Podyplomowe Studia Windykacji Należności

Podyplomowe Studia Windykacji Należności mają na celu zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z windykowaniem należności, których odzyskiwanie jest ważnym źródłem bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa.

Atuty kierunku
Certyfikat ikona

Wyjątkowy program – jedyny kierunek w kraju kompleksowo obejmujący wszystkie zagadnienia windykacji

Żarówka ikona

Aplikowalna wiedza – można wykorzystać w sposób skuteczny i odpowiedni do każdego przypadku

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – pracownicy naukowi SGH i innych uczelni oraz praktycy z dużym doświadczeniem

Dlaczego warto?

 • Jedyne tego rodzaju kompleksowo podchodzące do windykacji studia w Polsce pozwalają zdobyć umiejętności pracy w grupie z innymi uczestnikami procesu windykacji, kompetentnej wyceny wierzytelności i fachowego wyboru metody jej odzyskania w procesie windykacyjnym, a także profesjonalnej oceny zdolności kredytowej. 
 • Absolwenci potrafią w sposób kompetentny współpracować z organami Skarbu Państwa i profesjonalnie zastosować najlepsze etycznie praktyki windykacyjne, jak również fachowo stworzyć profil psychologiczny dłużnika i rzetelnie komunikować się z kontrahentami.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Windykacji Należności skierowane są do:

 • właścicieli i pracowników instytucji windykacyjnych,
 • osób zajmujących się windykacją należności w przedsiębiorstwach,
 • osób współpracujących z wierzycielami w procesie odzyskiwania należności,
 • syndyków i pracowników kancelarii komorniczych,
 • pracowników biur informacji gospodarczej,
 • skarbników korporacyjnych i osób zatrudnionych w departamentach skarbowych, 
 • osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • osób zarządzających przedsiębiorstwami.

Program

Blok I. ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI (19 godz.)

 • Proces zarządzania należnościami (4 godz.)
 • Polityka finansowania kontrahentów (3 godz.)
 • Finansowa obsługa przedsiębiorstwa a ryzyko należności (8 godz.)
 • Źródła informacji o kontrahencie (4 godz.)

Blok II. ZARZĄDCZE ASPEKTY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI (21 godz.) 

 • Istota windykacji (2 godz.)
 • Miejsce działu windykacji w strukturze organizacyjnej (2 godz.)
 • Profil kompetencji pracownika windykacji (3 godz.)
 • Narzędzia, działania i modele windykacyjne (4 godz.)
 • Elektroniczne narzędzia windykacji (2 godz.)
 • Skuteczność windykacji (4 godz.)
 • Model skuteczności windykacji (4 godz.)

Blok III. PRAWNE ASPEKTY WINDYKACJI (38 godz.)  

 • Prawne uwarunkowania przebiegu windykacji (10 godz.)
 • Przebieg windykacji przymusowej (10 godz.)
 • Forma prawna dłużnika a sytuacja wierzyciela (5 godz.)
 • Odpowiedzialność karna dłużnika (5 godz.)
 • Współpraca wierzyciela z komornikiem (4 godz.)
 • Weksel jako narzędzie windykacji (4 godz.)

Blok IV. FINANSOWE ASPEKTY WINDYKACJI (27 godz.)  

 • Koszty windykacji (4 godz.)
 • Bilansowe aspekty windykacji (4 godz.)
 • Podatkowe aspekty windykacji (4 godz.)
 • Analiza finansowa na potrzeby windykacji (6 godz.)
 • Model wyceny przeterminowanych należności (4 godz.)

Blok V. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WINDYKACJI (26 godz.) 

 • Komunikacja w procesie windykacji i typy dłużników (10 godz.)
 • Etyka we współczesnej windykacji i oddziaływanie na dłużnika (8 godz.)
 • Negocjacje z dłużnikami (6 godz.)
 • Postrzeganie sytuacji dłużnika (2 godz.)

Blok VI. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH NIEFINANSOWYCH (20 godz.)  

 • Istota ryzyka (4 godz.)
 • Zarządzanie należnościami i ryzyko przedsiębiorstwa (4 godz.)
 • Tworzenie procedur windykacyjnych w przedsiębiorstwie niefinansowym (2 godz.)
 • Proces windykacji w przedsiębiorstwie niefinansowym w praktyce (4 godz.)
 • Zarządzanie należnościami w praktyce skarbnika korporacyjnego (4 godz.) 
 • Zbieranie informacji o kontrahencie w praktyce skarbnika korporacyjnego (2 godz.)

Blok VII. WINDYKACJA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH (26 godz.)  

 • Ryzyko i windykacja należności bankowych (3 godz.)
 • Modele windykacji należności bankowych (3 godz.)
 • Istota leasingu (3 godz.)
 • Ryzyko i windykacja należności leasingowych (3 godz.)
 • Ryzyko instytucji ubezpieczeniowych (4 godz.)
 • Windykacja należności instytucji ubezpieczeniowych (5 godz.)
 • Ryzyko i windykacja należności faktoringowych (5 godz.)

Blok VIII. OUTSOURCING WINDYKACJI (20 godz.) 

 • Uwarunkowania rozwoju rynku windykacyjnego (4 godz.)
 • Rola instytucji windykacyjnych w odzyskiwaniu wierzytelności (4 godz.)
 • Znaczenie instytucji windykacyjnych w procesie windykacji (4 godz.)
 • Zasady działania i oferta instytucji windykacyjnych (3 godz.)
 • Sekurytyzacja należności (5 godz.)

Blok IX. Konsultacje związane z pracą końcową (8 godz.)

Kierownik studiów

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof. SGH
Zakład Finansów Przedsiębiorstwa
Instytut Finansów

Absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na studiach podyplomowych „Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa”, kierownik studiów podyplomowych „Windykacja należności”. Ekspert w dziedzinie factoringu. Wieloletni pracownik sektora bankowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny finansów.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce finansów przedsiębiorstw i instytucji finansowych, a w szczególności źródeł finansowania, płynności finansowej, zarządzania wierzytelnościami i windykacji.

Wykładowcy

mgr Monika Bekas

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, szkołę trenera biznesu oraz kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie uprawnień pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2020 r. ukończyła studia podyplomowe Bezpieczeństwo Finansowe Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Rozpoczęła studia Master of Business Administration (MBA) na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W 2009 r. wygrała ogólnopolski ranking Polscy Liderzy Doradztwa w kategorii Doradca Biznesu ds. Zarządzania Należnościami. Jest trenerem i prelegentem licznych konferencji i szkoleń z zakresu zarządzania należnościami, ryzyka kredytowego oraz windykacji. Pracowała w Krajowym Rejestrze Długów, realizowała projekt edukacyjny „Akademia Krajowego Rejestru Długów”. Zarządzała procesem windykacji prawnej w Casus Szczurowski & Wspólnicy Kancelaria Prawna, pracowała w Kancelarii Prawnej Lexus, a obecnie jest zatrudniona w KGHM Polska Miedź S.A. i zarządza ryzykiem kredytowym, faktoringiem i windykacją. Pierwszą swoją książkę o windykacji napisała w 2008 r. Jest współautorką dwóch podręczników dla studentów z zakresu płynności finansowej i windykacji. Jest także autorką licznych artykułów z zakresu negocjacji i windykacji. Na swoim koncie ma też publikacje naukowe.

prof. dr hab. Jacek Grzywacz

Zatrudniony w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie nabyte w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach. Autor licznych publikacji naukowych, w tym podręczników i monografii z tematyki finansów i bankowości.

dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, kierownik Zakładu Podatków w Instytucie Finansów SGH, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych, kierownik Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami, inicjator Debat Podatkowych SGH.

Od 2020 r. dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów. Członek Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Były członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego oraz Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Autor ok. 150 recenzowanych publikacji.
mgr Teresa Janicka-Michalak

Wieloletni praktyk gospodarczy w dziedzinie bankowości i finansów. Absolwentka Wydziału Ekonomii UMCS. Ukończyła studia podyplomowe „Windykacja Należności” i „Menedżersko-Bankowe” w zakresie zarządzania i bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka studiów doktoranckich Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Od kilku lat prowadzi wykłady na studiach podyplomowych „Windykacja Należności” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w zakresie trudnych negocjacji windykacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu należnościami sektora bankowego i sektora Skarbu Państwa, w tym w odzyskiwaniu należności w postępowaniu przymusowym i restrukturyzacyjnym oraz praktycznego wykorzystania weksla własnego in blanco. Trener Biznesu Metodologii SET specjalizujący się w stosowaniu w procesie negocjacyjnym technik komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem techniki niewerbalnej. Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
dr Krzysztof Matela

Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki. Od 30 lat zawodowo związany z rynkiem obrotu wierzytelnościami. Z racji swoich doświadczeń, które zdobywał zarządzając firmami windykacyjnymi, posiada olbrzymie doświadczenie dotyczące dochodzenia należności oraz wyceny tych specyficznych aktywów.

Jest ekspertem w zakresie zarządzania strategicznego i przywództwa, a także szeroko rozumianego zarządzania finansami organizacji. Specjalizuje się w rozwiązywaniu krytycznych problemów dotyczących kierowania przedsiębiorstwami. Interesuje się również budowaniem wartości spółek. Studiował na Wydziale Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pracę doktorską napisał i obronił na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor wielu artykułów naukowych dotyczących zarządzania. Od lat współpracuje z Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytetem Łazarskiego w Warszawie w obszarze dydaktycznym, prowadząc wykłady w ramach studiów podyplomowych z m.in. zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, komunikacji w windykacji i skutecznego dochodzenia należności. Od ponad dwóch dekad prowadzi także szkolenia dotyczące tej tematyki. Jeden z inicjatorów założenia i długoletni prezes zarządu największej w Polsce organizacji zrzeszającej firmy windykacyjne, wywiadu gospodarczego i pośrednictwa finansowego. Kierując organizacją wpłynął m.in. na wprowadzenie zmian w ustawie o biurach informacji gospodarczej, ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), a także interpretacji dot. ustawy o ochronie danych osobowych w obszarze dochodzenia należności. Przez wiele lat współpracował z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, pełniąc w niej funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Konferencji. Jest wiceprezesem Business Centre Club a także kanclerzem Loży Bydgoskiej BCC.

dr Tomasz Niepytalski

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa handlowego i gospodarczego. Doradca, wykładowca na konferencjach i seminariach organizowanych m. in. przez: ALK, SGH, UW, NIK, PAN, ARP S.A., ZUS, Paradyż S.A., Anwil S.A., Orlen S.A., IKEA, PwC, Kempii OY Finland, Hyundai Electronics, ITT FLYGT Aktiebolag.

Autor wielu publikacji, w tym: „Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej”, Wydawnictwo Difin, 2011 r., współautor: „Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne” pod redakcją naukową Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol i „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa” pod redakcją naukową Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol.
dr Tomasz Ogrodnik

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii, praktyk  z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Przez wiele lat pracował na stanowiskach kierowniczych w branży energetycznej, przemysłowej, medialnej, finansowej i HoReCa. Ekspert w dziedzinie zarządzania płynnością finansową, krótko i długoterminową, faktoringu i windykacji należności.

Członek rad nadzorczych. Członek Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych „Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor publikacji naukowych z zakresu finansowania należności  oraz współautor książek o tematyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w finansowaniu zewnętrznym przedsiębiorstw: kredyty, papiery dłużne, ryzyku walutowym, oceną projektów inwestycyjnych.

prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

Dyrektor Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w dziedzinie finansów. W latach 2005-2012 przez dwie kadencje był dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie.

Zasadniczym przedmiotem prowadzonych przez niego badań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ich gospodarką finansową oraz strategią finansową. Znajduje to odzwierciedlenie w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów takich jak: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie, a także w licznych opracowanych przez niego materiałach dydaktycznych i publikacjach. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa jako doradcy prezesa Kredyt Lease SA oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu, a także pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Banku PKO BP dodatkowo rozwinęły jego zainteresowania finansami. Dzięki wieloletniej aktywności w sektorze finansowym zyskał nie tylko możliwość konfrontowania teorii z praktyką, lecz także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co poszerzyło jego zainteresowania badawcze. Jego dorobek naukowy liczy ponad 150 tytułów różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 44 pozycje książkowe. Dotychczas pod jego kierunkiem zostały napisane i obronione 23 prace doktorskie.

dr Renata Pajewska-Kwaśny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Od początku swojej pracy naukowej związana ze Szkoła Główną Handlową w Warszawie, najpierw jako asystent w Katedrze Polityki Gospodarczej, następnie Zarządzania w Gospodarce, by od 1997 r. na stałe związać się z ubezpieczeniami oraz Katedrą Ryzyka i Ubezpieczeń, w której pracuje jako adiunkt.

Łączy pracę naukową z praktyką – przez kilka lat pracowała w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmowała się m.in. martwymi kontami i polisami szwajcarskimi. W latach 2008–2012 i 2016–2020 pełniła funkcję prodziekana Studium Magisterskiego. Wykładowca z zakresu ubezpieczeń, finansów przedsiębiorstwa, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Kierownik wielu studiów podyplomowych o tematyce finansowej. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, ubezpieczeń gospodarczych, w tym zwłaszcza ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń katastroficznych.
dr Dorota Strubel

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse w Katedrze Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka pierwszej edycji podyplomowych studiów „Zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie” i studiów doktoranckich w KZiF SGH.

Od 18 lat związana z praktyką gospodarczą i branżą windykacyjną, aktywnie uczestnicząca w procesie tworzenia i budowy działu windykacji w dużym przedsiębiorstwie usługowym. Obecnie zarządzająca zespołem windykacji. Jest autorką artykułów naukowych z zakresu windykacji i zarządzania płynnością finansową. Współautorka trzech monografii: „O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego”, „Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach”, „Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918–2018” oraz współautorka książki „Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie”.  Głównym przedmiotem jej badań są zagadnienia związane z determinantami skuteczności działań windykacyjnych, procesem zarządzania należnościami oraz procesem ubezpieczeń należności handlowych.
mgr Jacek Sularz

Ekonomista. Posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 15 lat przypada na pracę w windykacji należności. Doświadczenie zdobywał pracując w dużych koncernach międzynarodowych, banku, przemyśle oraz biurach turystycznych. Interim manager z zakresu windykacji należności.

Prowadził projekty polegające na wdrożeniu systemu odzyskiwania należności i zarządzania należnościami. Zarządzał wierzytelnościami obejmującymi jednocześnie kilka tysięcy faktur (pozycji otwartych) wystawionych dla kilkuset odbiorców. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uczelni Łazarskiego.
mgr Maria Świetlicka

Prawnik, prokurator Prokuratury Regionalnej w stanie spoczynku, wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Krajowej Szkoły Skarbowości. Autorka wielu publikacji, w tym głos i komentarzy z zakresu prawa karnego skarbowego, postępowania karnego, ustroju sądu i prokuratury zamieszczonych w uznanych periodykach prawniczych oraz systemie informacji prawnej LEX.

dr Agnieszka Tłaczała

Adiunkt w Zakładzie Podatków Instytutu Finansów SGH, wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia na różnych rodzajach studiów i kursów (Zaawansowana rachunkowość finansowa, Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, Rachunkowość podatkowa, Sprawozdawczość finansowa, Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa).

Autorka i współautorka artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz książek, m.in.: „Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów” (współautor I. Olchowicz), wyd. 3, Difin 2015, „Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR” (współautor I. Olchowicz), wyd. 2, Difin 2008, „Analiza finansowa przedsiębiorstwa” (współautorzy G. Gołębiowski, A. Grycuk, P. Wiśniewski), wyd. 2.Difin 2016, „Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne”, (red. K. Kreczmańska-Gigol), Warszawa 2011, Difin.
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Instytutu Zarządzania. Jest absolwentem Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS, kierunku Organizacja i Zarządzanie. Od 28 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach.

Specjalizuje się w problematyce zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, MBA i podyplomowych. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadr menedżerskich. Autor i współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu.
dr hab. Jolanta Zombirt prof. AFiB Vistula

Specjalistka w zakresie nowych technik finansowych, zarządzania ryzykiem bankowym w kontekście ewolucji regulacji bankowych i strategii banków w dobie globalizacji rynków finansowych. W latach 1976-1991 związana z Centralą Handlu Zagranicznego Budownictwa BUDIMEX.

W 1993 r. – doradca ministra (Jana Krzysztofa Bieleckiego) w Biurze ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. W 1994 r. – doradca prezesa Powszechnego Banku Kredytowego, a w 1996 r. – prezesa Banku Handlowego w Warszawie; w latach 2002–2007 pracowała jako główny specjalista ds. Rozwoju Rynków Finansowych w Departamencie Systemu Finansowego Narodowego Banku Polskiego; była również kierownikiem Zakładu Systemu Finansowego UE w Instytucie Europeistyki UJ.

„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • zdanie czterech egzaminów cząstkowych z następujących przedmiotów/bloków:
  • Zarządzanie należnościami
  • Zarządcze aspekty windykacji
  • Prawne aspekty windykacji
  • Finansowe aspekty windykacji
 • przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów oraz jej obrona.

Harmonogram

Zajęcia odbywają raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00–16:00.

Terminy zjazdów 13 edycja PS Windykacji Należności:

 • Zjazd I: 15–16 października 2022 r.
 • Zjazd II: 19–20 listopada 2022 r.
 • Zjazd III: 10–11 grudnia 2022 r.
 • Zjazd IV: 14–15 stycznia 2023 r.
 • Zjazd V: 28–29 stycznia 2023 r.
 • Zjazd VI: 11–12 lutego 2023 r.
 • Zjazd VII: 18–19 marca 2023 r.
 • Zjazd VIII: 22–23 kwietnia 2023 r.
 • Zjazd IX: 13–14 maja 2023 r.
 • Zjazd X: 17–18 czerwca 2023 r.
 • Zjazd XI: 08–09 lipca 2023 r.
 • Zjazd XII: 16–17 września 2023 r.
 • Zjazd XIII: 30 września, 1 października 2023 r.
 • Sesja egzaminacyjna: październik 2023
 • Zakończenie: październik 2023 r.

(Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w terminach i organizacji zajęć)

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł. Możliwość wpłaty w dwóch ratach.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne, książki i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Alicja Ozga
tel.: +48 503 143 798
e-mail: aozga@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof. SGH
e-mail: kgigol@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Instytut Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

SEKRETARIAT
ul. Madalińskiego 6/8 (budynek M), pok. 334
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Finansów

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 8000 zł (możliwe raty). 
Katarzyna Kreczmańska-Gigol zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof. SGH
e-mail: kgigol@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Alicja Ozga
tel.: +48 503 143 798
e-mail: aozga@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA