Podyplomowe Studia Zarządzania Marką

Podyplomowe Studia Zarządzania Marką mają na celu przygotowanie pracowników przedsiębiorstw do podejmowania i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem marką lub portfelem marek przedsiębiorstwa.

Atuty kierunku
Rozmowa ikona

Praktyczne zajęcia – dużą część stanowią warsztaty i konwersatoria z omawianiem własnych doświadczeń

Książka ikona

Harmonijny program – prowadzone zajęcia dają słuchaczom wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne

Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowa wiedza – program studiów porusza szerokie spektrum aspektów w zarządzaniu marką

Dlaczego warto?

 • Program Studiów zawiera szeroki i pełny zakres zagadnień związanych z zarządzaniem marką – zarówno aspekty strategiczne, operacyjne, a także uwarunkowania prawne i społeczno-kulturowe.
 • W ramach przeprowadzanych zajęć omawiane są zarówno solidne podstawy, jak i zagadnienia szczegółowe związane z zarządzaniem marką.
 • Słuchacze naszych Studiów mogą skonfrontować swoje doświadczenia z opiniami praktyków mających doświadczenie w różnorodnych obszarach związanych z zarządzaniem marką.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzania Marką skierowane są do wszystkich pragnących pogłębić wiedzę na temat strategicznych aspektów zarządzania marką jako istotnym niematerialnym aktywem przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

 • kierowników marek, 
 • kierowników produktów,
 • pracowników działów marketingu,
 • pracowników agencji reklamowych,
 • domów mediowych, 
 • pracowników działów PR.

Program

 • Nowe tendencje w zarządzaniu marketingiem – 4 godz.
 • Wybór grupy docelowej i pozycjonowanie marki – 4 godz.
 • Plan marketingowy marki – 4 godz.
 • Marketingowe badania ilościowe i jakościowe w zarządzaniu marką – 16 godz.
 • Marka a postępowanie nabywców na rynku – 8 godz.
 • Prawne aspekty zarządzania marką – 8 godz.
 • Strategiczne aspekty zarządzania marką – wybrane aspekty – 14 godz.
 • Projekt rewitalizacji marki – 14 godz.
 • Wycena wartości marki – 8 godz.
 • Zarządzanie marką na rynku międzynarodowym – 8 godz.
 • Re-branding – 4 godz.
 • Marketing marek dla młodych konsumentów – 4 godz.
 • Zarządzanie marką detalisty – 4 godz.
 • Projektowanie działań operacyjnych marki i budżetowanie – 16 godz.
 • Planowanie kampanii promocyjnej marki – 12 godz.
 • Storytelling – 4 godz.
 • Zarządzanie kategorią i promocja marki w miejscu sprzedaży – 10 godz.
 • Alianse marketingowe w zarządzaniu marką – 8 godz.
 • Internet w marketingu marki – 12 godz.
 • Programy lojalnościowe marki – 6 godz.
 • Marka w świecie znaków – 4 godz.
 • System identyfikacji wizualnej marki – 4 godz.
 • Zarządzanie marką w sytuacji kryzysowej – 8 godz.
 • Zarządzanie własną karierą dla brand menedżerów – 8 godz.

Razem: 192 godz.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk
kierownik
Katedra Biznesu Międzynarodowego

Prodziekan Szkoły Doktorskiej SGH oraz kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej. Pomysłodawca i kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Marką oraz Studiów Podyplomowych Zarządzania na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych. Od wielu lat juror i członek Rady Marek Superbrands Polska.

Kierownik i wykonawca w licznych projektach badawczych, w tym finansowanych przez NCN, dotyczących problematyki zarządzania marką, w tym strategii marek producentów oraz marek detalistów, międzynarodowych strategii marek z rynków wschodzących, a także aliansów marketingowych, relacji producenci-detaliści, internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz modeli biznesu. Autorka, współautorka lub redaktorka licznych monografii i artykułów m.in. na temat zarządzania marką, modeli biznesu i internacjonalizacji przedsiębiorstw, w tym: „Zarządzanie marką”, „Zarządzanie silną marką”, „Modele biznesu polskich przedsiębiorstw”, „Alianse marketingowe Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności”, „Relacje między producentami a detalistami Kontekst modeli biznesu”, „Internet a zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw”, „Międzynarodowe strategie marek. Perspektywa przedsiębiorstw z rynków wschodzących”. Laureatka licznych nagród, w tym Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne, TNOiZ – za monografię habilitacyjną oraz nagród Rektora SGH.

Wykładowcy

prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk
prof. dr hab. Aleksandra Duliniec
prof. dr hab. Ewa Szczęsna
dr Michał Lutostański
dr Sylwia Zapolska-Szcześniak
dr Anna Grudecka
Grzegorz Młynarski
Michał Rozalicz
Agnieszka Surowicz
Kinga Szkutnik–Troć
Natalia Wojciechowska

Opinie o studiach

Studia podyplomowe z zarządzania marką na SGH przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Zajęcia skupiają się zarówno na teoretycznych, jak i na praktycznych aspektach zarządzania marką, a ich forma jest dynamiczna i angażująca. Prowadzone są przez biegłych praktyków biznesu oraz doświadczonych profesorów z szeroką wiedzą specjalistyczną i branżową, co prowadzi do powstawania merytorycznych i inspirujących dyskusji. Ponadto, studia te pozwoliły mi ugruntować moją wiedzę, poszerzyć kwalifikacje oraz wzbogacić realizowane zawodowo projekty poprzez wdrożenie skutecznych rozwiązań z zakresu szeroko rozumianego zarządzania i marketingu.

Claudia Ordecki
Absolwentka 26. edycji studiów, Digital Marketing Specialist, Hitachi Vantara
„Studia Podyplomowe Zarządzania Marką w SGH przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Zajęcia skupiają się tak na teoretycznych, jak i praktycznych aspektach zarządzania marką, a ich forma jest angażująca.”
Claudia Ordecki, absolwentka 26. edycji studiów, Digital Marketing Specialist, Hitachi Vantara

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

30. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 26 października 2024 r. Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zebranie zaliczeń cząstkowych z poszczególnych przedmiotów,
 • zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Planowane terminy zjazdów w nadchodzącej 30. edycji:

 • 26–27.10.2024 r.  
 • 09–10.11.2024 r.  
 • 23–24.11.2024 r.
 • 07-08.12.2024 r. 
 • 11–12.01.2025 r. 
 • 25–26.01.2025 r.
   
 • 22–23.02.2025 r.
 • 08–09.03. 2025 r.
 • 22–23.03. 2025 r
 • 05–06.04.2025 r.
 • 26–27.04.2025 r.
 • 17–18.05.2025 r.

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian ww. terminów.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł.

Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 31 stycznia 2025 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Katarzyna Łebkowska
tel.: +48 22 564 73 33
e-mail: kniepi@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk
tel.: +48 506 214 750
e-mail: mwitek@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Biznesu Międzynarodowego

 • Studia online 
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7000 zł (możliwe raty).
Marzanna Witek-Hajduk kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk
tel.: +48 506 214 750
e-mail: mwitek@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Katarzyna Łebkowska
tel.: +48 22 564 73 33
e-mail: kniepi@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe