Studia Podyplomowe Strategiczna Transformacja ESG w Przedsiębiorstwie

Studia Podyplomowe Strategiczna Transformacja ESG w Przedsiębiorstwie pozwalają poznać strategie i narzędzia, które umożliwiają przedsiębiorstwom skuteczną adaptację do wyzwań odpowiedzialności społecznej, ochrony środowiska i dobrego ładu zarządczego.

Atuty kierunku
Współpraca okona

Partner merytoryczny – Studia prowadzone we współpracy z KPMG – liderem w doradztwie ESG

Koła i megafon ikona zielona

Aplikacyjność wiedzy – Nabywane informacje i umiejętności można natychmiast wykorzystać w realnym biznesie

Symbol oka ikona

Kompleksowe spojrzenie – Poznasz rolę i znaczenie ESG dla różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa

Dlaczego warto?

 • Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które są niezwykle poszukiwane na rynku pracy.
 • Rozszerzenie kompetencji zawodowych, pozyskanie wiedzy oraz umiejętności do wprowadzania zrównoważonych praktyk w organizacjach i do wpływania na ich strategię rozwoju.
 • Lepsze zrozumienie związku między odpowiedzialnością społeczną, ochroną środowiska a sukcesem biznesowym.
 • Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ESG otwiera drzwi do różnorodnych ścieżek kariery.
 • Zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, wyróżnienie się wśród innych kandydatów, co otwiera drogę do interesujących możliwości zawodowych.
 • Studia o ESG pozwalają nie tylko zdobyć wiedzę teoretyczną, ale również nauczyć się praktycznych narzędzi i strategii, które mogą być wykorzystane do tworzenia pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Możesz być aktywnym uczestnikiem zmian, promując zrównoważony rozwój w biznesie i społecznościach lokalnych.

Czy dla mnie?

Studia są skierowane do:

 • średniej i wyższej kadry zarządczej w przedsiębiorstwach, w tym do osób zaangażowanych w tworzenie strategii przedsiębiorstw i realizowanie poszczególnych polityk,
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem ESG, sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz do audytorów sprawozdań niefinansowych,
 • pracowników przedsiębiorstw z sektora finansowego, stosujących kryteria ESG w procesach oceny partnerów biznesowych,
 • przedstawicieli instytucji-regulatorów oraz stowarzyszeń branżowych, odpowiedzialnych za tworzenie standardów branżowych w zakresie ESG,
 • absolwentów studiów na kierunkach ekonomicznych, technicznych, przyrodniczych, zainteresowanych budowaniem swojej kariery zawodowej wokół tematyki ESG.

Program

Blok I: Zarządzanie strategiczne ESG w firmach

 • Zarządzanie strategiczne ESG w firmach - wprowadzenie
 • Zarządzanie strategiczne ESG: strategie biznesowe a strategie ESG/ZR
 • Zarządzanie strategiczne ESG: strategie biznesowe a strategie ESG/ZR
 • Zarządzanie strategiczne ESG: (materialność) istotność dla interesariuszy
 • Zarządzanie strategiczne ESG: cele strategiczne, ambicje i scenariusze

Blok II: Governance ESG

 • Governance ESG: odpowiedzialność zarządcza
 • Governance ESG: KPI zarządcze i monitorowanie rezultatów
 • Governance ESG: zarządzanie zasobami i kadrami organizacji, obowiązki i odpowiedzialności
 • Governance ESG: raportowanie – obowiązki i standardy
 • Governance ESG: Investor Relations, PR ,relacje z interesariuszami
 • Governance ESG: benchmarki, ratingi, ranking ESG
 • Governance ESG: zarządzanie danymi ESG – jakość, wiarygodność, dostępność
 • Governance ESG: zarządzanie danymi – bezpieczeństwo danych firmy i klientów

Blok III: Programy Strategiczne ESG

 • Programy Strategiczne ESG: Strategia dekarbonizacyjna
 • Programy Strategiczne ESG: Polityki środowiskowe – woda, odpady, bio, etc
 • Programy Strategiczne ESG: Polityki HR
 • Programy Strategiczne ESG: Polityki społeczne – mierzenie impaktu społecznego i lokalnego
 • Programy Strategiczne ESG: Polityki supply chain – Due Dilligence

Blok IV: Strategiczne ryzyka ESG

 • Strategiczne ryzyka ESG: ryzyka klimatyczne i analizy scenariuszowe
 • Strategiczne ryzyka ESG: ryzyka etyczne, wizerunkowe, prawne
 • Strategiczne ryzyka ESG: ryzyka zewnętrzne, geopolityczne, lokalne

Blok V: Praktyczna aplikacja wiedzy - budowa strategii firmy

 • Praktyczna aplikacja wiedzy – budowa strategii firmy: analizy istotności i ustalanie celów strategicznych
 • Praktyczna aplikacja wiedzy – budowa strategii firmy: analizy luk, szans i ryzyk
 • Praktyczna aplikacja wiedzy – budowa strategii firmy: strategia komunikacyjna i budowanie relacji w oparciu o ESG

Program obejmuje 180 godzin dydaktycznych.

Kierownik studiów

dr Anna Grygiel–Tomaszewska
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji – Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, adiunkt

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, specjalizuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju ESG, transformacji strategii przedsiębiorstwa w kierunku ESG oraz w kwestiach związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych, zrównoważonym finansowaniem i inwestowaniem (portfele inwestycyjne, fundusze inwestycyjne). Jest autorką i współautorką publikacji o tematyce związanej z rynkiem finansowym, z produktami i usługami finansowymi oraz ESG i inwestycjami społecznie odpowiedzialnymi.

Wykładowcy

Zespół SGH
wykladowca studia podyplomowe
dr Anna Grygiel-Tomaszewska

Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, specjalizuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju ESG, transformacji strategii przedsiębiorstwa w kierunku ESG oraz w kwestiach związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych, zrównoważonym finansowaniem i inwestowaniem (portfele inwestycyjne, fundusze inwestycyjne).

Jest autorką i współautorką publikacji o tematyce związanej z rynkiem finansowym, z produktami i usługami finansowymi oraz ESG i inwestycjami społecznie odpowiedzialnymi. Posiada doświadczenie w zakresie budowania strategii instytucji finansowych, zarządzania, tworzenia funduszy inwestycyjnych, w tym zrównoważonych ESG, tworzenia i zarządzania relacjami z klientami instytucji finansowych.
wykładowca studia podyplomowe
dr Mariusz Lipski

Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczony menadżer w sektorze bankowym w obszarze zarządzania ryzykiem oraz bankowości korporacyjnej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem przedsiębiorstw, analizie sektorowej i finansowej, ocenie ryzyka finansowania przedsięwzięć pod kątem ryzyka środowiskowego oraz wymogów sprawozdawczych instytucji kredytowych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

dr hab. Magdalena Mikołajek–Gocejna, prof. SGH

Jest profesorem w Instytucie Zarządzania Wartością SGH. W latach 2017-2020 pełniła funkcję Wicedyrektora Instytutu Zarządzania Wartością. Jest Kierownikiem Podyplomowych Studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej, realizowanych we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi badania w zakresie rynków kapitałowych, zwłaszcza wyceny przedsiębiorstw, relacji inwestorskich, pomiaru wartości, jak również inwestycji społecznie odpowiedzialnych i zrównoważonych finansów ESG.

Autorka monografii i artykułowi w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, współautorka wielu książek z dziedziny zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wyceny przedsiębiorstw i zrównoważonych finansów. W 2018 roku zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Zespół KPMG
Przemysław Oczyp, Partner Associate ESG Strategy & Reporting

Ekspert w zakresie ESG i kwestii klimatu. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie w zakresie ESG, w szczególności w zakresie raportowania pozafinansowego, budowaniu strategii ESG, badaniu oczekiwań interesariuszy, strategii klimatycznych. Wraz z zespołem kreuje ambitne projekty podwyższające standard raportowania na polskim rynku wśród największych przedsiębiorstw oraz tworzy ambitne strategie ESG dla korporacji.

Realizował liczne projekty doradcze z zakresu ESG, wspierając ponad 200 firm. Jest cenionym na rynku ekspertem w obszarze ESG. Do KMPG dołączył w 2022 roku.
Łukasz Kolano, Senior Manager ESG Strategy & Reporting

Dołączył do KPMG w 2022 r. ze względu na duże doświadczenie w realizacji projektów obejmujących zagadnienia dot. zrównoważonego finansowania i ESG – analizy ryzyk, tworzenia strategii, dostępu do nowych narzędzi finansowych, raportowania i relacji inwestorskich, etc. Aktywnie tworzył narzędzia takie jak analizy benchmarkowe w obszarze ESG, analizy luk i ryzyk oraz klimatyczno-środowiskowe analizy scenariuszowe.

W pracy projektowej doradzał firmom w zakresie zgodności z politykami rozwoju, wdrażania nowych regulacji związanych ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju UE, Green Deal, przygotowania firm do raportowania zgodności z Taksonomią UE, etc.

 

Marta Mikiewicz, Executive Consultant ESG Strategy & Reporting

Dołączyła do KPMG w 2022 r. Jest doświadczonym ekspertem posiadającym interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, adaptacji do zmian klimatu oraz analiz w zakresie kryteriów ESG na potrzeby raportowania i strategicznego zarządzania tym obszarem w organizacji. W poprzednich latach pełniła funkcje kierownicze w ochronie środowiska w infrastrukturalnej spółce miejskiej oraz doradcze w zakresie raportowania ESG w firmie konsultingowej.

Anna Skarbek–Żabkin, Senior Consultant ESG Strategy & Reporting

W KPMG od grudnia 2022 r. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska w tym głównie: gospodarka niskoemisyjna, dekarbonizacja, gospodarka o obiegu zamkniętym i zrównoważony rozwój. Ponadto brała udział w pracach związanych z alternatywnymi źródłami zasilania pojazdów oraz pojazdami elektrycznymi.

Prowadziła projekty związane z technologiami efektywności energetycznej oraz wdrażaniem i wykorzystaniem wodoru dla energetyki i branży automotive. Aktywnie zajmowała się wdrażaniem rozwiązań i technologii wpływających na minimalizowanie oddziaływania inwestycji na środowisko (zagospodarowanie odpadów, zrównoważona energetyka, odnawialne źródła energii, wodór, biometan). Ekspertka programu Climate Leadership.
Anna Wiszniewska, Senior Consultant ESG Strategy & Reporting

W KPMG od listopada 2022 r., wcześniej pracowała w firmie doradczej specjalizującej się w efektywności energetycznej oraz fundacji działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspierała urzędy miejskie w planowaniu i raportowaniu zrównoważonego rozwoju.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych w międzynarodowych konsorcjach. Podczas studiów odbyła roczne stypendium na Southern Illinois University Edwardsville w USA i staż w biurze Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Obroniła pracę magisterską na temat polityki klimatycznej USA.
Monika Helak, Consultant ESG Strategy & Reporting

W KPMG od marca 2023 r., gdzie zajmuje się projektami związanymi z raportowaniem i strategią, a także wypracowywaniem metodyk badawczych. Wcześniej badaczka w Polityce Insight oraz w trzecim sektorze; publikowała liczne raporty w tematach społecznych (np. rynku pracy, równości płci, analiz usług publicznych) oraz środowiskowych (np. polityki klimatyczne, zrównoważony transport). Ma doświadczenie aktywistyczne oraz dziennikarskie. Pracuje nad rozprawą doktorską z socjologii.

„ ”

Informacje techniczne

Studia zaplanowane są w trybie hybrydowym. Zajęcia zdalne będą odbywać się online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Rekrutacja

2. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024. 
Zajęcia rozpoczną się w kwietniu 2024 r.

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie pod opieką promotorów pracy końcowej (strategia ESG wybranego podmiotu) oraz jej obrona na forum grupy.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele, w godz. 8:00–17:00.

Harmonogram zjazdów 2.edycji

Semestr letni 2023/2024:

 • 13–14 kwietnia 2024 r. – zjazd w uczelni
 • 27–28 kwietnia 2024 r. – zjazd online
 • 18–19 maja 2024 r. – zjazd online
 • 25–26 maja 2024 r. – zjazd online
 • 08–09 czerwca 2024 r. – zjazd online
 • 22–23 czerwca 2024 r. – zjazd w uczelni

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 9900 zł.

Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:

 • I rata – płatna przy zapisie na studia,
 • II rata – płatna do 30 września 2024 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

Kontakt

Sekretarz studiów
Renata Stachowicz
tel.: +48 22 564 92 22
e-mail: rstach@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Anna Grygiel–Tomaszewska
e-mail: agrygie@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele, w godz. 8:00–17:00.
 • Opłata za całość studiów: 9900 zł (możliwe raty).
Partner
kierownik studiów podyplomowych
Kierownik studiów

dr Anna Grygiel–Tomaszewska
e-mail: agrygie@sgh.waw.pl

sekretarz studia podyplomowe
Sekretarz studiów

Renata Stachowicz
tel.: +48 22 564 92 22
e-mail: rstach@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe