Podyplomowe Studia Ubezpieczeń

Podyplomowe Studia Ubezpieczeń oferują najnowszą wiedzę z dziedziny ubezpieczeń od strony teoretycznej i praktycznej, z zarządzaniem ryzykiem, konstrukcją produktów ubezpieczeniowych oraz funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – obejmujący wszystkie zagadnienia związane z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – wybitni wykładowcy mocno związani z praktyką ubezpieczeniową

Stopnie z flagą na końcu ikona

Perspektywy zawodowe – wiedza i kompetencje umożliwiające szeroko pojęty rozwój i karierę

Dlaczego warto?

 • Studia dają możliwość zdobycia nadzwyczajnego zakresu specjalistycznej wiedzy, a także, co bardzo ważne, doskonalenia umiejętności i uzyskiwania kompetencji potrzebnych w praktyce. 
 • Program studiów, systematycznie doskonalony przez 27 lat funkcjonowania na rynku, obejmuje zarówno ekonomiczne, jak też społeczne aspekty organizacji i funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego.
 • Studia odwołują się do aktualnych rozwiązań prawnych, co ma szczególne znaczenie w poruszaniu się na współczesnym rynku ubezpieczeniowym i obejmowaniu na nim menedżerskich pozycji zawodowych. 
 • Wybitni wykładowcy, mocno związani z praktyką ubezpieczeniową, przekazują treści ekonomiczne, społeczne i prawne w taki sposób, aby zachęcało to do jak najszerszego zdobywania wiedzy i jej systematycznego uzupełniania.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Ubezpieczeń kierowane są do osób chętnych do rozwoju swojej kariery zawodowej:

 • na stanowiskach wiceministrów, prezesów i członków zarządu instytucji finansowych, dyrektorów komórek organizacyjnych w instytucjach centralnych,
 • na pozycjach kierowniczych w instytucjach nadzoru nad rynkiem finansowym i ochrony konsumenta,
 • na stanowiskach menedżerskich w zakładach ubezpieczeń, w firmach pośrednictwa ubezpieczeniowego, instytucjach rynku ubezpieczeniowego,
 • we własnych podmiotach związanych z doradztwem i pośrednictwem ubezpieczeniowym.

Program

 • Wprowadzenie do metody ubezpieczenia – 4 godz.
 • Ubezpieczenie w gospodarce rynkowej – 4 godz.
 • Ubezpieczenie w polityce społecznej – 4 godz.
 • Ubezpieczenia majątkowe – 12 godz.
 • Ubezpieczenia życiowe – 8 godz.
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – 4 godz.
 • Ubezpieczenie społeczne – 12 godz.
 • Ubezpieczenia zdrowotne – 8 godz.
 • Ubezpieczenia emerytalne – 12 godz.
 • Prawo ubezpieczeniowe – 8 godz.
 • Rynki finansowe – 6 godz.
 • Analiza finansów zakładu ubezpieczeń – 4 godz.
 • Rachunkowość ubezpieczeniowa – 8 godz.
 • Demografia dla ubezpieczeń – 4 godz.
 • Matematyka finansowa. Rachunek aktuarialny – 12 godz.
 • Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe – 8 godz.
 • Współczesny rynek ubezpieczeniowy – 4 godz.
 • Rozpraszanie ryzyka. Reasekuracja – 4 godz.
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe – 4 godz.
 • Marketing ubezpieczeń – 6 godz.
 • Inwestycje zakładu ubezpieczeń – 4 godz.
 • Wypłacalność zakładu ubezpieczeń – 4 godz.
 • Instytucjonalizacja rynku ubezpieczeń. Instytucje ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeniowym – 8 godz.
 • Seminarium – 16 godz.

Razem: 168 godz.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
Katedra Ubezpieczenia Społecznego

Organizator i kierownik (1995–2018) Katedry Ubezpieczenia Społecznego oraz kierownik (od 1995) Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes Fundacji Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym ZARYS. Redaktor naczelny portalu internetowego „Jest ryzyko jest… ubezpieczenie (!?)”.

Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Rozprawy Ubezpieczeniowe” (2006–2015). Redaktor naczelny czasopisma „Wiadomości Ubezpieczeniowe” (2013–2017). Członek Komitetu Redakcyjnego serii książek „Współczesne Ubezpieczenia”. Komentator w „Gazecie Ubezpieczeniowej” (1999–2001), aktualnie felietonista „Dziennika Ubezpieczeniowego”. Wykładowca przedmiotów ubezpieczeniowych w kilku uczelniach. Autor ponad 350 publikacji, w tym 250 publikacji na tematy ubezpieczeniowe.  Promotor 11 prac doktorskich. Człowiek Roku Ubezpieczeń (2005). Lider Edukacji Ubezpieczeniowej (2011).

Wykładowcy

Zdecydowana większość wykładowców to pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjaliści cieszący się bardzo dobrą opinią również w środowisku praktyki ubezpieczeniowej. Zajęcia prowadzą także pracownicy naukowi innych uczelni, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz specjaliści z praktyki ubezpieczeniowej.

Opinie o studiach

Studia znakomicie porządkują wiedzę ubezpieczeniową. Pokazują, jak wszechstronne są ubezpieczenia i jak wielu mają pasjonatów. Polecam!

Agnieszka Durska, rzecznik prasowy PIU
absolwentka 28 edycji
„W życiu kieruję się zasadą, że najlepiej wiedzę zdobywać od najlepszych. Polecam te studia wszystkim, którzy chcą zdobyć unikalną wiedzę o ubezpieczeniach oraz cenią atrakcyjnie prowadzone zajęcia.”
Marek Siłuch, absolwent 17. edycji studiów
„Studia znakomicie porządkują wiedzę ubezpieczeniową. Pokazują, jak wszechstronne są ubezpieczenia i jak wielu mają pasjonatów. Polecam! ”
Agnieszka Durska, rzecznik prasowy PIU, absolwentka 28 edycji

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

Rekrutacja na kolejną edycję studiów - szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • udział w sprawdzianie testowym zdobytej wiedzy oraz
 • przygotowanie pod opieką promotora pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00–15:10.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6900 zł.
Firmy i jednostki sektora finansów publicznych – wpłata jednorazowa.
Osoby fizyczne - wpłata jednorazowa lub możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna w późniejszym terminie.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Paulina Latosek
tel.: +48 22 564 73 11
e-mail: pdebow@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
e-mail: taszum@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Ubezpieczenia Społecznego /KES/
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne 
Katedra Ubezpieczenia Społecznego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00–15:10.
 • Opłata za całość studiów: 6900 zł (możliwe raty).
Tadeusz Szumlicz kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
e-mail: taszum@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Paulina Latosek
tel.: +48 22 564 73 11
e-mail: pdebow@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe