Podyplomowe Studia Marketingu i Strategii Marketingowych

Podyplomowe Studia Marketingu i Strategii Marketingowych mają na celu przekazanie wydatnie wzbogaconej wiedzy o marketingu i strategiach marketingowych, którą można wykorzystywać w prowadzeniu i doskonaleniu działalności zawodowej. 

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – wśród niej uznani wykładowcy oraz doświadczeni praktycy życia gospodarczego

Książka z wyborem na tak i nie ikona

Harmonijny program – dbałość o równowagę między zajęciami teoretycznymi i praktycznymi warsztatami

Żarówka z trybem ikona

Praktyczne kompetencje – rozwinięcie umiejętności wartościowania, analizowania i rozwiązywania problemów

Dlaczego warto?

 • Cieszące się od 23 lat nieprzerwanym powodzeniem studia podyplomowe z obszaru marketingu i strategii marketingowych swoją popularność zawdzięczają sprawdzonemu i nieustannie doskonalonemu programowi studiów
 • Zajęcia prowadzi grono celowo wyselekcjonowanych wykładowców o wysokich kwalifikacjach, wywodzących się nie tylko ze sfery nauki, lecz również praktyki gospodarczej, jak również sprawdzeni praktycy realizujący z powodzeniem działania marketingowe w przedsiębiorstwach funkcjonujących w różnych obszarach życia gospodarczego. 
 • Studia ułatwiają ponadto nawiązanie kontaktów biznesowych z praktykami życia gospodarczego wywodzącymi się z grona uczestników studiów i wykładowców.
 • W efekcie grono absolwentów liczy już ponad 950 osób, a ich zadowolenie znajduje odzwierciedlenie w polecaniu nas  znajomym i współpracownikom.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Marketingu i Strategii Marketingowych polecane są szczególnie dla:

 • menedżerów i specjalistów marketingu z przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • doradców, analityków i specjalistów współpracujących z menedżerami odpowiedzialnymi za działania marketingowe,
 • przedsiębiorców, którzy chcą skutecznie prowadzić działalność marketingową własnych przedsięwzięć biznesowych,
 • osób przygotowujących się do pracy w działach marketingu, komunikacji marketingowej, PR, badań marketingowych,
 • wszystkich zainteresowanych rozwojem własnym i pozyskaniem aktualnej wiedzy na temat marketingu i strategii marketingowych.

Program

Semestr I

 • Wykład inauguracyjny
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Podstawy funkcjonowania rynku
 • Badania marketingowe
 • Segmentacja rynku i pozycjonowanie
 • Komunikacja marketingowa
 • Dystrybucja w marketingu
 • Opakowanie w marketingu
 • Produkt w marketingu
 • Marketing usług
 • Cena w marketingu
 • Postępowanie konsumentów i nabywców instytucjonalnych na rynku
 • Analizy rynku
 • Marketing w działalności pozagospodarczej
 • Promocja sprzedaży
 • Marketingowe scenariusze rozwoju firmy
 • Marketing na rynku dóbr instytucjonalnych
 • Seminarium dyplomowe

Egzaminy:

 • Postępowanie nabywców na rynku
 • Badania marketingowe

Semestr II

 • Istota strategii marketingowych
 • Strategie przedsiębiorstw
 • Strategie komunikacji marketingowej
 • Strategie marki
 • Strategie produktowo-rynkowe
 • Podatkowe aspekty marketingu
 • Strategie wobec konkurentów
 • Strategie marketingowe w sferze usług
 • Strategie wobec pośredników
 • Strategie wobec  dystrybutorów
 • Działania marketingowe na rynkach zagranicznych
 • Elementy strategii marketingowej w korporacji
 • Skuteczność i efektywność marketingu
 • Warsztaty marketingowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Internet w marketingu
 • Strategie w różnych fazach rozwojowych rynku
 • Plan i budżet marketingu
 • Projektowanie i wdrażanie strategii marketingowej

 Egzaminy:

 • Marketing
 • Strategie marketingowe  

Razem: 174 godz.

Kierownik studiów

dr Beata Marciniak
Katedra Rynku, Marketingu i Jakości
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą odbywać się online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Rozpoczęcie zajęć w marcu 2024 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • zdanie 4 egzaminów,
 • przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele od 9:00 do 16:00.

Opłaty

​Opłata za całość studiów wynosi 7100 zł. Płatność możliwa jednorazowo wraz ze złożeniem dokumentów lub w dwóch równych ratach.

Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr inż. Katarzyna Wrzesińska
tel.: +48 601 066 359
e-mail: kwrzes@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Beata Marciniak
tel.: +48 660 537 347
e-mail: bmarci@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Katedra Rynku, Marketingu i Jakości
Szkoła Główna Handlowa
ul. Madalińskiego 6/8, budynek „M”, p. 305
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Rynku, Marketingu i Jakości

 • Studia online
 • Zajęcia raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7100 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

dr Beata Marciniak
tel.: +48 22 564 93 11
e-mail: bmarci@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr inż. Katarzyna Wrzesińska
tel.: +48 601 066 359
e-mail: kwrzes@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe