Studia Podyplomowe Zarządzanie Podmiotami na Rynku Sztuki

Celem Studiów Podyplomowych Zarządzanie Podmiotami na Rynku Sztuki jest rozwinięcie umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego podmiotami działającymi na rynku sztuki.

Atuty kierunku
Ikona glob siatka powiązań zielona

Kompleksowe studia – połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym podejściem

Rozwijanie zdolności ikona

Renomowana kadra – sprawdzeni, najlepsi wykładowcy w każdej dziedzinie

Ikona broszura z miejscem wyjazdu zielona

Program studiów – dostosowany do specyfiki funkcjonowania podmiotów na rynku sztuki

Dlaczego warto?

 • Możliwość połączenia ogólnomenedżerskiej wiedzy teoretycznej z praktycznymi przykładami i umiejętnościami prowadzenia działalności na rynku sztuki.
 • Zajęcia prowadzone przez najlepszych wykładowców z SGH oraz sprawdzonych ekspertów z rynku sztuki.
 • Wyposażenie słuchaczy w pozycje książkowe i materiały dydaktyczne.
 • Opieka dedykowanego sekretarza (kontakt 24 h w każdej sprawie związanej ze studiami).
 • Portal internetowy dla słuchaczy, ułatwiający nawiązywanie kontaktów zawodowych.
 • Możliwość uzyskania odpisu dyplomu w języku angielskim.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Zarządzanie Podmiotami na Rynku Sztuki polecane są szczególnie dla:

 • menadżerów działających na rynku sztuki, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętność w tym obszarze,
 • przedsiębiorców, którzy chcą budować i rozwijać biznes na rynku sztuki,
 • wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem rynku sztuki w Polsce.

Program

Blok I: Uczestnicy rynku sztuki – 16 godz.

Blok II: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa – 16 godz.

Blok III: Formułowanie strategii przedsiębiorstwa – 8 godz.

Blok IV: Dylematy strategiczne podmiotów na rynku sztuki – 8 godz.

Blok V: Marketing i zarządzanie marką – 16 godz.

Blok VI: Marketing na rynku sztuki – 8 godz.

Blok VII: Praktyczne aspekty funkcjonowania rynku sztuki – 24 godz.

Blok VIII: Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa – 24 godz.

Blok IX: Zagadnienia finansowe na rynku sztuki – 8 godz.

Blok X: Zagadnienia prawne i podatkowe na rynku sztuki – 16 godz.

Blok XI: Zarządzanie karierą i rozwojem – 16 godz.
 

Program obejmuje 160 godziny dydaktyczne.

Na zakończenie studiów słuchacz pisze pracę dyplomową z tematyki objętej powyższym programem.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Agnieszka Sopińska

Profesor nauk społecznych, specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami oraz zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym. Zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Instytucie Zarządzania, w Katedrze Zarządzania Strategicznego. Doświadczony dydaktyk – prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Jest autorką lub współautorką ponad 160 publikacji z zakresu zarządzania. Aktywny uczestnik wielu badań naukowych. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN), Z-ca Redaktora kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”, stały recenzent badań NCN i wielu czasopism naukowych, wieloletni egzaminator w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, kierownik licznych edycji Podyplomowych Studiów. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadry menedżerskiej.

Wykładowcy

prof. dr hab. Agnieszka Sopińska

Profesor nauk społecznych, specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami oraz zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Jest autorką lub współautorką ponad 160 publikacji z zakresu zarządzania.

Aktywny uczestnik wielu badań naukowych. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN), Z-ca Redaktora kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”, stały recenzent badań NCN i wielu czasopism naukowych, wieloletni egzaminator w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, kierownik licznych edycji Podyplomowych Studiów. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadry menedżerskiej.
dr Patryk Dziurski

Doktor nauk ekonomicznych zatrudniony na stanowisku adiunkta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Zarządzania, gdzie prowadzi wykłady na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół marketingu i zarządzania marką, zarządzania strategicznego oraz zarządzania innowacjami. Od początku swojej działalności naukowej ma związki z praktyką gospodarczą pracując w działach zajmujących się rozwojem biznesu jak i zarządzaniem strategicznym oraz uczestnicząc w pracach zespołów eksperckich oraz doradczych dla przedsiębiorstw.

dr Renata Pajewska–Kwaśny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Od początku swojej pracy naukowej związana ze Szkoła Główną Handlową w Warszawie, najpierw jako asystent w Katedrze Polityki Gospodarczej, następnie Zarządzania w Gospodarce, by od 1997 r. na stałe związać się z ubezpieczeniami oraz Katedrą Ryzyka i Ubezpieczeń, w której pracuje jako adiunkt. Łączy pracę naukową z praktyką – przez kilka lat pracowała w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmowała się m.in. martwymi kontami i polisami szwajcarskimi.

W latach 2008–2012 i 2016–2020 pełniła funkcję prodziekana Studium Magisterskiego. Wykładowca z zakresu ubezpieczeń, finansów przedsiębiorstwa, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Kierownik wielu studiów podyplomowych o tematyce finansowej. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, ubezpieczeń gospodarczych, w tym zwłaszcza ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń katastroficznych.
dr Joanna Tabor-Błażewicz

Doktor nauk ekonomicznych zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Strategii Personalnych w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Podyplomowych Studiów Negocjacje i mediacje w biznesie i stosunkach pracy. Pełniła funkcję dyrektora Centrum Otwartej Edukacji SGH oraz dyrektora w Platformie Mediowej Point Group, kierownika projektu rozwoju kompetencji „Wykładowcy SGH z PO WERem”, dyrektora akademickiego Szkoły Letniej – Summer University Warsaw. Zainteresowania naukowe obejmują obszary: zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania talentami, diagnozy własnego potencjału i tworzenia planów rozwojowych w krótkim i długim okresie, doskonalenia zawodowego pracowników, Work Life Balance, dobrostanu pracowników oraz zarządzania czasem.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz zajęcia dodatkowe dla różnych grup wiekowych wspierając ich w planowaniu swojego rozwoju. Doświadczenia zawodowe zdobywała zajmując się organizacją procesów szkoleniowych i projektów rozwojowych dla pracowników organizacji różnego typu.

Wykładowcy zewnętrzni:

 

dr hab. Łukasz Rudecki, prof. UTH Rad.

Prodziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, dyrektor do spraw artystycznych Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Jest absolwentem Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w Pracowni Malarstwa. Na swoim koncie ma wystawy indywidualne i ok. 70 wystawach zbiorowych, na których był trzykrotnie nagradzany. Jest również współautorem murali przedstawiających obrazy Jacka Malczewskiego w Radomiu i Kaliszu.

dr hab. Agata Zbylut

W latach 1993–1999 studiowała w Instytucie Kultury i Sztuki Plastycznej WSP w Zielonej Górze (teraz Uniwersytet Zielonogórski), dyplom uzyskała w Pracowni Rysunku i Intermediów. W roku 2008 obroniła tytuł doktora sztuk użytkowych na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, w 2012 otrzymała tytuł doktora habilitowanego w Państwowej Wyższej Szkole Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Od 1995 pracuje jako artystka, brała udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce, Niemczech, Białorusi, Rosji, Francji, USA.W latach 2000–2005 była kuratorką Galerii Amfilada. W 2004 koordynowała Narodowy Program Kultury „Znaki Czasu” w województwie zachodniopomorskim. W 2005 została odznaczona brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Od 2004 pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie. Pomysłodawczyni i kuratorka Festiwalu Sztuki Młodych Przeciąg. Od 2008 pracuje w Katedrze Projektowania Krajobrazu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Od 2010 r. pracuje również w Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Działań Interaktywnych i Intermedialnych. Współpracuje z warszawską Galerią Program.
dr Marta Gnyp

Jest holenderską historyczką sztuki z doświadczeniem biznesowym, działającą jako międzynarodowy doradca ds. sztuki, galerzystka i autorka specjalizująca się w sztuce powojennej i współczesnej. Jako ekspertka świata sztuki regularnie uczestniczy w teoretycznych badaniach w tym zakresie. Jej książka „The Shift. Art and the Rise to Power of Contemporary Collectors”, oparta na jej badaniach doktoranckich na Uniwersytecie w Amsterdamie, stanowi pierwsze systematyczne studium akademickie dotyczące współczesnego kolekcjonowania. Wykładała na wielu uniwersytetach o działaniach kolekcjonerskich na rynku sztuki.

dr Małgorzata Wilińska

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących B&R, praw autorskich na rynku sztuki, ochronie danych osobowych. Doradza wiodącym polskim instytutom naukowym, instytutom PAN oraz uczelniom wyższym i przedsiębiorstwom.

Marek Kanczew

Radca prawny, doradca podatkowy i partner w kancelarii Rymarz Zdort, kierujący praktyką prawa pracy oraz podatków osobistych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 roku oraz kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego utworzonym przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida Levin College of Law w 2003 roku. Studiował także na Wydziale Prawa Erasmus University w Rotterdamie.

W 2007 roku zdobył uprawnienia doradcy podatkowego, w 2008 podjął współpracę z kancelarią Rymarz Zdort, wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., wpis na listę radców prawnych uzyskał w 2011 roku.
Piotr Lengiewicz

Prezes domu aukcyjnego Rempex. Od 1990 roku zajmuje się sprzedażą dzieł sztuki i antyków. W tym okresie zorganizował ponad 300 aukcji różnego rodzaju. Od 2002 roku Spółka Rempex jest organizatorem Warszawskich Targów Sztuki – corocznej jesiennej imprezy, skupiającej w ciągu 3 dni, ponad 80 Galerii oraz Domów Aukcyjnych z Polski i świata.

Katarzyna Tomala

Prawnik – Główny specjalista w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Ponad 17 letnie doświadczenie w stosowaniu przepisów regulujących obszar zamówień publicznych w Polsce w tym od 15 lat wspieram instytucje kultury w zakresie wydatkowania i pozyskiwania środków finansowych. Do grona klientów zalicza instytucje kultury takie jak: Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Teatr Powszechny w Radomiu, Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.

Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, organizowanych przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, wykładowca na szkoleniach.
Paweł Witkowski

Kurator w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu. Wykładowca akademicki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologicznego w Radomiu. Absolwent Art in Practice w Collegium Civitas w Warszawie. Uczestnik pierwszego w Polsce Kursu Kolekcjonera Sztuki Współczesnej Kamy Zboralskiej i Akademia Serenissima, CSW Zamek Ujazdowski.

Był specjalistą ds. marketingu w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Zajmuje się również malarstwem, muralem i asamblażem. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i firmowych w Polsce, Anglii i we Francji. Uczestnik wystaw zbiorowych i indywidualnych. Mieszka i tworzy w Radomiu.
Kama Zboralska

Polska dziennikarka, mecenas sztuki współczesnej. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia dziennikarskie. Była dziennikarką w tygodnikach: „itd.” , „Razem”, „Wprost”, „Bussinesman Magazine”, „Uroda”, „Gentleman”. Współtworzyła audycje telewizyjne, m.in.: „Męski striptiz”, „Tabu”, „Mieszane uczucia”, „Gorączka”. Od 1988 r., tj. od wystawy Arsenał’ 88 podjęła się roli mecenasa i promotora artystów sztuki współczesnej. Autorka przewodników po galeriach sztuki, inicjatorka rankingu polskich artystów Kompas Sztuki.

„ ”

Rekrutacja

1. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r.

Rekrutacja rozpocznie się w maju.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 9:00-16:00, raz lub dwa razy w miesiącu.

Semestr I

 • 26–27.10.2024 r.
 • 16–17.11.2024 r.
 • 07–08.12.2024 r.
 • 18–19.01.2025 r.
 • 01–02.02.2025 r.
 •  

Semestr II

 • 01–02.03.2025 r.
 • 05–06.04.2025 r.
 • 10–11.05.2025 r.
 • 14–15.06.2025 r.
 • 05–06.07.2025 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8500 zł.

Możliwość wpłaty w dwóch ratach:

 • I rata: 5000 zł – płatna przy zapisie,
 • II rata: 3500 zł – płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru studiów.

W ramach opłaty SGH zapewnia: wybrane pozycje książkowe, materiały dydaktyczne oraz konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Anna Karpińska
tel.: +48 22 564 92 98
tel.: +48 606 344 677
e-mail: akarpi2@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Agnieszka Sopińska
e-mail: asopin@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Zarządzania

 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się w soboty i niedziele 9:00–16:00, raz lub dwa razy w miesiącu.
 • Opłata za całość studiów: 8500 zł (możliwe raty).
Agnieszka Sopińska kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Agnieszka Sopińska
e-mail: asopin@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Anna Karpińska
tel.: +48 22 564 92 98
tel.: +48 606 344 677
e-mail: akarpi2@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe