Podyplomowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych

Podyplomowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych mają na celu zapoznanie z mechanizmami regulującymi funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń, dokonując przy tym szczegółowej analizy rynku ubezpieczeniowego oraz przedstawiając aktualne trendy.

Atuty kierunku
Przełącznik wybór ikona mała

Uniwersalne studia – skierowane do osób zaczynających pracę w ubezpieczeniach i do kadry menedżerskiej

Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – w 2 grupach: tematy ogólne w 1. semestrze, a poszczególne produkty w 2. semestrze

dwie osoby ikona

Cenne relacje – pozwalające na konfrontację wiedzy i doświadczeń z praktykami w dziedzinie ubezpieczeń

Dlaczego warto?

 • Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych i kadrę menedżerską oraz praktyków związanych na co dzień z ubezpieczeniami.
 • Szansa na zdobycie lub aktualizację wiedzy z dziedziny ubezpieczeń oraz konfrontację wiedzy i doświadczeń z praktykami w dziedzinie ubezpieczeń.
 • Przekrój tematyczny zagadnień związanych z ubezpieczeniami gospodarczymi, takimi jak: prawo ubezpieczeniowe, finanse i rachunkowość ubezpieczeniowa, reasekuracja, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, marketing usług ubezpieczeniowych, kalkulacje techniczno-ubezpieczeniowe, zarządzanie zakładem ubezpieczeń, produkty ubezpieczeniowe.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych polecane są szczególnie dla:

 • menedżerów odpowiadających za różne obszary działalności organizacji, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związanych z zagadnieniami ubezpieczeniowymi,
 • prawników, którzy w swojej pracy zajmują się tematyką ubezpieczeniową,
 • analityków biznesowych, którzy chcą zrozumieć procesy funkcjonujące w zakładzie ubezpieczeń, by móc budować rozwiązania dopasowane do potrzeb organizacji,
 • underwriterów, specjalistów z dziedziny ubezpieczeń, 
 • agentów, brokerów i osób chcących zostać pośrednikami ubezpieczeniowymi.

Program

 • Ryzyko w ubezpieczeniach – 12 godz. – 4,5 pkt. ECTS
 • Analiza finansowa i Solvency II – 4 godz. – 1,5 pkt. ECTS
 • Finanse ubezpieczeń – 12 godz. – 6 pkt. ECTS 
 • Rachunkowość ubezpieczeniowa – 8 godz. – 3 pkt. ECTS
 • Podstawowe zasady reasekuracji – 8 godz. – 3 pkt. ECTS
 • Wzajemność ubezpieczeniowa – 6 godz. – 2,25 pkt. ECTS
 • Marketing i badania marketingowe w ubezpieczeniach – 8 godz. – 3 pkt. ECTS
 • Formy aliansów strategicznych – bancassurance – 4 godz. – 1,5 pkt. ECTS
 • Cykl spotkań nt. transformacji polskiej gospodarki i sektora ubezpieczeń – 12 godz. – 4,5 pkt. ECTS 
 • Elementy prawa ubezpieczeniowego i cywilnego – 24 godz. – 9 pkt. ECTS
 • Ubezpieczenia finansowe, na życie, zdrowotne, rolne – 30 godz. – 11,25 pkt. ECTS
 • Ubezpieczenia OC i budowlano-montażowe – 24 godz. – 9 pkt. ECTS
 • Likwidacja szkód – 8 godz. – 3 pkt. ECTS
 • OFE vs. ZUS – 4 godz. – 1,5 pkt. ECTS
 • Seminarium dyplomowe – 6 godz. – 4 pkt. ECTS

Razem – 170 godz. – 67 pkt. ECTS

Kierownik studiów

prof. dr hab. Tomasz Michalski
dyrektor
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

Od grudnia 1979 r. pracownik SGPiS obecnie SGH. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (1978 r.) oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych (1981 r.) Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę rozpoczął w Instytucie Ekonometrii SGPiS przy Wydziale Finansów i Statystyki, gdzie w 1987 przygotował i obronił rozprawę doktorską. W roku 1992 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a w 1995 otrzymał awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGH.

Od 2007 r. profesor tytularny. Uczestniczył w organizowaniu i powołaniu Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych przy kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i od 1998 roku pełni funkcję kierownika tej Katedry. Od 2007 roku profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2008–2013 profesor zwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Twórca i obecny dyrektor Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych w Szkole Głównej Handlowej oraz pracownik Katedry Ryzyka i Ubezpieczeń będącej jednostką tego Instytutu. Autor i współautor ponad 200 prac naukowych dotyczących ekonometrii, statystyki, ubezpieczeń, taksonomii i procesów integracji (artykuły w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, pozycje książkowe, podręczniki i skrypty, opracowania w ramach projektów badawczych KBN i innych, opracowania w ramach prowadzonych badań oraz zaprezentowane referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych). Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego PAN; Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PAN, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, International Atlantic Economic Society oraz The Mathematical Association of America.
 Zainteresowania zawodowe: Ogólna Teoria Ryzyka, ryzyko w ubezpieczeniach – klasyfikacja, metody identyfikacji i kwantyfikacji, ubezpieczenia – aspekt finansowy i organizacyjny, procedury „Risk Management” – zarządzania w warunkach ryzyka, proces europejskiej integracji „w głąb” a GOW.

 Specjalizacja badawcza: metody analizy porównawczej obiektów wielocechowych (taksonomia) i ich wykorzystanie do oceny obiektów wielocechowych, matematyczne modele sfery finansowej – ubezpieczenia, giełda, rola ubezpieczeń w procedurze zarządzania w warunkach ryzyka.

Wykładowcy

prof. dr hab. Anna Karmańska
prof. dr hab. Leokadia Oręziak
prof. dr hab. Tomasz Michalski
prof. uczelni dr. hab. Adam Śliwiński
dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, prof. SGH
dr hab. Marek Monkiewicz, prof. SGH
prof. uczelni dr hab. Krzysztof Łyskawa
dr Jarosław Wierzbicki
dr Renata Pajewska-Kwaśny
dr Ilona Tomaszewska
Jacek Kukiełka
Ewa Myśliwiec
Marcin Zimowski
Andrzej Maciążek
Danuta Wałcerz
Sylwia Zdulska
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach,
 • egzaminy cząstkowe obejmujące swoim zakresem zagadnienia tematyczne,
 • obrona pracy końcowej obejmująca zakres merytoryczny studiów podyplomowych.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się przeciętnie co dwa-trzy tygodnie (11 zjazdów), w soboty i niedziele 9:00–16:30.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł.
Firmy i jednostki sektora finansów publicznych - wpłata jednorazowa.
Osoby fizyczne – wpłata jednorazowa lub możliwość wpłaty w dwóch ratach: 4500 zł oraz 3000 zł.
I rata: 4500 zł – płatna przy zapisie, II rata: 3000 zł.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Ilona Tomaszewska 
tel.: +48 601 29 30 81
e-mail: itomas@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Tomasz Michalski
tel.: +48 603 704 304
e-mail: tomich@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, pokój 311 lub 306
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia online 
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:30.
 • Opłata za całość studiów: 7500 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

prof. dr hab. Tomasz Michalski
tel.: +48 603 704 304
e-mail: tomich@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Ilona Tomaszewska 
tel.: +48 601 29 30 81
e-mail: itomas@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA