Podyplomowe Studia Mentoring

Podyplomowe Studia Mentoring mają na celu przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli mentorów poprzez wyposażenie ich w profesjonalne umiejętności i wiedzę przydatną w zawodach związanych z kontaktami z innymi ludźmi.

Atuty kierunku
Certyfikat ikona

Merytoryczny nadzór – posiadamy akredytację EMCC (European Mentoring and Coaching Council)

Ekran komputera ustawienia ikona mała

Renomowani partnerzy  – współorganizatorami studiów są firmy Norman Benett i House of Skills

Mówienie i pisanie ikona

Angażujące studia – wszystkie zajęcia są prowadzone w kameralnej grupie (maks. 22 osoby)

Dlaczego warto?

 • Sprawdzone i praktyczne umiejętności połączone z aktualną wiedzą akademicką.
 • Udział wszystkich słuchaczy w projekcie mentoringowym (indywidualne sesje mentoringowe połączone z grupową superwizją).
 • Możliwość zapoznania się z wieloma różnymi podejściami do mentoringu i wybranie tego najlepiej pasującego do indywidualnych preferencji.
 • Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych mentorów, trenerów, szkoleniowców i wykładowców akademickich.
 • Studia będące połączeniem przyjemnego z pożytecznym i czasem rozwijania kontaktów zawodowych i osobistych oraz poszerzania horyzontów i poszukiwania inspiracji.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Mentoring skierowane są do:

 • liderów i menedżerów przygotowujących się do roli mentora,
 • osób poszukujących nowatorskich metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacjach,
 • osób pracujących w działach HR oraz koordynatorów programów mentoringowych,
 • osób zarządzających transferem wiedzy w organizacjach,
 • coachów, trenerów, nauczycieli,
 • właścicieli małych i średnich firm,
 • osób posiadających bogate doświadczenie zawodowe i życiowe, 
 • wszystkich zainteresowanych mentoringiem i rozwojem.

Rekomendacje

Mentor potrzebuje fachowych umiejętności, jeśli chce pomagać podopiecznemu sprecyzować cele, zbudować wewnętrzne zaangażowanie i rozwinąć się jako przyszły lider. Odpowiedzią na te potrzeby jest udział w studiach Mentoringu, proponowanych po raz pierwszy w Polsce w jednej z najbardziej rozpoznawalnych i liczących się uczelni w kraju, jaką jest SGH.

Robert Łężak
akredytowany Coach i Mentor EMCC, współwłaściciel firmy Norman Benett

Umiejętności miękkie stanowią dzisiaj o sukcesie w sferze zawodowej - są równoważne dla umiejętności specjalistycznych w obszarze, w którym się rozwijamy. Oferta studiów Mentoringu stanowi doskonałe uzupełnienie i rozwinięcie tych postaw i kompetencji, które pozwalają skutecznie pracować z ludźmi, rozwijać ich, być zaufanym partnerem dla swoich współpracowników. 

Michał Zaborek
prezes House of Skills

Program

Program studiów złożony jest z 4 bloków tematycznych, w ramach których prowadzone są w sumie 29 modułów, trwających łącznie 165 godzin dydaktycznych. Wszystkie razem składają się na szerokie, zróżnicowane i wszechstronne kompendium wiedzy na temat mentoringu. Równocześnie każdy moduł stanowi zamkniętą i kompletną całość, będącą wyrazem autorskiego podejścia naszych wykładowców. Dzięki temu, nasi słuchacze mają okazję poznać całe spektrum podejść do mentoringu oraz tematów ściśle powiązanych z mentoringiem. Jednocześnie program studiów pozwala bardziej szczegółowo zagłębić się w interesujące naszych słuchaczy obszary tematyczne.  

Na program studiów składają się następujące bloki tematyczne i poszczególne moduły: 

I. PROCES MENTORINGOWY 

 • Wprowadzenie do mentoringu 
 • Narzędzia w mentoringu 
 • Przebieg procesu mentoringowego 
 • Budowanie relacji mentor – mentorowany 
 • Psychologia w mentoringu 
 • Zmiana pozycji percepcyjnej jako narzędzie mentora 
 • Kontrakt mentoringowy 
 • Mentoring kariery 
 • Mentoring grupowy – warsztat z superwizorem  
 • Projekt mentoringowy 

II. KOMPETENCJE W MENTORINGU 

 • Trening akceptacji i zaangażowania  
 • Kodeks etyczny mentoringu 
 • Ustalanie celów i działań mentoringowych 
 • Kompetencje mentora 
 • Udzielanie informacji zwrotnej 
 • Dobre rozmowy 
 • Story telling w mentoringu 
 • Warsztat efektywnego komunikowania 
 • Metody diagnostyczne w mentoringu 

III. MENTORING Z PERSPEKTYWY MENTOROWANEGO 

 • Przygotowanie mentorowanego do mentoringu 
 • Rola mentorowanego 
 • Praca z oporem mentorowanego 
 • Jak uczą się dorośli 
 • Zarządzanie różnorodnością 

IV. MENTORING W ORGANIZACJI 

 • Trendy w rozwoju ludzi w organizacjach 
 • Wdrażanie procesów mentoringowych w organizacjach 
 • Proces rekrutacji i selekcji mentorów i mentorowanych 
 • Mentoring a kultura organizacyjna i przywództwo 
 • Jakość kształcenia i uczenia się 

Razem 165 godzin dydaktycznych 

Wykładowcy o swoich zajęciach:

 

 

 

Mentoring Kariery zaproszenie na zajęcia
Zarządzanie różnorodnością zaproszenie na zajęcia
Jakość kształcenia i uczenia się zaproszenie na zajęcia

Kierownik studiów

prof. dr hab. Jacek Miroński
Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Kierownik Studiów Podyplomowych Public Relations oraz Studiów Podyplomowych Coaching w SGH. Pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego Międzynarodowego programu CEMS MIM, zastępcy dyrektora Instytutu oraz kierownika Katedry w SGH. Jego główne zainteresowania badawczo-naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół zachowań organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, władzy i polityki w organizacji, komunikacji w biznesie i zarządzania międzykulturowego.

Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktorskich oraz MBA m.in. w SGH, University  of Minnesota (USA), Aalto University (Finlandia), Modul University Vienna (Austria), ESADE University (Hiszpania), FEP University of Porto (Portugalia), LAU Lebanese American University (Liban), University of Rijeka (Chorwacja). Prowadził szereg projektów szkoleniowych i doradczych m. in. na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, UNIDO, Canal Plus, PZU, Bosch i Samsung. Pracował w Procter & Gamble Polska. Był dyrektorem d/s promocji Radia Zet. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta przebywał na Columbia University w Nowym Jorku (USA). Otrzymał roczne stypendium badawcze Japan Foundation na Uniwersytecie Hosei w Tokio (Japonia). Stypendysta Kosciuszko Foundation na Universtity of Minnesota (USA). Otrzymał także Fulbright Senior Advanced Research Award na przeprowadzenie projektu badawczego na University of Minnesota (USA). Odbywał wizyty i staże naukowe na uniwersytetach w Kanadzie i Szwecji. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książek „Homo administratus, czyli człowiek w naukach o zarządzaniu” i „Władza i polityka w przedsiębiorstwie”.

Wykładowcy

Grażyna Borowska 

Akredytowany Coach i Business Coach ICC. Ukończył szkolenie T. Harv Eker Signature Program –Train The Trainer Certyfication”, Londyn 2013; kurs Organization & Relationship Systems Coaching (ORSC), Paryż 2012–2013. Akredytowany trener Insights DiscoveryTM – Personal Effectiveness oraz konsultant Insights DiscoveryTM – Full Circle. Akredytowany konsultant Extended DISC i Facet5.

Posiada doświadczenie na stanowiskach koordynatora szkoleń, kierownika szkoleń, konsultanta personalnego ds. rekrutacji i trenera biznesu. Prowadziła szkolenia z zarządzania w tym z rekrutacji, coachingu i  mentoringu.  Przeszkoliła ponad 3000 menedżerów. Ma za sobą ponad 500 sesji coachingowych. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada kilkanaście lat kariery zawodowej związanej ze szkoleniami. Pracowała na stanowisku koordynatora szkoleń i na stanowisku kierownika szkoleń Polkomtel S.A. (GSM Plus). Brała udział we wdrażaniu systemu ocen pracowniczych i systemu badania efektywności szkoleń w Polkomtel S.A. Jest autorką scenariuszy szkoleń multimedialnych przygotowujących do rozmów oceniających (dla kadry kierowniczej i pracowników). Prowadziła wykłady na konferencjach i studiach podyplomowych na temat szkoleń i rozwoju pracowników. Od ponad 6 lat pracuje jako coach. W obszarze coachingu posiada doświadczenie w pracy z kadrą menedżerską, specjalistami i trenerami biznesu. Od ponad 15 lat pracuje jako trener-konsultant. Z dużymi sukcesami prowadzi cykle warsztatów w ramach projektów Talent Management w segmencie bankowym, telekomunikacyjnym, logistycznym i produkcyjnym. Jej głównym zadaniem w tych projektach jest przygotowanie kandydatów do objęcia stanowisk kierowniczych. W ramach tych programów przygotowała również grupy mentorów do pełnienia roli opiekunów młodych talentów. Główne obszary specjalizacji to: zarządzanie zespołem, szkolenia dla trenerów, mentoring i coaching. W ramach metodologii Insights przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń z zakresu komunikacji i zarządzania, dla specjalistów i kadry kierowniczej wszystkich szczebli. Koncepcję typów Insights  i Extended DISC wykorzystuje również w pracy coachingowej. Jest współautorką koncepcji coachingu rodzinnego w Polsce oraz koordynatorem i wykładowcą UTW Karan. Pracuje również w projektach promujących integrację międzypokoleniową oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i młodzieży uzależnionej. 
Małgorzata Borowska 

Trenerka i konsultantka House of Skills. Ma 17-letnie doświadczenie projektowaniu i prowadzeniu programów rozwojowych dla menedżerów biznesu i sektora publicznego. Prowadziła szkolenia dla mentorów i mentorek w firmach z sektora farmaceutycznego i nowych technologii.

Była superwizorką wewnętrznych szkół trenerskich. Pracowała w rozproszonych, międzykulturowych zespołach zarządczych i projektowych, m.in. w Dushanbe, Tbilisi i Kabulu. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów wymagających zaawansowanych narzędzi prowadzenia rozmowy. W 2014 r. jako liderka ruchu społecznego z sukcesem negocjowała z polskim rządem tzw. ustawę zasiłkową. Absolwentka London School of Economics and Political Science oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Kalina Grela-Łężak 

Coach & Team Coach, Coach EMCC z akredytacją EIA Practitioner. Dyrektor zarządzający w Norman Benett; psycholog. Posiada 20 lat doświadczenia jako trener biznesu, coach i konsultant. Tworzyła i prowadziła szkolenia, projekty HR i systemy rozwoju w organizacjach.

Zajmowała się rekrutacją, selekcją, Executive Search.  Projektowała i prowadziła projekty Development Centre, systemy ocen, audyty wewnątrzorganizacyjne. Od 2005 aktywnie pracuje jako Executive Coach rozwijając potencjał kadry kierowniczej i liderów w organizacjach. Prowadzi również sesje Life Coachingu pomagając osiągać życiowe cele i harmonię wewnętrzną. Jest również Supervisorem dla coachów i mentorów, twórcą i wykładowcą kursu akredytowanego przez EMCC oraz pierwszym w Polsce Assessorem EMCC. W 2009 r. była współtwórcą powstania EMCC Poland (European Mentoring & Coaching Council Poland). W latach 2009–2012 pełniła funkcję vice prezesa zarządu. Z wykształcenia psycholog o specjalizacji psychologia społeczna i psychoterapia, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Poza tym: praktyk i master NLP, absolwentka kursów u Roberta Diltsa, Arnolda Mindla, David Clutterbucka, Lukasa Derksa, terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowań I i II stopnia, licencjonowany konsultant MBTI® oraz Maxi Disc.   
Romeo Grzębowski 

Partner w firmie TIME FOR TEAM oraz Chief Inspiration Officer w Extended Tools Polska – firmy specjalizującej się w cyfrowych narzędziach wspierających rozwój pracowników. Doświadczenie zdobywał m.in. jako: HR Manager – Xerox Polska, konsultant – Nicholson International, praktykant – Harley-Davidson Motor Company. Ukończył Advanced Management Program na IESE Business School, University of Navarra.

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, ukończył także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Kadrami oraz „Intern Program in Organization and Human Resources Development” organizowany przez University Associates w Stanach Wspiera profesjonalne i amatorskie zespoły sportowe w budowaniu efektywnej współpracy. 
Anna Jarzębska 

Psycholożka, mentorka kariery, ekspertka ds. mentoringu. Skończyła psychologię społeczną na Uniwersytecie SWPS, doradztwo zawodowe (SGH), zarządzanie rozwojem (Uniwersytet SWPS), certyfikację coachingową (ICC), II stopnie kursu terapii TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązania) oraz Akademię Mentoringu pod skrzydłami Davida Clutterbuck (Mind Partners).  Z doświadczenia zawodowego HR-owiec ze specjalizacją rozwój/rekrutacja, z 20-letnim doświadczeniem w korporacjach w branżach finansowej i farmaceutycznej, w Polsce i w Niemczech.

Pierwszy program mentoringowy wdrażała w 2014 r. Następnie była odpowiedzialna za jego kolejne edycje, łącznie z programami cross mentoringowymi z takimi firmami jak np. Orange, Oracle, Siemens, Saint Gobain. W 2019 roku z menedżerki ds. rekrutacji, po stworzeniu dla siebie nowej roli, stała się mentorką kariery wspierającą klientów indywidualnych oraz działy HR we wdrożeniach programów mentoringowych do organizacji. Klientom indywidualnym pomaga odnaleźć na nowo sens i radość w ich życiu zawodowym. Łączy doświadczenie rekruterki, HR-owca, wykształcenie psychologiczne i terapeutyczne oraz swoją uważność na drugą osobę i jej cel rozwojowy. Działy HR wspiera we wdrożeniach mentoringu do organizacji, budując programy na miarę ich potrzeb oraz edukując uczestników tych programów. W latach 2018/2020 była wykładowcą w ramach studiów podyplomowych „Creative Leadership” z tematem roli mentoringu na Uniwersytecie SWPS. Posiada certyfikat Coach’a ICC, Romeo specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, realizacji programów podnoszących efektywność zespołów, coachingiem dla wyższej kadry menedżerskiej. Pasjonuje się sportami zespołowymi, w szczególności koszykówką.
Piotr Jaworski 

Certyfikowany audytor wewnętrzny, mentor oraz trener biznesu. Szef firmy doradczej i akademii kursów online. Wieloletni dyrektor zespołów audytu oddany pasji doskonalenia organizacji (PGZ S.A., PKP Intercity, PKP PLK, ARiMR). Pracownik misji pokojowych w Kosovie, Serbii i Macedonii.  Jako konsultant doradzał w opracowaniu i wdrożeniu wielu programów mentoringowych, a także systemów kontroli i zarządzania ryzykiem.

Prowadził wiele projektów szkoleniowych i doradczych m.in. na zlecenie: urzędów miast Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej, UMCS w Lublinie, Santander Consumers Bank, Provident, Multiconsult Polska, KPMG, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa, urzędów marszałkowskich oraz wielu organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem lokalnym i edukacją. Wykładał na studiach podyplomowych w SGH, SWPS i Uniwersytecie Warszawskim. Członek zarządu European Mentoring & Coaching Poland odpowiedzialny za obszar mentoringu. Członek Komitetu Audytu w Ministerstwie Klimatu. Autor lub współautor publikacji, m.in. książki „Akademicki program mentoringowy w praktyce”, „Zarządzanie ryzykiem w m. st. Warszawa”. 
Robet Łężak 

Akredytowany Mentor i Coach EMCC z akredytacją EIA na poziomie Practitioner. Jest również nauczycielem, trenerem i menedżerem z 20 letnim doświadczeniem. Od marca 2019 roku jest prezesem EMCC Poland European Mentoring and Coaching Council Poland. Na co dzień uczy zawodu coacha w Norman Benett Academy, na studiach podyplomowych z coachingu w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2008 aktywnie pracuje jako coach EMCC European Mentoring and Coaching Council rozwijając potencjał kadry kierowniczej i liderów w licznych organizacjach. Pracuje głównie z menedżerami wysokiego szczebla w Executive Coachingu łącząc narzędzia Coachingowe z Mentoringiem. Prowadzi również facylitacje i superwizje grupowe dla menedżerów, coachów i trenerów. Jego celem jest wsparcie zmiany osobistej, której efekty pozwalają w lepszym stopniu wykorzystywać osobiste zasoby menedżera, w zgodzie z oczekiwaniami pracodawcy, w sposób najbardziej efektywny z punktu widzenia stawianych celów. Obecnie jest współwłaścicielem firmy Norman Benett i właścicielem firmy Coaching Travel. W ciągu 6 lat zorganizował 12 wyjazdów z rozwojem osobistym w czasie podróży Coaching Travel (Sycylia, Madera, Kreta, Jamajka, Indie). W prowadzonych przez siebie projektach łączy elementy świadomej aktywności poznawczej poprzez doświadczanie, przeżywanie, eksperymentowanie i praktykę zręcznych metod jako cel w rozwoju osobistym i duchowym oraz spójności wewnętrznej. Uczestnicy projektów osiągając swoje cele otrzymują efekt w postaci lepszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości, harmonii społecznej oraz wyostrzonej optyki intuicyjnej a co za tym idzie osiągania lepszych wyników osobistych i biznesowych. 
Ewa Kubica 

Konsultant, coach, trener w jednej z wiodących na polskim rynku firm szkoleniowo-doradczych, House of Skills. Od wielu lat wspiera menedżerów i ekspertów w rozwoju ich umiejętności oraz potencjału, poprzez diagnozę ich talentów, kompetencji i dostarczanie różnorodnych rozwiązań rozwojowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w obszarze szkoleń i rozwoju w firmie farmaceutycznej.

 Wdrażała procesy mentoringu w wielu organizacjach z różnych branż, projektując programy, przygotowując uczestników do roli mentorów i mentees, a także wspierając zespoły HR w przygotowaniach do roli opiekunów i koordynatorów. Sama również brała udział w procesach mentoringowych, zarówno w roli mentorki, jak i mentee. Psycholog organizacji. Certyfikowany coach ICC i Polskiej Izby Coachingu. Certyfikowany konsultant i praktyk różnorodnych narzędzi diagnostycznych: Extended DISC, Insights Discovery, Hogan, MTQ48, badań typu 360 stopni oraz procesów AC/DC. Współautorka książki „Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu”.
dr Jacek Lewicki 

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Uniwersytet Jagielloński), ekspert ds. postępowania oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Pracował m.in. w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie (2013–2015) w projekcie krajowych ram kwalifikacji. Pełnił funkcje m.in. wiceprezesa członka Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012–2015), eksperta ds. doktoranckich PKA (2012–2013), eksperta bolońskiego (2011–2013), wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2009–2011).

Interesuje się problematyką polityk publicznych w obszarach szkolnictwa wyższego i nauki, studiami doktoranckimi, edukacją nieformalną oraz problematyką uczenia się przez całe życie. Kierownik proj. dydaktycznych w ramach programów “MNiSW Szkoła Orłów” i „Mistrzowie Dydaktyki”. Polski przedstawiciel w Group Peer Support A - for Qulification Frameworks and ECTS przy Bologna Follow-Up Group oraz w zespole EHEA Network of National Qualifications Framework Correspondents przy Radzie Europy.
Małgorzata Majcherczyk 

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikwany konsultant w zakresie kultury organizacyjnej MultiFocusModel™, Certyfikowany coach International Coaching Community (ICC), Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych: Hogan Assessment®, MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator), Extended DISC®, Success Insights™, Facet5®, MAPP™. Posiada certyfikację w zakresie stosowania metodologii ROI® projektów HR. Absolwentka rocznej Szkoły Procesu Grupowego Haliny Nieniewskiej-Nałęcz oraz rocznego stażu w Instytucie Terapii Gestalt.

Posiada szerokie doświadczenie biznesowe zdobyte w obszarze zarządzania ludźmi, finansami i planowaniem strategicznym. Po prawie 10 latach pracy w biznesie na stanowiskach menedżerskich i zarządczych została konsultantką i partnerem w House of Skills. Łącząc wykształcenie psychologiczne i doświadczenie biznesowe potrafi trafnie diagnozować i nazywać wyzwania, z jakimi mierzą się organizacje. W pracy doradczej i szkoleniowej jest ekspertką od znajdowania praktycznych rozwiązań, które dotykają sedna problemu.  Proponuje rozwiązania, do skuteczności których jest przekonana, i które łączą korzyści dla ludzi i dla organizacji. Od wielu lat czerpie satysfakcję z bycia mentorką dla menedżerów. 
Anna Malagowska 

Od dwóch dekad fascynuje się i zarabia na życie wspierając ludzi w rozwoju. Jej działania koncentrują się na trzech obszarach zawodowych. Szkolenia z wystąpień, autoprezentacji i storytellingu to główny obszar jej działania szkoleniowego. Rozwija również inne kompetencje osobiste takie jak: asertywność, inteligencja emocjonalna, radzenie sobie ze stresem.

W ostatnim czasie realizuje projekty przede wszystkim dla branży finansowej, bankowej i farmaceutycznej. Uczestnicy prowadzonych przez nią szkoleń szczególnie cenią sobie jej naturalność i relacyjność, co jest szczególnie istotne podczas szkolenia, które wymaga dużej ekspozycji społecznej.  20 lat doświadczenia zawodowego powoduje, że jest w stanie odpowiedzieć na większość pytań uczestników. Lubi konkret, strukturę i pracę z przykładami. Spod jej ręki wyszło ponad 200 trenerów wewnętrznych w organizacjach.  Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, pięć lat współpracowała z Akademią Leona Koźmińskiego jako prowadząca zajęcia „Wystąpienia publiczne” na studiach podyplomowych. Na Uniwersytecie Medycznym przygotowała lekarzy do wystąpień na konferencjach, a od czterech lat współpracuje z SGH, gdzie prowadzi zajęcia z procesu coachingowego. Od 12 lat posiada licencję coach’a ICC i team coach’a ICC, pracuje głównie jako executive coach z zarządami i kadrą menadżerską wyższego szczebla. Jako mentor indywidualnie przygotowuje szefów do ważnych wystąpień na konferencja i eventach. Od wielu lat wzmacnia i „naprawia zespoły” oraz wspiera je w rozwoju. 
dr Anna Masłoń-Oracz 

Mentorka w 2 edycjach Programu ShesInnovation oraz 2 edycjach Programu Mentoringowego SGH. Doradca ds. zarządzania strategicznego i międzynarodowej ekspansji firm. Pełnomocnik Rektora SGH ds. Afryki, Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, autorka wykładów i szkoleń z zarządzania strategicznego, które prowadzi na 3. kontynentach (Europa, Afryka, Azja). 

Odbyła liczne wyjazdy studyjne do Rwandy, Zambii, Burundi, Tanzanii, Ugandy, Kenii i Chin. Jest kierownikiem, głównym wykonawcą i koordynatorem projektu „Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary Sub-Saharan Africa – an Interdisciplinary Approach – Smart Specialisation – EU Africa/AFROEU”. Od szeregu lat związana jest z rynkiem funduszy pomocowych UE oraz inwestycyjnym, realizowała projekty m.in. dla Heinz, Danone, Raben, Torfarm, OBR PR, Statoil, Johnson& Johnson, Royal Unibrew, Ciech, Lotos, Grupa Żywiec, Nurticia, Agora S.A, Prima, Luxmed. Pełniła również funkcję wiceprezes zarządu spółki grupy PKN ORLEN – Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oraz członka rady nadzorczej Centrum Edukacji Grupy PKN Orlen. Wiceprzewodnicząca zarządu Polish European Community Studies Associaton. Indeksowana w ogólnopolskiej bazie ZnaneEkspertki.pl.
dr Katarzyna Mikołajczyk 

Andragog, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Trenerów Grupowych na Uniwersytecie SWPS, adiunkt w Zakładzie Zachowań Organizacyjnych w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  Zainteresowania naukowe koncentruje wokół obszaru kapitału ludzkiego w organizacji: szkolenia, rozwój i dobrostan pracowników, nowoczesne metody i narzędzia rozwoju pracowników, komunikacja i relacje w zespołach, neuroedukacja, lifelong learning, metodyka kształcenia.

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyła realizując wiele projektów szkoleniowych/rozwojowych i naukowo-dydaktycznych m.in. z zakresu e-learningu, blended learningu, zastosowania ICT w edukacji w Centrum Otwartej Edukacji SGH oraz współpracując z firmami szkoleniowymi i NGO. Koordynowała współpracę przy międzynarodowych wykładach e-learningowych organizowanych z University of Illinois Springfield. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, I i II stopnia – w formie treningów rozwijających umiejętności miękkie (m.in. ograniczanie stresu, praca zespołowa, komunikacja menedżerska, emisja głosu). Współpracuje z Ekonomicznym Uniwersytetem Dziecięcym prowadząc wykłady i warsztaty dla młodzieży i ich opiekunów. W projekcie „SGH z Powerem” prowadziła szkolenie „Wirtualne środowisko nauczania i nowoczesne technologie w dydaktyce” oraz mentoring dla kadry SGH. Jest także koordynatorem dwóch specjalności międzykierunkowych: „Kształtowanie kompetencji trenerskich” i „Edukator przedmiotów ekonomicznych — Studium Pedagogiczne” oraz członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”. 
dr hab. Dominika Mirońska, prof. SGH 

Profesor uczelni w Katedrze Marketingu Międzynarodowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendystka Kosciuszko Foundation w University of Minnesota (USA), wykładowca Aalto University w Finlandii oraz Erfurt University w Niemczech. Prowadzi warsztaty ze sztuki prezentacji na wszystkich poziomach kształcenia. 

Jako członek międzynarodowego programu badawczo-dydaktycznego Microeconomics of Competitiveness prowadzonego przez Harvard Business School specjalizuje się w prowadzeniu zajęć metodą opisów sytuacyjnych HBS.  Współautorka podręczników „Sztuka prezentacji. Teoria i praktyka” oraz „Phronesis in Business Schools. Reflections on Teaching and Learning”.
prof. dr hab. Jacek Miroński 

Pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik podyplomowych studiów Public Relations oraz podyplomowych studiów Coachingu w SGH. Pełnił funkcję dyrektora akademickiego międzynarodowego programu CEMS MIM, zastępcy dyrektora Instytutu oraz kierownika Katedry w SGH. 

Jego główne zainteresowania badawczo-naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół zachowań organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, władzy i polityki w organizacji, komunikacji w biznesie i zarządzania międzykulturowego. Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktorskich oraz MBA m.in. w SGH, University  of Minnesota (USA), Aalto University (Finlandia), Modul University Vienna (Austria), ESADE University (Hiszpania), FEP University of Porto (Portugalia), LAU Lebanese American University (Liban), University of Rijeka (Chorwacja). Prowadził szereg projektów szkoleniowych i doradczych m. in. na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, UNIDO, Canal Plus, PZU, Bosch i Samsung. Pracował w Procter & Gamble Polska. Był dyrektorem d/s promocji Radia Zet. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta przebywał na Columbia University w Nowym Jorku (USA). Otrzymał roczne stypendium badawcze Japan Foundation na Uniwersytecie Hosei w Tokio (Japonia). Stypendysta Kosciuszko Foundation na Universtity of Minnesota (USA). Otrzymał także Fulbright Senior Advanced Research Award na przeprowadzenie projektu badawczego na University of Minnesota (USA). Odbywał wizyty i staże naukowe na uniwersytetach w Kanadzie i Szwecji. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książek „Homo administratus, czyli człowiek w naukach o zarządzaniu” i „Władza i polityka w przedsiębiorstwie”.
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH 

Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations.  Jest także dyrektorem Biura Programów MBA w SGH, kierownikiem i wykładowcą programów MBA-SGH oraz MBA for Startups – SGH online dla przedsiębiorców oraz kierownikiem podyplomowych studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych, w tym książek „Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk” (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010) i „Organizacja hiperarchiczna – czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie” (Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013) – rozprawa habilitacyjna, nowe trendy w zarządzaniu, nowe modele biznesowe oparte o wykorzystanie podejścia open source i współpracy w wirtualnych społecznościach. Działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO - United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów oraz budowaniem wizerunku organizacji, osób, produktów. Jest wiceprzewodniczącym rady Fundacji Szkoła Liderów kreującej postawy przywódcze w społeczeństwie.
Dariusz Użycki 

Konsultant Executive Search, Leadership&Personal Development, Management Consulting. Wykładowca Executive MBA (CEMBA, MBA-SGH, Legal MBA, SGH-WUM MBA, FIZ). Posiada ponad 30 lat doświadczenia zawodowego, z czego 20 w biznesie, a blisko 10 na pozycji dyrektora zarządzającego. Prowadzi procesy mentoringowe / coachingowe dla kadry zarządzającej i zespołów menedżerskich.

Autor książki „Czy jesteś tym, który puka?”, dotyczącej rozwijania autorefleksji oraz strategicznego planowania i wdrażania ścieżki własnego rozwoju (stylu życia). Współautor szeregu publikacji w Harvard Business Review i Przeglądzie Corporate Governance. Prowadzi blog dotyczący autorefleksji, przywództwa, komunikacji i rozwoju kariery: www.dariuszuzycki.com. Aktywny autor treści w przestrzeni LinkedIn: Topowy głos polskiego LinkedIn 2020.  
Michał Zaborek 

Prezes firmy szkoleniowo-doradczej House of Skills. Posiada wieloletnie doświadczenie i praktyczną wiedzę dotyczącą prowadzenia firmy usług profesjonalnych, budowania i wdrażania strategii oraz przygotowywania, oferowania i dostarczania złożonych rozwiązań z obszaru zarządzania i rozwoju pracowników. Specjalizuje się w najnowszych trendach dotyczących HR, jest współautorem książki „Zespoły po polsku”. Absolwent SGH oraz Executive MBA University of Quebec at Montreal oraz SGH w Warszawie.

„ ”

Rekrutacja

3.  edycja studiów zostanie uruchomiona w roku akademickim 2023/2024.

Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2023 r.

Rekrutacja rozpocznie się w maju 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zdanie ustnego egzaminu końcowego,
 • zrealizowanie projektu mentoringowego.
   

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów co dwa tygodnie w piątki od 17:10 do 20:40 i w soboty od 9:00 do 18:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 10 500 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:

I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 31 stycznia 2023 r.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Aleksandra Bardadyn
tel.: 22 564 93 76
e-mail: agorsk@sgh.waw.pl

INFORMACJE I ZAPISY
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl
 

Kierownik studiów
prof. dr hab. Jacek Miroński
e-mail: jm67@sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w piątki od 17:10 do 20:40 i w soboty od 9:00 do 18:00.
 • Opłata za całość studiów: 10 500 zł (możliwe raty).
Akredytacja
PARTNERZY
Jacek Miroński kierownik studiów zdjęcie
kierownik studiów

prof. dr hab. Jacek Miroński

e-mail: jm67@sgh.waw.pl

informacje i zapisy

mgr inż. Karolina Nivette

tel.: 22 564 93 49

e-mail: knivet@sgh.waw.pl

 

Sekretarz Studiów

Aleksandra Bardadyn

tel.: 22 564 93 76

e-mail: agorsk@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA