Podyplomowe Studia Zarządzania i Marketingu

Podyplomowe Studia Zarządzania i Marketingu mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania (w tym finansów i rachunkowości) oraz marketingu istotnych do pełnienia funkcji specjalisty i menedżera marketingu.

Atuty kierunku
Żarówka ikona

Aplikowalna wiedza – najważniejsze zagadnienia w zarządzaniu firmą i działalności marketingowej

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków i badaczy biznesu

Rozmowa ikona

Praktyczne kompetencje – indywidualna praca z wykładowcą nad rozwiązaniem problemu biznesowego

Dlaczego warto?

 • Studia dostarczają kompetencji do zarządzania i prowadzenia działań marketingowych przedsiębiorstw i innych organizacji, w tym tworzenia strategii firmy, zarządzania zasobami ludzkimi, finansami i działaniami marketingowymi. 
 • W ujęciu szczegółowym absolwenci zyskują wiedzę z zarządzania, w tym metod analizy strategicznej, formułowania strategii przedsiębiorstwa, a także podstaw rachunkowości menedżerskiej i oceny wyników finansowych i efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. 
 • W obszarze marketingu absolwenci opanowują strategie i planowanie marketingowe, jak również segmentację rynku i metody badań marketingowych.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzania i Marketingu adresowane do osób chcących rozwinąć swoje kompetencje zarządcze i marketingowe, w szczególności takich jak:

 • menedżerowie przedsiębiorstw (w tym: produkcyjnych, handlowych i usługowych), instytucji użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych i politycznych,
 • osoby, które zajmują stanowiska wymagające wiedzy i umiejętności w dziedzinie zarządzania i marketingu,
 • osoby, którym wiedza i umiejętności w dziedzinie zarządzania i marketingu umożliwią awans zawodowy oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy.

Program


Zarządzanie przedsiębiorstwem (38 godzin)   

 • metody analizy strategicznej    
 • formułowanie strategii przedsiębiorstwa     
 • zarządzanie operatywne  


Strategia finansowa przedsiębiorstwa (16 godzin)    

 • podstawy rachunkowości menedżerskiej    
 • źródła i sposoby pozyskiwania kapitału     
 • ocena wyników finansowych  
 • badanie przepływów pieniężnych   
 • ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych  


Kierowanie zespołami pracowniczymi (32 godziny)   

 • style i techniki kierowania     
 • rozwiązywanie konfliktów     
 • polityka kadrowa     
 • planowanie własnej kariery     
 • organizacja pracy własnej     
 • prowadzenie negocjacji handlowych


Istota marketingu (28 godzin)    

 • podstawy marketingu    
 • segmentacja rynku    
 • postępowanie nabywców na rynku   


Badania marketingowe (8 godzin)    

 • treść badań marketingowych    
 • metody badań marketingowych  
 • Instrumenty marketingu (36 godzin)    
 • produkt – cena – dystrybucja towarów     
 • aktywizacja sprzedaży  


Kierowanie działalnością marketingową (30 godzin)    

 • planowanie marketingowe    
 • strategie marketingowe    
 • organizowanie działalności marketingowej    
 • marketing międzynarodowy  


Seminarium dyplomowe, konsultacje (4 godziny)  

Program studiów obejmuje łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych.

Kierownik studiów

dr Wojciech Trzebiński

Adiunkt w Katedrze Rynku, Marketingu i Jakości w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim (2002). Doktorat uzyskał w dyscyplinie nauki o zarządzaniu na podstawie rozprawy na temat indywidualnych uwarunkowań spostrzegania jakości przez klientów (2014).

Jego główne zainteresowania obejmują postawy i zachowania klientów wobec organizacji, wpływ sztucznej inteligencji na zachowania konsumentów, spostrzeganie produktów oraz komunikatów o produktach oraz wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów. W swoich badaniach koncentruje się na mechanizmach zachowań konsumenckich, a także na konsekwencjach tych zależności w zarządzaniu organizacjami. Wykłada projektowanie badań, badania marketingowe, zarządzanie jakością usług oraz problematykę zachowań konsumenckich. Od wielu lat zajmuje się też praktyką gospodarczą, wcześniej jako menedżer w jednym z banków, a obecnie jako niezależny konsultant.
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • napisanie i obrona pracy dyplomowej z problematyki:
  • Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
  • Kierowanie ludźmi w przedsiębiorstwie
  • Planowanie marketingowe
  • Marketing

Praca jest recenzowana i broniona przed komisją.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7100 zł.
Firmy i jednostki sektora finansów publicznych – wpłata jednorazowa.
Osoby fizyczne – wpłata jednorazowa lub możliwość wpłaty w dwóch ratach.

W sytuacji, gdy firma płacąca za swojego pracownika pokryje tylko część czesnego, osoba zainteresowana musi dopłacić część do 100% wysokości czesnego.

Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Małgorzata Buzak
tel.: +48 22 564 93 52
e-mail: mbuzak@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Wojciech Trzebiński
tel.: +48 22 564 93 52
e-mail: wtrzebi@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Archiwum SGH  
al. Niepodległości 162,  budynek G, p. 238 
02-554 Warszawa  

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów 
Katedra Rynku, Marketingu i Jakości

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7100 zł (możliwe raty). 
Kierownik studiów

dr Wojciech Trzebiński
tel.: +48 22 564 93 52
e-mail: wtrzebi@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Małgorzata Buzak
tel.: +48 22 564 93 52
e-mail: mbuzak@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA