Podyplomowe Studia Podatki

Podyplomowe Studia Podatki dostarczają praktycznej i aktualnej wiedzy z zakresu podatków, uwzględniającej nie tylko przepisy aktów prawnych, ale również poglądy doktryny jak i orzecznictwo sądowo-administracyjne czy organów podatkowych.

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Najlepsi wykładowcy – potwierdzają to wyniki ankiet wypełnianych przez słuchaczy dotychczasowych edycji

Schemat organizacyjny ikona

Przekrojowy program – obejmuje wszystkie rodzaje i konstrukcje podatkowe (zarówno polskie, jak i europejskie)

Żarówka ikona

Aktualna wiedza – na zajęciach omawiane są nie tylko obecne przepisy, ale także projekty ustaw

Dlaczego warto?

 • Słuchacze zyskują nie tylko cenną praktyczną i przekrojową wiedzę, ale zostają także wyposażeni w materiały dydaktyczne i przepisy prawne. 
 • Na każde zajęcia są przygotowywane autorskie materiały opracowane przez naszych wykładowców, które są przekazywane słuchaczom w formie papierowej i elektronicznej.
 • Dwa razy w roku udostępniamy także aktualny zbiór ustaw podatkowych. 
 • Dzięki temu Studia Podyplomowe Podatki od lat cieszą się ogromną popularnością, a liczba kandydatów przewyższa liczbę dostępnych miejsc. Dotychczas odbyły się ponad 34 edycje, a studia ukończyło już ponad 1700 absolwentów.
 • Studia dodatkowo umożliwiają przygotowanie i usystematyzowanie wiedzy do egzaminu na doradcę podatkowego.
 • Studia prowadzone są w formie hybrydowej. Słuchacz może zdecydować czy uczestniczy w nich stacjonarnie w SGH czy poprzez aplikacji MS Teams.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Podatki skierowane są do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzupełnić wiedzę pracujących lub planujących karierę na stanowiskach:

 • doradców podatkowych, 
 • pracowników organów skarbowych i podatkowych (Ministerstwa Finansów, urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów podatkowych), 
 • pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych.

Studia przeznaczone są także dla przedstawicieli wolnych zawodów, dla których znajomość zagadnień podatkowych jest istotna, takich jak biegły rewident, radca prawny, adwokat, notariusz oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich a także prawników, ekonomistów czy finansistów.

Program

 • Wprowadzenie do podatków (2 godz.)
 • Źródła prawa i wykładnia prawa (6 godz.) 
 • ​​Międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe (6 godz.)
 • ​​Podatki pośrednie (38 godz.)
  • Podatek od towarów i usług (VAT) (28 godz.)
  • ​Orzecznictwo w VAT (4 godz.)
  • ​Akcyza (6 godz.)
 • ​Podatek dochodowy od osób fizycznych (18 godz.)
 • ​Podatek dochodowy od osób prawnych (16 godz.)
 • ​​Ordynacja podatkowa (25 godz.)
 • ​​Podatki i opłaty lokalne (12 godz.)
  • ​​Podatek od spadków i darowizn (3 godz.)
  • ​​Podatek od posiadanego majątku (leśny, rolny, od nieruchomości, od środków transportu) (6 godz.)
  • ​Podatek od czynności cywilnoprawnych (​3 godz.)
 • ​Prawo celne (​9 godz.)
 • ​​Prawo dewizowe (4 godz.)
 • ​​Prawo karne skarbowe (6 godz.)
 • ​​Pisma procesowe (4 godz.)
 • ​​Rachunkowość i ewidencja podatkowa(9 godz.)
 • ​Podatki - wybrane zagadnienia (43 godz.)
  • ​​Analiza podatkowa (8 godz.)
  • ​Krajowa Administracja Skarbowa(4 godz.)
  • ​Postępowanie administracyjne (2 godz.)
  • ​Postępowanie egzekucyjne w administracji (2 godz.)
  • Orzecznictwo sądowe w sprawach podatkowych jako przykład obowiązującego precedensu sądowego ​(3 godz.)
  • Raportowanie schematów podatkowych ​(4 godz.)
  • Ceny transferowe ​(4 godz.)
  • ​Wybór formy prawnej i finansowej inwestycji zagranicznych (2 godz.)
  • Analiza obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych umów o pracę wykonywanych w kraju i za granicą (2 godz.)
  • ​Podatkowe aspekty restrukturyzacji - podziały, przekształcenia, połączenia spółek kapitałowych (​4 godz.)
  • ​​Systemy podatkowe wybranych państwa UE (2 godz.)
  • Rozwój nauki o finansach ​(4 godz.)
  • Dylematy gospodarki rynkowej ​(4 godz.)
 • ​Seminarium (13 godz.)

RAZEM 213 godz.

Kierownik studiów

dr Michał Matusewicz
prodziekan
Kolegium Zarządzania i Finansów

Doktor nauk ekonomicznych, Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów i adiunkt w Instytucie Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów, a także absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Pełnił funkcje Prodziekana Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor wielu publikacji związanych z finansami. Specjalista w dziedzinie finansów międzynarodowych, finansów publicznych, integracji walutowej oraz kryzysów finansowych.

Wykładowcy

Radosław Żuk  

Doradca podatkowy, specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego.  

Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych. Doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczne koncerny. Autor licznych artykułów z zakresu przepisów prawa i podatków. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC, podatków dochodowych oraz procedury podatkowej – dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych, pracowników technicznych, działów zakupów, sprzedaży, marketingu. Szkolił i doradzał na rzecz takich firm jak BNP Paribas, BMW Financial Services, mBank SA, Telewizji POLSAT SA, KGHM Polska Miedź SA, Mostostal Warszawa SA, Bayer Polska Sp. zoo, MARVIPOL SA, MAN Accounting Center. 
Marcin Grześkowiak

Doradca podatkowy (nr wpisu 11419), absolwent ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie pracował też jako asystent w katedrze Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. 

Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergi oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA w Warszawie. Jest członkiem International Fiscal Association z siedzibą w Rotterdamie. Współautor polskich i niemieckich książek dotyczących podatków i rachunkowości (m.in. „Polsko-niemiecki leksykon terminologii fachowej doradztwa podatkowego” wydanie 3, DATEV eG, Norymberga czy „Das polnische Bilanz – und Steuerrecht”, wydanie 2, Erich-Schmidt-Verlag, Bielefeld) oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego. Jako wykładowca prowadzi też szkolenia przede wszystkim z zakresu międzynarodowych zagadnień podatkowych, których uczestnikami są zarówno doradcy podatkowi, jak i przedstawiciele działów finansowych i księgowych w przedsiębiorstwach.
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski 

Profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w dziedzinie finansów. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie.   

W latach 2005–2012 przez dwie kadencje był dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Zasadniczym przedmiotem prowadzonych przez niego badań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ich gospodarką finansową oraz strategią finansową. Znajduje to odzwierciedlenie w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów takich jak: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie, a także w licznych materiałach dydaktycznych i publikacjach, których jest autorem. Jego dorobek naukowy liczy ponad 150 tytułów różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 48 pozycje książkowe. Dotychczas pod jego kierunkiem zostały napisane i obronione 23 prace doktorskie. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa jako doradcy prezesa Kredyt Lease SA oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu, a także pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Banku PKO BP dodatkowo rozwinęły jego zainteresowania finansami. Dzięki wieloletniej aktywności w sektorze finansowym zyskał nie tylko możliwość konfrontowania teorii z praktyką, lecz także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co poszerzyło jego zainteresowania badawcze. 
dr hab. Anna Karmańska, prof. SGH 

Pracownik Katedry Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz adjunct professor of International Study w Carlson School of Management, University of Minnesota. Przewodnicząca Komisji Zasad Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.  

Członek krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości, radca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (do końca 2005), członek Okręgowego Oddziału SKwP w Warszawie. Specjalizuje się w rachunkowości finansowej przedsiębiorstw i zakładów ubezpieczeń, w rachunkowości grup kapitałowych oraz w rachunkowości zarządczej i w rachunku kosztów. Autorka licznych publikacji wyróżniających się wysokim poziomem merytorycznym oraz klarowną prezentacją problemów. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Indywidualną Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Grzegorz Smogorzewski 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Studium Doradców Podatkowych. Ekspert w obszarze ceł i podatków związanych z importem i exportem towarów. Aktualnie uczestniczy w realizacji projektu Cyfrowa Granica w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wpisany na listę agentów celny i doradców podatkowych.   

Ponad dwadzieścia lat związany resortem finansów i problematyką finansów publicznych (cła, podatki). W latach 2005-2012 z-ca dyrektora i dyrektor w Departamencie Służby Celnej Ministerstwa Finansów. W latach 2008-2012 p.o. Z-cy Szefa Służby Celnej. Uczestnik procesu legislacyjnego na poziomie rządowym, parlamentu oraz instytucji unijnych. Autor materiałów dydaktycznych i szkoleń e-learningowych w ww. obszarach. Wieloletni wykładowca uczelni wyższych oraz, w ramach systemu szkolenia wewnętrznego, w Służbie Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej. Na przestrzeni lat 1995–2017 autor licznych publikacji z obszaru problematyki ceł i podatków. Uczestnik licznych konferencji, wizyt stażowych, szkoleń, zarówno w Polsce, jak i za granicą (Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Grecja, Irlandia, Finlandia, Łotwa, Słowacja, Bułgaria). Słuchacz duńskiej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 2005–2016 zaangażowany w wdrażanie systemów informatycznych wspierających obsługę obrotu towarowego z zagranicą.
dr Joanna Szlęzak-Matusewicz 

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zakład Podatków Instytutu Finansów. Partner w Spółce Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy. Specjalizuje się w opodatkowaniu firm oraz osób fizycznych. Autorka kilkudziesięciu ekspertyz i opinii dotyczących prawa podatkowego dla Biura ​Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP. 

Wcześniej Kierownik Zespołu Analiz Podatkowych w jednym z polskich banków. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu podatków i finansów, w tym m.in.: „Zarządzanie podatkami osób fizycznych”, „Podatki i składki w działalności przedsiębiorców”, „VAT w działalności gospodarczej”. 
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane w formie hybrydowej. Można w nich uczestniczyć stacjonarnie w siedzibie SGH lub online poprzez aplikacje MS Teams.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

Rekrutacja na następną edycję, szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zdanie egzaminów cząstkowych obejmujące swoim zakresem następujące bloki tematyczne: podatek dochody od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, ordynacja podatkowa, podatek od towarów i usług;
 • napisanie pracy dyplomowej i przyjęcie jej przez promotora;
 • zdanie egzaminu końcowego (obrona pracy końcowej) obejmującego zakres merytoryczny studiów podyplomowych i tematykę pracy dyplomowej

Egzamin odbywa się po zakończeniu zajęć na studiach (zazwyczaj pod koniec czerwca). Ma on charakter komisyjny, a w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi, obok pracowników SGH, przedstawiciel Ministerstwa Finansów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zdanie przewidzianych w programie studiów egzaminów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele od 9:00 do 17:00–18:00 (zazwyczaj w niedzielę zajęcia trwają krócej).

Terminy zjazdów 36 edycja w roku akademickim 2023/2024:

 • 28–29 października 2023 r.
 • 18–19 listopada 2023 r.
 • 02–03 grudnia 2023 r.
 • 16–17 grudnia 2023 r.
 • 03–04 lutego 2024 r.
 • 24–25 lutego 2024 r.
 • 09–10 marca 2024 r.
 • 23–24 marca 2024 r.
 • 13–14 kwietnia 2024 r.
 • 11–12 maja 2024 r.
 • 25–26 maja 2024 r. – (zjazd wyłącznie online)
 • 15–16 czerwca 2024 r.
 • 07–08 września 2024 r.

Terminy zjazdów 35 edycji w roku akademickim 2023/2024:

 • 14–15 października 2023 r.
 • 28–29 października 2023 r.
 • 18–19 listopada 2023 r.
 • 02–03 grudnia 2023 r.
 • 16–17 grudnia 2023 r.
 • 03–04 lutego 2024 r.
 • 24–25 lutego 2024 r.
 • 09–10 marca 2024 r.
 • 23–24 marca 2024 r.
 • 13–14 kwietnia 2024 r.
 • 11–12 maja 2024 r.
 • 25–26 maja 2024 r.
 • 15–16 czerwca 2024 r.

Opłaty

​​Opłata za całość studiów wynosi 6990 zł.

Firmy – wpłata jednorazowa.
Osoby fizyczne – wpłata jednorazowa lub możliwość wpłaty w ratach:
I rata: 2330 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 2330 zł – płatna do końca stycznia,
III rata: 2330 zł – płatna do końca marca.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Katarzyna Wasilewska
tel.: +48 504 095 061
tel.: +48 22 564 93 20
e-mail: kwasilew@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Michał Matusewicz
tel.: +48 506 214 683
e-mail: mmatus1@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Instytut Finansów
ul. Madalińskiego 6/8, bud. M, pokoje 330, 332, 336
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Finansów

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele od 9:00–17:00/18:00.
 • Opłata za całość studiów: 6990 zł (możliwe raty).
Partnerzy
Michał Matusiewicz wykładowca SGH
Kierownik studiów

dr Michał Matusewicz
tel.: +48 506 214 683
e-mail: mmatus1@sgh.waw.pl

 

Sekretarz studiów

mgr Katarzyna Wasilewska
tel.: +48 504 095 061
tel.: +48 22 564 93 20
e-mail: kwasilew@sgh.waw.pl

 

Programy MBA i studia podyplomowe