Podyplomowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych

Podyplomowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych mają na celu zapoznanie z mechanizmami regulującymi funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń, dokonując przy tym szczegółowej analizy rynku ubezpieczeniowego oraz przedstawiając aktualne trendy.

Atuty kierunku
Przełącznik wybór ikona mała

Uniwersalne studia – skierowane do osób zaczynających pracę w ubezpieczeniach i do kadry menedżerskiej

Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – w 2 grupach: tematy ogólne w 1. semestrze, a poszczególne produkty w 2. semestrze

dwie osoby ikona

Cenne relacje – pozwalające na konfrontację wiedzy i doświadczeń z praktykami w dziedzinie ubezpieczeń

Dlaczego warto?

 • Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych i kadrę menedżerską oraz praktyków związanych na co dzień z ubezpieczeniami.
 • Szansa na zdobycie lub aktualizację wiedzy z dziedziny ubezpieczeń oraz konfrontację wiedzy i doświadczeń z praktykami w dziedzinie ubezpieczeń.
 • Przekrój tematyczny zagadnień związanych z ubezpieczeniami gospodarczymi, takimi jak: prawo ubezpieczeniowe, finanse i rachunkowość ubezpieczeniowa, reasekuracja, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, marketing usług ubezpieczeniowych, kalkulacje techniczno-ubezpieczeniowe, zarządzanie zakładem ubezpieczeń, produkty ubezpieczeniowe.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych polecane są szczególnie dla:

 • menedżerów odpowiadających za różne obszary działalności organizacji, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związanych z zagadnieniami ubezpieczeniowymi,
 • prawników, którzy w swojej pracy zajmują się tematyką ubezpieczeniową,
 • analityków biznesowych, którzy chcą zrozumieć procesy funkcjonujące w zakładzie ubezpieczeń, by móc budować rozwiązania dopasowane do potrzeb organizacji,
 • underwriterów, specjalistów z dziedziny ubezpieczeń, 
 • agentów, brokerów i osób chcących zostać pośrednikami ubezpieczeniowymi.

Program

 • Ryzyko w ubezpieczeniach – 12 godz. – 4,5 pkt. ECTS
 • Analiza finansowa i Solvency II – 4 godz. – 1,5 pkt. ECTS
 • Finanse ubezpieczeń – 12 godz. – 6 pkt. ECTS 
 • Rachunkowość ubezpieczeniowa – 8 godz. – 3 pkt. ECTS
 • Podstawowe zasady reasekuracji – 8 godz. – 3 pkt. ECTS
 • Wzajemność ubezpieczeniowa – 6 godz. – 2,25 pkt. ECTS
 • Marketing i badania marketingowe w ubezpieczeniach – 8 godz. – 3 pkt. ECTS
 • Formy aliansów strategicznych – bancassurance – 4 godz. – 1,5 pkt. ECTS
 • Cykl spotkań nt. transformacji polskiej gospodarki i sektora ubezpieczeń – 12 godz. – 4,5 pkt. ECTS 
 • Elementy prawa ubezpieczeniowego i cywilnego – 24 godz. – 9 pkt. ECTS
 • Ubezpieczenia finansowe, na życie, zdrowotne, rolne – 30 godz. – 11,25 pkt. ECTS
 • Ubezpieczenia OC i budowlano-montażowe – 24 godz. – 9 pkt. ECTS
 • Likwidacja szkód – 8 godz. – 3 pkt. ECTS
 • OFE vs. ZUS – 4 godz. – 1,5 pkt. ECTS
 • Seminarium dyplomowe – 6 godz. – 4 pkt. ECTS

Razem – 170 godz. – 67 pkt. ECTS

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Adam Śliwiński
dyrektor
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

Profesor nauk społecznych dyscyplinie ekonomia i finanse, Dyrektor Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Politechniki Lubelskiej Kierunek Zarządzanie i Marketing. Studia magisterskie realizowane na zasadzie toku indywidualnego (wykłady na UMCS i KUL w Lublinie). Absolwent University of Central Lancashire Wielka Brytania z dyplomem Master of Business Administration oraz Cambridge University, Judge Business School, Ignite 2012 Programme.

Ukończył także studia postdoctoral na Uniwersytecie Londyńskim. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych prezentując, przed Komisją Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rozprawę doktorską pt.: „Regionalne zróżnicowanie składek ubezpieczeniowych i ich wpływ na rentowność Towarzystw ubezpieczeń na życie”. Od 2001 roku związany z praktyką biznesową. Początkowo współpracował z Pocztą Polską jako główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych. Jednym z najważniejszych realizowanych projektów biznesowych było powołanie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od 2002 do 2011 współpracował z Towarzystwem. Od 2007 do 2009 roku pracował w londyńskiej firmie inwestycyjnej gdzie zajmował stanowisko Non-Executive Director (po akceptacji przez brytyjski nadzór finansowy). W 2015 współtworzył Medicum Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i po akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego stał się jego pierwszym prezesem. W 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, specjalność finanse. W 2015 r. został awansowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGH. W 2017 r. został powołany przez Wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej na przewodniczącego Komisji do spraw Egzaminów Aktuarialnych. Stanowisko piastował do grudnia 2021 r. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2021 r. uzyskał tytuł profesora nauk społecznych. W dotychczasowej karierze współpracował również z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce i zagranicą w charakterze doradcy w procesie tworzenia strategii oraz zarządzania finansami, w tym instytucje z Londyńskiego City. Stypendysta British Council oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – roczny staż naukowy realizowany na University College London, School of Slavonic and East European Study. Odbył również staż naukowy na City University w Londynie w Cass Business School. W 2014/2015 r. pracował jako Visiting Scholar na University of California Berkeley, Haas School of Business. Jest członkiem British Association of Slavonic and East European Studies, The Chevening Scheme UK, American Risk and Insurance Association oraz Hughes Hall Enterprise Society w Cambridge. Biegle posługuje się językiem angielskim. Laureat nagrody im. prof. Tadeusza Sangowskiego DEBIUT UBEZPIECZENIOWY 2008 oraz Lider Edukacji Ubezpieczeniowej 2019.

Wykładowcy

prof. dr hab. Anna Karmańska
prof. dr hab. Leokadia Oręziak
prof. dr hab. Tomasz Michalski
prof. dr hab. inż. Adam Śliwiński
dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, prof. SGH
dr hab. Marek Monkiewicz, prof. SGH
prof. uczelni dr hab. Krzysztof Łyskawa
dr Jarosław Wierzbicki
dr Renata Pajewska-Kwaśny
dr Ilona Tomaszewska
Jacek Kukiełka
Ewa Myśliwiec
Marcin Zimowski
Andrzej Maciążek
Danuta Wałcerz
Sylwia Zdulska
Jan van Corven
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej: wykładowca prowadzi zajęcia na Uczelni, słuchacze mają do wyboru uczestniczenie w formie zdalnej lub stacjonarnie.

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach,
 • egzaminy cząstkowe obejmujące swoim zakresem zagadnienia tematyczne,
 • obrona pracy końcowej obejmująca zakres merytoryczny studiów podyplomowych.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się przeciętnie co dwa-trzy tygodnie (11 zjazdów), w soboty i niedziele 9:00–16:30.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł.

Wpłata jednorazowa lub możliwość wpłaty w dwóch ratach: 5000 zł oraz 3000 zł.

 • I rata: 5000 zł – płatna przy zapisie,
 • II rata: 3000 zł – płatna do 17 lutego 2024 r.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Renata Pajewska–Kwaśny
tel.: +48 602 58 98 08
e-mail: rpajew@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. inż. Adam Śliwiński
e-mail: asliwin@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, pokój 311 lub 306
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:30.
 • Opłata za całość studiów: 8000 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Adam Śliwiński
e-mail: asliwin@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Renata Pajewska–Kwaśny
tel.: +48 602 58 98 08
e-mail: rpajew@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe