Podyplomowe Studia Marketingu Internetowego – Online

Podyplomowe Studia Marketingu Internetowego – Online mają na celu przedstawienie najnowszej przekrojowej wiedzy i zagadnień oraz wykształcenie szerokiego spektrum umiejętności z zakresu marketingu internetowego, w tym formułowania strategii.

Atuty kierunku
Certyfikat ikona

Atrakcyjne studia – kompleksowe podejście do marketingu internetowego

Schemat organizacyjny ikona

Przekrojowy program – sprawdzony i udoskonalony podczas 49 edycji

Żarówka z trybem ikona

Praktyczne zajęcia – z pracownikami wiodących firm w zakresie e-marketingu

Dlaczego warto?

 • Studia łączą teorię z praktyką, dostarczają aktualną wiedzę i wyrabiają umiejętności, prezentują podejścia specjalistyczne i menedżerskie. 
 • Zajęcia prowadzone są przez praktyków z wiodących firm branży interaktywnej, jak i pracowników akademickich mających praktyczne doświadczenie w biznesie. Wykłady akademickie stanowią nie więcej niż 25% zajęć.
 • Studia są akredytowane w programie certyfikacji DIMAQ, co oznacza, że przygotowują one do uzyskania branżowego certyfikatu DIMAQ. Aktualni posiadacze certyfikatu po ukończeniu studiów otrzymują punkty edukacyjne do recertyfikacji. 
 • Studenci SGH wielokrotnie wygrywali globalne konkurs Google Online Marketing Challenge, którego istotą było zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej z wykorzystaniem narzędzi Google (w latach 2009–2011 zostawali laureatami na poziomie europejskim, a w latach 2012 i 2014 zdobywali tytuł globalnych zwycięzców – żadna inna uczelnia w Europie nie posiada podobnej historii zwycięstw w tym konkursie). W 2022 roku studentki z SGH wygrały globalny konkurs z marketingu internetowego (Global Online Marketing Academic Challenge).
 • Studia prowadzone są w różnych formułach: online i stacjonarnej. W ramach edycji online zdecydowana większość jest nagrywanych (nagrania są dostępne jedynie dla słuchaczy kierunku).

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Marketingu Internetowego – Online rekomendowane są dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych z marketingu internetowego, odpowiedzialnych za marketing i odczuwających braki wiedzy w zakresie e-marketingu, pracujących w branży interaktywnej i pragnących poszerzyć swoją wiedzę, a także planujących karierę w dziale marketingu lub branży interaktywnej, w szczególności pracujących lub planujących pracować na poniższych stanowiskach:

 • specjalista/menedżer ds. marketingu i relacji z klientami,
 • specjalista/menedżer ds. e-commerce i e-biznesu,
 • specjalista/menedżer ds. marketingu w Internecie, mediów społecznościowych i analityki internetowej,
 • specjalista/menedżer ds. SEM, SEO i media planner,
 • przedsiębiorca i założyciel start-upu internetowego.

Program

W skład zakresu tematycznego Studiów Podyplomowych Marketingu Internetowego – Online wchodzą następujące obszary:

 • Istota marketingu internetowego
 • Strategiczne obszary e-biznesu
 • Nowoczesne zarządzanie marketingowe​
 • Społeczno-prawne uwarunkowania marketingu internetowego
 • Seminarium dyplomowe      

Studia Podyplomowe SGH Marketing Internetowy są akredytowane w programie certyfikacji DIMAQ. Oznacza to, że w programie studiów uwzględniono obszary tematyczne, których znajomość wymagana jest podczas egzaminu DIMAQ. Posiadacze certyfikatu DIMAQ po ukończeniu studiów otrzymują z kolei 80 punktów edukacyjnych do recertyfikacji.


Istota marketingu internetowego   

Jest to najważniejszy blok tematyczny. Jego celem jest dostarczenie wiedzy na temat narzędzi marketingu internetowego oraz wyrobienie umiejętności formułowania strategii z tego zakresu (ok. 40% zajęć).

 • Strategie marketingu internetowego – dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH, Zakład e-Biznesu SGH
 • Strony internetowe jako narzędzie marketingu w Internecie – mgr Artur Maciorowski, konsultant ds. wdrożeń internetowych
 • Planowanie i realizacja kampanii reklamowych w Internecie – mgr Anna Sakowicz, mgr Marcin Woźniak,  Publicis Groupe
 • Analityka internetowa – mgr Radosław Mentel, mgr Łukasz Chwiszczuk
 • Analiza działań promocyjnych w Internecie. Narzędzia i psychologiczne mechanizmy – dr Jacek Wójcik, Zakład e-Biznesu SGH
 • Społeczności internetowe i ich wykorzystanie w marketingu – mgr Dawid Pacha, specjalista ds. mediów społecznościowych
 • Badania i analizy w mediach społecznościowych – dr Jan Zając, SoTrender
 • Konkurowanie treścią w Internecie (content marketing) – Barbara Stawarz, Happy Content
 • Praktyczne aspekty reklamy w wyszukiwarkach – mgr Radosław Mentel, mgr Łukasz Chwiszczuk
 • Pozycjonowanie stron internetowych – mgr Piotr Kasperczak, specjalista ds. promocji w wyszukiwarkach
 • Reklama typu programmatic – Adam Dyba, 4Finance
 • Warsztaty z formułowania strategii marketingu internetowego – mgr Marcin Maj, H2O Creative

Strategiczne obszary e-biznesu    

Celem tego bloku tematycznego jest przybliżenie najważniejszych aspektów e-biznesu mających wpływ na realizację strategii marketingu internetowego (ok. 30% zajęć).

 • Projektowanie doświadczeń użytkownika systemów interaktywnych (User Experience Design) – Patryk Lewandowski, Allegro.pl
 • Badanie użyteczności systemów interaktywnych zorientowanych na użytkownika (User Experience Reearch) – mgr Justyna Zynek-Mahometa, Allegro.pl
 • Modele e-biznesu – teoria i warsztaty – dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH, Zakład e-Biznesu SGH
 • Konkurowanie modelami biznesowymi w Internecie – Krzysztof Reński, Lingaro
 • Marketing bezpośredni w Internecie z wykorzystaniem analitycznych metod badania profilu klienta (Business Intelligence) – dr hab. Jerzy Surma, prof. SGH
 • Warsztaty z zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji w marketingu – Glib Skrypka
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w e-biznesie – dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH

Nowoczesne zarządzanie marketingowe

Celem tego bloku tematycznego jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem marketingowych we współczesnej gospodarce. Poruszane zagadnienia przedstawiane są w kontekście tradycyjnych oraz internetowych przedsięwzięć (ok. 10% zajęć).      

 • Strategia błękitnego oceanu – dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH, Zakład e-Biznesu SGH
 • Zastosowanie internetu w badaniach marketingowych – przegląd metod i wyzwań w badaniach on-line – Agnieszka Balcer-Thinlay
 • Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw z wykorzystaniem internetu – prof. dr hab. Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk, SGH
 • Sztuczna inteligencja a zachowania konsumentów w Internecie – dr Wojciech Trzebiński, SGH

Społeczno-prawne uwarunkowania marketingu internetowego

W ramach tego bloku tematycznego przekazywana jest wiedza dotycząca szeroko rozumianych uwarunkowań wywierających wpływ na działania firm w Internecie (ok. 15% zajęć).    

 • Globalizacja i nowe trendy w zachowaniach konsumentów – prof. dr hab. ​Bogdan Mróz,  Zakład Badań Zachowań Konsumentów, SGH
 • Prawne aspekty marketingu internetowego – mgr Roman Bieda, Radca Prawny, Maruta i Wspólnicy Spółka Jawna
 • GAFA – czterech innowatorów czy jeźdźców apokalipsy? – dr hab. Michał Goliński, SGH 

Seminarium dyplomowe    

Cykl zajęć poświęconych pisaniu pracy dyplomowej, obejmujący również obrony i prezentacje prac dyplomowych przez studentów (ok. 5% zajęć).    

Program studiów obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów.

Kierownik studiów

dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH
kierownik
Zakład e-Biznesu

Kierownik i twórca Studiów Podyplomowych Marketingu Internetowego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w takich obszarach jak strategia e-marketingu, rozwój serwisów e-commerce, pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych, planowanie i realizacja kampanii promocyjnych. Autor wielu publikacji, głównie z zakresu marketingu internetowego, zarządzania wartością klienta oraz modeli e-biznesu. Opiekun naukowy zespołów studenckich biorących udział w konkursie Google Online Marketing Challenge (1. miejsce w Europie w 2011 r., 1. miejsce na świecie w 2012 i 2014 r.).

Wykładowcy

Artur Maciorowski zdjęcie
Artur Maciorowski  

Certyfikowany trener DIMAQ/IAB Polska, prelegent, konsultant i publicysta w zakresie e-marketingu w eCode.pl. Wykładowca SGH i AGH oraz tutor CIM „Digital Strategy” w Questus. Absolwent brytyjskiego programu The Chartered Institute of Marketing „Diploma in Professional Marketing” i kursu „IBM Application framework for e-business” w Zurichu. 

Jako właściciel firmy doradczo-szkoleniowej eCode edukuje, opracowuje i konsultuje strategie internetowe w zakresie promocji i sprzedaży. Redaktor prowadzący magazynu „Online Marketing Polska” i „Social Media Manager”. Autor książek: „E-marketing w Praktyce. Strategie skutecznej promocji online”, „Skuteczny e-mail marketing” oraz współautor „Wskaźników marketingowych” i „Biblia e-biznesu” – edycja 2 i 3.  
Marcin Woźniak zdjęcie
Marcin Woźniak

Communication strategy director w LiquidThread (Publicis Groupe). Z branżą marketingową związany od 2005 roku. Karierę rozpoczynał od planowania mediów tradycyjnych, ale wraz z rozwojem mediów interaktywnych obszarem jego zainteresowania stał się digital.

Zajmował się analityką, badaniami, performance marketingiem, komunikacją w social mediach oraz projektowaniem kampanii zintegrowanych (360). Zebrane doświadczenie, łączące online i offline, pozwala mu szeroko myśleć o komunikacji marek. Obecnie kieruje działem strategii w agencji LiquidThread (Publicis Groupe) odpowiadając za rozwój rozwiązań contentowych, mediowych i badawczych, które wspierają budowę pozytywnych doświadczeń konsumentów z markami na ich ścieżkach decyzji. Od 2017 roku związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie w ramach wykładów i warsztatów ma okazję dzielić się swoim aktualnym doświadczeniem z zakresu planowania kampanii reklamowych w internecie i tworzenia platform komunikacyjnych.  
Agnieszka Balcer-Thinlay zdjęcie
Agnieszka Balcer-Thinlay

Od kilkunastu lat zajmuje się badaniami marketingowymi, badaniami produktu i doświadczeń użytkowników (UX). Przez wiele lat kierowała badaniami marketingowymi w Play, badaniami produktu w Codility, obecnie prowadzi projekty badawcze w Grupie OLX. W ramach pracy ze studentami dzieli się doświadczeniem metodologicznym z ponad 2000 badań jakościowych i ilościowych.

Bogdan Mróz zdjęcie
prof. dr hab. Bogdan Mróz  

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie we Włoszech (Scuola Enrico Mattei w Mediolanie) oraz 9-miesięczny program zaawansowanego kształcenia menedżerskiego dla wykładowców szkół biznesu (Advanced Management Education Program) w School of Business-Carleton University w Ottawie.  

Współpracował jako konsultant i menedżer projektów z polskimi i zagranicznymi firmami konsultingowymi (Polexpert, RPR Group, Central Europe Trust, Centro Analisi Strategiche). Uczestniczył jako wykładowca i trener w szkoleniach dla kadry menedżerskiej organizowanych m.in. pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Marketingu oraz Polskiej Fundacji Promocji Kadr. Brał udział jako ekspert z Polski w realizacji unijnego projektu DOLCETA (Development of Online Consumer Education Tools for Adults) poświęconego edukacji konsumenckiej online. Prowadzi wykłady w języku angielskim dla studentów zagranicznych, jest również wykładowcą na studiach podyplomowych i doktoranckich w SGH.
Anna Sakowicz zdjęcie
Anna Sakowicz  

Związana z rynkiem komunikacji marketingowej od 2000 roku. W 2013 r. dołączyła do Starcom Mediavest Group jako Chief Digital Officer. Wraz z powstaniem Grupy Publicis w 2016 roku objęła stanowisko Chief Digital, Data & Analytics Officera.

Od 2014 roku jest wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Od kilkunastu lat jest wykładowczynią Szkoły Głównej Handlowej, stałą prelegentką najważniejszych konferencji i warsztatów branżowych oraz jurorką w konkursach reklamowych (Mixx Awards Polska i Europe, Effie). W 2011 roku otrzymała tytuł „Człowieka roku” branży internetowej przyznawany przez Internet Advertising Bureau (IAB). W 2016 r. znalazła się wśród finalistek konkursu Bizneswoman Roku. Z wykształcenia jest ekonomistką, absolwentką kierunku Finanse i Bankowość oraz Podyplomowych Studiów Marketingu i Strategii Marketingowych SGH. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji managerskich i przywódczych („Management” ICAN Institute, „Maestro – orchestrating Client Value” – WPP Executive Development oraz „Leadership Academy” – Center for Leadership).
Dawid Pacha zdjęcie
Dawid Pacha

Zajmuje się wykorzystaniem mediów społecznościowych w marketingu od 2008 roku. Swoje doświadczenie zdobywał wdrażając w media społecznościowe takie marki jak Nike, YES, Dr Oetker, Warka, czy LOT. W późniejszych latach w ramach własnej działalności wymyślał i nadzorował kampanie m.in dla takich marek jak iSpot, Creative, Avene, Groupon, Indigo.

Współtworzył platformę z aplikacjami do angażowania społeczności na Facebooku, z której skorzystało kilkaset marek, m.in. Mini, Ceneo, MetroGroup, Orsay, ANG, Mövenpick, Peugeot, Plus, Citroen, Inteligo, BestWestern, Cisowianka, Atlantic, Douglas, Giant, Ernst&Young, czy SanDisk. Był odpowiedzialny za eksperymenty w sferze social media commerce dla takich marek jak Pampers, MrGugu, The Body Shop, Delivery Hero, SHOWROOM, czy Unhuman. Buduje świadomość rynku w zakresie wykorzystania chatbotów w kanałach social media i miał okazję pracować w tym zakresie m.in dla takich marek jak Barbie, COTY, AVON, Dr Oetker, Adamed, ITAKA, Leica, Garmin, XTB, czy Creamfinance – kilkukrotnie z rekomendacji Mety (wcześniej Facebook). Wielokrotnie pełnił rolę konsultanta ds. marketingu w B2B, najbardziej lubi pracować z dynamicznie rozwijającymi się firmami, które mają cyfrowe DNA. Jako przystało na seryjnego przedsiębiorcę najbardziej satysfakcjonuje go praca nad własnymi startupami – obecnie TransporterLink.com (marketplace z kierowcami zawodowymi) i PakietWsparcia.pl (benefit promujący zdrowie psychiczne w firmach).
zdjęcie Lukasz Chwiszczuk
Łukasz Chwiszczuk

Certyfikowany trener Google Ads. W sposób klarowny i usystematyzowany tłumaczy tajniki reklamy w wyszukiwarkach. Popularny prelegent na wielu konferencjach branżowych (m.in. głosami publiczności zwycięzca konferencji I love Marketing w 2016 roku).

Kampaniami reklamowymi w wyszukiwarkach zajmuje się od kilkunastu lat współpracując z małymi, średnimi i bardzo dużymi firmami. Twórca popularnego kanału „Porady i nowości Google Ads” w serwisie YouTube.
Piotr Kasperczak  zdjęcie
Piotr Kasperczak  

Dziennikarz, redaktor, bloger, konsultant z zakresu marketingu internetowego. CEO butikowej agencji Premium Content. Na co dzień optymalizuje strony i blogi firmowe, redaguje książki, ebooki i teksty copywriterów, pomaga w działaniach wizerunkowych, łącząc zalety SEO (Search Engine Optimization) i PR (Public Relations).  

Dzieli się wiedzą z zakresu content marketingu i podstaw SEO. Po godzinach miłośnik podróży po Polsce (TravelPolska.pl), detektyw literacki i laureat nagrody Literacki Blog Roku (Okruchy.pl).  
Radosław Mentel zdjęcie
Radosław Mentel

Certyfikowany specjalista Google Ads i Google Analytics. W branży marketingowej od 2003 roku. Na co dzień prowadzi audyty, wdraża strategie, projektuje i optymalizuje kampanie w oparciu o analitykę webową dla klientów w Polsce i na świecie.

W kampaniach reklamowych dba by budżet był w 100% pod kontrolą, a każda złotówka przekładała się na realny zwrot. W kwestiach marketingowych zwolennik testów i danych, a przeciwnik filozofii i opinii. Chętnie dzieli się wiedzą ze studentami SGH w Warszawie i PWSZ w Nysie oraz uczestnikami szkoleń i konferencji.
Barbara Stawarz-García zdjęcie
Barbara Stawarz-García 

Absolwentka Dziennikarstwa i komunikacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Marketingu Internetowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W branży internetowej od 2005 roku. Trener i wykładowca na najlepszych uczelniach w Polsce (m.in. SGH, AGH, Uniwersytet SWPS). Właścicielka agencji content marketingowej Happy Content oraz biura podróży Hola Cuba. 

Pracowała m.in. dla Allegro, Pfizer, ING Bank Śląski, IDEA Bank czy Hestia. Autorka bestsellerowej książki „Content marketing po polsku” (II wyd. „Content marketing i social media”, PWN 2017) oraz współautorka kilku innych książek nt. marketingu internetowego. 
Jan M. Zając zdjęcie
dr Jan M. Zając

Przedsiębiorca, badacz i psycholog. Założyciel i prezes Sotrendera, jedynej w Polsce firmie badawczej specjalizującej się w social media i tworzeniu własnych narzędzi do ich badania. Wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent SGH i UW, stypendysta Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie oraz Uniwersytetu w Leuven.  

Autor wielu publikacji na temat psychologii Internetu i prowadzenia badań online. Częsty mówca na konferencjach branżowych.  Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu marketingu internetowego oraz badań społecznych i marketingowych. Zna 6 języków, odwiedził 44 krajów – w większości na rowerze.  
Marcin Maj zdjęcie
Marcin Maj

W branży reklamowej nieprzerwanie od ponad 20 lat. Przez pierwsze lata pracy zawodowej związany był z firmą OS3 Group S.A. W 2004 roku został członkiem zarządu firmy, a dwa lata później jej Dyrektorem Zarządzającym, obejmując tym samym pakiet udziałów spółki.

W tym czasie udało mu się pozyskać szereg kluczowych klientów w Polsce i za granicą. Do jego zadań należy koordynowanie spółek wchodzących w skład OS3 Group S.A. (OS3, mobileGo, Faster&Better, MediaRepublic) oraz wzmacnianie ich pozycji na rynku polskim i międzynarodowym. Aktualnie jest konsultantem biznesowym w obszarze BrandBuilding, Shopper i Digital, wspiera klientów w tworzeniu strategii biznesowych oraz strategii marek. W 2017 roku dołączył jako współwłaściciel do agencji H2O, w której odpowiada za rozwój biznesu w Polsce i zagranicą. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu. Prelegent na wielu kongresach poświęconych zagadnieniom marketingu. Wykładowca akademicki, członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, juror w konkursach Golden Arrow, PNSA i EFFIE. Autor artykułów eksperckich (Brief, Media&Marketing Polska, Marketing w Praktyce, etc), współautor książki “Standardy kierowania zespołem handlowym”. Częsty gość branżowych programów telewizyjnych oraz radiowych. W 2014 został wyróżniony tytułem AdMan roku.
Adam Dyba zdjęcie
Adam Dyba

Od 1997 roku zajmuje się marketingiem internetowym oraz reklamą w sieci. Założyciel IDMnet - pierwszej w Polsce agencji mediowej zajmującej się tylko reklamą internetową, która przekształciła się w internetową sieć reklamową. Pracował także w ClickAd, gdzie realizował proces transformacji z brokera do agencji performance marketing. Współtwórca sieci afiliacyjnej Afilo oraz sieci reklamy w grach i wokół gier AdAction.

Założyciel i współwłaściciel Adexon, pierwszej polskiej platformy yield management, działającej na polu reklamy rozliczanej w modelu real time bidding. Obecnie head of programmatic w 4Finance. Rozwija platformę DSP na wielu rynkach na całym świecie. Autor wielu publikacji na temat reklamy internetowej.
zdjęcie Justyny Zynek–Mahometa
Justyna Zynek–Mahometa

UX Researcherka w Allegro. Antropolożka kulturowa z wykształcenia i zamiłowania. Badaczka z wieloletnim doświadczeniem. Początkowo związana z badaniami etnograficznymi i społecznymi, obecnie rozwija się w branży technologicznej. W Allegro dostarcza wiedzy na temat kupujących oraz tworzy rekomendacje produktowe poprawiające doświadczenia użytkowników aplikacji mobilnej.

Badania doświadczeń użytkowników prowadziła dla polskich liderów branż e-commerce, telekomunikacyjnej i HR Tech. Współpracowała między innymi z Grupą Pracuj, Orange Polska, Cyfrowym Polsatem, Plusem, Netią, Plushem i Allegro. Wykładowczyni na UW, moderatorka warsztatów, mentorka w programach Dare IT, Zwolnieni z Teorii i UX Research Confetti. Miłośniczka odkrywania i empatyzowania.
Wojciech Trzebiński zdjęcie
dr Wojciech Trzebiński  

Adiunkt w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim (2002), a doktorat (nauki o zarządzaniu) uzyskał na podstawie rozprawy na temat indywidualnych uwarunkowań spostrzegania jakości przez klientów (2014). Główne zainteresowania dra Wojciecha Trzebińskiego obejmują reakcje konsumentów na komunikaty w środowisku online, a także wpływ sztucznej inteligencji oraz pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów.

W swoich badaniach koncentruje się na mechanizmach zachowań konsumenckich oraz na ich konsekwencjach dla firm. Od wielu lat dr Wojciech Trzebiński zajmuje się też w praktyką gospodarczą, wcześniej jako menedżer w jednym z banków, a obecnie jako niezależny konsultant.  
Jerzy Surma zdjęcie
dr hab. Jerzy Surma , prof. SGH

Profesor w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Założyciel i kierownik studiów podyplomowych Business Intelligence oraz Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Program IFP na IESE Business School oraz Executive Program na MIT Sloan School of Management.

Był dyrektorem ds. Konsultingu Biznesowego w IMG Information Management Polska. W ostatnich latach pracował jako visiting scholar w Harvard Business School oraz jako profesor na University of Massachusetts Lowell. Naukowo zajmuje się analizami oraz eksploracją danych m.in. w zakresie zastosowań biznesowych. 
zdjecie patryk lewandowski
Patryk Lewandowski

Projektant doświadczenia użytkownika w Allegro. Tworzy architekturę informacji dla ścieżek zakupowych oraz przygotowuje makiety i prototypy. Pracując z wieloma interesariuszami - patrzy wizyjnie w przyszłość, uczestniczy w pracach strategicznych oraz przyjmuje za kierunkowskaz wszelkie założenia biznesowe prowadzonych projektów.

Twórca stanowiska EPX Designera (projektanta doświadczenia uczestnika wydarzenia). Przez lata realizował projekty eventowe dla klientów czołowych agencji kreatywnych i brand experience w Polsce. Realizował szereg projektów własnych (zarówno pre-seed startupowych, artystyczno-kulturalnych, czy biznesowych), w tym - założył i prowadził swoją kawiarnię. Oprócz pracy w Allegro, kieruje własnym studiem kreatywnym Creaters Studio, gdzie design thinking spotyka się z designem, brandingiem, marketingiem i biznesem. Jest miłośnikiem no/low-code, artystycznej wizualizacji danych, systematyki, automatyzacji i startupów. Studiował filologię polska i kulturoznawstwo, dzięki czemu dogłębniej rozumie perspektywy użytkownika. W projektowaniu kieruje się parasolowym i wielopłaszczyznowym ujęciem tematu, w którym bardzo dużą rolę odgrywa empatia, otwartość, intuicja i kreatywność.

Opinie o studiach

Wybrałam te studia spośród wielu programów na polskim rynku edukacyjnym ze względu na kompleksowy sposób kształcenia w zakresie marketingu internetowego. Prestiż SGH zobowiązuje, ale twórcy kierunku sprostali niełatwemu zadaniu przekazania w jeden rok wiedzy, która stanowi niezbędne kompendium dla każdego rasowego marketingowca. Żadnych pachnących antykwariatem książek sprzed lat, a wyłącznie najnowsza wiedza ekspercka, doświadczeni praktycy i wybitne osobowości. To wszystko w skondensowanej formie w ramach kierunku, który powinien stanowić obowiązkowy punkt w edukacji każdego, kto chce efektywniej prowadzić komunikację marketingową lub zarządzać zespołem osób zajmujących się tym obszarem w firmie.

Aleksandra Paulska
Absolwentka 30. edycji

Przyszłość marketingu to Digital. Chcecie dostać lepszą pracę, zdobyć lub poszerzyć wiedzę o marketingu internetowym wykładaną przez najlepszych specjalistów i praktyków – to kierunek dla Was. Zajęcia z zakresu technologii mobilnych, Programmatic, Business Intelligence, Content Marketingu, pozycjonowania, mediów społecznościowych, kampanii reklamowych w internecie i znakomite warsztaty z Google Adwords. Profesjonalna obsługa organizatorów studiów i znakomity dobór wykładowców to gwarancja, że będzie zadowoleni z wyboru kierunku. Polecam!

Karolina Molka
Absolwentka 28. edycji

Marketingiem w Internecie mam przyjemność zajmować się zawodowo na co dzień. Z mojej perspektywy te studia mają dwa zasadnicze atuty. Z jednej strony pozwalają na usystematyzowanie wiedzy i poznanie najnowszych trendów, z drugiej istotną wartość stanowią zajęcia prowadzone przez praktyków, którzy omawiają konkretne, realizowane przez siebie kampanie – to inspiruje. Smaczkiem na zakończenie studiów była możliwość omówienia w pracy dyplomowej konkretnej kampanii, którą realizuje prowadzona przeze mnie agencja eContentLAB, przy współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita”, dla firmy PZL-Świdnik, polskiego producenta broni. Zderzenie tych dwóch światów: teorii i praktyki – było bardzo ciekawym doświadczeniem. Studia zdecydowanie polecam.

Mikołaj Tocki
Absolwent 28. edycji

Wybór tych studiów to jeden z najważniejszych kroków w moim życiu. Byłam całkowicie początkującą słuchaczką, a w chwili obecnej zawodowo zajmuję się digitalem. Przebranżowiłam się, a przede wszystkim odnalazłam pasję i poznałam świetnych ludzi, nie tylko wśród koleżeńskich studentów, ale również wykładowców. To dzięki tym autorytetom obrałam właściwą drogę zawodową, założyłam prywatnego bloga i nie żałuję zainwestowanych pieniędzy. Teoria i praktyka na wysokim poziomie. Pozdrowienia dla ulubionych wykładowców: Basia Stawarz, Dawid Pacha, Artur Maciorowski i Dawid Prokopowicz. Podziękowania dla kierownika Tymoteusza Doligalskiego za całościową organizację studiów i profesjonalne podejście do studentów. Serdecznie polecam wybór tych studiów osobom, które tak jak ja chcą się przebranżowić i połknąć bakcyla na digital.

Karolina Stanik
Absolwentka 27. edycji

Studia pozwalają zdobyć lub uzupełnić i usystematyzować wiedzę dotyczącą marketingu internetowego. Ich program obejmuje bardzo wiele różnorodnych obszarów tej dziedziny. Nie sposób stać się specjalistą w zakresie każdego z nich, ale studia służą właśnie ukazaniu jak najszerszego spektrum zagadnień i otwierają drogę do budowania na tej fundamentalnej wiedzy indywidualnych ścieżek rozwoju.  Zajęcia uczą bardzo praktycznych umiejętności, wykładowcy to pracownicy naukowi z doświadczeniem biznesowym i przedsiębiorcy zajmujący się zawodowo marketingiem. Godna pochwały jest organizacja studiów i przepływ informacji – maile są wysyłane do studentów systematycznie i z odpowiednim wyprzedzeniem, są rzeczowe i wyczerpujące. Edycji 22. udało się stworzyć niezapomnianą atmosferę studiów. Było bardzo dużo naukowej mobilizacji, świetnej pracy zespołowej owocującej kreatywnymi rozwiązaniami (czasami zaskakującymi samych twórców), a wszystko to w przyjacielskiej atmosferze i przy salwach zaraźliwego śmiechu. Zawarte znajomości są dla nas bardzo dużą wartością i zdecydowanie udanym przykładem efektu sieciowego, ale więcej o efektach sieciowych już w toku studiów :-)

Wioletta Gołębiowska
Absolwentka 22. edycji
„Byłam początkującą słuchaczką, a teraz zawodowo zajmuję się Digitalem. Zmieniłam branżę i przede wszystkim odnalazłam pasję i świetnych ludzi, nie tylko wśród studentów, ale również wykładowców.”
Karolina Stanik, absolwentka 27. edycji studiów
„Przyszłość marketingu to Digital. Chcecie dostać lepszą pracę, zdobyć lub poszerzyć wiedzę o marketingu internetowym wykładaną przez najlepszych specjalistów i praktyków – to kierunek dla Was!”
Karolina Molka, absolwentka 28. edycji studiów
„Prestiż zobowiązuje, ale twórcy kierunku sprostali niełatwemu zadaniu przekazania w jeden rok wiedzy, która stanowi niezbędne kompendium dla każdego rasowego marketingowca.”
Aleksandra Paulska, absolwentka 30. edycji studiów
„Z perspektywy kilku miesięcy, jakie upłynęły od czerwcowej obrony, uważam te studia za jedną z najlepszych inwestycji czasu i pieniędzy w moim życiu.”
Marek Lekki, absolwent 31. edycji studiów
„Zderzenie tych dwóch światów: teorii i praktyki – było bardzo ciekawym doświadczeniem. Studia zdecydowanie polecam.”
Mikołaj Tocki, absolwent 28. edycji studiów

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na 50. edycję, której inauguracja przewidziana jest na 22 marca 2024 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

 

Uwaga:
Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
 • zaliczenie I semestru: sprawdzian lub praca zespołowa polegająca na formułowaniu strategii marketingu internetowego dla wybranej firmy,
 • przygotowanie pracy dyplomowej poświęconej wybranym aspektom marketingu internetowego (praca przygotowywana pod kierunkiem wybranego promotora – wykładowcy studiów),
 • obrona pracy dyplomowej.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 17.10–20.40 i w soboty w godz. 09.00–16.30. Niedziele są wolne od zajęć. Terminy zjazdów mogą ulec zmianie.

Terminy zjazdów 50. edycji:

 • 22–23.03.2024 r.
 • 12–13.04.2024 r.
 • 26–27.04.2024 r.
 • 10–11.05.2024 r.
 • 31.05.–01.06.2024 r.
 • 14–15.06.2024 r.


Terminy zjazdów 48. edycji:

 • 13–14.10.2023 r.
 • 27–28.10.2023 r.
 • 17–18.11.2023 r.
 • 01–02.12.2023 r.
 • 15–16.12.2023 r.
 • 19–20.01.2024 r.
 • 02–03.02.2024 r.
 • 23–24.02.2024 r.
 • 08–09.03.2024 r.
 • 22–23.03.2024 r.
 • 12–13.04.2024 r.
 • 26–27.04.2024 r.
 • 10–11.05.2024 r.
 • 31.05.–01.06.2024 r.
 • 14–15.06.2024 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 9000 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru studiów.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Aneta Dąbrowska
tel.: +48 22 564 78 38
e-mail: adabro1@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH
e-mail: tdolig@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Aneta Dąbrowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się w piątki 17:10–20:40 i soboty 9:00–16:30.
 • Opłata za całość studiów: 9000 zł (możliwe raty).

Studia dostępne również w formule stacjonarnej

Kierownik studiów

dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH
e-mail: tdolig@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Aneta Dąbrowska
tel.: +48 22 564 78 38
e-mail: adabro1@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe