Studia Podyplomowe Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów

Studia Podyplomowe Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów przygotowują słuchaczy do planowania i wdrażania instrumentów finansowych w regionach, tworzenia ram instytucjonalnych, a także rozwoju regionalnych instytucji finansowych oraz nadzoru nad nimi.

Atuty kierunku
Puzzle pasujące do siebie ikona zielona

Partnerstwo merytoryczne 
– studia prowadzone są przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Regionalnych Funduszy Rozwoju, co zapewnia zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów i praktyków z branży finansowej, świata akademickiego i samorządów.

Ikona broszura z miejscem wyjazdu zielona

Kompleksowy program 
– szeroki zakres zagadnień, w tym aspekty prawne, zamówienia publiczne, tworzenie i wdrażanie instrumentów finansowych (w tym strategie inwestycyjne), zarządzanie regionalnymi instytucjami finansowymi i nadzór nad nimi, zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych oraz marketing produktów finansowych.

Rozwijanie zdolności ikona

Rozwój kompetencji 
– ukończenie studiów znacząco podnosi kompetencje w kluczowych obszarach, takich jak praca i zarządzanie w instytucjach finansowych, nadzór nad instytucjami finansowymi oraz tworzenie mechanizmów rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem instrumentów finansowych. 

Dlaczego warto?

Studia umożliwią podniesienie kompetencji w następujących obszarach:

 • Planowanie i wykorzystanie instrumentów finansowych w politykach rozwoju gospodarczego – nauczysz się, jak efektywnie planować i wdrażać różnorodne instrumenty finansowe wspierające rozwój regionów i nie tylko.
 • Nadzór i zarządzanie instytucjami finansowymi – zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania i nadzorowania instytucji finansowych.
 • Mechanizmy i uwarunkowania działalności instytucji finansowych – poznasz procesy planowania, marketingu instrumentów finansowych, obsługi klienta, monitorowania i rozliczania finansowego oraz zarządzania ryzykiem.
 • Współpraca instytucji finansowych – nauczysz się, jak efektywnie współpracować z różnymi podmiotami, w tym regionalnymi instytucjami finansowymi, pośrednikami finansowymi oraz bankami.
 • Mechanizmy rynkowe systemu finansowego – zgłębisz funkcjonowanie rynków finansowych z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju, zasad ESG (Environmental, Social, and Governance) oraz zrównoważonych finansów.

Wśród wykładowców znajdują się najwyższej klasy specjaliści, w tym nauczyciele akademiccy oraz praktycy z sektora finansowego i samorządowego, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny studiów oraz praktyczne podejście do nauki.

Czy dla mnie?

Słuchaczami Studiów Podyplomowych Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów są:

 • kadra menedżerska i pracownicy instytucji finansowych – osoby na stanowiskach kierowniczych oraz pracownicy instytucji finansowych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania i nadzoru nad instytucjami finansowymi,
 • pracownicy samorządów – osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego, które pragną lepiej zrozumieć, jak efektywnie wykorzystać instrumenty finansowe w politykach rozwoju regionalnego i jak efektywnie nadzorować instytucje finansowe podlegające samorządom,
 • absolwenci – osoby z wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie instytucji finansowych oraz rozwoju gospodarczego,
 • inne osoby zainteresowane pracą w instytucjach finansowych – wszyscy, którzy chcą rozwijać swoją karierę w sektorze finansowym oraz zdobyć umiejętności niezbędne do pracy z instrumentami finansowymi w kontekście polityk rozwoju gospodarczego.

Rekomendacje

wykładowca studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów to wspólny projekt OSRFR i SGH. Oferujemy unikalny w Polsce program nauczania, dzięki któremu słuchacze zdobędą wiedzę, jak tworzyć instrumenty finansowe i udostępniać je klientom, jak rozwijać regionalne instytucje finansowe lub nadzorować ich działalność, a także jak tworzyć i wdrażać strategie inwestycyjne ukierunkowane na realizację celów polityki rozwoju regionów. Zapraszam do udziału.

dr Marek Ignor
Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju

Program

Instrumenty i instytucje finansowe w politykach rozwoju – 8 godz.

System finansowy, pośrednictwo finansowe i instrumenty finansowe – 18 godz. (wykłady)

 • System finansowy i pośrednictwo finansowe
 • Instrumenty finansowe w ujęciu teoretycznym

Regionalne systemy i instytucje finansowe – 32 godz. (wykłady)

 • Regionalne ekosystemy finansowe
 • Uwarunkowania prawne działania regionalnych instytucji finansowych
 • Regionalne Fundusze Rozwoju
 • Interesariusze ekosystemu finansowana zwrotnego

Programowanie i realizacja rozwoju regionalnego przez samorządy województw w zakresie finansowania zwrotnego za pomocą Regionalnych Funduszy Rozwoju – RFR –  8 godz. (wykłady)

Strategie inwestycyjne dla finansowania zwrotnego – 16 godz. (wykłady – 8 godz.; warsztaty – 8 godz.)

Zarządzanie instytucją finansową ze szczególnym uwzględnieniem RFR – 24 godz. (wykłady – 6 godz.; warsztaty – 16 godz.)

Projektowanie instrumentów finansowych – 16 godz. (wykłady – 8 godz.; warsztaty – 8 godz.)

Wdrażanie instrumentów finansowych – 24 godz. (wykłady – 8 godz.; warsztaty – 16 godz.)

Warsztaty strategiczne – 22 godz. (wykłady – 8 godz.; warsztaty – 14 godz.)

Kierownik studiów

dr hab. Mariusz–Jan Radło, prof. SGH
kierownik Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem uniwersyteckim oraz sektorach prywatnym i publicznym. Jest profesorem SGH i kierownikiem Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych SGH. Jest współtwórcą koncepcji Mazowieckiego Funduszu Rozwoju powstałej w ramach projektu Gospostrateg – Mazovia 2.0. Brał udział w wielu projektach badawczych i konsultingowych dotyczących polityki ekonomicznej, doradztwa strategicznego, a także zagadnień makroekonomicznych i sektorowych.

Wykładowcy

Wykładowcami na Studiach Podyplomowych Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów są doświadczeni nauczyciele akademiccy najlepszych polskich uczelni, a także praktycy wywodzący się z Regionalnych Funduszy Rozwoju i innych instytucji finansowych. Ich wiedza i doświadczenie są gwarancją jakości naszej oferty.

„ ”

Informacje techniczne

Studia zaplanowane są w trybie hybrydowym. Zajęcia zdalne będą odbywać się online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

1. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025.

Zajęcia rozpoczną się 12 października 2024 r.

Rekrutacja trwa.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, rozumiana jako:

 • zarejestrowanie się w Internetowym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP), dostępnym po kliknięciu przycisku: ZAPISZ SIĘ / ZALOGUJ,
 • dokonanie wpłaty czesnego (min. I rata),
 • złożenie wymaganych dokumentów.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia (umowa zostanie przygotowana przez SGH),

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie pod opieką promotora pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów (w uczelni lub online) raz lub dwa razy w miesiącu w soboty 09:30–16:30 i niedziele 8:30–15:30.
 

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8900 zł. Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach.

Pracownikom RFR zrzeszonym w OS RFR przysługuje rabat w wysokości 10% opłaty za całość studiów.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć (w tym online). Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Katarzyna Faber
tel.: +48 22 564 93 70
tel.: +48 723 975 218
e-mail: kfaber@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Mariusz–Jan Radło, prof. SGH
tel.: +48 22 564 93 70
e-mail: mjradlo@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Instytut Gospodarki Światowej
Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych

REKRUTACJA TRWA

 • Studia hybrydowe
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 09:30–16:30 i niedziele 8:30–15:30.
 • Opłata za całość studiów: 8900 zł (możliwe raty).
PARTNER
Mariusz–Jan Radło
Kierownik studiów

dr hab. Mariusz–Jan Radło, prof. SGH
tel.: +48 22 564 93 70
e-mail: mjradlo@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Katarzyna Faber
tel.: +48 22 564 93 70
tel.: +48 723 975 218
e-mail: kfaber@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe