Podyplomowe Studia Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie

Podyplomowe Studia Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie mają na celu kształcenie kompetencji społeczno-psychologicznych niezbędnych dla sukcesu zawodowego menedżerów wszystkich szczebli zarządzania oraz osób pracujących w firmie bezpośrednio z klientami.

Atuty kierunku
Pisanie postu ikona

Praktyczna wiedza – zwiększa potencjał psychologiczny istotny do świadomego kierowania rozwojem osobistym

Dokumenty ikona zielona mała

Kompleksowy program – studia rozwijają i pozytywnie zmieniają ludzi zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej

Żarówka ikona

Cenne umiejętności – w zespołach wzmacniane są kompetencje społeczno-psychologiczne oraz motywacja do rozwoju

Dlaczego warto?

 • Studia kładą nacisk na rozwijanie i kształcenie odpowiedniego zestawu profesjonalnych kompetencji psychologicznych i społecznych decydujących o sukcesie kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania oraz osób pracujących bezpośrednio z klientami firmy.
 • W trakcie zajęć likwidowane są blokady kreatywności, pobudzane są piękne struny osobowości i duchowości uczestników.
 • Wzmocnienie potencjału wielu kompetencji społeczno-psychologicznych, uniwersalnych i transferowalnych oznacza możliwość poprawy efektywności pracy absolwentów w wielu zawodach i na różnych stanowiskach.​
 • Program studiów jest skupiony na kształtowaniu takich profesjonalnych kompetencji, jak wiedza o procesach grupowych i kierowaniu zespołem, a także umiejętności interpersonalne, kierownicze, intrapsychiczne czy negocjacyjne.​

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie adresowane są do wszystkich osób pragnących wydatnie rozwinąć samoświadomość oraz wzmocnić potencjał kompetencji psychologicznych i społecznych, w szczególności do:

 • kierowników na dowolnym szczeblu zarządzania,
 • pracowników współpracujących bezpośrednio z klientem,
 • liderów lub menedżerów różnorodnych grup i zespołów zadaniowych, projektowych.

Rekomendacje

Współcześnie o sukcesie firmy przesądza przede wszystkim stawianie w centrum uwagi klienta zewnętrznego i wewnętrznego, stałe wdrażanie najnowszej wiedzy do działalności firmy, ciągły nacisk na akceptację obecnych i przyszłych pracowników firmy przez klientów i współpracowników. Dlatego też głównym celem naszych studiów jest kształcenie kompetencji psychologicznych i społecznych niezbędnych do sukcesu zawodowego menedżerów wszystkich szczebli zarządzania oraz osób pracujących w firmie bezpośrednio z klientami.

dr Stanisław Konarski, Kierownik studiów

Program

 • Wykład wprowadzający (3 godz.) 
 • Trening interpersonalny (14 godz.) 
 • Trening asertywności (14 godz.) 
 • Warsztat kreatywności (12 godz.) 
 • Negocjacje (20 godz.) 
 • Efektywne funkcjonowanie w warunkach stresu (14 godz.) 
 • Prezentacja profesjonalna (14 godz.) 
 • Etyka biznesu (10 godz.) 
 • Zarządzanie czasem (7 godz.) 
 • Budowanie zespołu i zarządzanie nim (18 godz.) 
 • Podstawy psychologii reklamy (8 godz.) 
 • Coaching (8 godz.) 
 • Kultura organizacji (8 godz.) 
 • Zagadnienia metodologiczne i warsztatowe przygotowywania prac dyplomowych (1 godz.) 
 • Metodyka Design Thinking (4 godz.) 
 • Metodyka Lean startup (4 godz.)  
 • Rozwiązywanie konfliktów/ADR (7 godz.) 
 • Atakowanie problemów (7 godz.) 
 • Employer Branding w procesie pozyskiwania kandydatów (8 godz.) 

Razem: 181 godz. 

Kierownik studiów

dr Stanisław Konarski
Instytut Przedsiębiorstwa

Doktor ekonomii (SGH), magister pedagogiki ogólnej (UW). Sfery zainteresowań naukowych oraz dużych doświadczeń zawodowych: nowoczesne misje, strategie i systemy edukacji akademickiej dynamizujące tworzenie, rozwój: społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy (GOW) oraz mądrości (GOM); systemów innowacyjnych; organizacji uczących się; holistyczny, harmonijny rozwój indywidualny człowieka.  

Teoria wychowania społeczno-moralnego. Systemy wartości a rozwój indywidualny oraz społeczno-gospodarczych podmiotów w skali mezo i makro. Definiowanie, diagnozowanie, kształtowanie kompetencji transferowalnych, społeczno-psychologicznych kadr organizacji (przedsiębiorstw). Systemy wyzwalające motywację oraz potencjał kreatywności oraz innowacyjności pracowników organizacji, strategie rozwoju osobistego. Możliwości zastosowania dorobku psycholingwistyki oraz sztuki w koncepcjach edukacyjnych oraz działalności biznesowej.

Wykładowcy

dr hab.  Joanna Żukowska, prof. SGH  

Profesor w Zakładzie Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w SGH. Kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu. Kierownik Studiów Podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coacha oraz Studiów Podyplomowych Technologie i Procesy Przyszłości. Ekspert w IMMOQEE. Koordynator merytoryczny programu Global Biznes Practicum w ramach SGH-MBA.  

Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego jest przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Wieloletni coach. Członek ICF. Odbyła staże na Uniwersytecie w Bolonii i na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. Prowadziła wykłady w Toulouse Business School, ISCAP Porto, Vilnius Business School, Turku School of Economics, ISCTE Lisbon, Budapest Business School, Chulalongkorn University, Universita Bicocca di Milano, Universita di Firence. Wchodziła w skład zespołu ekspertów realizujących projekty strategicznego HR między innymi w Totalizatorze Sportowym, Leroy Merlin, Raiffeisen Leasing, Santander, Eurocash, Novartis, Bosch Siemens, EBM Polska, Urząd Miasta Warszawa, Urząd Miasta Piekary Śląskie, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Future Processing, SNG, Enkev Polska i innych. Specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu personelem, coachingu, komunikacji marketingowej, kreowaniu relacji z klientem. Jej główny obszar zainteresowań badawczych stanowi strategiczne zarzadzanie kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i koncepcji dotyczących pomiaru form rozwoju kompetencji pracowników. Ponadto prowadzi badania w obszarze kapitału relacyjnego. Autorka licznych publikacji naukowych z wyżej wymienionych tematów.  
Grażyna Aniszewska zdjęcie
dr hab. Grażyna Aniszewska, prof. SGH  

Pracownik Katedry Teorii Zarządzania SGH, kierownik Canadian Executive MBA Program (CEMBA). Dydaktyk na studiach licencjackich, magisterskich, doktorskich, MBA oraz podyplomowych (Zarządzanie Sprzedażą, Zarządzanie Produktami i Usługami, PR i Strategicznego Komunikowania) w SGH. Były dyrektor wykonawczy P​​​olsko — Japońskiego Centrum Zarządzania SGH, były członek Rady Nadzorczej „ANWIL” SA.

Odbyte szkolenia i sta​że zagraniczne: University of Prince Edward Island, Charlottetown, Kanada; University of Quebec at Montreal, Kanada; University of Minnessota, Minneapolis, USA; Erasmus University, Rotterdam, Holandia. Szkolenia “Foreign Trade Promotion for Central-European countries” – Kobe University, Japonia (uzyskany certyfikat JICA). The Executive Program on Corporate Management for Central and EastOdbyte szkolenia i staże zagraniczne: University of Prince Edward Island, Charlottetown, Kanada; University of Quebec at Montreal, Kanada; University of Minnessota, Minneapolis, USA; Erasmus University, Rotterdam, Holandia. Szkolenia “Foreign Trade Promotion for Central-European countries” – Ko​be University, Japonia (uzyskany certyfikat JICA). The Executive Program on Corporate Management for Central and Eastern European Countries  Tokio, Japonia (uzyskany certyfikat AOTS.
 Katarzyna Bobrowska-Jabłońska zdjęcie
mgr Katarzyna Bobrowska-Jabłońska   

Psycholog, trener, psychoterapeuta. Jako wykładowca związana jest z SGH od 1998 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu z zakresu szeroko rozumianych kompetencji psychologicznych. Prowadzi programy wsparcia psychologicznego dla pracowników firm. 

Od 2017 roku jest wykładowcą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Związana z Grupą Synapsis Ośrodkiem Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych gdzie pracuje jako psychoterapeuta oraz szkoli psychologów. Posiada certyfikat psychoterapeutyczny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Karol Chrobak zdjęcie
dr hab. Karol Chrobak

Filozof zajmujący się filozofią społeczną, polityczną oraz antropologią filozoficzną. Pracuje na Wydziale Nauk Społecznych SGGW w Warszawie. Poza Szkołą Główną Handlową w Warszawie, prowadzi również wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor trzech książek monograficznych z filozofii.  

Pracował również jako trener szkoleń z dziedziny krytycznego myślenia, etyki biznesu, oraz teorii negocjacji. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również kierowanie działem badań marketingowych. 
Stanisław Konarski zdjęcie
dr Stanisław Konarski

Absolwent Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego​. Posiada tytuł doktora ekonomii uzyskany w SGH. Doświadczony wykładowca SGH. Kierownik 21. edycji Studiów Podyplomowych w SGH Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w firmie. Prowadzi unikatowe, samodzielnie skomponowanych warsztatów kreatywności na wielu rodzajach studiów.  

Ma doświadczenie w realizacji projektów w sferze jakości edukacji w szkołach wyższych oraz w kierowaniu departamentami kadr: Bank PBK, Towarzystwo Emerytalne Epoka. Autor publikacji, programów, przedmiotów dedykowanych kształceniu kompetencji społeczno-psychologicznych/transferowalnych. 
mgr Arkadiusz Grochala

Doświadczony menadżer HR i komunikacji korporacyjnej, konsultant, trener. Ekspert w dziedzinie komunikacji korporacyjnej. Ma ponad 20 lat doświadczenia w budowaniu strategicznego podejścia do komunikacji korporacyjnej i HR. Twórca innowacyjnych kanałów komunikacji. Orędownik tworzenia projektów szytych na miarę.  

Zwolennik systemowego podejścia do HR, budowania silnej kultury organizacyjnej opartej o wartości, otwartej komunikacji i wdrażania procesów HR wspomagających realizację strategii firmowej. Specjalizuje się w obszarze komunikacji okresu zmian, strategiach Employer Branding, CSR, PR, projektach wzmacniających silną kulturę organizacyjną, a także komunikacji wewnętrznej. Poza działalnością konsultingową oraz szkoleniową, swoje doświadczenie zdobywał w wielu branżach: farmaceutycznej, szkoleniowej, budowlanej, telekomunikacyjnej oraz bankowej. Pełnił funkcję dyrektora ds. komunikacji i wizerunku pracodawcy w Alior Banku S.A. Wcześniej, w latach 2007– 2015 związany z rynkiem telekomunikacyjnym, gdzie w Netia S.A. pracował jako dyrektor ds. komunikacji, szkoleń i rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobywał również  na rynku budowlanym (Opoczno SA) oraz farmaceutycznym (Sanofi-Aventis) zarządzając obszarami komunikacji i rozwoju pracowników. Certyfikowany konsultant narzędzi: rekrutacyjnych – Targeted Selection Administration (DDI – Development Dimensions Int.); badania kompetencji zawodowych Facet5 (GB); metodologii 360’ (ManagerViev360, ExecutiveView360); coaching & feedback (Coachwise Equipped (ICF); Human Energy Resources (USA)). Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu (TROP), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Akademia L. Koźmińskiego) oraz Public Relations (SGH, London School of Public Relations). 
Dorota Krasnodębska-Wnorowska zdjęcie
mgr Dorota Krasnodębska-Wnorowska   

Trener innowacji, Certified Strengths Coach, konsultant strategiczny, praktyk metody Design Thinking. Specjalizuje się we wspieraniu procesów innowacji w organizacjach, facylitowaniu procesów strategicznych w firmach, tworzeniu strategii marki, opartych na autentycznym zrozumieniu odbiorców, integracji zespołów projektowych, wspieraniu kreatywności.

Wspiera organizacje we wzmacnianiu marki pracodawcy poprzez projektowanie optymalnego doświadczenia pracowników z pracodawcą i wzmacnianie zaangażowanie z wykorzystaniem talentów Gallupa. Wykorzystuje metodę design thinking, skoncentrowaną na konsumencie, wykorzystującą wspólną pracę z Klientem, tzw.co-creation – w generowaniu rozwiązań. Prowadzi projekty budowania marki i tworzenia strategii komunikacji. Prowadziła projekty rozwojowe i strategiczne dla: Orlen, Get Response, Metlife, DB Schenker, Netia, Getin Bank, SGH, Orange, Mbank, Volkswagen, CT Partners, Dentsu Aegis, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Stowarzyszenie WARKA, DTPartners, DDB, Momentum, WonderLab, SAR, K2, , BARC, Dolcan, Wojsko Polskie (Centralna Jednostka Działań Psychologicznych), RWE, Wisła Kraków, Leroy Merlin, Kropka Bordo, Emlab, San Markos, Publicis (Vibovit, Renault), Nutricia, La WonderLab.
Marek Laszuk​ zdjęcie
dr Marek Laszuk​  

Partner w eNovem.com, a wcześniej także w LeoMay Consulting. Prowadził treningi projektujące i rozwojowe m.in. dla PKO BP i Euro Banku. Przez 7 lat wdrażał w PWPW S.A. intraprzedsiębiorczość. Program objął 80% pracowników firmy (uczestnictwo było dobrowolne) oraz generował ponad 100 inicjatyw rocznie. 

Badaniu tego zjawiska w Polsce była też poświęcona jego dysertacja doktorska. Posiada również doświadczenie zawodowe w zarzadzaniu finansami, controllingu, motywowaniu, szkoleniu oraz zarządzaniu strategicznym i zmianą. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę kreowania przedsiębiorczości. Od ponad 15 lat związany jest z tym tematem. W SGH prowadzi Inkubator przedsiębiorczości, na którym dzięki praktycznemu zastosowaniu takich metod jak: StartCreativityUp, Customer Development, Lean Startup i Design Thinking, jego studenci poprzez rzeczywisty kontakt z rynkiem testują swoje pomysły biznesowe. Twórca start-creativity-up.pl oraz binzetum.pl  
dr hab. Dominika Mirońska, prof. SGH  

Adiunkt w Katedrze Marketingu Międzynarodowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jako członek międzynarodowego programu badawczo-dydaktycznego Microeconomics of Competitiveness prowadzonego przez Harvard Business School specjalizuje się w prowadzeniu zajęć metodą opisów sytuacyjnych HBS.   

Prowadzi warsztaty ze sztuki prezentacji na wszystkich poziomach kształcenia. Współautorka podręczników „Prezentacje – teoria i praktyka” oraz „Phronesis in Business Schools. Reflections on Teaching and Learning”.   
mgr Sławomir Wojciech Osys  

Tr​ener biznesu, coach oraz doradca w zakresie rozwoju interpersonalnego – szeroko rozumianego rozwoju kompetencji osobistych oraz menedżerskich.  Posiada tytuł Master of Business Administration, University of Denver, CO, USA (akredytacja AACSB / we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Marketingu w Warszawie).  

Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie (Krytyka Sztuki). Studiował także na wydziale aktorskim PWST. Absolwent Programu Podyplomowego, Strategic Business Planning Stuart Graduate School of Business, Illinois Institute of Technology, IL, USA. Autor licznych interdyscyplinarnych programów rozwojowych na rzecz kadr biznesu, ukierunkowanych na podniesienie efektywności i jakości pracy oraz efektywności i jakości zarządzania, uwzględniających uwarunkowania w zakresie psychologii społecznej oraz psychologii osobowości.​ Wśród kluczowych obszarów jego specjalizacji należy wyróżnić psychologię postaw i zachowań stron wymiany handlowej w tzw. sytuacjach obsługowych, handlowych i negocjacyjnych, jak też uwarunkowania psychospołeczne decyzji zakupowych w powiązaniu z aspektami etycznymi procesów sprzedaży i negocjacji handlowych. Stosowane przez niego rozwiązania metodyczne w procesie rozwoju kadr biznesu pozwalają podnieść efektywność pracy pracowników sprzedaży i obsługi klienta na poziomie taktyczno-operacyjnym, poprawić jakość i efektywność procesów komunikacji w sytuacjach sprzedażowych i negocjacyjnych, przeciwdziałać wielu trudnym, konfliktowym sytuacjom w procesach obsługi klienta oraz wymiany handlowej, jak też podnosić jakość i efektywność zarządzania zespołami sprzedaży i obsługi klienta. W realizowanych projektach szkoleniowych, coachingowych i doradczych wykorzystuje bogate autorskie instrumentarium diagnostyczne, w tym m.in. narzędzia służące diagnozie kompetencji emocjonalnych – analizie postaw i zachowań, indywidualnych motywacji, analizie postaw negocjacyjnych, zachowań w sytuacji konfliktu interpersonalnego, jak też narzędzia tzw. analizy komparatywnej profilu osobowego i modelu wymagań kompetencyjnych w środowisku zawodowym. Przeprowadza ponadto interdyscyplinarne cykle sesji coachingowych business coaching w dwóch zasadniczych formach, jako coaching on-the-job (indywidualny coaching na stanowisku pracy) oraz executive coaching (indywidualny coaching menedżerski), zarówno o charakterze tzw. coachingu operacyjnego (‘twardego’) zgodnie z metodyką R.W. Lucasa, jak też o charakterze coachingu holistycznego wg podejścia sokratejskiego. Bada też uwarunkowania zachodzące pomiędzy jakością zarządzania, a jakością procesów sprzedaży i obsługi Klienta, satysfakcją pracowników oraz satysfakcją klientów.
Dariusz Turek zdjęcie
dr Dariusz Turek 

Adiunkt w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się problematyką kompetencji osobistych, zachowań organizacyjnych, kultury organizacyjnej i behawioralną etyka biznesu. Obok pracy naukowej prowadzi szkolenia i wykłady dla instytucji publicznych i biznesu.  

Pełni także rolę prezesa zarządu Business Education Science Group Sp. z.o.o. – firmy specjalizującej się w badaniach i ekspertyzach w obszarze rynku pracy i innowacyjności przedsiębiorstw. Pełnił rolę kierownika w kilkunastu dużych projektach badawczych i ewaluacyjnych. Autor 3 monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych, a także kilkunastu ekspertyz i raportów badawczych.
 Sławomir Winch zdjęcie
dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH   

Socjolog, doktor nauk ekonomicznych z zakresu organizacji i zarządzania. Kierownik Zakładu Badań nad Edukacją Menedżerską w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Problematyka jego prac naukowych koncentruje się na kwestiach kulturowych uwarunkowań zarządzania przedsiębiorstwem.  

Z tej perspektywy analizowane są procesy przywództwa, negocjacji oraz zachowań organizacyjnych. Prowadzone przedmioty to: zarządzanie, komunikacja interpersonalna, zachowania organizacyjne oraz zarządzanie kapitałem ludzkim. W dorobku naukowym należy podkreslić realizację ilościowych i jakościowych badań empirycznych. Innym aspektem pracy zawodowej jest praca szkoleniowo-doradcza dla blisko stu przedsiębiorstw handlowo-usługowo-produkcyjnych. Istotne publikacje w dorobku naukowym to: Anna Winch, Sławomir Winch, „Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura”, Difin, Warszawa 2010; Sławomir Winch, „Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie”, SGH, Warszawa 2016. 
Agnieszka Wojtczuk-Turek
dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. nadzw. SGH  

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH. Ekspert Business Education Science Group Sp. z.o.o. Zajmuje się problematyką zachowań organizacyjnych, kreatywności i innowacyjności, dopasowania do organizacji, kompetencji i postaw w miejscu pracy oraz społecznymi aspektami zarządzania kapitałem ludzkim.  

Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA. Ekspert projektów realizowanych w ramach EFS, dotyczących kompetencji zawodowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz Eurasia Business and Economics Society. Jest autorką wielu artykułów naukowych i monografii: Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek-organizacja, PWN, Warszawa 2016, Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2012, Rozwijanie kompetencji twórczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010. Pracę naukową łączy z doradztwem, szkoleniami i coachingiem, głównie dla kadry zarządzającej.
Ewa Wojtowicz zdjęcie
dr Ewa Wojtowicz

Psycholog, dr nauk humanistycznych w tej dyscyplinie, coach ICC, trener, doradca zawodowy. Ukończyła również wiele szkoleń specjalistycznych psychologii i jej zastosowań w pomocy psychologicznej, biznesie i edukacji. Prowadzi własną praktykę z zakresu pomocy psychologicznej i coachingu. 

Doświadczony trener, wykładowca akademicki współpracujący z wieloma uczelniami w obszarze rozwoju kompetencji społecznych i osobistych, zastosowań psychologii w biznesie i edukacji. Jako psycholog pracowała z osobami doznającymi przemocy, kobietami w chorobach nowotworowych i osobami starszymi. Zdobywała także doświadczenie jako koordynator ds. rozwoju personalnego i doradca zawodowy. Przez trzy lata była dziekanem Wydziału Psychologii, koordynowała również realizację studiów podyplomowych „Efektywna komunikacja w biznesie” jako kierownik merytoryczny. W swojej pracy wychodzi z założenia, że rozwój zawodowy nie jest odseparowany od rozwoju osobistego – koncentruje się więc na tworzeniu środowiska sprzyjającego pogłębianiu samoświadomości niezbędnej do efektywnego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i osobistych. 
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zaliczenie wszystkich bloków programowych oraz
 • przygotowanie i obrona pracy końcowej (30–40 stron) z dowolnie wybranego bloku programowego.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł. 
Płatność możliwa jednorazowo wraz ze złożeniem dokumentów lub w dwóch ratach.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. 
Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr ​Renata Konopka
tel.: +48 697 621 351
e-mail: rkonopk@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Stanisław Konarski
tel.: +48 601 958 324
e-mail: skonar@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
ul. Wiśniowa 41, pokój 53
02-520 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Przedsiębiorstwa

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
 • Opłata za całość studiów: 7000 zł (możliwe raty).
Stanisław Konarski zdjęcie
Kierownik studiów

dr Stanisław Konarski
tel.: +48 601 958 324
e-mail: skonar@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr ​Renata Konopka
tel.: +48 697 621 351
e-mail: rkonopk@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA