Studia Podyplomowe Public Relations

Studia Podyplomowe Public Relations mają za cel profesjonalne podejście do kształcenia w obszarze PR bazujące na najlepszych międzynarodowych wzorcach, a ich siłą jest nastawienie na praktykę opartą na solidnych fundamentach teoretycznych.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – szerokie spojrzenie na PR powiązane z głębszą analizą najważniejszych zagadnień

Żarówka ikona

Aplikowalna wiedza – silny nacisk na praktykę opartą na solidnej i aktualnej wiedzy z dziedziny PR

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – stale rozwijający się, sprawdzeni, fachowi i przyjaźnie nastawieni wykładowcy

Dlaczego warto?

 • Renomowana kadra ekspertów i praktyków zapewni Ci najbardziej aktualną wiedzę, dostęp do najświeższych informacji branżowych oraz przydatne wskazówki usprawniające Twoją codzienną pracę;
 • Środowisko akademickie SGH i Twoja grupa słuchaczy umożliwi Ci nawiązanie cennych kontaktów zawodowych i wymianę doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży PR;
 • Nasze studia mogą stanowić przepustkę do kariery Twoich marzeń, dając Ci szersze możliwości rozwoju zawodowego, awansu i przekwalifikowania się.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Public Relations skierowane do osób planujących karierę lub już pracujących na stanowiskach takich, jak:

 • menedżerowie i specjaliści PR, 
 • szefowie i pracownicy działów komunikacji, w tym wewnętrznej,
 • rzecznicy prasowi, 
 • konsultanci i pracownicy agencji PR oraz pracownicy agencji reklamowych, 
 • prawnicy, dziennikarze, pracownicy administracji publicznej, 
 • menedżerowie produktu, 
 • przedstawiciele wielu innych zawodów i ścieżek kariery.

Program

Program studiów złożony jest z czterech bloków tematycznych, w ramach których prowadzonych jest w sumie 26 modułów, trwających łącznie 164 godziny dydaktyczne. Wszystkie razem składają się na szerokie, zróżnicowane i wszechstronne kompendium wiedzy na temat Public Relations. Równocześnie każdy moduł stanowi zamkniętą i kompletną całość, będącą wyrazem autorskiego podejścia naszych wykładowców. Dzięki temu, nasi słuchacze mają okazję poznać całe spektrum podejść do Public Relations oraz tematów ściśle powiązanych z PR. Jednocześnie program studiów pozwala bardziej szczegółowo zagłębić się w interesujące naszych słuchaczy obszary tematyczne.  

Na program studiów składają się następujące bloki tematyczne i poszczególne moduły: 

I. PROCESY I DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS 

 • Wprowadzenie do PR 
 • Strategia PR 
 • PR w Polsce i na świecie 
 • Monitoring mediów oraz badanie efektywności działań PR w relacji z mediami 
 • Regulacje prawne i etyczne w działalności PR 
 • Kreowanie wizerunku kraju za granicą 
 • Wewnętrzne PR 
 • Współpraca PR z mediami 
 • Agencja PR – tworzenie programu działań PR 

II. KLUCZOWE KOMPETENCJE W PUBLIC RELATIONS 

 • Komunikacja kryzysowa 
 • Sztuka prezentacji przed kamerą 
 • Copywriting PR w Internecie 
 • Erystyka praktyczna w działalności PR 
 • Badanie rynku i opinii 
 • Język wypowiedzi publicznej. Opracowywanie i redagowanie tekstów PR 
 • Warsztaty radiowe 

III. PUBLIC RELATIONS JAKO FUNKCJA ZARZĄDZIANIA 

 • Nowoczesne zarządzanie – wyzwania i dostosowania 
 • Zarządzanie kadrami 
 • Komunikacja na rynkach kapitałowych – Investor Relations 
 • Społecznie odpowiedzialna komunikacja 
 • Sponsoring 

IV. OBSZARY WSPIERAJĄCE PUBLIC RELATIONS 

 • Design Thinking wsparciem PR 
 • Networking a PR 
 • Lobbing 
 • Protokół dyplomatyczny 
 • Negocjacje 

Kierownik studiów

prof. dr hab. Jacek Miroński
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Kolegium Gospodarki Światowej

Kierownik Studiów Podyplomowych Public Relations oraz Studiów Podyplomowych Coaching w SGH. Pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego Międzynarodowego programu CEMS MIM, zastępcy dyrektora Instytutu oraz kierownika Katedry w SGH. Jego główne zainteresowania badawczo-naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół zachowań organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, władzy i polityki w organizacji, komunikacji w biznesie i zarządzania międzykulturowego. 

Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktorskich oraz MBA m.in. w SGH, University  of Minnesota (USA), Aalto University (Finlandia), Modul University Vienna (Austria), ESADE University (Hiszpania), FEP University of Porto (Portugalia), LAU Lebanese American University (Liban), University of Rijeka (Chorwacja). Prowadził szereg projektów szkoleniowych i doradczych m. in. na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, UNIDO, Canal Plus, PZU, Bosch i Samsung. Pracował w Procter & Gamble Polska. Był dyrektorem d/s promocji Radia Zet. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta przebywał na Columbia University w Nowym Jorku (USA). Otrzymał roczne stypendium badawcze Japan Foundation na Uniwersytecie Hosei w Tokio (Japonia). Stypendysta Kosciuszko Foundation na Universtity of Minnesota (USA). Otrzymał także Fulbright Senior Advanced Research Award na przeprowadzenie projektu badawczego na University of Minnesota (USA). Odbywał wizyty i staże naukowe na uniwersytetach w Kanadzie i Szwecji. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książek „Homo administratus, czyli człowiek w naukach o zarządzaniu” i „Władza i polityka w przedsiębiorstwie”.

Wykładowcy

Joanna Blewąska zdjęcie
Joanna Blewąska

Jest certyfikowanym Trenerem (kurs International Trainers and Facilitators Federation). Prowadzi warsztaty z komunikacji, copywritingu, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz procesu Design Thinking. Współpracuje z firmami i instytucjami, budując ich wizerunek.

Dzięki współpracy z agencją marketingu internetowego Bluerank, wraz z zespołem digital strategy, opracowuje strategię działań i komunikacji w Internecie dla naprawdę dużych marek. Przez osiem lat pracowała na stanowisku Rzecznika Prasowego Marszałka Województwa Łódzkiego. Ma na swoim koncie ponad tysiąc wystąpień publicznych, poprowadziła ponad pięćset konferencji prasowych. Wcześniej była dziennikarzem prasowym (tematyka gospodarczo-ekonomiczna – 10 lat) oraz radiowym (redakcja sportowa – 5 lat). Ukończyła Uniwersytet Łódzki (kierunek: Ekonomia), a potem studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (dwa kierunki: Public Relations oraz Coaching). Jest certyfikowanym moderatorem Design Thinking, procesu, który uwielbia, gdyż jest niezwykle empatyczny, a jednocześnie tak matematycznie przekłada się na efekty biznesowe.
wykładowca studiów podyplomowych
Monika Chrobak

Konsultantka z kilkunastoletnim doświadczeniem w komunikacji i branży public relations oraz praktyką pracy dla agencji PR, instytucjach nauki i kultury, ambasad, organizacji pozarządowych i administracji samorządowej. Dyrektorka i rzeczniczka prasowa Polskiej Akademii Nauk, wcześniej rzeczniczka prasowa w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Doświadczenie jako PR & Cultural Affairs Manager w największym centrum kultury w Kairze, El Sawy Culturewheel, pozwoliło jej rozwijać kontakty z ambasadami, ekspertami oraz zagranicznymi artystami. Jako Ekspertka ds. Kultury i Promocji w Ambasadzie RP w Kairze tworzyła i konsultowała projekty z zakresu promocji Polski oraz dyplomacji kulturalnej.

Doświadczenie zdobywała pracując także na stanowisku PR Manager marki herbat Irving (Kamis/Amber Spark) oraz jako menadżerka w międzynarodowych agencjach PR (Euro RSCG Sensors, Pleon). Odpowiadała za planowanie strategiczne oraz tworzenie programów PR dla klientów z branży alkoholowej, kosmetycznej, FMCG, m.in. dla ColgatePalmolive, Johnsons&Johnsons, The Body Shop, Jacobs Kronung, Pepsi, Orange, Kimberly–Clark, Absolut, Luksusowa, Johnnie Walker. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej, gdzie od 2008 r. prowadzi także zajęcia. Interesuje się komunikacją społeczną, tematyką gender (słuchaczka Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim), uwielbia koncerty, ruch i las.
Marek Datko zdjęcie
dr Marek Datko

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Stopień doktora nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymał po obronie rozprawy doktorskiej dotyczącej sponsoringu jako instrumentu promocji. Pracował w wielu firmach produkcyjnych i handlowych, ostatnio jako szef marketingu w Gerflor Polska i product manager w Polon SA.

Wykłada marketing, negocjacje handlowe, public relations. Prowadził szkolenia m. in. na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, Krajowej Izby Gospodarczej, DGA. Ponadto prowadził zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu sponsoringu i PR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, SGH w Warszawie, Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Autor książek „Sponsoring. Strategia, promocja, komunikacja” i „Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu” oraz licznych publikacji z zakresu sponsoringu. Zainteresowania badawcze: sponsoring, public relations, komunikacja marketingowa.
Izabela Dudkiewicz zdjęcie
Izabela Dudkiewicz

Dziennikarka, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Public Relations w SGH. Uczestniczyła w międzynarodowych projektach medialnych prowadzonych m.in. przez wykładowców Media Studies Cornell University, Ithaca NY, dziennikarzy BBC i organizowanych w ramach Rady Europy w Brukseli i w Lublanie. Redaktor wydawca, pracuje w mediach od 1995 r. (Radio ESKA Warszawa, Polskie Radio, Radio ZET).

Uczestniczyła w wielu medialnych projektach marketingowych i akcjach specjalnych m.in. Radia ZET (wyjazdy ze słuchaczami do Portugalii i na Wyspy Zielonego Przylądka), tygodnika GALA (m.in realizacja patronatu medialnego na Maderze, w Maroku, Turcji i na Cyprze), dziennikarskich Study Tours (m.in. Europa Środowa, wyjazdy do Izraela w ramach seminarium, któremu patronowało ministerstwo kultury Izraela).
dr hab. Zbigniew Dworzecki, prof. SGH

Wykształcenie: ukończone studia –1971, Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego; kolejne stopnie naukowe – doktora (1979) i doktora habilitowanego (1998) w dziedzinie nauk ekonomicznych w SGPiS i SGH. Zatrudnienie: Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Ważniejsze funkcje pełnione w latach 1996–2011: Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli (–2011), Członek Zespołu Premiera ds. Doboru i Oceny Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Strategicznych Spółek Skarbu Państwa (2006–2008), Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (2005-Prezes Stowarzyszenia KOICA-Polska (Korean Agency for International Cooperation) (1999–), Doradca Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej (1991–2008), Wice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej (2008 -), Członek Rady Fundacji „Promocja Polska” (1999–2006), Członek Rady Nadzorczej Centrozap S.A. (2010®–) Członek Rady Nadzorczej Infovidw-Matrix S.A. (2006–2010), Członek Rady Nadzorczej „Centralwings” (2004–2006), Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (1999–), Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej (1999–2005), Dyrektor Polsko-Niemieckiego Centrum Edukacji Menedżerskiej (2001–2005), Redaktor Naczelny kwartalnika Polskiej Akademii Nauk „Organizacja i Kierowanie” (1999–2005), Prorektor ds. zarządzania i rozwoju w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1996–1999). Osiągnięcia: Autor i współautor ponad 150. opracowań krajowych i zagranicznych z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem i strategii marketingowych w formie artykułów, książek, ekspertyz. Kierownik i wykonawca projektów badawczych i eksperckich dla PAIZ, PAIiIZ, Sejmu RP, banków komercyjnych pt.: „Międzynarodowa atrakcyjność inwestycyjna Polski dla inwestorów zagranicznych”, „Mapa ryzyka inwestycyjnego Polski w wymiarze międzynarodowym”, „Model monitorowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski”, „Budowanie wizerunku Polski jako marki”, „Przewagi konkurencyjne Polski w Europie Środkowo-Wschodniej”. Współpraca z zespołem ekspertów i międzynarodowych firm consultingowych nt. budowania wizerunku i koncepcji promocji Polski. Przygotowanie raportów i ekspertyz dla PAIiZ, Sejmu R.P, Krajowej Izby Gospodarczej. Udział w pracach Rady Fundacji „Promocja Polska”, współpraca z Instytutem Marki Polskiej nad koncepcją i instrumentami marketingu międzynarodowego Polski i budowy międzynarodowego wizerunku i konkurencyjności marek polskich. Wypromowanie 8 doktorów nauk ekonomicznych, kilkudziesięciu absolwentów niemieckojęzycznego programu MBA i ponad 120 magistrów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Kierowanie działalnością Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa –TNOiK. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia KOICA – Korean Agency for International Cooperation w Polsce, Współpraca z PAIiIZ w zakresie koreańskich Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w Polsce. Pełnienie funkcji rzecznika prasowego 
i koordynatora obszaru Public Realations polskich zbiorczych wystaw na międzynarodowych targach w Niemczech (Grüne Woche – Berlin, Anuga – Kolonia, Internorga – Hamburg, Leipziger Messe – Lipsk). Kierownik i członek zespołów eksperckich wykonujących prace doradcze dla przedsiębiorstw państwowych, prywatnych i prywatyzowanych w zakresie strategii konkurencji oraz form i sposobów rozwoju strategicznego, restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej przedsiębiorstw, w tym ich konsolidacji w ramach grupy kapitałowej; zarządzania marketingowego i strategii marketingowych przedsiębiorstw, społecznych problemów zarządzania. Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych i ekspertyz z dziedziny zarządzania, restrukturyzacji i prywatyzacji branżowej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla ministerstw i instytucji centralnych (Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Gospodarki, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Komitet Badań Naukowych, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich). Współpraca ekspercka z Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi (Trzeci NFI, Jedenasty NFI, NFI Jupiter). Udział w tworzeniu i uruchomieniu od podstaw niskokosztowej linii lotniczej „Centralwings” (100% spółki-córki PLL LOT SA), a następnie nadzór nad jej funkcjonowaniem i dalszym rozwojem jako członek rady nadzorczej. Utworzenie jedynego w Polsce niemieckojęzycznego Programu Executive MBA w WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, kierowanie nim przez okres ponad 5, lat i doprowadzenie go do pozycji wiodących międzynarodowych programów rozwoju kadr menedżerskich w Polsce, wydających wspólny dyplom z dwiema najlepszymi menedżerskimi szkołami wyższymi Niemiec (WHU - Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung w Koblencji oraz HHL – Handelshochschule Leipzig w Lipsku). Utworzenie Polsko- Niemieckiego Centrum Badań w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Kierowanie Centrum i programami badawczymi we współpracy z instytucjami niemieckimi, Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo Handlową, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Izbami Gospodarczymi i Handlowymi w Niemczech, niemieckimi uczelniami wyższymi. Utworzenie i pełnienie funkcji Kierownika Menedżerskich Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Kierowanie wieloma edycjami Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich (SGH). Wieloletnia współpraca naukowa i dydaktyczna (studia MBA, dzienne i podyplomowe) z uniwersytetami Niemiec (Kolonia, Berlin, Frankfurt, Norymberga, Hanower, Monachium, Koblencja, Lipsk, Brema), Austrii (Wiedeń, Linz) oraz instytucjami i firmami doradczymi (RKW, GTZ, Goethe-Institut, Cognos, Wieselhuber &Partner).
Monika Kantowicz-Gdańska zdjęcie
Monika Kantowicz-Gdańska

Ekspert employer branding i komunikacji wewnętrznej – konsultant, trener, projektant badań opinii pracowników. Jest jedną z pionierek employer brandingu w Polsce. Jako niezależny konsultant i trener pracuje od 2006 roku. Realizuje projekty doradcze dla firm z różnych branż (m.in. badanie i doskonalenie komunikacji wewnętrznej oraz wizerunku pracodawcy).

Tworzy i realizuje programy szkoleniowe – rozwija kompetencje komunikacyjne najwyższej kadry kierowniczej, menedżerów i zespołów. Przygotowuje liderów do komunikowania w kryzysie i zmianie, również w przestrzeni zdalnej. Bada opinie pracowników i doradza w zakresie doskonalenia organizacji. W pracy wykorzystuje metody coachingu grupowego i indywidualnego, techniki pracy z obrazem, Action Learning oraz inne wysoce angażujące narzędzia. Pracowała m.in. dla Toyota Motor Manufacturing Poland, Eaton, Valeo, IBM, Grupy Eurocash, Sherwin-Williams, Alfa Laval, Polkomtel (Plus), ING Bank, IDEA Bank, EnerSys, ABB.
dr Anna Kozłowska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lat jej badania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z komunikacją marketingową. Swoje zainteresowania naukowe wiąże z problematyką technik oddziaływania reklamowego, CSR w komunikacji marketingowej.

Koordynator kilka projektów badawczych, zakończonych raportami: Zastosowanie modelu ELM w reklamie prasowej (2011), Bohater w reklamie telewizyjnej (2012), Bohater w reklamie prasowej (2012), Motywy kulturowe w reklamie telewizyjnej (2013), Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych (2014). Autorka monografii: Reklama. Socjotechnika oddziaływania (2006), Oddziaływanie mass mediów (2006) i Reklama. Techniki perswazyjne (2011), wielu artykułów na temat oddziaływania reklamowego oraz podręcznika dla szkół zawodowych: Tworzenie przekazu reklamowego, wydanego przez WSiP.
Anna Krejner-Nowecka zdjęcie
dr Anna Krejner-Nowecka

Adiunkt w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Zakład Strategii Personalnych). Specjalizuje się w problematyce międzynarodowego zarządzanie zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania różnorodnością (diversity management). W obszarze jej zainteresowań znajdują się również zachowania organizacyjne i zarządzanie zmianą.

Stypendystka projektu EU „Młodzi projektują zarządzanie”, realizująca staż naukowy w InternationalCentre for Women Leaders, Cranfield School of Management, Cranfield University, UK oraz w University of Sydney Business School, Australia, Discipline of Work and Organisational Studies. Anna Krejner-Nowecka prowadzi zajęcia dla praktyków z wybranych zagadnień zarządzania na studiach podyplomowych SGH i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Pracy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Halina Marszałek-Mrozowska

Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz wielu kursów dla dziennikarzy i producentów telewizyjnych (krajowych i zagranicznych, np. w ramach EBU). Od ponad 25 lat pracuje w Telewizji Polskiej S.A. Wykładowczyni w Instytucie Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współpracuje także z innymi uczelniami wyższymi, np.  ze Szkołą Główną Handlową czy Wyższą Szkołą Zarządzania i Marketingu.

Autorka wielu biuletynów i analiz warsztatowych dla dziennikarzy telewizyjnych, felietonów poświęconych kulturze języka w mediach oraz współautorka poradnika językowego „Polszczyzna płata nam figle”. Przez wiele lat była przewodniczącą, a później członkinią Komisji ds. Karty Ekranowej w Telewizji Polskiej
Barbara Mąkosa-Stępkowska zdjęcie
dr Barbara Mąkosa-Stępkowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w którym pracowała do czasu podjęcia pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 1989 do dzisiaj uczy prawa studentów Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym Wydziale prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria z przedmiotów dotyczących zagadnień prawnych komunikowania (prawo mediów) i public relations (zagadnienia prawne i etyczne reklamy i public relations).

Wieloletni wykładowca Podyplomowego Studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej, a wcześniej także Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przeprowadziła wiele szkoleń (także cyklicznych) z zakresu tematyki prawa mediów dla dziennikarzy (m.in. w Szkole Polskiego Radia), instytucji państwowych (Sejm, Senat, sądy, prokuratura, policja, wojsko, ministerstwa) i firm prywatnych. W latach 1996–2006 była Dyrektorem Biura Informacji i sprawowała funkcję rzecznika prasowego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przez wiele lat łączyła pracę dydaktyczną z pracą w administracji (centralnej i samorządowej). Ma również doświadczenie praktyczne w pracy redakcyjnej i typowo dziennikarskiej. Kilka lat była Redaktorem Naczelnym Studia Telewizji Osiedlowej „Ursynat”.
prof. dr hab. Jacek Miroński

Profesor w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH).  Kierownik Podyplomowego Studium Public Relations w SGH. Pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego Międzynarodowego programu CEMS MIM w SGH (Master’s in International Management – top 10 na świecie w rankingu Financial Times) oraz kierownika Zakładu Komunikacji w Biznesie w SGH.

Jego główne zainteresowania Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktorskich oraz MBA m.in. w SGH, w University of Minnesota (USA), Aalto University (Finlandia), ESADE University (Hiszpania). Prowadził szereg projektów szkoleniowych i doradczych m. in. na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, UNIDO, Canal Plus, PZU, Bosch i Samsung. Brał udział przy opracowywaniu ekspertyz dla szeregu polskich i zagranicznych firm. Pracował w Procter & Gamble Polska. Był dyrektorem d/s promocji Radia Zet. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta przebywał na Columbia University w Nowym Jorku (USA). Otrzymał roczne stypendium badawcze Japan Foundation na Uniwersytecie Hosei w Tokio (Japonia). Stypendysta Kosciuszko Foundation na Universtity of Minnesota (USA). Otrzymał także Fulbright Senior Advanced Research Award na przeprowadzenie projektu badawczego na University of Minnesota (USA). Odbywał wizyty i staże naukowe na uniwersytetach w Kanadzie i Szwecji. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książek „Homo administratus, czyli człowiek w naukach o zarządzaniu” i „Władza i polityka w przedsiębiorstwie”.
Bogdan Mróz zdjęcie
prof. dr hab. Bogdan Mróz

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie we Włoszech (Scuola Enrico Mattei w Mediolanie) oraz 9-miesięczny program zaawansowanego kształcenia menedżerskiego dla wykładowców szkół biznesu (Advanced Management Education Program) w School of Business-Carleton University w Ottawie.  

Współpracował jako konsultant i menedżer projektów z polskimi i zagranicznymi firmami konsultingowymi (Polexpert, RPR Group, Central Europe Trust, Centro Analisi Strategiche). Uczestniczył jako wykładowca i trener w szkoleniach dla kadry menedżerskiej organizowanych m.in. pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Marketingu oraz Polskiej Fundacji Promocji Kadr. Brał udział jako ekspert z Polski w realizacji unijnego projektu DOLCETA (Development of Online Consumer Education Tools for Adults) poświęconego edukacji konsumenckiej online. Prowadzi wykłady w języku angielskim dla studentów zagranicznych, jest również wykładowcą na studiach podyplomowych i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
wykładowca studia podyplomowe
dr Magdalena Ney

Doktor nauk o mediach, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii). Ukończyła program Executive MBA, organizowany przez University of Illinois Urbana Champaign i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim.

Ukończyła kurs organizowany przez Chartered Institute of Marketing, zakończony zdobyciem Certificate in Professional Marketing. Przez 20 lat budowała działy komunikacji w międzynarodowych korporacjach, tworzyła strategię komunikacyjną marki Play podczas jej wejścia na rynek, pełniąc również funkcję rzecznika prasowego, przez 12 lat kierowała działem Marketing & Communication firmy Accenture, gdzie tworzyła kampanie komunikacyjne, skierowane na rynek polski oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Interesuje się rolą mediów publicznych w przemianach demokratycznych. Specjalistka w tworzeniu strategii komunikacyjnych dla międzynarodowych korporacji, posiada doświadczenie zarówno w PR produktowym (Symantec), jak i korporacyjnym (Accenture).
Mirosław Oczkoś zdjęcie
dr Mirosław Oczkoś

Właściciel firmy doradczo- szkoleniowej „OCZKOŚ PERFECT IMAGE”. Aktor, reżyser filmowy i telewizyjny. Absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi oraz Podyplomowych Studiów Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalista w zakresie wystąpień publicznych, PR, reakcji na kryzys, mowy ciała, budowania wizerunku, technik manipulacyjnych, elementów retorycznych oraz pracy głosem, komunikacji grupowej, zarządzaniem informacją w przestrzeni medialnej.

Trener/konsultant min. polityków, menadżerów, artystów i sportowców. Doradca w wyborach do Sejmu, Senatu, Europarlamentu, wyborów lokalnych oraz wyborach na urząd Prezydenta RP. Specjalista w budowaniu wizerunku firm i osób indywidualnych. Konsultant marketingu politycznego. Komentator telewizyjny i radiowy. Prowadzi mentoring dla ludzi biznesu i show biznesu. Był dyrektorem agencji reklamowej w latach 1999-2002. Autor i współautor książek i publikacji dotyczących pracy głosem, prezentacji i wystąpień publicznych.
Roland Pac zdjęcie
dr Roland Pac

Dyrektor w SSC Coty Inc. amerykańskiej korporacji notowanej na New York Stock Exchange. Specjalista i wieloletni praktyk w zakresie relacji inwestorskich w polskich spółkach giełdowych. Wiceprezes i jeden z założycieli Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich.

Poprzednio m.in.: Prezes GFS w The Royal Bank of Scotland; CFO w GBS International Airlines Group (IAG), UK; Dyrektor Controllingu i Relacji Inwestorskich BOŚ Banku, Dyrektor Zarządzający w ING Bank Śląski nadzorujący m.in. relacje inwestorskie, Dyrektor Controllingu Strategicznego i Relacji Inwestorskich w BRE/mBanku Banku. Pełnił funkcję Doradcy Ministra Finansów i Prezesa TCA Management Consultants (UK). Wiceprzewodniczący Rad Nadzorczych w polskich spółkach giełdowych i „The Banking Association for East European Countries” (BACCE) Budapeszt, Węgry. Posiada tytuł MBA Calgary University (Canada). Stypendysta Fulbright Fellowship na The American University w Waszyngtonie, USA i Hubert Ebert Stiftung w Bonn w Niemczech. Autor wielu publikacji z zakresu relacji inwestorskich i finansów międzynarodowych. Absolwent, adiunkt i wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Jolanta Plieth-Cholewińska zdjęcie
Jolanta Plieth-Cholewińska

Z Public Relations związana od lat 90-tych. Była dziennikarka telewizyjna. Zajmowała się wszystkimi gatunkami tego zawodu, od prezentowania po tworzenie własnego programu, od filmu po reportaż. Najlepiej czuła się zawsze w dziennikarstwie informacyjnym. Karierę dziennikarską zaczynała w Ośrodku TVP w Bydgoszczy, gdzie w regionalnym dzienniku była wydawcą, prezenterką i reporterem, tworzyła także i prowadziła programy autorskie.

Przez wiele lat była dziennikarką telewizyjnej „Panoramy”. Public Relations zajęła się jako drugą stroną medialnego systemu komunikacyjnego. To ogólne zainteresowanie przerodziło się z czasem w usystematyzowane poszukiwanie wiedzy. Pierwsze samodzielne zadania PR-owskie wykonywała w FIRST Public Relations, gdzie od kilkunastu lat prowadzi dział edukacji medialnej. Zajmuje się szkoleniami dla zarządów polskich i międzynarodowych firm oraz administracji publicznej. Swoje doświadczenia zdobywała między innymi w Polskiej Telefonii Cyfrowej, gdzie była Rzecznikiem Prasowym i kierowała Biurem Prasowym oraz jako dyrektor do spraw komunikacji w Wydawnictwie MURATOR. Była również rzecznikiem prasowym Agencji Mienia Wojskowego oraz dyrektorem do spraw komunikacji grupy kapitałowej JW PROJAN S.A. Od kilku lat pracuje w administracji państwowej. Była naczelnikiem Wydziału Obsługi Medialnej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a obecnie odpowiada za komunikację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Solidna. Praktyka dziennikarska i wszechstronna praktyka PR-owska dały jej możliwość zbudowania wiedzy i silnej pozycji profesjonalistki w obu zawodach. Od wielu lat prowadzi ze studentami zajęcia z zakresu media relations, komunikacji kryzysowej, budowania strategii PR oraz warsztaty dyplomowe.
wykladowca studia podyplomowe
Michał Proszowski

Działa w obszarze komunikacji od 2008 roku. Jako General Manager zarządza pracą biura komunikacji nauki Knowledge Up, które specjalizuje się we współpracy z sektorem nauki. Wpiera branżę przenosząc do niej praktyki komunikacyjne, które wypracował po stronie biznesu.

Poza komunikacją zewnętrzną, przykłada bardzo dużą uwagę do porządkowania wewnętrznych procesów komunikacyjnych oraz roli myślenia strategicznego w organizacjach. Budowę swojego warsztatu rozpoczął jako dziennikarz, później redaktor online, a finalnie zastępca kierownika redakcji serwisów internetowych dziennika „Rzeczpospolita”. Następnie, jako wydawca strony głównej serwisu Onet.pl, rozwijał umiejętności zarządzania informacją w Internecie. Odpowiadając za komunikację PGE Narodowego w Warszawie uczestniczył w realizacji ponad 150 dużych projektów PR – rozpoczynając od roli managerskiej, po funkcje dyrektora komunikacji i rzecznika prasowego. Dzięki temu doświadczeniu rozwinął umiejętność tworzenia i wdrażania kompleksowych strategii komunikacji oraz zarządzania komunikacją kryzysową. Pracując w jednej z warszawskich agencji public relations zarządzał projektami realizowanymi dla uczelni wyższych, organizacji naukowych, firm B+R oraz start-upów. Więcej informacji: https://www.linkedin.com/in/mproszowski/
dr Piotr Marek Próba

Coach, konsultant i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w wystąpieniach publicznych, retoryce, motywowaniu pracowników, etyce biznesu, a także w problematyce perswazji oraz manipulacji medialnych w Polsce, USA i UE. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz anglistyki. Zdobywca „Srebrnych Szczęk” w „Turnieju Mówców Uniwersytetu Warszawskiego.” Były reporter TVP. Przeprowadził badania na temat wykorzystywania mediów w manipulacjach giełdowych oraz badania technik retorycznych stosowanych w manipulacjach w prasie i telewizji.

Pracuje jako executive coach wspierający kadrę zarządzającą dużych korporacji i małych firm. Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej na zarządzaniu, dziennikarstwie i anglistyce. Prowadzone przedmioty: „Public relations,” „Współczesne media w Polsce”, „Gatunki dziennikarskie”, „Źródła informacji dla dziennikarza”, “Erystyka”, „Kultura i język biznesu”, „Business Negotiations”, „Leadership”, “Business strategies”, “Small and family business”, „Management in international context”, „Globalization in business”, „Kulturoznawstwo krajów angielskiego obszaru językowego”, „Tłumaczenia ustne specjalistyczne”, „Psychologia społeczna”, „Ćwiczenia audio-wizualne”, „Język angielski w zastosowaniu zawodowym”, „Pisanie akademickie”. Prowadził coaching z członkami zarządu PKP Cargo, kadrą zarządzającą Mcdonald’s Polska, IKEA, pracownikami polskich banków i GPW, a także z przedsiębiorcami. Jest popularyzatorem idei coachingu i metod szkoleniowych Anselma Grüna, z którym organizował seminaria dla polskich menadżerów. Współtwórca „Koła retoryków przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Anna Samel zdjęcie
mgr Anna Samel–Dobrowolska

Pasjonatka działań komunikacyjnych, ekspertka i doradczyni w obszarze komunikacji, trenerka i właścicielka firmy Dobrzepisze.pl. Swoje 15–letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w trzech sektorach: administracji rządowej i samorządowej, biznesie i organizacjach pozarządowych.

Ekspresowy i niezwykle wymagający trening swoich kompetencji w zakresie komunikacji kryzysowej i nie tylko przeszła w Centrum Informacyjnym Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie ugruntowała się w słuszności obranej ścieżki zawodowej. Od 2021 r. prowadzi własną firmę szkoleniową Dobrzepisze.pl, w ramach której zachęca samorządy do systematycznej, wiarygodnej i transparentnej komunikacji z mieszkańcami, buduje silne marki osobiste liderów samorządowych oraz wzmacnia umiejętności komunikacyjne urzędników. Wydała autorski poradnik „Jak zdobyć zaufanie i szacunek mieszkańców?”. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Public Relations w Szkole Głównej Handlowej oraz Szkoły Trenerów Grupy TROP.
Piotr Sanowski zdjęcie
Paweł Sanowski

Od 2007 roku Prezes Instytutu Monitorowania Mediów. IMM od przeszło 20 lat monitoruje medialny wizerunek marek, firm, osób i instytucji z Polski i zagranicy. Współtwórca branżowego serwisu dla specjalistów do spraw komunikacji PRoto.pl. Członek Zarządu mediaTrust Romania – lidera rynku monitoringu mediów w Rumunii. Ukończył Politechnikę Wrocławską na kierunku zarządzanie i marketing.

Edukację kontynuował również na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości oraz SGGW w Warszawie. Wcześniej pracował m.in. w TUiR Warta S.A. jako zastępca dyrektora Biura Sieci Sprzedaży oraz w Trygg Hansa jako doradca Prezesa ds. strategii i rozwoju. Od ponad dekady wykłada o mediach i skuteczności ich analizy m.in. w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Leona Koźmińskiego oraz w London School of PR. Członek jury wielu prestiżowych konkursów związanych z komunikacją np. „Złote Spinacze”, czy „Superbrands”. Od lat angażuje się w projekty na rzecz rozpowszechniania wiedzy o public relations i jego znaczeniu w biznesie.
Andrzej Szumowski zdjęcie
Andrzej Szumowski

Wiceprezes zarządu Wyborowa S.A., prezes zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka, członek Rady Głównej Związku Pracodawców „Polski Przemysł Spirytusowy” oraz prezes Fundacji Muzeum Polskiej Wódki. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia PR w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Swoją 30-letnią karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

Później pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, doradcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP, doradcy Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Rolnictwa oraz eksperta ECOSOC. Jest wiceprezesem Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej oraz wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Grzegorz Turniak zdjęcie
Grzegorz Turniak

Inspirujący mówca, mentor, networker. Wykładowca na studiach podyplomowych SGH, UW, PW i MBA na ALK. Niestrudzony orędownik i pasjonat idei networkingu. Mingling maven – poprowadził ponad 2000 sesji networkingowych dla przeszło 150.000 uczestników. W lutym 2006 wprowadził i rozwijał do 2013 na rynku krajowym firmę BNI Polska. Obecnie jest partnerem spółki szkoleniowo-doradczej GrupaYak. Został wybrany jednym z „10 Topowych Głosów Polskiego Linkedin 2018 i 2019”.

Prowadzi z zespołem programy rozwojowe: #SocialSelling, #MentorCEOin, #RzecznictwoPracowników (#Employee Advocacy). Na eventach biznesowych zarządza #SesjePozytywnychRelacji, test twórcą programu #MasterOfNetworking. Poprzednio: Prezes Akademia Rekomendacji, BNI Polska, Jobpilot Polska; HR Sector Sales Manager – SAP Polska; Managing Director – Neumann Management Institute; Dyrektor Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania.  Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Certyfikowany konsultant OD (OD Institute Ohio). Nauczyciel przedsiębiorczości (Babson College). Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Członek założyciel PSZK w 1994, a a latach 2003–2004 członek Zarządu PSZK. Założyciel i od 2006 Prezes, do 2019 członek Zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.  Jest autorem książki „Nigdy nie stój sam” i współautorem: “Alchemia Kariery” (z J. Santorskim), “Profesjonalny networking. Kontakty, które procentują” (z R. Wendtem), “Praktyczny poradnik networkingu” (z W. Antosiewiczem), „Zanurz się w błękitnym oceanie. Jak networking wspiera rozwój firm” (z K. Rumianowskim), „Nigdy nie stój sama ” (z Agatą Dynoch).
Bogumiła Więcław zdjęcie
Bogumiła Więcław

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. w Helsinkach, Waszyngtonie, Canberze; b. zastępca dyrektora Protokołu Dyplomatycznego. Brała udział w wielu wizytach najwyższego szczebla oraz współmałżonków głów państw i szefów rządów. Prowadzi szkolenia z protokołu dyplomatycznego dla pracowników MSZ, urzędów administracji publicznej oraz zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP), Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM), Europejskiej Akademii Dyplomacji (EAD), Studium Europy Wschodniej UW.

Paweł Wójcik zdjęcie
dr Paweł Wójcik

Doktor psychologii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski. W latach 1990–1995 dyrektor badań w agencji badawczej DEMOSKOP. Od 1996 do 2008 Członek Zarządu agencji badawczej IQS and Quant Group. Od 2008 do 2013 wiceprezes agencji badań marketingowych 4P Research Mix. W latach 2013–2016 Business Development Director w Millward Brown Polska. Head of Research and Analysis w domu mediowym Mullen Lowe Media Hub w latach 2017–2020. 

Posiada trzydziestoletnie doświadczenie w badaniach i analizie zachowań konsumentów. Realizował projekty badawczo-konsultingowe oraz szkolenia m.in. dla takich firm jak Unilever, Coca-Cola, Mars, Kraft (Mondelez), Jutrzenka (Colian), Mokate.  Autor książki „Psychografia Konsumentów” wydanej 2017 roku. Jest również adiunktem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i ekspertem Krajowego Instytutu Mediów.

Opinie o studiach

Małgorzata Bruczyńska zdjęcie

Dla mnie te studia były, swego rodzaju, trampoliną dla mojej samooceny, pozbycia się kompleksów, ale także pretekstem do zawierania nowych kontaktów i znajomości. Z całą pewnością doświadczenia zdobyte w trakcie trwania studiów mają bardzo pozytywny wpływ na moją ścieżkę kariery zawodowej. Korzystałam z każdej okazji, by dowiedzieć się, czym właściwie jest PR i jak go przedłożyć na pracę codzienną, przy konferencji, czy jak dobrze wypaść jako prelegent.

lek. wet. Małgorzata Bruczyńska
absolwentka 34. edycji studiów, Powiatowy Lekarz Weterynarii
 Anna Misijuk zdjęcie

Studia podyplomowe wybrałam z zamiłowania. Nie żałuję tego wyboru. Uważałam, że był to dobrze spędzony czas wśród dobrych i pomocnych ludzi, fachowców w swojej dziedzinie. Program studiów łączył w sobie praktykę z teorią, umiejętności z wiedzą, szerokie spojrzenie na PR z pogłębioną analizą najważniejszych zagadnień. Studia podyplomowe z Public Relations nauczyły mnie też jeszcze lepszej komunikacji – rozumiem teraz, jak istotną rolę odgrywają szczegóły, na które nie zawsze zwraca się uwagę. Jeśli ktoś zastanawiałby się nad wyborem studiów podyplomowych z Public Relations, to serdecznie polecam SGH. Nie ma nad czym się zastanawiać. Niepowtarzalna atmosfera uczelni. Miła, serdeczna kadra wykładowców-specjalistów w swoich dziedzinach to niewątpliwe atuty SGH.

Anna Misijuk
absolwentka 35. edycji studiów
„Doświadczenia zdobyte na studiach miały bardzo pozytywny wpływ na moją karierę. Te studia były dla mnie trampoliną do podniesienia samooceny, ale także świetną okazją do zawierania nowych znajomości.”
lek. wet. Małgorzata Bruczyńska, absolwentka 34. edycji studiów, Powiatowy Lekarz Weterynarii

Rekrutacja

40. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025.

Zajęcia rozpoczną się 26 października 2024 r.

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

W trakcie trwania studiów słuchacze zaliczają wybrane przedmioty.
Na zakończenie przystępują do egzaminu końcowego w formie ustnej.

Harmonogram

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele w godzinach 9:00–16:00.

 

Zajęcia rozpoczną się 26 października 2024 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł (możliwe dwie równe raty: I rata płatna przy zapisie na studia, II rata płatna do 31 stycznia 2025 r.).

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
​mgr Wioletta Wicherska
tel.: +48 22 564 68 55
tel.: +48 508 338 731
e-mail: wszwed@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Jacek Miroński
e-mail: jm67@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Kolegium Gospodarki Światowej,
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Zarządzania Międzynarodowego

 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele w godzinach 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7000 zł (możliwe raty).
Jacek Miroński kierownik studiów zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Jacek Miroński
e-mail: jm67@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

​mgr Wioletta Wicherska
tel.: +48 22 564 68 55
tel.: +48 508 338 731
e-mail: wszwed@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe