Podyplomowe Studia Rynki w Handlu Międzynarodowym

Podyplomowe Studia Rynki w Handlu Międzynarodowym oferują wiedzę z zakresu zagadnień związanych z pozyskaniem rynków w handlu międzynarodowym oraz internacjonalizacji działalności gospodarczej firm, przeprowadzania i finansowania wymiany handlowej. 

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra –  pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także ministerstw i ambasad

Rozmowa ikona

Praktyczne kompetencje – poznawanie kultury biznesu i formy negocjacji na poszczególnych rynkach międzynarodowych

Żarówka ikona

Aplikowalna wiedza – o zasadach i stosowaniu protokołu dyplomatycznego w relacjach handlowych

Dlaczego warto?

 • Studia pozwalają pozyskać wiedzę na temat specyfiki polityki gospodarczej państw, prawa celnego, segmentacji klientów, wyzwań marketingu międzynarodowego, ochrony własności intelektualnej, form rozliczeń finansowych czy uwarunkowań kulturowych.
 • Ponadto pomagają zdobyć wiedzę na temat strategii ekspansji na rynki międzynarodowe, które różnią się od siebie zachowaniem nabywców, potrzebami segmentacji klientów, różnorodnością dochodową i kulturową. 
 • Studia podkreślają niezwykle ważną rolę, jaką w handlu zagranicznym odgrywa polityka państwa w ofiarowaniu pomocy organizacyjnej i instytucjonalnej dla firm chcących pozyskać rynek międzynarodowy.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Rynki w Handlu Międzynarodowym mogą podjąć absolwenci różnych kierunków studiów, chcących zająć się pozyskaniem danego geograficznego rynku państw, a następnie praktycznymi realiami handlu zagranicznego na tymże rynku, przy wykorzystaniu tajników protokołu dyplomatycznego, a w szczególności przeznaczone są dla:

 • urzędników administracji państwowej różnych szczebli zajmujących się zagadnieniami międzypaństwowych umów handlowych,
 • menedżerów, zajmujących się kwestiami internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw poszukujących nowych rynków zbytu,
 • przedsiębiorców aktywnie działających w zakresie prowadzenia biznesu w skali globalnej,
 • urzędników i pracowników firm zajmujących się kwestiami prawa celnego, protokołu dyplomatycznego.

Rekomendacje

Przedsiębiorczość, zaangażowanie kapitału ludzkiego, nowe technologie współcześnie decydują o sukcesie firmy na rynkach międzynarodowych, zarówno o skali sprzedaży, jak również w efekcie o potencjale rozwojowym i eksportowym przedsiębiorstw. Rynki międzynarodowe charakteryzują się ogromną różnorodnością gospodarczą, kulturową oraz polityczną w zależności od szerokości geograficznej. Różnorodność ta wymaga profesjonalnej oceny ze strony kadry zarządzającej wymianą handlową w wyborze narzędzi marketingu międzynarodowego oraz instrumentów polityki eksportu i importu, prawa celnego, kwestii finansów. Często prowadzenie transakcji handlu zagranicznego wymaga obecności za granicą, stąd ogromna potrzeba zaznajomienia się z wieloaspektową materią protokołu dyplomatycznego i negocjacji w handlu międzynarodowym. Nasze studia pomogą rozwinąć odpowiednie kompetencje – serdecznie zapraszam!

dr hab. Wanda Dugiel, prof. SGH
Kierownik studiów

Program

 • Marketing międzynarodowy – strategie ekspansji na rynki międzynarodowe (10 godz.)
 • Polityka handlu zagranicznego i specyfika rynku Unii Europejskiej (24 godz.)
 • Specyfika rynku Chin (26 godz.)
 • Specyfika rynku Stanów Zjednoczonych (18 godz.)
 • Pozyskiwanie rynku Rosji w handlu międzynarodowym (10 godz.)
 • Rynek Ameryki Łacińskiej w handlu międzynarodowym (12 godz.)
 • Rynek państw Bliskiego Wschodu w handlu międzynarodowym (8 godz.)
 • Rynek Afryki w handlu międzynarodowym (4 godz.)
 • Specyfika rynku Karaibów (6 godz.)
 • Historia rynków finansowych (8 godz.)
 • Finanse przedsiębiorstwa (8 godz.)
 • Rola międzynarodowych transakcji gospodarczych w utrzymaniu rynku: od dokumentacji do zabezpieczania rozliczenia transakcji w handlu międzynarodowym (10 godz.)
 • Rola finansów międzynarodowych w na rynkach zagranicznych (12 godz.)
 • Negocjacje na rynkach międzynarodowych (8 godz.)
 • Organizacje międzynarodowe regulujące dostęp do rynków międzynarodowych (6 godz.)
 • Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre (10 godz.)

Kierownik studiów

dr hab. Wanda Dugiel, prof. SGH
Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995 r.). Pracownik Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (1995–1998), adiunkt w Katedrze Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (1998–2016).

Pracę naukową łączyła z praktyką gospodarczą, jako pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa (1997–2003) oraz członek Rady Nadzorczej spółki “AWNWIL” S.A. we Włocławku (2000–2002). Studia zagraniczne: staż doktorski na University of St. Gallen w Szwajcarii (jeden semestr 1998 r.), staż zagraniczny w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji we Włoszech (jeden miesiąc w 2007 r.) oraz staż naukowy z zakresu prawa europejskiego w Summer School Alpbach w Austrii (jeden miesiąc 1997 r.), organizowanej we współpracy z University of Innsbruck. Zajmuje się problematyką szeroko rozumianych międzynarodowych stosunków gospodarczych, w szczególności procesami integracyjnymi na kontynencie europejskim. Autorka książki pt. „Światowy system handlu – nowe wyzwania i próby reform”, nominowanej w 2014 r. do nagrody Fundacji Kronenberga za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze.

Wykładowcy

Małgorzata Zaleska  zdjęcie
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska   

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stopnie i tytuł naukowy uzyskała odpowiednio: w 1997 r. – stopień doktora nauk ekonomicznych, w 2000 r. – stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – finansów i bankowości, w 2004 r. – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.  

Dyrektor Instytutu Bankowości SGH, Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN oraz członek korespondent PAN. Była m.in.: prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers, członkiem International Relations Committee przy EBC, członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE, członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz prezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Autorka ponad 400 pozycji naukowych i popularno-naukowych, przede wszystkim na temat sieci bezpieczeństwa systemu finansowego.
Krzysztof Kozłowski zdjęcie
dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH  

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Uniwersytet Warszawski, 2002 r.) oraz Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski, 2006 r.). Doktorat obronił w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2008 r.), habilitację na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012 r.).  

Visiting Scholar, Kyungpook National University (Republika Korei), Taiwan Fellow (Soochow University, Tajwan), Invited Lecturer na Ca’ Foscari di Venezia (Włochy). Interesuje się zmianami politycznymi i gospodarczymi w Azji Wschodniej i Centralnej. Zajmuje się również ekonomiczną analizą przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Prowadzi zajęcia: Theory of State, Inter-national Relations, Terrorism and Organized Crime, China’s Energy Geopolitics, Color Revo-lutions and Arab Spring.  
dr hab. Lidia Danik, prof. SGH   

Absolwentka SGH. Dwukrotna stypendystka DAAD. Pracownik Katedry Marketingu Międzynarodowego. Ekspert w zakresie współpracy międzyorganizacyjnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw, kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego, marketingu i marketingu międzynarodowego.  

Wykładowca takich przedmiotów jak marketing, marketing na rynku instytucjonalnym, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, międzynarodowe transakcje gospodarcze czy umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Członkini EIBA oraz AIB. Jej wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane są z branżą ubezpieczeniową i spedycyjną. Autorka książki „Wpływ kultury na jakość relacji w międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw” oraz kilkudziesięciu publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. 
Katarzyna Górak-Sosnowska zdjęcie
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

Doktor nauk ekonomicznych (SGH) z habilitacją z religioznawstwa (Uniwersytet Jagielloński). Kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH na stanowisku profesora uczelni. W latach 2012–2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH.  

Zajmuje się współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie. Wydała pięć monografii w tym „Świat arabski wobec globalizacji” (2007), „Muzułmańska kultura konsumpcyjna” (2011), „Bankowość muzułmańska” (współautor, 2013). Kierownik projektu Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam (ze środków NCN, OPUS). Prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. Zajmuje się współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie. Wydała pięć monografii w tym „Świat arabski wobec globalizacji” (2007), „Muzułmańska kultura konsumpcyjna” (2011), „Bankowość muzułmańska” (współautor, 2013). Kierownik projektu Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam (ze środków NCN, OPUS). Prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów.
mgr Katarzyna Kacperczyk   

Dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kraju Saary (Universitaet des Saarlandes) w Saarbrücken (Niemcy) oraz Columbia University w Nowym Jorku. Stypendystka DAAD.  

Studiowała również w ramach Programu Studiów Europejskich SGH-ScPo oraz w Centrum Dziennikarstwa w Warszawie. Przez 18 lat pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako urzędnik państwowy oraz zawodowy dyplomata, pełniąc funkcje kolejno wicedyrektorki i dyrektorki Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ. W latach 2005–2008 pracowała w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. W latach 2013–2016 pełniła funkcję wiceministra spraw zagranicznych, a w latach 2016–2017 głównego doradcy Prezesa Rady Ministrów RP. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, Departamencie Ameryki MSZ, w Centrum Energii, Polityki Publicznej, Transportowej i Morskiej na uniwersytecie Columbia (Columbia Unviersity) oraz w Dyrekcji Generalnej Polityka Przedsiębiorstw w Komisji Europejskiej. Była członkiem Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (2013–2016), Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (2013–2016), Komitetu ds. Inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki (2013–2016), jak również członkiem Rady Programowej Instytutu Adama Mickiewicza (2013–2015). W latach 2015–2016 pełniła funkcję Narodowego Koordynatora ds. Współpracy z Chinami w formule 16+1. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2012), Wielkim Orderem Koronnym Króla Belgii (2015), Orderem T.G. Masaryka IV stopnia Prezydenta Republiki Czeskiej (2016). Wyróżniona Medalem za zasługi dla gospodarki (2015), Medalem za zasługi dla rozwoju rolnictwa (2015), Medalem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich za zasługi na rzecz polskiego eksportu (2015) oraz Nagrodą Giełdy Papierów Wartościowych za wkład w rozwój rynku kapitałowego (2014).  
dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH   

Profesor nadzwyczajny w SGH. Ukończył Kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. 

W 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: finanse, bankowość. Od 2000 roku zatrudniony w Katedrze Bankowości – obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2000-2002 był pracownikiem Biura Polityki Nadzorczej Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego Narodowego Banku Polskiego, zaś w latach 2003–2007 doradcą prezesa Związku Banków Polskich oraz sekretarzem Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych. W latach 2007–2009 związany z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym jako doradca prezesa oraz pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Skarbu, zaś od listopada 2008 r. do września 2009 r. pełniący obowiązki członka zarządu Funduszu. W latach 2009–2016 ponownie związany z Narodowym Bankiem Polskim jako pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego oraz jako doradca. W latach 2016–2017 doradca prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii SA, a także prezes zarządu Instytutu Analiz i Ratingu SA. Posiada certyfikat Banku Francji w zakresie nadzoru bankowego: organizacji i zasad oraz certyfikat w zakresie pogłębionej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, wydany przez Narodowy Bank Polski. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Od XI 2015 r. członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk (PAN). 
dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH   

Kierownik Katedry Marketingu Międzynarodowego w SGH. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich z marketingu międzynarodowego, przedsiębiorczości międzynarodowej, podstaw informacyjnych marketingu. Dydaktyk z dwudziestoletnim doświadczeniem.  

Pracowała w administracji publicznej, a także w koncernach międzynarodowych. Kierownik/opiekun naukowy projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Autorka/współautorka ok. 100 publikacji, w tym artykułów w czasopismach: “Journal of Small Business Management”, “Journal of Business and Industrial Marketing”, “International Journal of Public Sector Management”.
dr Piotr Kozłowski   

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Uniwersytet Warszawski, 2005 r.). Obronił doktorat na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2013 r.). Taiwan Fellow (National Chengchi University, Tajwan). Interesuje się stosunkami międzynarodowymi w Azji Wschodniej i teorią integracji regionalnej.  

Prowadzi zajęcia: Japan in the Global Order, Political Economy of Regional Integration in East Asia, Regional Trading Agreements, International Organisations.  
dr hab. Małgorzata Stefania Lewandowska, prof. SGH   

Pracownik naukowo dydaktyczny Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Posiada dyplom Master of Business Administration uzyskany od Universite du Quebec a Montreal, Kanada. Wykładowca studiów na poziomie licencjatu, magisterskim oraz podyplomowym SGH. 

Członek międzynarodowych stowarzyszeń Academy of International Business (AIB), European International Business Academy (EIBA).  Specjalizacja i zainteresowania naukowe to zarządzanie w biznesie międzynarodowym, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, otwarte innowacje, polityka innowacyjna. Autorka w współautorka książek i artykułów, których wyniki były prezentowane zarówno na krajowych, jak też międzynarodowych konferencjach naukowych.  
mgr Jakub Jakóbowski   

Analityk w Programie Chińskim i koordynator projektu „Powiązania gospodarcze w Eurazji” Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW). Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego (UW) oraz kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  

Doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, przygotowuje rozprawę doktorską na temat chińskiej zagranicznej polityki ekonomicznej wobec państw rozwijających się. Stypendysta Taiwan Fellowship na Soochow University w Tajpej, prowadzi wykłady na studiach podyplomowych na UW i SGH. W latach 2012–2015 pracował w doradztwie eksportowym dla polskiego sektora MŚP, na rynkach Azji Wschodniej i obszaru WNP.   
 Tomasz Marzęda   zdjęcia
płk Tomasz Marzęda   

Pułkownik Wojska Polskiego. Począwszy od roku 2008 przez 10 lat służył w Oddziale Protokołu Wojskowego (OPW) Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych (DWSZ) Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie kieruje Wydziałem Ameryki Północnej DWSZ i zajmuje się koordynacją wojskowej współpracy dwustronnej z USA.  

Jest wykładowcą na studiach podyplomowych „Protokół Dyplomatyczny” oraz Master of Business Administration „Security and Defence” organizowanych przez Akademię Sztuki Wojennej.  Rozpoczynał pracę na stanowisku starszego specjalisty zabezpieczając protokolarnie kilkaset wizyt w Polsce wojskowych delegacji zagranicznych szczebla ścisłego kierownictwa MON. Nabył w tym czasie unikatowej wiedzy i doświadczenia w zakresie praktycznego wykorzystania protokołu dyplomatycznego w kontaktach międzynarodowych. Następnie w latach 2016–2017 kierował pracami OPW – obejmując tym samym nadzór protokolarny nad wszystkimi przedsięwzięciami w kontaktach międzynarodowych najwyższych władz wojskowych RP. Jednocześnie decyzją przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r., został wyznaczony do całościowej koordynacji protokolarnego zabezpieczania jego przebiegu. Misji niezwykle wymagającej bowiem zarówno pod względem prestiżowym, jak i organizacyjnym szczyt NATO był najtrudniejszym po 1989 r. przedsięwzięciem tego typu w Polsce. Jednakże w zgodnej opinii partnerów z Kwatery Głównej NATO oraz państw członkowskich sojuszu, warszawski szczyt wyznaczył nowe, wyższe standardy organizacyjne dla spotkań najwyższego natowskiego gremium jakim jest Rada Północnoatlantycka. Następnie pełnił służbę w Wydziale Współpracy Międzynarodowej i Wizyt Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gdzie zajmował się doradztwem w zakresie protokołu dyplomatycznego. Pełnił tam również funkcję Szefa Zespołu Autorskiego ds. Organizacji Wizyt Gości ćwiczenia pk. ANAKONDA-18. Ponadto, w ww. przedsięwzięciu był głównym organizatorem Dnia Dostojnych Gości oraz Dnia Obserwatora.  
Wojciech Morawski zdjęcie
prof. dr hab. Wojciech Morawski 

Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2016–2020. Kierownik Katedry Historii Gospodarczej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym. Zajmuje się zagadnieniami historii finansów, historii gospodarczej II Rzeczpospolitej, geografii historycznej, najnowszej historii politycznej.  

Pełnił funkcję dziekana Studium Licencjackiego w SGH w latach 2012–2016. Był założycielem i prezesem Towarzystwa Miłośników Geografii Historycznej im. Zygmunta Glogera. W 2011 r. założył i został prezesem Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Autor ponad 400 artykułów, kilkunastu książek m.in. „Jesień narodów”, wydanej w Warszawie w 1991 r., (wspólnie z Jackiem Gorzkowskim); „Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku”, wydany w Warszawie w 1998 r.; „Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości”, wydanej w Warszawie w 2002 r.; „Kronika kryzysów gospodarczych”, wydanej w Warszawie w 2003 r.; „Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku”, wydanej w Warszawie w 2006 r. (z Sylwią Szawłowską); „Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej”, wydanej w Warszawie w 2008 r.; „Historia finansów współczesnego świata (od 1900 roku)”, wydanej w Warszawie w 2008 r.; „Kronika szczytów G7-G8”, wydanej w Warszawie w 2009 r. (z Piotrem Jachowiczem); „Dzieje gospodarcze Polski”, wydanej w Warszawie w 2011 r., wyd. 2 Warszawa 2012.  
Adam Oleksiuk  zdjęcie
dr Adam Oleksiuk 

Adiunkt w Katedrze Marketingu Międzynarodowego SGH. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych z marketingu, marketingu międzynarodowego, przedsiębiorczości międzynarodowej. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył Studium Polityki Zagranicznej PISM.  

Doktorat obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w obszarze marketingu i zachowań e-konsumentów. Dydaktyk z dwudziestoletnim doświadczeniem. Pracował w administracji publicznej, a także pełnił funkcje kierownicze w spółkach prawa handlowego. Ekspert w projektach szkoleniowo-badawczych. Stypendysta, uczestnik staży naukowych i szkoleń międzynarodowych – m.in. University of Cambridge, Stockholm School of Economics in Riga, Saxion University, The Joint Vienna Institute, University of Trento, Kiel Institute for the World Economy, I.S.E.O Institute. Autor/współautor wielu książek, artykułów i referatów na konferencje naukowe krajowe i zagraniczne.
prof. dr hab. Ryszard Tomasz Piasecki   

Profesor nauk ekonomicznych. Zainteresowania: gospodarka światowa, ekonomia rozwoju. Absolwent handlu zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie uzyskał tytuł doktora i habilitację. W latach 1974–1975 Universite de Nancy II (Francja) — tytuł bachelora; Centre Europeen Universitaire de Nancy (studia podyplomowe).  

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Konsul generalny RP w São Paulo (1993–1998) oraz ambasador RP w Chile (2009–2012). Od 2006 jest kierownikiem Katedry Ekonomii Rozwoju na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Był także m.in. prodziekanem ds. współpracy z zagranicą. W 2004 otrzymał tytuł naukowy profesora, zaś dwa lata później profesora zwyczajnego. Pełnił szereg funkcji wykładowczych, akademickich na uczelniach zagranicznych. Pracował m.in. w DR Konga-Zairze. Był związany z MSZ. W latach 1993–1998 był konsulem generalnym RP w São Paulo. W latach 1999–2002 pełnił funkcję doradcy ministra spraw zagranicznych. Od 2009 do 2012 był ambasadorem RP w Chile. Od 2012 r. Sekretarz Generalny Centre International de Formation Europeenne (CIFE) w Nicei. Na jego dorobek naukowy składa się 270 prac, w tym 35 książek naukowych (5 samodzielnie i 30 we współautorstwie) oraz 110 pozycji opublikowanych w językach obcych (angielskim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim). Otrzymał nagrodę MEN i Sportu, indywidualną stopnia pierwszego, za książkę profesorską pt.: „Rozwój gospodarczy a globalizacja”, 2004; nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę pt.: „Kryzysy walutowe”, 2002; nagrodę MEN, indywidualną stopnia trzeciego za książkę (habilitację) pt.: „Techniki dostosowane w krajach rozwijających się (przypadek Afryki subsaharyjskiej)”, 1990; nagrodę Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, indywidualną stopnia trzeciego za doktorat pt.: „Motywacja bezpośrednich inwestycji przedsiębiorstw wielonarodowych w przemyśle przetwórczym. Jest promotorem 6 doktoratów oraz 350 prac dyplomowych i magisterskich (w tym 60 za granicą); Włada językiem angielskim, francuskim, portugalskim i hiszpańskim. Zainteresowania: podróże po świecie, kino, teatr, kultura, sztuka.
Magdalena Proczek zdjęcie
dr hab. Magdalena Proczek, prof. SGH  

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH oraz Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego i studiów podyplomowych Ochrona własności intelektualnej na UMCS w Lublinie. Zainteresowania badawcze obejmują studia nad procesem integracji międzynarodowej, ekonomią międzynarodową oraz działalnością organizacji międzynarodowych.  

Pracownik naukowo-dydaktyczny SGH i innych uczelni ekonomicznych oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, wykonawca i współwykonawca badań w ramach podtrzymania potencjału badawczego jednostki, statutowych i własnych, z rezerwy Rektora SGH, współautor i autor oraz redaktor naukowy licznych publikacji, recenzent, współorganizator i prelegent konferencji, członek Rad Naukowych, członek komisji rekrutacyjnej, konkursowej, doktorskiej, stypendialnej, członek PECSA, PTE, opiekun Studenckiego Koła Naukowego, Europejskiego Forum Studentów AEGEE w SGH, promotor ponad 230 prac dyplomowych, uczestnik licznych szkoleń zawodowych. Współwykonawca, kierownik, koordynator grantów i projektów zwłaszcza Jean Monnet Permanent Course, Jean Monnet Module, projektów ERASMUS+, Komitetu Badań Naukowych, MNiSW, NBP, MSZ, Narodowego Centrum Nauki. Podjęła współpracę m.in.: z Bankiem Światowym, UNDP, UNHCR, Amnesty International, Fundacją R. Schumana, Ambasadą Stanów Zjednoczonych, KSAP, NBP, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN. Uzyskała nagrodę zespołową I stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną w 2002 r., 2004 r. i 2008 r., 2014 r., nagrodę zespołową II stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną w 2019 r., nagrodę zespołową I stopnia Rektora SGH za działalność naukową w 2015 r., 2016 r., 2017 r. i 2018 r., nagrodę zespołową II stopnia Rektora SGH za działalność naukową w 2019 r., nagrodę zespołową III stopnia Rektora SGH za działalność organizacyjną w 2018 r. i 2019 r., nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2004 r., nagrodę indywidualną II stopnia Rektora SGH za pracę doktorską w 2005 r., nagrodę indywidualną I stopnia Rektora SGH za pracę habilitacyjną w 2016 r. oraz nagrodę indywidualną II stopnia Rektora SGH za działalność naukową w 2019 r.  
Anna Wójtowicz    zdjęcie
dr Anna Wójtowicz   

Doktor ekonomii, asystent w Katedrze Europejskiej im. Jean Monnet w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Ukończyła studia doktoranckie o specjalności: Ekonomia i stosunki międzynarodowe w SGH. Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki pracy w bankowości oraz prowadzeniu zajęć ze studentami na uczelniach wyższych. 

Główne zainteresowania naukowe skupiają się na obszarach z zakresu ekonomii zrównoważonego rozwoju, ekonomii międzynarodowej oraz integracji europejskiej, a w szczególności polityki energetycznej UE. Autor i współautor licznych publikacji w języku polskim i angielskim, jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), organizacji należącej do międzynarodowej sieci European Community Studies Association oraz członkiem Polskiego Lobby Przemysłowego (PLP).  
dr hab. Kamil Zajączkowski   

Dyrektor Centrum Europejskiego UW w kadencji 2020–2024 (wcześniej w latach 2016-2020 zastępca dyrektora CE UW ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej). Brał udział w międzynarodowych projektach badawczych (m.in. kierownik trzech projektów w ramach grantów MSZ RP).  

Wykładał na uczelniach europejskich i azjatyckich, m.in. w: Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu, Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Wiedniu oraz w Stambule, Airlangga University (Indonezja), Universitas Gadjah Mada (Indonezja), Xiamen University (Chiny). Stały komentator spraw międzynarodowych w radiu i telewizji. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych (Polskiego Towarzystwa Badań Wspólnoty Europejskiej, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych) i rad naukowych czasopism („Calcutta Historical Journal”, „Journal of Economics and Management Research” University of Latvia; „Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi / Marmara University Journal of Political Science”; „On-line Journal Modelling the New Europe”, Faculty of European Studies Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych tej tematyce, w tym autor monografii: „Misje cywilne i operacje wojskowe Unii Europejskiej w perspektywie wybranych teorii stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej”, współautor monografii: „Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa”, współredaktor kilku prac zbiorowych, w tym m.in.: „Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania”. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problemów: polityki zagranicznej UE, roli i pozycji UE w świecie (zwłaszcza jej relacji z krajami Afryki Subsaharyjskiej oraz Ameryki Łacińskiej i Azji), pomocy rozwojowej, stosunków międzynarodowych w Afryce. 
dr Anna M. Zarzycka  

Adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH (1995) oraz podyplomowego studium Doskonalenia Pedagogicznego w SGH. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania (2004, SGH). Staż naukowy na Uniwersytecie St. Gallen w Szwajcarii (1997-1998).  

Od 1996 pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta, a od roku 2005 adiunkta w Katedrze Biznesu Międzynarodowego SGH. Specjalizuje się w problematyce umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa (w szczególności w ramach Unii Europejskiej), marketingu międzynarodowego oraz zarządzania dystrybucją na rynkach zagranicznych.  
dr Michał Zaremba

Doktor ekonomii, absolwent i pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniony w Katedrze Ekonomii Rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Specjalizuje się w ekonomii rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem problemów rozwojowych krajów azjatyckich.  

Autor wielu publikacji oraz aktywny uczestnik ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, na których przedstawiał swoje referaty. Wolne chwile poświęca lekturze, podróżom i nauce języków obcych.  
„Pragnę wyróżnić studia jako skupione na kreatywności kształcenia - profesjonalna, rzetelna i przyjazna kadra akademicka, w tym konkretni prowadzący, którzy potrafili przekazać wiedzę uczestnikom studiów.”
Robert Pisarewicz, absolwent 1. edycji studiów
„Bardzo dobrze i rzetelnie przygotowane studia. Serdecznie polecam każdemu, kto zamierza zgłębić wiedzę w kierunku rynków w handlu międzynarodowym w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.”
Robert Pisarewicz, absolwent 1. edycji studiów

Informacje techniczne

Zajęcia prowadzone są w w uczelni. W drodze wyjątku, w związku z sytuacją epidemiczną, zajęcia mogą być prowadzone online, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams:

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia. Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów.

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie).

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uzyskanie absolutorium,
 • pozytywny wynik ustnego egzaminu końcowego.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się przeciętnie co drugi tydzień, w soboty i niedziele 9:50–17:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 3500 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3000 zł.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Mgr Agata Balcerak
tel.: +48 22 564 94 83
e-mail: amacie3@sgh.waw.pl

Sekretariat
ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
czynny od poniedziałku do piątku, 8:00–15:00
tel.: 22 564 86 04

Kierownik studiów
dr hab. Wanda Dugiel, prof. SGH
tel.: +48 22 564 91 80
e-mail: wdugie@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe 
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:50–17:00.
 • Opłata za całość studiów: 6500 zł (możliwe raty). 
Wanda Dugieł zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Wanda Dugiel, prof. SGH
tel.: +48 22 564 91 80
e-mail: wdugie@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Mgr Agata Balcerak
tel.: +48 22 564 94 83
e-mail: amacie3@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA