Studia Podyplomowe Menedżer Zielonej i Cyfrowej Transformacji Transportu

Dwusemestralne Studia Podyplomowe Menedżer Zielonej i Cyfrowej Transformacji Transportu przygotowane przez pracowników Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH we współpracy z ekspertami praktyki gospodarczej, nastawione na zainspirowanie menedżerów do zielonych i cyfrowych zmian oraz dostarczenia wiedzy i narzędzi jak skutecznie je przeprowadzić.

Atuty kierunku
Świecąca żarówka na dłoni ikona

PRAKTYCZNA WIEDZA – studia przygotowujące menedżerów do podejmowania inicjatyw w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji

Mikroprocesor ikona

INTERAKTYWNE ZAJĘCIA – warsztaty, dyskusje, analizy przypadków, gry, laboratoria, treningi umiejętności

Mówienie i pisanie ikona

RENOMOWANA KADRA – wykładowcy to doświadczeni naukowcy, eksperci-praktycy i przedstawiciele organizacji pozarządowych

Dlaczego warto?

Korzyści dla Słuchaczy:

 • Niepowtarzalna okazja zdobycia najnowszej praktycznej wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu zarządzania zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstwa transportowego od czołowej klasy ekspertów świata nauki i biznesu.
 • Inspiracja do podejmowania wyzwań i nowych inicjatyw w obszarze transformacji cyfrowej, energetycznej i społecznej przedsiębiorstwa transportowego w zgodzie z kryteriami ESG.
 • Możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy w obszarze zarządzania zieloną i cyfrową zmianą w branży TSL.
 • Ciekawa forma zajęć zorganizowanych jako interaktywne wykłady i warsztaty angażujące uczestników, prowadzone z wykorzystaniem dyskusji, analiz przypadków, gier, laboratoriów komputerowych, treningu umiejętności.
 • Możliwość wymiany poglądów i doświadczeń, networking i budowanie kariery zawodowej w branży TSL.
 • Przynależność do grona absolwentów SGH w Warszawie.

Korzyści dla Pracodawcy:

 • Absolwent studiów zna i rozumie najważniejsze wytyczne strategii Europejskiego Zielonego Ładu, w tym ESG oraz potrafi praktycznie zaplanować i wdrożyć nowe inicjatywy w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa transportowego.
 • Studia wyposażą Słuchaczy w praktyczne umiejętności, które pomogą menedżerom i firmom, dla których pracują, zarządzać transportem w sposób bardziej zielony, społecznie odpowiedzialny i inteligentny.

Czy dla mnie?

Naszą ofertę kierujemy do:

 • dyrektorów przedsiębiorstw transportowych i logistycznych,
 • kierowników transportu,
 • liderów zarządzających pracą zespołu kierowców oraz
 • przedstawicieli firm produkcyjnych, handlowych i usługowych zlecających realizację procesów transportowych przedsiębiorstwom transportowym i logistycznym.

 

Rekomendacje

Stworzyliśmy unikatowy program studiów dedykowany branży transportowej, prowadzony przez ludzi, którzy są pasjonatami zielonej i cyfrowej transformacji i wiedzą o niej naprawdę dużo. Naszym celem jest zainspirować Słuchaczy do zmian oraz wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności do przewodzenia zmianom w branży TSL i jej otoczeniu. Zapraszamy!

dr hab. Marzenna Cichosz, prof. SGH
Kierownik Katedry Biznesu w Transporcie

ESG fundamentalnie zmieni sposób funkcjonowania operatorów TSL. Firmy, które nie dostosują się do nowych wymogów, będą wykluczane z przetargów. Dlatego menedżer, który chce sprostać nowym wyzwaniom, musi się z nimi zapoznać. Te SP, w ramach których jestem wykładowcą, to dobra okazja do zdobycia zielonych kompetencji. W mojej ocenie będą one cennym a ciągle jeszcze rzadkim atutem menedżera w naszej branży.

dr Paweł Trębicki
dyrektor zarządzający Central Cluster w Rhenus Freight Logistics

Program

Program studiów obejmuje 174 godziny zajęć z ekspertami ze świata nauki i biznesu. Zajęcia podzielone są na dziewięć bloków.

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym w nowej gospodarce – Słuchacze zidentyfikują wyzwania transformacji cyfrowej, energetycznej, ekologiczno–klimatycznej, deglobalizacji, poznają skutki regulacji prawnych UE, nowe źródła przewag konkurencyjnych.
 • Budowa strategii sukcesu firmy – Słuchacze dowiedzą się jak profesjonalnie przygotować strategię zmiany. Pod okiem Specjalistki przeprowadzą analizę strategiczną swojej firmy, rozważą wybory strategiczne, poznają jak skutecznie zaimplementować strategię zielonej i cyfrowej transformacji.
 • Zarządzanie projektem zielonej i cyfrowej transformacji – Słuchacze poznają kluczowe etapy projektu, dowiedzą się jak, wykorzystując metodyki projektowe, skutecznie zarządzać projektem transformacji. W formule warsztatów przećwiczą techniki skutecznego menedżera projektu. Poznają również aspekty związane z przywództwem oraz zarządzaniem ryzykiem projektowym w procesie zarządzania zmianą.
 • SoCoMo – marketing społecznościowy – Słuchacze zdobędą wiedzę na temat znaczenia marketingu społecznościowego. Poznają jego potencjał biznesowy i efektywność w gromadzeniu danych o użytkownikach czy personalizacji działań przedsiębiorstwa.
 • Technologiczne wsparcie operacji transportowych – Słuchacze praktycznie będą mogli poznać rolę technologii w poprawie efektywności i sprawności operacji transportowych. Będą mogli praktycznie przećwiczyć funkcjonowanie giełd transportowych, systemów TMS, yard management, zarządzania czasem pracy kierowców czy zaprojektować start–up logistyczny.
 • Cyberbezpieczeństwo w transporcie i logistyce – Słuchacze zdobędą wiedzę odnośnie dyrektywy NIS2 dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego poprzez poprawę odporności i zdolności reagowania na incydenty, dowiedzą się jak ją wprowadzić w życie.
 • Zielona transformacja transportu i przedsiębiorstwa transportowego – Słuchacze zdobędą wiedzę na temat transformacji ekologiczno–klimatycznej, energetycznej, alternatywnych napędów, e–mobilności w mieście, a przede wszystkim poznają zasady raportowania ESG w branży TSL.
 • Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi – w tym bloku Słuchacze dowiedzą się o procesach w HR z naciskiem na to jak stworzyć zespół i przyjazne miejsce pracy oraz jak kierować pracą zespołu. Zajęcia będą w formule treningu umiejętności.
 • ESG i zielone finanse dla transportu – to blok zarządczo–finansowy, gdzie Słuchacze w interaktywny sposób zgłębią podstawy rachunkowości menedżerskiej, poznają zasady taksonomii ESG i jej wykorzystanie w branży TSL w celu zielonego finansowania transportu. Dowiedzą się o źródłach pozyskiwania zielonego finansowania dla transportu i nauczą oceniać jego efekty dla przedsiębiorstw.

 

Kierownik studiów

dr hab. Marzenna Cichosz, prof. SGH
Kierownik Katedry Biznesu w Transporcie

Kierownik Katedry Biznesu w Transporcie, Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH. Specjalistka w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, której zainteresowania badawcze i projektowe koncentrują się na zarządzaniu przedsiębiorstwami branży usług logistycznych w warunkach zmian klimatycznych. Absolwentka SGH kierunku Zarządzanie i Marketing.

Długoletni pracownik Katedry Logistyki SGH. Doświadczenie naukowe i dydaktyczne zdobywała w: Ohio State University (USA), IESE Business School (Hiszpania), St. Gallen University (Szwajcaria), Bradford and Ilkley Community College (Wielka Brytania), HEAO Business School Arnhem (Holandia). Członek Editorial Board „International Journal of Logistics Management” wyd. Emerald. Członek założyciel PSML. Koordynator na SGH ogólnopolskiego programu Top Young 100 skierowanego do studentów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Wykładowcy

wykładowca studia podyplomowe
Michał Baranowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Łódzkiej. Przedsiębiorca i ekspert w zakresie elektryfikacji motoryzacji. Współzałożyciel i prezes zarządu Elocity - spółki, która buduje i wdraża innowacyjne rozwiązania dla elektromobilności. Autor kilkuset publikacji dotyczących nowej mobilności (prasa, radio, telewizja, Internet). Członek redakcji miesięcznika Menadżer Floty.

wykładowca studia podyplomowe
dr hab. Jarosław Brach

Adiunkt w Katedrze Logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od wielu lat zajmuje się analizą nowoczesnych technologii w transporcie towarowym. Autor kilku monografii i licznych artykułów naukowych oraz setek artykułów medialnych na temat ekonomicznych aspektów wdrażania nowoczesnych rozwiązań podnoszących efektywność realizowanych operacji, takich jak zestawy klasy EMS, HCT-HCV/SEC, systemy zarzadzania flotą i wsparcia biznesu, zrównoważona i podtrzymywalna ekologizacja przewozów, w tym ich elektryfikacja.

dr hab. Marzenna Cichosz, prof. SGH

Kierownik Katedry Biznesu w Transporcie, Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH. Specjalistka w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, której zainteresowania badawcze i projektowe koncentrują się na zarządzaniu przedsiębiorstwami branży usług logistycznych w warunkach zmian klimatycznych. Absolwentka SGH kierunku Zarządzanie i Marketing.

Długoletni pracownik Katedry Logistyki SGH. Doświadczenie naukowe i dydaktyczne zdobywała w: Ohio State University (USA), IESE Business School (Hiszpania), St. Gallen University (Szwajcaria), Bradford and Ilkley Community College (Wielka Brytania), HEAO Business School Arnhem (Holandia). Członek Editorial Board „International Journal of Logistics Management” wyd. Emerald. Członek założyciel PSML. Koordynator na SGH ogólnopolskiego programu Top Young 100 skierowanego do studentów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.
wykładowca studia podyplomowe
dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH

Specjalizuje się w szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw. Stypendystka m.in. J. Fulbrighta (Carlson School of Management, University of Minnesota) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH.

Współpracuje merytorycznie z centralnymi urzędami państwowymi, instytucjami międzynarodowymi (ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie), międzynarodowymi firmami doradczymi oraz licznymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Były kierownik Studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Inicjatorka oraz jeden z głównych koordynatorów projektu B+R w obszarze bezzałogowych statków powietrznych - BSP (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, NIAS, NASA i UBER). Od 2016 roku Pełnomocnik dyrektora ds. organizacji badań naukowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.
wykładowca studia podyplomowe
dr Joanna Czerepko

Jest pracownikiem dydaktyczno–badawczym Katedry Rynku Transportowego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Badawczo zajmuje się zrównoważonym rozwojem – zarówno w wymiarze wdrożenia rozwiązań z tego zakresu w przedsiębiorstwach (w tym kryteriów ESG), jak i zrównoważonej konsumpcji (w tym m.in. indywidualnym offsetem węglowym wśród pasażerów). Do roku 2022 związana była z branżą doradczą, gdzie zdobywała doświadczenie praktyczne.

Piotr Frankowski

Prezes spółki Namiary, działającej w obszarze promocji szeroko rozumianej gospodarki morskiej, spedycji i logistyki. Ma ponad 20 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołami różnego szczebla przy realizacji projektów biznesowych i doradczych. Jest m.in. organizatorem największego w Polsce spotkania biznesu morskiego i logistycznego „Wspólna Kaczka”, w którym uczestniczy ponad 2000 osób z całej branży TSL.

Od kilku lat zajmuje się cyberbezpieczeństwem, głównie w obszarze business management i governance. Moderator panelu “Cyberbezpieczeństwo”, podczas Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie w 2021 r., współprowadzący grę strategiczną cyber SOC podczas Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie w 2022 r. oraz organizator I prowadzący konferencję “Cyberbezpieczeństwo w gospodarce morskiej”, w ramach Transport Week 2023. Współpracuje również z biznesem przy wdrażaniu rozwiązań cyberbezpieczeństwa MDR (Managed detection and response) dla sektora morskiego i logistycznego oraz regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.
wykladowca studia podyplomowe
Andrzej Gab

Dyrektor zespołu cyberbezpieczeństwa w EY Polska oraz inżynierem sieci i bezpieczeństwa IT. Od prawie 30 lat ściśle współpracuje z biznesem i klientami. Pracował dla firm integratorskich i telekomunikacyjnych, m.in. NextiraOne (obecnie Dimension Data), Orange Polska.

Obecnie zajmuje się niektórymi międzynarodowymi projektami z zespołem Cyber Security w EY Technology Consulting. Moderator dyskusji panelowej Cyberbezpieczeństwo podczas Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie w 2019 r., prowadził strategiczną grę cyber SOC podczas Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie w 2022 r. Brał udział w konferencji NATO NMIOTC nt. cyberbezpieczeństwa w domenie morskiej w 2022 r. Jest również kierownikiem operacyjnym Neurodiversity Center of Excellence (NCoE) EY Polska, wspierając w ten sposób nietypowych użytkowników w dołączeniu do rodziny cyberbezpieczeństwa, sieci i chmury. Posiada certyfikaty branżowe - CISSP, CCSP i CCIE Security (emeritus).
wykladowca studia podyplomowe
Robert Górnik

Dyrektor regionalny i członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL. Przewodniczący sekcji Transportowej. Założyciel i Prezes Zarządu PRO–VENTURA Sp. z o.o. oferującej usługi z zakresu archiwizacji (Archiwum Depozytowe) oraz obsługi firm transportowych (Centrum Rozliczania Kierowców).

Pomysłodawca i twórca platform programowo-sprzętowych archiwumPRO.pl – do zarządzania zasobem archiwalnym oraz tacho–bank.pl – do zarządzania analizami i danymi z tachografów cyfrowych. Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej, archiwistycznej i transportowej. Posiadacz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie Rzeczy, PRINCE 2, MASTER 5S Certificate. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Kierunek Informatyka z ekonometrią, Specjalizacja Komputerowe Metody Badań Operacyjnych na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Trener z wieloletnim doświadczeniem, prelegent i uczestnik polskich i międzynarodowych konferencji i targów. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, posiadacz AMERICAN RED CROSS CPR & FIRST AID Certificate for Professional Rescuers, miłośnik gór i książek podróżniczych. Przekonany o tym, że człowiek uczy się i rozwija przez całe życie.
wykładowca studia podyplomowe
dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH

Kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, członek Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. W latach 2013–2016 kanclerz SGH, w latach 2006–2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami SGH, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Dyrektor prac B+R w spółce celowej realizującej projekty z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w optymalizacji zarządzania. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.
wykladowca studia podyplomowe
dr hab. Beata Jamka

Ekspertka i audytorka zarządzania potencjałem ludzkim, wykładowca akademicki i autorka licznych publikacji. Najnowsze książki to Transformacja cyfrowa procesów biznesowych (2021, współredakcja) i HR na zakręcie – zarządzanie przez pomiar czy aktywacja kreatywności? (2019). Aktualne zainteresowania naukowe obejmują: Neuronauki w zarządzaniu ludźmi, Cyfryzację w HR (potencjał technologiczny a efektywność działań) oraz Ekonomie społeczne i przyszłość pracy.

wykladowca studia podyplomowe
dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH

Analityczka trendów z zakresu marketingu cyfrowego i AI, przewodnicząca kapituły konkursu „New.Tech.New.Travel”. Przewodnicząca Rady Fundacji “Rok Rzeki Wisły”, członek Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego i Komitetu Naukowego NETOUR Project. Prowadzi badania z zakresu: modeli biznesowych gospodarki cyfrowej, inteligentnej mobilności i marketingu mobilnego (SoCoMo).

Obecnie realizuje dwa projekty z pogranicza turystyki i nowych technologii: system wyszukiwania ofert oparty na algorytmach rozumienia języka naturalnego (NLP) oraz system predykcji cen z wykorzystaniem uczenia maszynowego (ePREDYKTOUR).
wykładowca studia podyplomowe
prof. dr hab. Bogusław Liberadzki

Były Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, były Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, Poseł na Sejm. Obecnie po raz czwarty został wybrany na Posła do Parlamentu Europejskiego. Odznaczony medalem im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Specjalizuje się w dziedzinie ekonomiki transportu, polityki transportowej i europejskich systemów transportowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych, prac badawczych oraz książek.

wykladowca studia podyplomowe
dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Kierunek Finanse i Bankowość) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacji finansowych, jak też w analizie hybrydowych dłużnych papierów wartościowych, uwzględniając strukturyzowanie emisji, wycenę oraz analizę ryzyka tych instrumentów.

Odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Nawarze (Hiszpania), prowadząc wykłady i badania naukowe na temat obligacji i papierów hybrydowych. W latach 2019–2021 wchodził w skład Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych KNF. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Reprezentuje Polskę w Komitecie Nadzorców funkcjonującym w strukturze Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Kamil Liberadzki został wybrany do składu Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w kadencji 2021–2024.
wykladowca studia podyplomowe
dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Absolwent SGH na kierunku Finanse i bankowość oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 r. radca prawny. Członek Senatu SGH kadencji 2020–2024. Pełni funkcję doradcy ekonomicznego Marszałka Senatu RP.

wykladowca studia podyplomowe
Piotr Mikiel

Prawnik, legislator, ekspert z zakresu prawa transportowego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych. Wieloletni pracownik resortu transportu (1999–2012), w tym na stanowiskach kierowniczych w Departamencie Prawnym oraz Departamencie Transportu Drogowego.

Współautor wielu projektów aktów normatywnych, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. W latach 2005–2011 członek Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Ministerstwie Infrastruktury. Od 2012 r. pracownik Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Transportu. W latach 2011–2014 ekspert ds. międzynarodowego transportu drogowego w Zespole Logistyki i Procesów Transportowych – Komitetu Transportu PAN. Wykładowca, autor publikacji i komentarzy związanych z zagadnieniami dotyczącymi problematyki transportowej.
wykładowca studia podyplomowe
prof. dr hab. Wojciech Paprocki

Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor wielu książek i artykułów opublikowanych w języku polskim i językach obcych.

Prace badawcze w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinie filozofia koncentrują się wokół zagadnień: rozwój gospodarki cyfrowej, wdrażanie technologii cyfrowych, uwarunkowanie rozwoju i stosowania rozwiązań wąskiej sztucznej inteligencji, transformacja systemu społeczno–gospodarczego w epoce niestabilności klimatycznej, rozwój infrastruktury technicznej, zarządzanie łańcuchami dostaw. Był kierownikiem wielu zespołów badawczych, w tym polskiego zespołu uczestniczącego w 6. Programie Ramowym. Równolegle do pracy naukowo-dydaktycznej jest aktywny w praktyce gospodarczej w kraju i za granicą, zasiada w radach nadzorczych i doradczych podmiotów w Polsce i w Niemczech.
Bogumił Paszkiewicz

Działa w logistyce transportu drogowego od 15 lat. Jeszcze jako manager pracujący dla Trans.eu S.A. zajmował się między innymi współpracą z uczelniami wyższymi w całym kraju. Przez kilka lat zajmował się projektem Trans.edu, łączącym świat praktyki z edukacją.

Tworzył oprogramowanie dla studentów oparte na idei grywalizacji, tworząc systemy gier osadzonych w aplikacjach wykorzystywanych na co dzień przez specjalistów w całej Europie. Od 2018 r.  zajmuje się rozwojem aplikacji Goodloading – symulatora optymalizującego wykorzystanie przestrzeni ładunkowej. Jednocześnie wciąż prowadzi zajęcia dla studentów logistyki. Od 2020 r. pełni funkcję CEO Goodloading sp. z o.o., wprowadzając firmę na rynek światowy transportu drogowego, morskiego i lotniczego.
wykladowca studia podyplomowe
Piotr Siwicki

Wieloletni praktyk biznesu branży TSL w kraju i za granicą. Z obszerną znajomością rynków Retail, FMCG i TSL. Od 2016 roku, właściciel i prezes spółki Streamlog działającej w obszarze logistyki alkoholu, a równocześnie konsultant–praktyk w zakresie potencjału wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce biznesowej. Jego specjalnością jest praktyczne wykorzystanie systemów informatycznych w biznesie, projektowanie procesów, wycena, kontraktacja, uruchamianie i zarządzanie złożonymi projektami logistycznymi.

wykładowca studia podyplomowe
dr Paweł Trębicki

Dyrektor zarządzający Central Cluster w Rhenus Freight Logistics, odpowiedzialny za Polskę, Czechy i Słowację. Swoją 25–letnią karierę zawodową związał w całości z logistyką, pełniąc różne funkcje zarówno po stronie operatora, jak i Klienta. Przed dołączeniem do Grupy Rhenus, odpowiedzialny za transport drogowy IKEA w Ameryce Północnej.

Poprzednio przez ponad 10 lat, dyrektor generalny Raben Transport oraz członek zarządu Grupy Raben. Uzyskał tytuł doktora na SGH oraz MBA na ESCP w Berlinie. Współzałożyciel Transport i Logistyka Polska „TLP” oraz przez 6 lat Przewodniczący jej Rady.
Joanna Tabor-Błażewicz zdjęcie
dr Joanna Tabor-Błażewicz

Adiunkt w Zakładzie Strategii Personalnych w Instytucie Zarządzania SGH, kierownik Podyplomowych Studiów Negocjacje i mediacje w biznesie i stosunkach pracy. Pełniła funkcję dyrektora Centrum Otwartej Edukacji SGH oraz dyrektora w Platformie Mediowej Point Group, kierownika projektu rozwoju kompetencji „Wykładowcy SGH z PO WERem”, dyrektora akademickiego Szkoły Letniej – Summer University Warsaw.

Autorka książek: „Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie: koncepcje, strategie, praktyka” (2013), „Dobrostan pracowników: koncepcje, zadania, wyniki badań” (2021) oraz współredaktorka książki „Wyzwania kierowania ludźmi w systemie hybrydowej organizacji pracy” (2022).
„ ”

Informacje techniczne

Studia zaplanowane są w trybie hybrydowym. Zajęcia zdalne będą odbywać się online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

1.  edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025.

Pierwsze zajęcia zostały zaplanowane na październik 2024 r.

Rekrutacja trwa.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.


Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów,
 • egzamin końcowy,
 • obrona pracy.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w piątki w godz. 15:00–20:00 (online) i soboty w godz. 10:00–17:00 (stacjonarnie w SGH).

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł.

Możliwość wpłaty w dwóch ratach:

 • I rata – 4000 zł płatna przy zapisie na studia,
 • II rata – 3500 zł płatna do 31 stycznia 2025 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Katarzyna Uljasz-Rawa
tel.: +48 885 835 351
tel.: +48 22 564 73 14
e-mail: kasiara@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Marzenna Cichosz, prof. SGH
e-mail: mlada@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności

 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w piątki w godz. 15:00–20:00 i soboty w godz. 10:00–17:00.
 • Opłata za całość studiów: 7500 zł (możliwe raty).
kierownik studiów podyplomowych
Kierownik studiów

dr hab. Marzenna Cichosz, prof. SGH
e-mail: mlada@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Katarzyna Uljasz-Rawa
tel.: +48 885 835 351
tel.: +48 22 564 73 14
e-mail: kasiara@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe