Studia Podyplomowe Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów

Studia Podyplomowe Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów przygotowują słuchaczy do planowania i wdrażania instrumentów finansowych w regionach, tworzenia ram instytucjonalnych, a także rozwoju regionalnych instytucji finansowych oraz nadzoru nad nimi.

Atuty kierunku
Puzzle pasujące do siebie ikona zielona

Partnerstwo merytoryczne – unikalne partnerstwo SGH i OSRFR

Ikona broszura z miejscem wyjazdu zielona

Kompleksowy program – m. in. zagadnienia prawne, tworzenie i wdrażanie instrumentów finansowych, zarządzanie regionalnymi instytucjami finansowymi 

Rozwijanie zdolności ikona

Rozwój kompetencji – ukończenie studiów otwiera drogę do pracy m.in. w instytucjach finansowych

Dlaczego warto?

 • Studia Podyplomowe Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów pozwolą na zrozumienie zasad funkcjonowania regionalnych instytucji finansowych oraz ich roli w polityce rozwoju, a także zasad funkcjonowania pośredników finansowych – zarówno publicznych jak i prywatnych (komercyjnych).
 • Wśród wykładowców są najwyższej klasy specjaliści, w tym nauczyciele akademiccy, a także doświadczeni członkowie zarządów regionalnych instytucji finansowych.
 • Dzięki studiom słuchacze nabędą umiejętności programowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego z wykorzystaniem instrumentów i instytucji finansowych (RFR), w tym umiejętności tworzenia strategii inwestycyjnych dla regionalnych instytucji finansowych.
 • Słuchacze nabędą też umiejętności zarządzania instytucją finansową (RFR), a w szczególności poznają praktyczne zasady projektowania i wdrażania instrumentów finansowych oraz tworzenia strategii sprzedaży i monitorowania instrumentów finansowych.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów skierowane są do kadry menedżerskiej i pracowników instytucji finansowych, samorządów oraz innych osób zainteresowanych wykorzystaniem instrumentów i instytucji finansowych w politykach rozwoju regionów. W szczególności są to:

 • pracownicy Regionalnych Funduszy Rozwoju,
 • pracownicy funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, a także innych instytucji finansowych,
 • pracownicy samorządów województw zaangażowanych w planowanie, wdrażanie i nadzór nad wykorzystaniem instrumentów finansowych w polityce rozwoju regionu,
 • absolwenci studiów i inne osoby zainteresowane pracą w instytucjach finansowych, pragnące nabyć praktyczne umiejętności tworzenia i wdrażania instrumentów finansowych.

Rekomendacje

wykładowca studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów to wspólny projekt OSRFR i SGH. Oferujemy unikalny w Polsce program nauczania, dzięki któremu słuchacze zdobędą wiedzę, jak tworzyć instrumenty finansowe i udostępniać je klientom, jak rozwijać regionalne instytucje finansowe lub nadzorować ich działalność, a także jak tworzyć i wdrażać strategie inwestycyjne ukierunkowane na realizację celów polityki rozwoju regionów. Zapraszam do udziału.

dr Marek Ignor
Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju

Program

Instrumenty i instytucje finansowe w politykach rozwoju – 8 godz.

System finansowy, pośrednictwo finansowe i instrumenty finansowe – 18 godz. (wykłady)

 • System finansowy i pośrednictwo finansowe
 • Instrumenty finansowe w ujęciu teoretycznym

Regionalne systemy i instytucje finansowe – 32 godz. (wykłady)

 • Regionalne ekosystemy finansowe
 • Uwarunkowania prawne działania regionalnych instytucji finansowych
 • Regionalne Fundusze Rozwoju
 • Interesariusze ekosystemu finansowana zwrotnego

Programowanie i realizacja rozwoju regionalnego przez samorządy województw w zakresie finansowania zwrotnego za pomocą Regionalnych Funduszy Rozwoju – RFR –  8 godz. (wykłady)

Strategie inwestycyjne dla finansowania zwrotnego – 16 godz. (wykłady – 8 godz.; warsztaty – 8 godz.)

Zarządzanie instytucją finansową ze szczególnym uwzględnieniem RFR – 24 godz. (wykłady – 6 godz.; warsztaty – 16 godz.)

Projektowanie instrumentów finansowych – 16 godz. (wykłady – 8 godz.; warsztaty – 8 godz.)

Wdrażanie instrumentów finansowych – 24 godz. (wykłady – 8 godz.; warsztaty – 16 godz.)

Warsztaty strategiczne – 22 godz. (wykłady – godz.; warsztaty – 14 godz.)

Kierownik studiów

dr hab. Mariusz–Jan Radło, prof. SGH
kierownik Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem uniwersyteckim oraz sektorach prywatnym i publicznym. Jest profesorem SGH i kierownikiem Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych SGH. Jest współtwórcą koncepcji Mazowieckiego Funduszu Rozwoju powstałej w ramach projektu Gospostrateg – Mazovia 2.0. Brał udział w wielu projektach badawczych i konsultingowych dotyczących polityki ekonomicznej, doradztwa strategicznego, a także zagadnień makroekonomicznych i sektorowych.

Wykładowcy

Wykładowcami na Studiach Podyplomowych Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów są doświadczeni nauczyciele akademiccy najlepszych polskich uczelni, a także praktycy wywodzący się z Regionalnych Funduszy Rozwoju i innych instytucji finansowych. Ich wiedza i doświadczenie są gwarancją jakości naszej oferty.

„ ”

Informacje techniczne

Studia zaplanowane są w trybie hybrydowym. Zajęcia zdalne będą odbywać się online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

1. edycja studiów zostanie uruchomiona w roku akademickim 2023/2024.

Zajęcia rozpoczną się 2 grudnia 2023 r.

Rekrutacja trwa do 30.11.2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie pod opieką promotora pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów (w uczelni lub online) raz lub dwa razy w miesiącu w soboty 09:30–16:30 i niedziele 8:30–15:30.
Zaplanowano 5 weekendów z zajęciami w uczelni i 6 w formie online.

Planowane terminy zjazdów w nadchodzącej 1. edycji:

Semestr I:

 • 02–03.12.2023 r. – (zajęcia w uczelni)
 • 16–17.12.2023 r. – (zajęcia online)
 • 20–21.01.2024 r. – (zajęcia online)
 • 03–04.02.2024 r. – (zajęcia online)

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian ww. terminów.

Terminy w zjazdów w II semestrze zostaną udostępnione w terminie późniejszym. W semestrze letnim odbędą się 3 zjazdy online i 4 w uczelni.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8900 zł. 

Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 31 stycznia 2024 r.

Pracownikom RFR zrzeszonym w OS RFR przysługuje rabat w wysokości 10% opłaty za całość studiów.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć (w tym online). Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Katarzyna Faber
tel.: +48 22 564 93 70
tel.: +48 723 975 218
e-mail: kfaber@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Mariusz–Jan Radło, prof. SGH
tel.: +48 22 564 93 70
e-mail: mjradlo@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Instytut Gospodarki Światowej
Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 09:30–16:30 i niedziele 8:30–15:30.
 • Opłata za całość studiów: 8900 zł (możliwe raty).
Partner
Kierownik studiów

dr hab. Mariusz–Jan Radło, prof. SGH
tel.: +48 22 564 93 70
e-mail: mjradlo@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Katarzyna Faber
tel.: +48 22 564 93 70
tel.: +48 723 975 218
e-mail: kfaber@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe