym środowisku informatycznym 

Certyfikat ikona

Wartość dodana – potwierdzenie kompetencji nowej profesji Analityk procesów biznesowych RPA

Dlaczego warto?

 • Studia pozwalają rozwinąć nowoczesne kompetencje służące temu, by aktywnie i bez obawy o utratę pracy wykorzystać potencjał, jaki niesie transformacja cyfrowa i masowa robotyzacja procesów biznesowych.
 • Studia pomagają ugruntować wiedzę i umiejętności wymagane do automatyzacji procesów informacyjnych i zastosowań sztucznej inteligencji zgodnie z przyjętymi celami biznesowymi. 
 • Dodatkowo pomagają zyskać kwalifikacje, by inicjować oraz aktywnie włączać się w pracę zespołów projektowych zajmujących się rekonstrukcją i robotyzacją procesów biznesowych z perspektywą wykonywania nowego zawodu analityka procesów biznesowych RPA.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Analityka i Robotyzacja Procesów Biznesowych są skierowane bardzo szeroko, a w szczególności są polecane dla:

 • specjalistów z różnych obszarów procesów biznesowych i kadry zarządzającej,
 • menedżerów projektów automatyzacji procesów biznesowych,
 • konsultantów z zakresu robotyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, 
 • przyszłych analityków procesów biznesowych, 
 • trenerów robotów wirtualnych,
 • absolwentów studiów zainteresowanych pozyskaniem nowoczesnych kompetencji.

Program

 • Transformacja cyfrowa (10 godz.) 
 • Analityka i optymalizacja procesów biznesowych (20 godz.) 
 • Robotyzacja procesów biznesowych (20 godz.) 
 • Architektura i tworzenie aplikacji biznesowych (20 godz.) 
 • Cyberbezpieczeństwo (20 godz.) 
 • Zarządzanie projektami transformacji cyfrowej (20 godz.) 
 • Sztuczna inteligencja w procesach biznesowych (20 godz.) 
 • Systemy automatyzacji procesów biznesowych (10 godz.)  
 • Design thinking w projektowaniu procesów biznesowych (10 godz.) 
 • Robotyzacja i optymalizacja procesów biznesowych w praktyce (10 godz.)
 • Praca końcowa/Projekt (20 godz.) 

Razem (180 godz.) 

Kierownik studiów

dr hab. Monika Łada, prof. SGH
Instytut Rachunkowości

Profesor uczelni w Instytucie Rachunkowości z wieloletnim doświadczeniem w organizacji i prowadzeniu nowoczesnych programów zaawansowanego kształcenia akademickiego skierowanych do praktyków. Aktualnie specjalizuje się w problematyce wprowadzania nowych technologii do sfery biznesowej realizując projekt badawczy „Transformacja cyfrowa rachunkowości”. Ekspert i badacz rachunkowości.

Wykładowcy

dr hab. Monika Łada, prof. SGH

Profesor uczelni w Instytucie Rachunkowości, a także kierownik studiów podyplomowych e-Rachunkowość i analityka biznesowa. Specjalizuje się w problematyce robotyzacji sfery biznesowej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów rachunkowości i finansów. Zespół będzie realizował blok tematyczny poświęcony robotyzacji procesów biznesowych.  

dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH

Kierownik Katedry Zarządzania Projektami oraz kierownik studiów podyplomowych z tego zakresu. Specjalizuje się w problematyce zarządzania procesami, projektami oraz ryzykiem. Zespół będzie realizował tematykę analityki i optymalizacji procesów biznesowych.   

dr hab. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH

Profesor uczelni specjalizujący się z zagadnieniach nowoczesnych modeli biznesu oraz strategicznego zarządzania projektami, z szczególnym uwzględnieniem projektów technologicznych. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania projektami” na Wydziale Zarządzania AGH. Zespół będzie realizował tematykę zarządzania projektami transformacji cyfrowej.   

dr hab. Jerzy Surma, prof. SGH

Kierownik Zakładu Technologii Informatycznych w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej.  Kierownik studiów podyplomowych z zakresu Business Intelligence. Zespół będzie realizował tematy związane z biznesowym wykorzystaniem sztucznej inteligencji.  

płk Piotr Januszewicz  

Były szef Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa w T-Mobile. Doświadczony ekspert, który na studiach będzie realizował problematykę cyberbezpieczeństwa.   

Ponadto na studiach wykłada wielu praktyków, ekspertów i trenerów (w tym z firm dostarczających systemy do automatyzacji procesów biznesowych lub konstruowania robotów wirtualnych), którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, m.in.:  

dr Halina Burkat
Nokia

Specjalistka z zakresu informatyki biznesowej

dr Michał Kaczmarski

Specjalista z zakresu zagadnień prawnych

dr Paweł Paterek
Motorola

Specjalista z zakresu projektów rozwoju oprogramowania

„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Edycje studiów realizowane są w trybie pełnych lat akademickich.
Zajęcia rozpoczynają się 8 października 2022 r. i kończą w czerwcu 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • bezpośrednie lub zdalne uczestnictwo w zajęciach,
 • zaliczenie bloków tematycznych,
 • przygotowanie pracy końcowej lub projektu związanego merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów wirtualnych przeciętnie raz w miesiącu, w soboty i  niedziele 9:00–16:00.
 
Miejsce zajęć: SGH – w razie potrzeby (decyzja uczestnika) istnieje możliwości realizacji części lub całości studiów w trybie zdalnym. Zdalny udział w zajęciach bezpośrednich (konwersatoria, warsztaty, projekty, seminaria) będzie realizowany przy wykorzystaniu kompleksowych rozwiązań IT dostępnych na SGH (m.in. MS Teams).

Terminy zjazdów

Edycja 1 (rok akademicki 2022/23)

Semestr zimowy

 • Zjazd 1: 08–09.10.2022 r.
 • Zjazd 2: 05–06.11.2022 r.
 • Zjazd 3: 10–11.12.2022 r.
 • Zjazd 4: 14–15.01.2023 r.
 • Zjazd 5: 04–05.02.2023 r.

Semestr letni

 • Zjazd 6: 04–05.03.2023 r.
 • Zjazd 7: 01–02.04.2023 r.
 • Zjazd 8: 13–14.05.2023 r.
 • Zjazd 9: 10–11.06.2023 r.
 • Zjazd 10: 24–25.06.2023 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7900 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4900 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3000 zł – płatna na koniec pierwszego semestru studiów.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Hanna Bystrzycka
tel.: +48 739 975 718
e-mail: hbystr@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Monika Łada, prof. SGH
e-mail: mlada2@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Rachunkowości
al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe.
 • Spotkania raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7900 zł (możliwe raty).

W razie potrzeby (decyzja uczestnika) istnieje możliwości realizacji części lub całości studiów online.

Monika Łada kierownik studiów zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Monika Łada, prof. SGH
e-mail: mlada2@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Hanna Bystrzycka
tel.: +48 739 975 718
e-mail: hbystr@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA