Podyplomowe Studia Zarządzania i Marketingu

Podyplomowe Studia Zarządzania i Marketingu mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania (w tym finansów i rachunkowości) oraz marketingu istotnych do pełnienia funkcji specjalisty i menedżera marketingu.

Atuty kierunku
Żarówka ikona

Aplikowalna wiedza – najważniejsze zagadnienia w zarządzaniu firmą i działalności marketingowej

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków i badaczy biznesu

Rozmowa ikona

Praktyczne kompetencje – indywidualna praca z wykładowcą nad rozwiązaniem problemu biznesowego

Dlaczego warto?

 • Studia dostarczają kompetencji do zarządzania i prowadzenia działań marketingowych przedsiębiorstw i innych organizacji, w tym tworzenia strategii firmy, zarządzania zasobami ludzkimi, finansami i działaniami marketingowymi. 
 • W ujęciu szczegółowym absolwenci zyskują wiedzę z zarządzania, w tym metod analizy strategicznej, formułowania strategii przedsiębiorstwa, a także podstaw rachunkowości menedżerskiej i oceny wyników finansowych i efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. 
 • W obszarze marketingu absolwenci opanowują strategie i planowanie marketingowe, jak również segmentację rynku i metody badań marketingowych.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzania i Marketingu adresowane do osób chcących rozwinąć swoje kompetencje zarządcze i marketingowe, w szczególności takich jak:

 • menedżerowie przedsiębiorstw (w tym: produkcyjnych, handlowych i usługowych), instytucji użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych i politycznych,
 • osoby, które zajmują stanowiska wymagające wiedzy i umiejętności w dziedzinie zarządzania i marketingu,
 • osoby, którym wiedza i umiejętności w dziedzinie zarządzania i marketingu umożliwią awans zawodowy oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy.

Program


Zarządzanie przedsiębiorstwem (38 godzin)   

 • metody analizy strategicznej    
 • formułowanie strategii przedsiębiorstwa     
 • zarządzanie operatywne  


Strategia finansowa przedsiębiorstwa (16 godzin)    

 • podstawy rachunkowości menedżerskiej    
 • źródła i sposoby pozyskiwania kapitału     
 • ocena wyników finansowych  
 • badanie przepływów pieniężnych   
 • ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych  


Kierowanie zespołami pracowniczymi (32 godziny)   

 • style i techniki kierowania     
 • rozwiązywanie konfliktów     
 • polityka kadrowa     
 • planowanie własnej kariery     
 • organizacja pracy własnej     
 • prowadzenie negocjacji handlowych


Istota marketingu (28 godzin)    

 • podstawy marketingu    
 • segmentacja rynku    
 • postępowanie nabywców na rynku   


Badania marketingowe (8 godzin)    

 • treść badań marketingowych    
 • metody badań marketingowych  
 • Instrumenty marketingu (36 godzin)    
 • produkt – cena – dystrybucja towarów     
 • aktywizacja sprzedaży  


Kierowanie działalnością marketingową (30 godzin)    

 • planowanie marketingowe    
 • strategie marketingowe    
 • organizowanie działalności marketingowej    
 • marketing międzynarodowy  


Seminarium dyplomowe, konsultacje (4 godziny)  

Program studiów obejmuje łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych.

Kierownik studiów

dr Wojciech Trzebiński

Adiunkt w Katedrze Rynku, Marketingu i Jakości w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim (2002). Doktorat uzyskał w dyscyplinie nauki o zarządzaniu na podstawie rozprawy na temat indywidualnych uwarunkowań spostrzegania jakości przez klientów (2014).

Jego główne zainteresowania obejmują postawy i zachowania klientów wobec organizacji, wpływ sztucznej inteligencji na zachowania konsumentów, spostrzeganie produktów oraz komunikatów o produktach oraz wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów. W swoich badaniach koncentruje się na mechanizmach zachowań konsumenckich, a także na konsekwencjach tych zależności w zarządzaniu organizacjami. Wykłada projektowanie badań, badania marketingowe, zarządzanie jakością usług oraz problematykę zachowań konsumenckich. Od wielu lat zajmuje się też praktyką gospodarczą, wcześniej jako menedżer w jednym z banków, a obecnie jako niezależny konsultant.

Wykładowcy

Paweł Patkowski zdjęcie
dr Paweł Patkowski

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Institut Francais de Gestion (MBA). Wykładowca studiów podyplomowych w SGH. Autor i współautor książek „Potencjał konkurencyjny marki” 2010, „Marketing generacji silver” 2020. Członek Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska.

Posiadacz ceryfikatu DIMAQ. Indywidualnie wyróżniony tytułem CMO Roku 2014 przez Media&Marketing Polska oraz Dyrektora Marketingu Roku 2017 w konkursie Mediarun. Wielokrotny juror najważniejszych konkursów marketingowych. Przewodniczący Jury MIXX Awards 2018, Przewodniczący Rady Programowej X Forum IAB. Wieloletni członek Rady Ekspertów Superbrands i Kapituły 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie. Zdobywca ponad 60 nagród i wyróżnień m.in.: Grand Prix Effie i Long Term Marketing Excellence Effie, Mixx Awards, Premium Brands, Golden Arrow, Innovation Award, Impactor, Reklamodawca Roku MIXX Awards oraz KTR. Od 2011 roku jako Dyrektor Marki i Komunikacji Marketingowej Orange Polska odpowiedzialny za strategię i komunikację marketingową B2C i B2B marki Orange, Flex i Nju.mobile, planowanie i zakup mediów, aktywizacje digital oraz działania w mediach społecznościowych. Poprzednio wicedyrektor departamentu komunikacji marketingowej w Polkomtel. W latach 2001–2007 CMO Adidas Poland. Wcześniej CMO Browarów Brok SA. Zaczynał w agencji Lintas, gdzie jako account director pracował dla: Unilever, Castrol, Casio, Polkomtel, TP, ING Bank Śląski. Od 2020 członek Rady Fundacji Orange.
dr Jacek Pogorzelski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, ekspert w zakresie strategii marketingowej oraz zarządzania marką i doświadczeniem klienta. Ukończył zaawansowane kursy z zakresu innowacyjności i modeli biznesowych na Uniwersytecie Stanforda. Jest także certyfikowanym neurobadaczem. 

Twórca metod i narzędzi planistycznych i analitycznych z zakresu marketingu, innowacyjności, poszukiwania insightów i strategii rynkowej. Pracował z firmami z kilkunastu branż z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Rosji, Ukrainy i USA. Były wykładowca programów MBA oraz Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej oraz The Carlson School of Management Uniwersytetu Minnesoty. Doświadczony trener komunikacji marketingowej, zarządzania marką, analizy marketingowej, marketingu wartości oraz innowacyjności w ramach certyfikowanych programów The Chartered Institute of Marketing z Londynu. Przeprowadził kilka tysięcy godzin szkoleń i warsztatów. Były brand i marketing manager międzynarodowych korporacji w branży FMCG i farmaceutycznej. Autor książek Marka na cztery sposoby (Managing Brands in 4D w języku angielskim), Praktyczny marketing miast i regionów, Kod skuteczności, Mity marketingowe, (R)ewolucja marki, Pozycjonowanie produktu oraz wielu artykułów na temat strategii marek oraz innych zagadnień marketingu strategicznego.
Arkadiusz Wódkowski zdjęcie
Arkadiusz Wódkowski

Rocznik 1969. Konsultant marketingowy. Ponad 30 lat pracy w badaniach marketingowych. Specjalizuje się w analizie: trendów konsumenckich, jakości obsługi oraz motywacji i satysfakcji konsumentów. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Został wybrany mentorem XXV-lecia branży badawczej. 

Ewa Kiczmachowska zdjęcie
dr Ewa Kiczmachowska

Adiunkt ALK w Katedrze Marketingu, doktor nauk o zarządzaniu, absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów doktoranckich Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Rozprawa doktorska z zakresu relacji pomiędzy producentami i handlem ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień siły przetargowej oraz pozycjonowania w marketingu.

Posiada 25-letnie doświadczenie biznesowe w branży FMCG zdobywane w działach marketingu, marketingu handlowego, sprzedaży, zarządzania kategorią oraz zarządzania profitowością przychodów w firmach Unilever i Danone, w tym doświadczenie we wprowadzaniu nowych sposobów organizacji pracy, zarządzaniu zmianą i programami restrukturyzacyjnymi. Na przestrzeni lat doskonaliła swoje kompetencje w badaniach kupującego, konsumenta i klienta, w zakresie zarządzania portfolio produktów i marek, ceną oraz efektywnością promocji handlowych. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu m.in. umiejętności i technik negocjacyjnych, zarządzania kategorią, zarządzania kluczowymi klientami czy wspólnego planowania biznesu. Trener Wewnętrzny firmy Danone, projektujący i prowadzący lokalne i międzynarodowe szkolenia z zakresu efektywności promocji, ceny, warunków handlowych, zarządzania formatami produktów, podstaw finansów i zdalnego zarządzania zespołem.
twarz kobiety
dr Joanna Tabor-Błażewicz
Adiunkt w Zakładzie Strategii Personalnych w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełniła funkcję dyrektora Centrum Otwartej Edukacji SGH oraz dyrektora w Platformie Mediowej Point Group, kierownika projektu rozwoju kompetencji „Wykładowcy SGH z PO WERem”, dyrektora akademickiego Szkoły Letniej – Summer University Warsaw.

Zainteresowania naukowe obejmują obszary: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania talentami, zarządzania kapitałem ludzkim, diagnozy własnego potencjału i tworzenia planów rozwojowych w krótkim i długim okresie, doskonalenia zawodowego pracowników, Work Life Balance oraz zarządzania czasem. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach magisterskich i podyplomowych oraz zajęcia dodatkowe dla różnych grup wiekowych wspierając ich w planowaniu swojego rozwoju. Doświadczenia zawodowe zdobywała zajmując się organizacją procesów szkoleniowych i projektów rozwojowych dla pracowników organizacji różnego typu. 

Anna Karmańska zdjecie
prof. dr hab. Anna Karmańska

Dyrektor Instytutu Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej i zarządczej pojedynczych podmiotów gospodarczych (w tym zakładów ubezpieczeń) i grup kapitałowych. Autorka licznych publikacji naukowych oraz opracowań i ekspertyz cenionych przez praktyków.

Zainteresowania naukowe: ryzyko a rachunkowość finansowa i zarządcza, aspekty behawioralne w rachunkowości, rachunkowość a zrównoważony rozwój, kulturowe aspekty rachunkowości, nowoczesne technologie IT w zarządzaniu, rachunkowości i finansach. Przewodnicząca Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów powołana przez Ministra Finansów w 2017; przewodnicząca Komisji Etyki w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce od 2006, wiceprzewodnicząca Rady Naukowej SKwP od 2007. Członek zarządu European Federation of Accountants and Auditors (EFAA) 2013–2015, członek niezależny Komitetu Audytu przy Ministrze Sprawiedliwości 2010–2016, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów 2006–2008; Radca Przewodniczącego w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2003–2005. Posiada tytuł Honorable member of the Federation of Auditors, Accountants and Financial Managers of Georgia oraz tytuł Ambasadora Etyki Zawodowej w Rachunkowości (nr 1)
Mikołaj Pindelski zdjęcie
dr hab. Mikołaj Pindelski, prof. SGH

Pracownik Katedry Teorii Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Przewodniczący Komitetu Sterującego Principles for Responsible Management Education przy ONZ (PRME), CEE Chapter, Kierownik Podyplomowych studiów Zarządzania Sprzedażą, członek kapituły Polish National Sales Awards, członek komisji akredytacyjnych CEEMAN IQA. Autor licznych publikacji i projektów badawczych oraz aplikacyjnych, doradca i wykładowca w zakresie realizacji strategii, odpowiedzialności społecznej, nowych trendów w zarządzaniu, zarządzania sprzedażą i komercjalizacji innowacji w Polsce i za granicą.

Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk zdjęcie
prof. dr hab. Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk

Prodziekan Szkoły Doktorskiej SGH oraz kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej. Pomysłodawca i kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych. Od wielu lat juror/członek Rady Marek Superbrands Polska.

Kierownik i wykonawca w licznych projektach badawczych, w tym finansowanych przez NCN, dotyczących problematyki zarządzania marką, w tym strategii marek producentów oraz marek detalistów, międzynarodowych strategii marek z rynków wschodzących, a także aliansów marketingowych, relacji producenci-detaliści, internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz modeli biznesu. Autorka, współautorka lub redaktorka licznych monografii i artykułów m.in. na temat zarządzania marką, modeli biznesu i internacjonalizacji przedsiębiorstw, w tym: „Zarządzanie marką”, „Zarządzanie silną marką”, „Modele biznesu polskich przedsiębiorstw”, „Alianse marketingowe Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności”, „Relacje między producentami a detalistami Kontekst modeli biznesu”, „Internet a zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw”, „Międzynarodowe strategie marek. Perspektywa przedsiębiorstw z rynków wschodzących”. Laureatka licznych nagród, w tym Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne, TNOiZ – za monografię habilitacyjna oraz nagród Rektora SGH.
Sławomir Winch zdjęcie
dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH

Kierownik Zakładu Strategii Personalnych SGH. Jest absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził szkolenia z zakresu negocjacji dla ponad stu przedsiębiorstw przemysłowo- handlowo-usługowych. Brał udział przy opracowywaniu ekspertyz z zakresu zarządzania dla szeregu polskich i zagranicznych firm.

Jest autorem programu negocjacji dla studiów podyplomowych SGH oraz koordynatorem kierunku HR biznes partner realizowanego na studiach II stopnie SGH, przewodniczy Radzie Programowej tego kierunku. Do jego głównych zainteresowań badawczo-naukowych należą: negocjacje, zarządzanie ludźmi, kultura organizacyjna, przywództwo. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książki „Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura” oraz „Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie”.
Agnieszka Sopińska zdjęcie
prof. dr hab. Agnieszka Sopińska

Profesor nauk społecznych, członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN). Zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Instytucie Zarządzania, w Katedrze Zarządzania Strategicznego. Jej zainteresowania badawcze obejmują różnorodne aspekty zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami oraz zarządzania wiedzą.

Doświadczony dydaktyk – prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorką lub współautorką ponad 160 publikacji z zakresu zarządzania. Promotor i recenzent rozpraw doktorskich oraz recenzent postepowań habilitacyjnych. Aktywny uczestnik badań naukowych, w tym w grantach KBN i NCN. Pełni funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego Kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”, wcześniej Redaktor Tematyczny tego kwartalnika z zakresu zarzadzania strategicznego i zarządzania wiedzą. Stały recenzent badań NCN i wielu czasopism naukowych, egzaminator w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów oraz kierownik licznych edycji Podyplomowych Studiów. Od lat współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadry menedżerskiej.
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja zakończona.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • napisanie i obrona pracy dyplomowej z problematyki:
  • Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
  • Kierowanie ludźmi w przedsiębiorstwie
  • Planowanie marketingowe
  • Marketing

Praca jest recenzowana i broniona przed komisją.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7100 zł.

Możliwa wpłata w dwóch ratach:
I rata – 4500 zł, płatna do 20 września 2022 r.
II  rata – 2600 zł, płatna do 10 lutego 2023 r.

Firmy i jednostki sektora finansów publicznych – wpłata jednorazowa.
Osoby fizyczne – wpłata jednorazowa lub możliwość wpłaty w dwóch ratach.

W sytuacji, gdy firma płacąca za swojego pracownika pokryje tylko część czesnego, osoba zainteresowana musi dopłacić część do 100% wysokości czesnego.

Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Małgorzata Buzak
tel.: +48 22 564 93 52
e-mail: mbuzak@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Wojciech Trzebiński
tel.: +48 22 564 93 52
e-mail: wtrzebi@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Archiwum SGH  
al. Niepodległości 162,  budynek G, p. 238 
02-554 Warszawa  

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów 
Katedra Rynku, Marketingu i Jakości

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7100 zł (możliwe raty). 
Wojciech Trzebiński zdjęcie
Kierownik studiów

dr Wojciech Trzebiński
tel.: +48 22 564 93 52
e-mail: wtrzebi@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Małgorzata Buzak
tel.: +48 22 564 93 52
e-mail: mbuzak@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA