Studia Podyplomowe Zarządzanie Ryzykiem w Instytucjach Finansowych

Studia Podyplomowe Zarządzanie Ryzykiem w Instytucjach Finansowych oferują możliwość zdobycia dogłębnej i specjalistycznej wiedzy, a także nabycia umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Przekrojowe spojrzenie – obejmuje wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy z dużą praktyką w świecie finansów

Dokumenty ikona zielona mała

Merytoryczny program – wszechstronny, bogaty i dopasowany do realiów funkcjonowania instytucji finansowych

Dlaczego warto?

 • Wszechstronna wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem pozwala na istotne wzmocnienie kompetencji zawodowych. 
 • Otwiera na możliwości pracy nie tylko wśród instytucji podlegających ścisłym wymogom regulacyjnym, ale także tych, dla których zarządzanie ryzykiem jest jednym z priorytetów.
 • O wysoki poziom programu i przekrojowe spojrzenie na zagadnienia zarządzania ryzykiem dbają wykładowcy z dużym doświadczeniem w świecie finansów.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Zarządzanie Ryzykiem w Instytucjach Finansowych polecane są szczególnie dla menedżerów, ekspertów i specjalistów: 

 • z zakresu zarządzania ryzykiem,
 • z zakresu audytu wewnętrznego, 
 • zatrudnionych w sektorze IT przygotowujących rozwiązania dla instytucji finansowych,
 • pracujących w instytucjach sieci bezpieczeństwa finansowego i odpowiedzialnych za ocenę ryzyka instytucji finansowych,
 • pracujących w firmach audytorskich,
 • a także kadry zarządzającej wysokiego szczebla w sektorze finansowym.

Program

 • Blok I. Typologia ryzyka w instytucjach finansowych. Podstawy regulacyjne - CRD IV/CRR i Wypłacalność II (9 godz.)   
 • Blok II. Ryzyko kredytowe  (35 godz.)   
 • Blok III. Ryzyko rynkowe  (28 godz.)   
 • Blok IV. Ryzyko zarządzania aktywami i pasywami (banki i zakłady ubezpieczeń)  (14 godz.)     
 • Blok V. Ryzyko ubezpieczeniowe  (26 godz.)
 • Blok VI. Ryzyko operacyjne  (22 godz.)     
 • Blok VII. Ryzyko ESG  (4 godz.)
 • Blok VIII. Filar II regulacji kapitałowych  (6 godz.)
 • Blok IX. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem i efektywnością – modele RORAC i RAROC  (5 godz.)
 • Blok X. Audyt wewnętrzny i compliance w instytucjach finansowych  (6 godz.)
 • Blok XI. Seminarium dyplomowe  (6 godz.)
 • Blok XII. Wykłady „na zaproszenie” (8 godz.) 

Razem:170 godz.  

Kierownik studiów

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
kierownik
Katedra Systemu Finansowego

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995). Na SGH zdobywała kolejne stopnie naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1997) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2001). W grudniu 2009 r. otrzymała tytuł naukowy profesora.

Kieruje Katedrą Systemu Finansowego w Instytucie Finansów SGH. Od ponad 25 lat działa w praktyce gospodarczej, w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Od lutego do grudnia 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Stypendystka Georgetown University, Washington, D.C. (1999) i Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). Visiting Researcher/Fellow na New York University – Stern School of Business (marzec 2013 r.) i Columbia University (marzec 2017 r.) oraz visiting professor w ramach programu Erasmus. Autorka ponad 170 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych. Zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi, w tym zarządzanie ryzykiem, oraz edukację finansową.

Wykładowcy

dr hab. Aneta Ptak-Chmielewska, prof. SGH 

Profesor w Instytucie Statystyki i Demografii SGH. Główne zainteresowania badawcze obejmują statystykę stosowaną, analizę historii zdarzeń, statystykę wielowymiarową i zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych i data mining w ekonomii i naukach społecznych oraz biznesie. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych.

Jako trener prowadzi również szkolenia zewnętrzne. Publikuje w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Od kilkunastu lat związana z bankowością. Specjalizuje się w ryzyku kredytowym i modelach ratingowych.
dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH 

Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zastosowania ubezpieczeń w finansach osobistych oraz instytucjonalizacji rynku ubezpieczeniowego. Zasiadał w instytucjach opiniodawczo-doradczych przy Komisji Europejskiej (FIN-NET, FIN-USE, FSUG) oraz Europejskich Agencjach Nadzoru Finansowego (BSA, OPSG), obecnie członek IRSG przy EIOPA.

dr hab. Piotr Mielus, prof. SGH

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, studiował bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz finanse międzynarodowe w Staffordshire University. Od 1999 r. pracownik naukowy SGH, najpierw jako asystent w Katedrze Skarbowości, obecnie jako profesor w Katedrze Rynków i Instytucji Finansowych. Współtwórca polskiego rynku instrumentów pochodnych.

Aktywny na rynku finansowym od 1996 roku – w Polskim Banku Rozwoju jako analityk rynku, dealer walutowy i autor pierwszej złotowej transakcji opcyjnej zawartej na rynku międzybankowym, następnie w BRE Banku, wpierw jako animator rynku opcji walutowych, a później jako wicedyrektor Departamentu Rynków Finansowych. W latach 2001–2008 w Banku BPH jako zarządzający portfelem handlowym na rynku nieregulowanym i w końcu jako dyrektor Obszaru Rynków i Instytucji Finansowych. Współautor sukcesów Banku BPH na rynku hurtowym (m.in. zdobycie I miejsca w konkursie na Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych) oraz detalicznym (dominująca pozycja w obrotach na rynku strukturyzowanych produktów inwestycyjnych). W latach 2009–2012 dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych w PKO Banku Polskim oraz doradca Prezesa Zarządu prowadzący projekty wdrożeniowe w zakresie produktów skarbowych. Od 2012 r. współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy organizacji i prowadzeniu Systemu Monitoringu Rynku Pieniężnego. Członek Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska, współautor polskiej wersji Międzynarodowego Kodeksu Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych. Autor książki „Rynek opcji walutowych w Polsce” (2002) i publikacji naukowych w pismach ekonomicznych. 
dr Grzegorz Koloch

Adiunkt w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w metodach numerycznych, metodach analizy danych i sztucznej inteligencji, w szczególności w zastosowaniach takich metod w praktyce biznesowej (np. predykcja, optymalizacja, automatyzacja procesów).

Dydaktyk z zakresu m.in. optymalizacji, ekonometrii, badań operacyjnych, sztucznej inteligencji, zarządzania ryzykiem, algebry i analizy matematycznej. Wypromował >250 prac dyplomowych. Współautor ponad 30 publikacji naukowych, m.in. z zakresu ekonometrii i optymalizacji, w takich periodykach jak The Economic Journal, Explorations in Economic History, Journal of Economic Surveys. Autor licznych bibliotek numerycznych, tworzył i wdrażał narzędzia analityczne w takich obszarach jak zarządzanie ryzykiem, automated trading, wycena instrumentów finansowych, automatyzacja procesów w finansach i bankowości, ubezpieczenia, logistyka, rynek mediów, FMCG czy rynek energii. W latach 2009–2013 ekonomista w Biurze Badań Stosowanych Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego. W latach 2012–2015 współzałożyciel i członek zarządu Turbine Analytics – spółki, która w chwili sprzedaży obsługiwała ok. 80% polskiego rynku TFI w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym. Obecnie partner w GK ADVISORY – spółce technologicznej obsługującej >80% polskiego sektora bankowego względem wielkości aktywów. Konsultant i autor ekspertyz dla wielu podmiotów sektora prywatnego i publicznego, w Polsce i na świecie.
dr Agnieszka K. Nowak

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995). Praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. Barbary Gruszki (2002). Już w czasie studiów podjęła pracę w Szkole Głównej Handlowej, w Katedrze Bankowości jako asystent – stażysta.

W latach 1995–2006 – pracownik Katedry Bankowości, w latach 2007– 2013 – adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych, od maja 2013 r. – w Katedrze Finansów.  Łączy teorię z praktyką. Odbyła liczne szkolenia i staże, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Od 1994 r. pracuje w instytucjach finansowych (jako ekspert ds. ryzyka finansowego) oraz członek rady nadzorczej biura maklerskiego. Współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości. Autorka publikacji z zakresu: rachunku efektywności, kontrolingu, ryzyka w instytucjach finansowych oraz edukacji i świadomości finansowej. 
dr Karol Przanowski

Adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent matematyki teoretycznej Uniwersytetu Łódzkiego i doktor fizyki teoretycznej. Naukowo zajmuje się teoretyczną stroną Credit Scoring.

Posiada duże doświadczenie w analizowaniu portfela Consumer Finance i tworzeniu symulatorów danych odzwierciedlających procesy tego portfela. Jest ekspertem z Systemu SAS, zaawansowanego programowania i analiz statystycznych. Jest autorem wielu własnych programów SAS 4GL do budowy modeli kart skoringowych. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Business Analytics. Prowadzi jedyne w swoim rodzaju zajęcia z „Credit Scoring i Makroprogramowania w SAS”. Autor książki „Credit Scoring w erze Big Data” (OW SGH). Odpowiedzialny w dużych bankach grup kapitałowych za budowanie, wdrażanie i monitoring modeli predykcyjnych, modeli IFRS9 i IRB, tworzenie zautomatyzowanych procesów CRM, zarządzanie kampaniami i ofertami, tworzenie automatycznych procesów budżetowania i planowania.
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG 

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2016–2020. Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Autor ponad 100 publikacji naukowych, poświęconych w przeważającej mierze problematyce upadłości przedsiębiorstw, w tym m.in. książek „Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne” (Wyd. UG, 2015), „Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno–finansowej przedsiębiorstw” (ODDK, 2007), „Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r. oraz w I połowie 2008 r.” (Assemby, 2009), „Matematyka finansowa w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw” (ODDK, 2009).

Autor cyklicznych publikacji sprawozdawczych z serii „Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce”, wydawanych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych – Związek Pracodawców i Centrum Finansowe Banku BPS S.A. (2010–2015). Uczestnik projektów badawczych m.in. w ramach współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Związkiem Banków Polskich. W 2010 r. wyróżniony prestiżową Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska im. Jana Uphagena dla młodych naukowców w kategorii nauk humanistycznych za: badania nad prognozowaniem oraz wielowymiarową analizą upadłości przedsiębiorstw. 
dr Adam Drozdowski CFA CIIA 

Zarządzający Funduszami InValue Multi–Asset Zrównoważony FIZ. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2013 r. obronił pracę doktorską dotyczącą inwestycji na rynku amerykańskim. Posiada ponad 27–letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami.

Od 2015 r. prowadzi autorskie fundusze inwestycyjne inwestujące na rynku amerykańskim pod marką InValue Multi–Asset: InValue Multi–Asset Zrównoważony FIZ oraz InValue Multi–Asset Konserwatywny FIZ. Pracował w globalnych firmach zarządzania aktywami takich jak Legg Mason, AXA, Pioneer oraz największej polskiej firmie zarządzania aktywami PZU Asset Management. Wielokrotnie nagradzany za wyniki zarządzanych funduszy przez Forbes, Gazetę Giełdy Parkiet oraz Puls Biznesu. Posiada certyfikaty międzynarodowe CFA i CIIA oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 90 i maklera papierów wartościowych nr 760. Przez 9 lat był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KNF. 
dr Monika Jezierska 

Monika Jezierska jest Partnerem EY, odpowiada za zarządzanie ryzykiem i jakością w EY Consulting oraz Strategy & Transactions, a także pełni funkcję Quality and Risk Mangement Deputy Leader w regionie CESA (Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia) w EY. Ma ponad 18-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem – specjalizuje się w strategiach zarządzania ryzykiem, wdrażaniu systemów zarządzania ryzykiem, modelowaniu ryzyka, zarządzaniu zgodnością i kontroli.

Praktyczne doświadczenia z wdrażania modeli oceny ryzyka i transformacji obszarów ryzyka pogłębia realizując się także jako wykładowa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskała stopień doktora ekonomii za pracę dotyczącą modeli ryzyka. Ukończyła prestiżowy Program Zaawansowanego Zarządzania (AMP) prowadzony przez IESE Business School przy Uniwersytecie Nawarry, a liczne kursy międzynarodowe (INSEAD, Akademia Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Harvard Business Review). Magister Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach finanse i bankowość oraz metody ilościowe w ekonomii (ukończone z wyróżnieniem). Posiada tytuły zawodowe FCCA, PMP. Wykładowca, prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach, autorka wielu komentarzy w prasie branżowej z obszaru zarządzania ryzykiem. Członek Zarządu Fundacji Liderek Biznesu gdzie koncentruje swoje działania na promowaniu różnorodności i partnerstwa w biznesie.
dr hab. Marzanna Lament, prof. UTHW 

Pracownik Katedry Finansów i Ubezpieczeń na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Obszarem jej zainteresowań naukowych są zagadnienia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w szczególności dotyczące zakładów ubezpieczeń. Łączy teorię z praktyką.

Jest członkiem Kapituły konkursu Gazety Bankowej pt. Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa oraz członkiem rady nadzorczej. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości ubezpieczeniowej dla pracowników firm ubezpieczeniowych, a także jest wykładowcą na studiach podyplomowych. Prowadziła wykłady dla studentów Universidade Da Beira Interior w Covilhia (Portugalia), Matej Bel University w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Alexander Technological Educational Institute w Thessaloniki (Grecja) oraz Technological Educational Institution w Epirus (Grecja). Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i finansów zakładów ubezpieczeń, w tym 12 pozycji książkowych napisanych samodzielnie lub we współautorstwie. Główne zainteresowania badawcze obejmują: system informacyjny rachunkowości zakładów ubezpieczeń, wypłacalność zakładów ubezpieczeń społeczne aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, raportowanie informacji niefinansowych.
Konrad Giers

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym oraz ryzykiem modeli. Obecnie ekspert w banku BNP Paribas,  gdzie jest zaangażowany w walidację modeli oraz zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem modeli. Poprzednio kilka lat pracował na stanowisku eksperta w bankach Raiffeisen oraz BPH, gdzie zajmował się walidacją modeli ryzyka, wycen instrumentów pochodnych oraz tworzeniem metodyk walidacji modeli.

Był również zaangażowany we wdrożenie standardu MSSF9 oraz uczestniczył w projekcie wdrożenia rekomendacji W. Opiniował także nowe rozwiązania z zakresu pomiaru ryzyka. Wcześniej w trakcie kilkuletniej pracy w banku BGŻ BNP Paribas na stanowisku głównego specjalisty zdobywał doświadczenie w budowie i implementacji modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej, płynności oraz wycen instrumentów pochodnych. Brał także udział we wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego zarządzanie ryzykiem. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej. Dyplom magistra uzyskał na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej na kierunku matematyka finansowa. 
Rafał Zalewski 

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w bankowości w 2002 r., gdzie od początku zajmował się wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania i modelowania ryzyka kredytowego oraz przygotowaniem systemów ratingowych. Dalsze doświadczanie i wiedzę budował na projektach doradczych pracując w Deloitte i EY dla różnego typu podmiotów z sektora finansowego.

Szczególnie specjalizował się we wdrażaniu metod i narzędzi oceny ryzyka kredytowego. Od 2012 r. w Banku PKO BP nadzorował obszar zarządzania ryzykiem kredytowym, który skupiał się na ocenie ryzyka klientów korporacyjnych. Od niedawna pracuje w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Z wykształcenia matematyk oraz fan wdrażania nowoczesnych technologii w biznesie. Posiada nietuzinkowe hobby, uprawia freestyle slalom na rolkach. 

Opinie o studiach

absolwentka studia podyplomowe

Studia w całości odbyłam w systemie online. Ciepła, życzliwa atmosfera, organizacja bardzo dobra, wszelkie sprawy załatwiane na bieżąco, otwartość na potrzeby i sugestie studentów. Uczestnictwo w wykładach i warsztatach prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów było dla mnie przyjemnością. Wśród słuchaczy są zarówno osoby już od wielu lat pracujące w finansach, jak i osoby, które wcześniej z tematyką studiów nie miały styczności. Program jest tak ułożony, że obie grupy zyskują. Koleżanki i koledzy z doświadczeniem zawodowym w zakresie ryzyka inicjują interesujące dyskusje, przez co uzupełniają wykłady o uwagi praktyczne ze swojego życia zawodowego. Osoby początkujące mają więc możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem teorii w różnych branżach finansowych. Wykładowcy z dużym dorobkiem naukowym i zawodowym, sprawujący odpowiedzialne funkcje w różnych instytucjach finansowych, słuchacze dzielący się swoim doświadczeniem oraz świetnie poprowadzone warsztaty (co w trybie online wydawałoby się niemożliwe) wprowadzały w tematykę od strony praktycznej. Powiązanie teorii z praktyką było dla mnie bardzo wartościowe. Formuła online została wymuszona covidowymi okolicznościami. Nie ukrywam jednak, iż ma wiele plusów. Wygoda, oszczędność czasu. Ułatwia też studia osobom z dalszych okolic kraju. Minus zasadniczy zajęć online – brak tej atmosfery związanej z poznawaniem ludzi, spotkaniami po zajęciach, wymianą poglądów, budowaniem relacji. Organizatorzy pomyśleli również o tym fakcie, co było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem: zorganizowano wieczór online ciekawie poprowadzony przez firmę specjalizującą się w tego typu wydarzeniach. Doceniam opiekę i dbałość o słuchaczy. Szczerze polecam ten kierunek. Myślę że najlepszą rekomendacją jakości studiów jest postanowienie, jakie powzięłam: by po rocznym wypoczynku ponownie skorzystać z oferty SGH dotyczącej studiów podyplomowych. Już brakuje mi zjazdów na Ms Teamsach. Pozdrawiam Organizatorów, Wykładowców i Słuchaczy.

Małgorzata Kacik
Absolwentka 15. edycji studiów

Słuchacz Studiów Podyplomowych Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych odbywa niezwykle ciekawą podróż przez uniwersum zarządzania ryzykiem. Poznając zaawansowane metody zarządzania ryzykiem w poszczególnych sektorach świata finansów (od ubezpieczeń przez bankowość po firmy inwestycyjne) ma okazję do wymiany swoich doświadczeń zarówno z pracownikami naukowymi, jak i praktykami z renomowanych firm. Poza wykładami studia te pozwalają także na wzmocnienie warsztatu narzędziowego podczas ćwiczeń z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego i praktyczną implementacją teorii zarządzania ryzykiem. Dokładając do powyższego wzorową opiekę organizacyjną (planowanie harmonogramów, przygotowania materiałów itd.) słuchacz otrzymuje możliwość efektywnego podniesienia swoich kwalifikacji, zawierając przy okazji znajomości z innymi specjalistami z rynku.

Jarosław Mioskowski
Absolwent 12. edycji studiów

Zdecydowanie polecam jako absolwentka 14. edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie Ryzykiem w Instytucjach Finansowych. W dobie Covid-19 świetnie zorganizowane zajęcia. Zdobyta podczas studiów wiedza pozwoliła mi spojrzeć na zarządzanie ryzykiem z innej i szerszej perspektywy, a część przekazanej podczas zajęć wiedzy już próbuję wykorzystywać w praktyce jako pracownik JST.

Magdalena Witek
Absolwentka 14. edycji studiów
„Zdobyta podczas studiów wiedza pozwoliła mi spojrzeć na zarządzanie ryzykiem z szerszej perspektywy, a część przekazanej podczas zajęć wiedzy już próbuję wykorzystywać w praktyce jako pracownik JST.”
Magdalena Witek, absolwentka 14. edycji studiów
„Te studia to okazja do wymiany swoich doświadczeń zarówno z pracownikami naukowymi, jak i praktykami z renomowanych firm.”
Jarosław Mioskowski, absolwent 12. edycji studiów
„Polecam jako absolwent tego kierunku z lat 2018-2019. Dużo ciekawej, praktycznej wiedzy o zarządzaniu ryzykiem.”
Piotr Sobolewski, absolwent 12. edycji studiów

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na 18. edycję studiów. Zajęcia rozpoczną się w marcu 2024 r., a zakończą w lutym 2025 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zdanie egzaminów cząstkowych obejmujące swoim zakresem 4 bloki tematyczne (ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko operacyjne, ryzyko ubezpieczeniowe),
 • uczestnictwo w seminarium oraz napisanie pracy końcowej,
 • oraz obrona pracy końcowej obejmujących swoją tematyką zakres merytoryczny studiów (egzamin końcowy).

Harmonogram

Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu (w sumie 12 zjazdów) w soboty i niedziele od 9:00 do 17:00.

Planowane terminy zjazdów w I semestrze studiów:

 • I zjazd 9-10 marca 2024 r. (forma hybrydowa)

 • II zjazd 23-24 marca 2024 r. (forma zdalna)

 • III zjazd 13-14 kwietnia 2024 r. (forma hybrydowa)

 • IV zjazd 11-12 maja 2024 r. (forma hybrydowa)

 • V zjazd 25-26 maja 2024 r. (forma hybrydowa)

 • VI zjazd 15-16 czerwca 2024 r. (forma hybrydowa)

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł.
Firmy i jednostki sektora finansów publicznych – wpłata jednorazowa.
Osoby fizyczne – wpłata jednorazowa lub możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4500 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3500 zł – płatna w późniejszym terminie.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. 
Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Irmina Cisek-Cicirko
tel.: +48 22 564 98 30
tel.: +48 607 484 474
e-mail: icisek@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
e-mail: miwani@gh.waw.pl

adres do korespondencji
dr Irmina Cisek-Cicirko
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, pok. 61a
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Systemu Finansowego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–17:00.
 • Opłata za całość studiów: 8000 zł (możliwe raty).
Partner
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
e-mail: miwani@gh.waw.pl

 

Sekretarz studiów

dr Irmina Cisek-Cicirko
tel.: +48 22 564 98 30
tel.: +48 607 484 474
e-mail: icisek@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe