Podyplomowe Studia Podatki w Krajowym i Międzynarodowym Obrocie Gospodarczym

Podyplomowe Studia Podatki w Krajowym i Międzynarodowym Obrocie Gospodarczym mają na celu wzmocnienie kompetencji i zdobycie aktualnej wiedzy praktycznej w zakresie podatków i prawa podatkowego w ujęciu krajowym, unijnym i międzynarodowym. 

Atuty kierunku
Książka i hierarchia ikona

Przekrojowy program – interdyscyplinarna prezentacja zagadnień podatkowych w ujęciu ekonomicznym i prawnym

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – ponad 50 wybitnych praktyków (doradcy podatkowi, sędziowie, partnerzy firm doradczych)

Wykres liniowy ikona

Praktyczna wiedza – najnowsze trendy w zakresie problematyki podatkowej w ujęciu krajowym, unijnym i międzynarodowym

Dlaczego warto?

 • Program studiów wzorowany jest na unikatowej formule wzorowanej na programach podatkowych amerykańskich uczelni i oparty na modułach z wyselekcjonowanymi, aktualnymi zagadnieniami problemowymi. 
 • Problematyka podejmowana jest w ujęciu interdyscyplinarnym, zarówno ekonomicznym, jak i prawnym, co pozwala słuchaczom zapoznać się z aktualnymi trendami funkcjonującymi zarówno w praktyce, jak i orzecznictwie sądów administracyjnych i TSUE. 
 • Zajęcia prowadzone są w formule analizy praktycznych problemów, połączone z konwersatorium dyskusyjnym. 
 • Istotna jest również możliwość osobistego poznania grono ponad 50 wyjątkowych wykładowców, którzy są autorytetami w swoich dziedzinach. 
 • Studia są również platformą intelektualną wymiany poglądów dla środowisk praktyków i doświadczeń pomiędzy słuchaczami, jak i wykładowcami.

Czy dla mnie?

Adresatami Podyplomowych Studiów Podatki w Krajowym i Międzynarodowym Obrocie Gospodarczym są w szczególności:

 • doradcy podatkowi, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o najnowsze trendy w krajowym i międzynarodowym prawie podatkowym,
 • radcowie prawni i adwokaci, którzy chcą zgłębić wiedzę o podatki w ujęciu ekonomicznym,
 • osoby, które chcą podnosić kwalifikacje potrzebne do realizowania obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR), zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów,
 • osoby pracujące w działach podatkowych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje w nowych obszarach z zakresu inżynierii podatkowej.

Program

 • Teoria podatków – aspekty krajowe, unijne i międzynarodowe (4 godz.)  
 • Wykładnia i źródła prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego  (4 godz.)  
 • Zobowiązania podatkowe – analiza komparatystyczna (8 godz.)  
 • Konstrukcja podatku PIT na tle krajowych i unijnych regulacji (10 godz.)  
 • Konstrukcja podatku CIT na tle krajowych i unijnych regulacji (10 godz.)  
 • Podatek VAT – analiza komparatystyczna (12 godz.)  
 • Unijne i międzynarodowe prawo podatkowe – zagadnienia ogólne (8 godz.)  
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (4 godz.)  
 • Ekonomiczne aspekty podatkowe (4 godz.)  
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym w ujęciu krajowym i międzynarodowym (4 godz.)  
 • Wybrane aspekty opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – ujęcie komparatystyczne (4 godz.)  
 • Aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce i w wybranych państwach UE (4 godz.)  
 • Spółka z o.o. i spółka akcyjna (europejska spółka akcyjna) – wybrane aspekty podatkowe w ujęciu krajowym i międzynarodowym (16 godz.)  
 • Podatki dochodowe – aktualna analiza krajowego orzecznictwa w świetle orzecznictwa TSUE  (8 godz.)  
 • VAT i akcyza – aktualna analiza krajowego orzecznictwa  w świetle TSUE (8 godz.)  
 • Międzynarodowe planowanie podatkowe (BEPS; klauzule GAAR, SAAR, PPT) (4 godz.)  
 • Opodatkowanie krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych (4 godz.)  
 • Przekształcenia, fuzje i połączenia – aspekty podatkowe w ujęciu krajowym, unijnym i międzynarodowy (4 godz.)  
 • Ceny transferowe  (8 godz.)  
 • Rynki kapitałowe – wybrane aspekty podatkowe (opodatkowanie kryptowalut, nowych technologii cyfrowych, tax exit) (8 godz.)  
 • Unikanie i uchylanie się od opodatkowania (CFC, raje podatkowe) (4 godz.)  
 • Opodatkowanie instrumentów finansowych (hybrydowych) wykorzystywanych w obrocie transgranicznym (6 godz.)  
 • Analityka podatkowa (4 godz.)  
 • Rachunkowość podatkowa – aspekty krajowe na tle regulacji międzynarodowych (8 godz.)  
 • Kontrola podatkowa – analiza komparatystyczna (8 godz.)  
 • Postępowanie karno-skarbowe z perspektywy podmiotów krajowych i zagranicznych (4 godz.)  
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji z perspektywy podmiotów krajowych i zagranicznych (4 godz.)  
 • Ordynacja podatkowa analiza komparatystyczna (8 godz.)  
 • Postępowanie podatkowe (postępowanie odwoławcze) z perspektywy krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych (8 godz.)  
 • Prawo celne w ujęciu krajowym, unijnym i międzynarodowym (6 godz.)  
 • Podatki od nieruchomości i PCC – kontrowersje podatkowe w kontekście optymalizacji (4 godz.)  
 • Warsztaty seminaryjne (4 godz.)  

Razem 204 godz. 

 

Kierownik studiów

dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH
kierownik
Zakład Prawa Podatkowego

Doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Zakładu Prawa Podatkowego oraz Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH. Kierownik Zespołu Analiz Ekonomicznych w Biurze Orzecznictwa NSA. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (orzeka w Izbie Finansowej). W latach 2014-2016 członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.

W 2016 r. powołany do Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Analizy i Studia CASP”. Autor ponad 190 recenzowanych publikacji naukowych (w tym siedmiu monografii) z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego.

Wykładowcy

dr Stefan Babiarz

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w Izbie Finansowej. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (2014–2019). Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego.

Adam Bącal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w Izbie Finansowej. Do 2019 r. przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej (podatek od towarów i usług), obecnie naczelnik Wydziału IV Biura Orzecznictwa NSA (problematyka VAT). Autor publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.  

Wykładowca na: Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim i Akademii L. Koźmińskiego. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 
dr Michał Bernat

Managing Counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, radca prawny od 2011 roku, doradca podatkowy od 2004 roku. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym, prawie pomocy publicznej, prawie administracyjnym oraz prawie unijnym. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), w British Centre for English and European Studies (Cambridge University, WPiA UW) i Droit français et européen des affaires (Université de Poitiers, WPiA UW) oraz uzyskał International Practice Diploma in Competition Law (IBA, College of Law of England and Wales).

W 2011 roku obronił w Instytucie Nauk Prawnych PAN pracę doktorską poświęconą unijnemu postępowaniu w sprawie pomocy publicznej. Wykładowca SGH w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego (European Master in Law and Economics) oraz Universiteit Utrecht w zakresie pomocy publicznej (Master in European Law). Wykładowca Academy of European Law (ERA) w zakresie organizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej szkoleń z pomocy publicznej dla sędziów sądów krajowych oraz prelegent European State Aid Law Institute (EStALI). Członek i kilkukrotny sprawozdawca krajowy International Fiscal Association. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje staż w Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej) i Trybunale Sprawiedliwości UE oraz kilkuletnie zatrudnienie w brukselskim biurze polskiej kancelarii prawniczej. Wielokrotnie reprezentował strony w postępowaniach z zakresu opodatkowania lub pomocy publicznej przed Komisją Europejską oraz polskimi sądami.
Aneta Błażejewska-Gaczyńska  

Ekonomistka, absolwentka Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim. Doradca podatkowy, specjalizująca się w EY w cenach transferowych od 1999 roku, zarządzająca zespołem Cen Transferowych EY, od 2010 roku jako partner EY Polska. Zrealizowała liczne projekty z zakresu wyceny, oceny, projektowania i wdrażania zasady “arm’s length”.  

Uczestniczyła w licznych kontrolach cen transferowych, w tym procedurach APA i MAP. Nagradzana w Rankingu DGP w kategorii Ceny Transferowe, wielokrotnie wyróżniana w gronie najlepszych w Polsce kobiet biznesu prawniczego w przewodniku “Women in Business Law”. Autorka szeregu publikacji poświęconych cenom transferowym.
Jacek Brolik

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w Izbie Finansowej, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego.

dr Marcin Chomiuk  

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, praktyk z 25 letnim doświadczeniem. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy w Andersen (wcześniej Arthur Andersen) oraz PricewaterhouseCoopers (PwC). Obecnie pełni funkcję dyrektora zarządzającego i współtworzy firmę ADN Podatki Sp. z o.o. Do końca 2019 r. był partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie podatków pośrednich w PwC oraz za zespół doradztwa podatkowego dla podmiotów finansowych.

W ramach swojej pracy doradzał zarówno największym międzynarodowym koncernom jak i lokalnym spółkom polskim.  
dr Arkadiusz Cudak

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w Izbie Finansowej. Autor wielu publikacji z zakresu w szczególności postępowania egzekucyjnego w administracji, sądowego postępowania egzekucyjnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowo-administracyjnego. 

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.
prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz 

Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Były podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, były szef Służby Celnej, a także były Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Autor ok. 200 publikacji poświęconych m.in. problematyce prawa celnego i stosunków międzynarodowych.

Małgorzata Dankowska  

Doradca podatkowy, Partner odpowiedzialna za zespół ds. nieruchomości oraz warszawską praktykę podatkową TPA Poland. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym i restrukturyzacyjnym. Ma bogate doświadczenie w zakresie transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieruchomości komercyjnych.

Przeprowadziła liczne projekty restrukturyzacyjne w zakresie optymalizacji struktury holdingowej i uzyskiwania korzystnych rozwiązań podatkowych, włączając w to połączenia, likwidacje czy wymiany udziałów. Jest autorką i współautorką licznych publikacji o tematyce podatkowej. W 2013 roku wyróżniona drugim miejscem w rankingu DGP w kategorii najlepszych doradców podatkowych w zakresie fuzji i przejęć. International Tax Review trzykrotnie przyznał jej tytuł Women in Tax leaders.
Bogusław Dauter

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Specjalizuje się w postępowaniu podatkowym i sądowo-administracyjnym. Autor lub współautor szeregu opracowań z tego zakresu, m.in. „Metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego”, komentarzy do ustawy „Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi”, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ordynacji podatkowej.

dr Anna Dumas  

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekająca w Izbie Finansowej w Wydziale II w sprawach z zakresu podatków dochodowych. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego i postępowania sądowo-administracyjnego.

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB 

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa w Białymstoku. Specjalizuje się w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz ordynacji podatkowej. Autor ponad 300 publikacji z tego zakresu, w tym komentarzy do ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W latach 2014–2019 członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

prof. dr hab. Leonard Etel  

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2014–2019 przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarzy do ustaw podatkowych. Doradca instytucji państwowych i samorządowych.

dr hab. Paweł Felis, prof. SGH 

Wykładowca w Instytucie Finansów SGH. Autor i współautor około 70 publikacji naukowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Przez całą swoją aktywność zawodową zainteresowania naukowe łączy z pracą w praktyce gospodarczej (Bank Pekao SA w Warszawie, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu).

Iwona Georgijew 

Partner Deloitte, Członkini Rady Nadzorczej Deloitte Central Europe, kieruje praktyką podatkową Cen Transferowych w Polsce oraz Europie Środkowej. Od ponad 25 lat doradza firmom międzynarodowym oraz krajowym przedsiębiorcom w dziedzinie cen transferowych.

Uznawana jest za wiodącą ekspertkę i znajduje się w ścisłej czołówce listy najlepszych doradców w tym obszarze. Jest założycielką i liderką Klubu SheXO Deloitte. Przez wiele lat pełniła również funkcję liderki Diversity&Inclusion w Deloitte w Europie Środkowej, wspierając rozwój talentów i tworząc programy organizacyjne budujące kulturę różnorodności i poczucie przynależności.
Marek Gizicki  

Adwokat i doradca podatkowy. Partner w kancelarii Deloitte, szef zespołu procesowego (Litigation). Pełnomocnik m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Trybunałem Konstytucyjnym oraz w licznych postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach w zakresu zobowiązań podatkowych. Obrońca w postępowaniach karnych dotyczących spraw finansowych i gospodarczych.

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic 

Profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1993–1995 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a następnie (do roku 2010) członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Od 2005 r. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Członek Rady Programowej Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”. Doradca podatkowy. Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych IV Kadencji (2014-2018), Członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów, Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych. Opiekun naukowy i promotor 16 rozpraw doktorskich.
Michał Goj  

Doradca podatkowy. Od początku kariery związany jest z Zespołem postępowań podatkowych i sądowych EY – obecnie jest liderem zespołu i partnerem EY. Absolwent SGH i Wydziału Prawa UW. Posiada bogate doświadczenie jako pełnomocnik w sporach podatkowych w zakresie podatków dochodowych, podatków pośrednich i podatków majątkowych.

Jako pełnomocnik występuje przed sądami administracyjnymi, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wspiera klientów w innych procedurach zmierzających do zakończenia sporu. Często angażuje się jako prelegent na konferencjach naukowych, prowadzi szkolenia, jest autorem licznych publikacji. Wyróżniany w rankingach doradców podatkowych w kategorii związanej ze sporami podatkowymi.
Marcin Grzesiak

Partner Deloitte w Polsce. Licencjonowany doradca podatkowy. Ponad 18 lat doświadczenia w zakresie doradztwa podatkowego zdobytego podczas pracy w zespole Global Employer Services (Dział Rozwiązań dla Pracodawców) w Deloitte Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych związanych z międzynarodowymi oddelegowaniami pracowników oraz kwestiami związanymi z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce. Lider zespołu imigracyjnego w Deloitte zajmującego się doradztwem i obsługą w zakresie polskich przepisów imigracyjnych dla wszystkich klientów Deloitte w Polsce. Absolwent Szkoły Głównej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne.

dr hab. Ewa Gwardzińska, prof. SGH 

Profesor w Zakładzie Prawa Podatkowego i Celnego SGH. Specjalizuje się w prawie celnym, prelegentka licznych konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa celnego.

dr Dorota Jakubowska  

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy. Pracuje w PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. sp. k. w Zespole ds. Podatków Międzynarodowych, w którym na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym w zakresie restrukturyzacji, zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisów MDR. Jest autorką artykułów, w tym dotyczących problematyki umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

dr hab. Prof. SGH Marcin Jamroży 

Kierownik Zakładu Podatków SGH, dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen Ministerstwo Finansów. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów SGH, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych, kierownik Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy i radca prawny.

dr Jakub Jankowski 

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, Wicedyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego.

Maciej Jaśniewicz 

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w Izbie Finansowej, autor licznych publikacji z zakresu problematyki podatkowej.

Łukasz Jeśkiewicz

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, zajmuje się tematyką podatków międzynarodowych oraz fuzji i przejęć. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego, a także licencjonowanym doradcą podatkowym i członkiem ACCA (FCCA).

Posiada doświadczenie w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, międzynarodowych standardów rachunkowości i rachunkowości zarządczej, a także w zakresie fuzji i przejęć, które zdobył doradzając w biurach EY w Warszawie i Londynie przy wykupach lewarowanych, projektach due diligence, procesach sprzedaży, integracji aktywów w następstwie dokonania transakcji oraz doradztwie w zakresie umów nabycia aktywów.
dr Piotr Karwat 

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Adiunkt w Zakładzie Prawa Podatkowego i Celnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Partner w kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy w Warszawie.

Członek International Fiscal Association. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego dotyczących m.in. opodatkowania spółek, cen transferowych, przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, regulacji UE z zakresu VAT.
Tomasz Kolanowski  

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w Izbie Finansowej. Zastępca Przewodniczącego Wydziału II w Izbie Finansowej NSA. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Dodatkowo zajmuje się wdrożeniem informatyzacji w sądownictwie administracyjnym.

dr Mikołaj Kondej  

Doradca podatkowy, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Od 2011 r., pracując w PwC, doradza na co dzień największym przedsiębiorstwom działającym w Polsce. Obecnie kieruje wewnętrznym działem technicznym w PwC zajmującym się wspieraniem zespołów projektowych w rozstrzyganiu kluczowych problemów związanych z wykładnią przepisów.

Doradztwo łączy z praktyką sądową, nie tylko w sprawach podatkowych, ale także cywilnych i karnych. Specjalizuje się w tematyce restrukturyzacji i norm antyabuzywnych. Rozprawę doktorską poświęcił tematyce przeciwdziałania unikaniu opodatkowania przed wejściem w życie GAAR. Autor komentarza do przepisów klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania i kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych tej tematyce.
Ewa Koper

Menedżer w zespole podatków pośrednich PwC, pełniąca dodatkowo funkcję Team Leadera. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym dla branży retail, jednostek samorządu terytorialnego, spółek z branży nieruchomościowej oraz dla międzynarodowych grup kapitałowych.

Specjalistka z zakresu Krajowego Systemu e-Faktur oraz Grup VAT. Autorka licznych artykułów podatkowych. Prowadząca szkolenia oraz webinary podatkowe. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (stypendystka Rektora) oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość.
dr Sławomir Krempa  

Doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (w zakresie fuzji i przejęć). Magister prawa (Uniwersytet Warszawski) i ekonomii (Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie). Licencjonowany doradca podatkowy. Partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC.

Cezary Krysiak 

Naczelnik Wydziału w Departamencie Cen Transferowych i Wycen Ministerstwo Finansów, doradca podatkowy. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym. Był głównym negocjatorem polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (blisko 60 przeprowadzonych negocjacji) oraz umów o wymianie informacji podatkowych (FATCA, CRS).  

Jako dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej MF był odpowiedzialny za tworzenie i stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej, nadzorował również stworzenie i wdrożenie przepisów w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Przez lata jako polski delegat, współpracował z Komitetem ds. Podatkowych OECD, grupami roboczymi Rady UE oraz ONZ w szczególności w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, wymiany informacji podatkowych, preferencyjnych reżimów podatkowych oraz cen transferowych.  Od 19 lat doradza podmiotom polskim i zagranicznym, w tym największym funduszom inwestycyjnym w transakcjach i restrukturyzacjach. Autor książki oraz wielu artykułów dotyczących podatkowych aspektów procesów restrukturyzacyjnych. Autor sekcji polskiej w IBFD Commentary on Merger Directive Implementation Law. Członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.
prof. dr hab. Janusz Kudła 

Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pełni funkcję prodziekana ds. naukowych. W latach 2010-2018 był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Jest autorem kilkudziesięciu książek i artykułów naukowych polskich i zagranicznych dotyczących ekonomii opodatkowania.

Jego zainteresowania naukowe obejmują ekonomię opodatkowania (w szczególności: teorię uchylania się od opodatkowania, międzynarodową konkurencję podatkową oraz opodatkowanie rodzin i spadków) oraz badania empiryczne dotyczące zastosowań instrumentów finansowych w gospodarce.
Konrad Kurpiewski 

Radca prawny i doradca podatkowy. Obecnie współpracuje z PwC, gdzie pełni rolę eksperta do spraw MDR oraz polityki podatkowej. Wcześniej, przez blisko dwa lata pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie kierował pracami Wydziału Informacji o Schematach Podatkowych, współkształtując funkcjonowanie polskiego systemu MDR.

Z ramienia Ministerstwa prowadził liczne rozmowy i konsultacje w zakresie MDR, także na poziomie organów UE, jak również z organami podatkowymi innych państw członkowskich. Posiada także wieloletnie doświadczenie w branży doradztwa podatkowego — przed dołączeniem do PwC był związany z dwiema innymi firmami konsultingowymi z tzw. Wielkiej Czwórki. Podczas swojej praktyki w doradztwie zajmował się między innymi obsługą podmiotów z sektora finansowego oraz doradztwem prawnopodatkowym w procesach restrukturyzacyjnych dla klientów operujących  w różnych branżach.
dr Błażej Kuźniacki  

Wicedyrektor ds. Strategicznego Doradztwa Podatkowego i Rozstrzygania Sporów, PwC, Polska. Koncentruje się na strategicznym doradztwie podatkowym, kontrowersjach podatkowych i polityce podatkowej w zakresie opodatkowania dochodu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii unijnych i międzynarodowych.

Współpracuje także naukowo z Amsterdam Centre for Tax Law na University of Amsterdam na stanowisku Senior Research Fellow oraz Academic Supervisor w ramach projektu Cashless Payment Methods, Online Platforms and Digital Technologies such as artificial intelligence (AI) and blockchain oraz z Uczelnią Łazarskiego na stanowisku Adiunkta badawczego, angażując się głównie w globalne projekty dotyczące GAAR (ATAD), PPT (MLI) oraz AI i GAAR (ATAD). W latach 2018–2019 pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów. Jest autorem ponad 80 publikacji o zasięgu krajowym i globalnym.
dr Monika Laskowska  

Doktor nauk o polityce publicznej, członek Zespołu Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH. Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie cen transferowych. W 2019 roku wyróżniona nagrodą LMG Europe Women in Business Law Awards jako najlepszy ekspert w dziedzinie cen transferowych w Europie.  

Zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów; jako delegat krajowy uczestniczyła w obradach grupy roboczej OECD ds. TP; uczestnik Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej – grupy eksperckiej utworzonej przy Komisji Europejskiej ds. TP. Autorka wielu publikacji z zakresu cen transferowych, stała prelegentka międzynarodowych konferencji podatkowych.
dr Filip Majdowski  

Zastępca dyrektora w Departamencie Systemów Podatkowych w Ministerstwie Finansów. W ramach resortu kieruje pracami nad aspektami podatkowymi dotyczącymi gospodarki cyfrowej, gospodarki współdzielenia, handlu elektronicznego i nowych technologii.

Reprezentuje Polskę na forach Unii Europejskiej oraz OECD. Przed dołączeniem do służby publicznej zdobywał doświadczenie zawodowe w firmach doradztwa podatkowego z „Wielkiej Czwórki” oraz w biznesie w sektorze finansowym. Jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Fiskalnego (International Fiscal Association) - oddział polski. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego w polskich i zagranicznych periodykach naukowych.
prof. dr hab. Witold Modzelewski 

Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Najbardziej znany i ceniony specjalista i autorytet w dziedzinie podatków i prawa podatkowego. W latach 1992–1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. 

Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na innych uczelniach. Od ponad 40 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Autor i współautor ponad tysiąca publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Doradca Podatkowy oraz Radca Prawny. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
Aleksandra Nowacka-Wrzesińska 

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekająca w Izbie Finansowej, Przewodnicząca Wydziału II w Izbie Finansowej NSA.

Robert Nowak 

Jest partnerem w dziale Doradztwa Podatkowego. Posiada tytuł MBA. Od 2002 roku w Deloitte pracuje w zespole świadczącym usługi konsultingowe dla firm z różnych sektorów, w tym z sektora TMT.

prof. dr hab. Irena Olchowicz  

Wieloletni pracownik Katedry Rachunkowości w SGH. Aktualnie kierownik 44. edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa. Były kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa w SGH, były kierownik Zakładu Podatki w Instytucie Finansów w SGH, były członek Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów.

Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości m.in.: Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa w przykładach według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, Rachunkowość podatkowa, VAT w działalności gospodarczej.
dr Adam Olczyk  

Doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne. Adiunkt w Zakładzie Prawa Podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w Izbie Finansowej, działa m.in. dla Centrum Analiz i Studiów Podatkowych (CASP).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; ukończył także studia na kierunku Filozofia (UŁ); specjalizuje się w kwestiach dotyczących podatków dochodowych, procedury podatkowej, sądowo-administracyjnej, unikania opodatkowania, a także teorii i filozofii prawa.
Maciej Przychodzeń  

Menedżer w zespole instytucji finansowych oraz w zespole MDR PwC. Pełni także funkcję Team Leadera w zespole MDR PwC. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym dla instytucji finansowych, spółek z branży nieruchomościowej oraz dla międzynarodowych grup kapitałowych.

Posiada także doświadczenie w realizacji projektów typu due diligence, doradztwa transakcyjnego, przeglądów podatkowych oraz szkoleń z zakresu prawa podatkowego. Był zaangażowany w realizację projektów mających na celu wdrożenie procedur oraz polityk MDR w PwC oraz w ramach licznych projektów realizowanych dla klientów PwC. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie z zakresu przepisów o przekazywaniu informacji o schematach podatkowych. Udziela wsparcia w realizacji obowiązków MDR przez PwC oraz klientów PwC.
dr Beata Rogowska-Rajda

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca dyrektora ds. Wiążącej Informacji Stawkowej w Krajowej Informacji Skarbowej, nadzorujący wydawanie WIS. Egzaminator Komisji Egzaminacyjnej na biegłych rewidentów, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Były zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego w latach 2011–2018. Pełnomocnik Ministra Finansów w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, m.in. w sprawach Aspiro i Aviva; autorka i współautorka wielu monografii i artykułów naukowych oraz uczestnik grantów badawczych. Prelegent na konferencjach naukowych.
dr Wojciech Sztuba  

Doradca podatkowy, partner zarządzający TPA, doktor nauk prawnych. Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie usług doradztwa podatkowego i biznesowego dedykowanych zwłaszcza firmom z branży budownictwa i nieruchomości oraz energetyki. Jest uznanym ekspertem rynku energii oraz rynku nieruchomości komercyjnych.  

Specjalizuje się między innymi w planowaniu podatkowym, wsparciu transakcyjnym oraz strukturyzacji inwestycji i finansowania przedsiębiorstw. Wykładowca wielu specjalistycznych programów szkoleniowych w zakresie opodatkowania i zarządzania finansami firm. W latach 1999-2004 starszy menedżer zespołu doradztwa podatkowego w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki. Od lipca 2004 r. Partner w Corporate Tax Consulting, przekształconej w marcu 2005 r. w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek (obecnie TPA Poland). Od 2006 r. pełni funkcję partnera zarządzającego w TPA Poland. Od 2016 r. jest prezesem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (Polskiego Oddziału International Fiscal Association (IFA).
Joanna Świerzyńska  

Partnerka Deloitte w Polsce. Szefowa zespołu ds. podatku dochodowego od osób fizycznych (Global Employer Services). Licencjonowany doradca podatkowy. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Ma 18 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym, głównie w obszarze podatku PIT, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.

Kompleksowe doradztwo na rzecz licznych klientów prowadzących globalną działalność oraz prowadzenie obsługi w zakresie rozliczeń, rejestracji i innych obowiązków osób fizycznych delegowanych do pracy za granicą oraz przyjeżdżających do pracy w Polsce. Ekspertka w zakresie projektów dotyczących struktur wynagradzania osób fizycznych (w tym dla członków zarządu) oraz projektowania systemów wynagradzania opartych na akcjach; Autorka licznych artykułów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych.
Jan Wasilewski  

Doradca podatkowy i Partner Associate w Zespole Fuzji i Przejęć (M&A) / Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Deloitte. Odpowiedzialny za szereg złożonych procesów due diligence zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych, oraz funduszy private equity.

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie M&A oraz międzynarodowego prawa podatkowego, w szczególności przy projektach strukturyzacji transakcji, doradztwa w zakresie umów nabycia udziałów oraz podatkowych due diligence na projektach buy i sell-side’owych.
dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH 

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych. Doradca podatkowy, radca prawny, były pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

dr Roman Wiatrowski  

Sędzia NSA orzekający w Izbie Finansowej w zakresie podatku od towarów i usług. Zastępca przewodniczącego I Wydziału Izby Finansowej NSA. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

dr Krzysztof Winiarski  

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w Izbie Finansowej, przewodniczący Wydziału III Izby Finansowej NSA. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradców Podatkowych, przewodniczący Rady Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego.

dr hab. Adam Zalasiński  

Pracuje jako legal officer w Wydziale Prawnym – Podatki bezpośrednie Komisji Europejskiej w Brukseli. W KE pełni funkcję koordynatora spraw dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, kwestii prawnych związanych z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także transgranicznego potrącania strat.

Specjalizuje się w międzynarodowym i europejskim prawie podatkowym, w szczególności orzecznictwie podatkowym TSUE. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym ponad 30 opublikowanych w międzynarodowych periodykach oraz opracowaniach zbiorowych. Jest częstym sprawozdawcą na międzynarodowe kongresy naukowe. Był autorem lub współautorem następujących raportów: Raportu Generalnego na Kongres Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE) w 2006 r, Raportów EU na Kongresy International Fiscal Association (IFA) w 2013 i 2019 r., Polskich Raportów Krajowych na Kongresy IFA w latach 2008, 2010, 2016 i 2018 oraz Kongresy European Association of Tax Law Professors (EATLP) w latach 2006 i 2009. Wykładał lub wykłada europejskie prawo podatkowe na studiach podyplomowych oferowanych przez Uniwersytety w Londynie (IALS), Wiedniu (WU), Lozannie oraz Oksfordzie. Jest członkiem Permanent Scientific Committee IFA.
Andrzej Zubik  

Dyrektor w zespole ds. postępowań spornych PwC Polska. Absolwent Diploma in English and European Law prowadzonego we współpracy z University of Cambridge. Radca prawny oraz doradca podatkowy. Specjalizuje się w kompleksowym wsparciu podatników w kontaktach z administracją podatkową, w tym w szczególności w ramach kontroli, postępowań podatkowych i postępowań sądowych.  

Doradzał oraz występował jako pełnomocnik w wielu kontrolach i sporach dotyczących różnych aspektów prawa podatkowego (głównie VAT, CIT, PIT, PCC), a także innych danin publicznoprawnych (głównie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne). Obszar jego specjalizacji obejmuje także ogólne prawo podatkowe, postępowanie sądowo-administracyjne, jak również prawo karne skarbowe. Koncentruje się na zagadnieniach związanych ze współpracą podatników z administracją skarbową, w ostatnim okresie aktywnie uczestniczył w konsultacjach z Ministerstwem Finansów dotyczących wdrożenia w Polsce Programu Współdziałania. 

Opinie o studiach

Ogromną wartością dodaną studiów jest możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez kilkudziesięciu wykładowców, do których należą m.in. sędziowie sądów administracyjnych, partnerzy w firmach z tzw. Big4 czy przedstawiciele administracji skarbowej oraz organów europejskich. Słuchacz ma zatem niespotykaną nigdzie indziej okazję do wysłuchania i poznania osób, które na co dzień kształtują system prawno-podatkowy w Polsce. Dodatkową zaletą jest szerokie spectrum poruszanych tematów, dzięki czemu słuchacz na co dzień poruszający się w jednej tematyce może zapoznać się z aktualną problematyką oraz wyzwaniami stojącymi przed osobami zajmujących się podatkami na innych polach. Z pewnością rekomenduję innym wziąć udział w najbliższych edycjach studiów podyplomowych SGH „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym!”

Przemysław Demczyszak
Absolwent 2. edycji studiów

Z czystym sumieniem polecam wszystkim pasjonatom podatków te studia. Nie były to moje pierwsze studia podyplomowe, lecz bez wątpienia okazały się najlepszymi z punktu widzenia możliwości poznania znakomitych praktyków podatkowych, wybitnych teoretyków, ale przede wszystkim (co odróżnia te studia od każdych innych w Polsce) licznego grona sędziów sądów administracyjnych, jak również z punktu widzenia tego, co z nich wyniosłem - ogromnej wiedzy podatkowy z różnych obszarów prawa podatkowego i polityki podatkowej. Niezależnie od gałęzi prawa podatkowego, w której się pracuje, ogromną wartością tych studiów jest możliwość zetknięcia się ze wszystkimi zagadnieniami, które są na aktualnie na „topie” w prawie podatkowym krajowym, unijnym i międzynarodowym. Dodatkowo panuje wyjątkowo przyjazna atmosfera. Prowadzący studia są otwarci na konstruktywne dialogi i odpowiedzi na wszelakie pytania, zaś kierownictwo studiów dba o ich organizację naprawdę na światowym poziomie. Biorąc pod uwagę całokształt, była to dla mnie czysta przyjemność, a przez wzgląd na fakt, że prawo podatkowe tak szybko się zmienia, nie wykluczam ponownego udziału w tych studiach. Serdecznie polecam.

Wojciech Niedźwiedzki
Absolwent 1. edycji studiów
„Dodatkową zaletą jest szerokie spektrum tematów, dzięki czemu słuchacz może zapoznać się z aktualną problematyką oraz wyzwaniami stojącymi przed osobami zajmujących się podatkami na innych polach.”
Przemysław Demczyszak, absolwent 2. edycji studiów
„Te studia okazały się najlepszymi z punktu widzenia możliwości poznania znakomitych praktyków podatkowych, wybitnych teoretyków, ale przede wszystkim licznego grona sędziów sądów administracyjnych.”
Wojciech Niedżwiedzki, absolwent 1. edycji studiów
„Słuchacz ma niespotykaną nigdzie indziej okazję do wysłuchania i poznania osób, które na co dzień kształtują system prawno-podatkowy w Polsce.”
Przemysław Demczyszak, absolwent 2. edycji studiów

Rekrutacja

Kolejna edycja - szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie pod opieka promotora z grona wykładowców SP SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów i jej obrona.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:30.

Planowane terminy zajęć w roku akademickim 2023/2024:

 • 21–22.10.2023 r.
 • 04–05.11.2023 r.
 • 25–26.11.2023 r.
 • 09–10.12.2023 r.
 • 13–14.01.2023 r.
 • 27–28.01.2024 r.
 • 02–03.03.2024 r.
 • 16–17.03.2024 r.
 • 06–07.04.2024 r.
 • 20–21.04.2024 r.
 • 25–26.05.2024 r.
 • 08–09.06.2024 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4800 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3200 zł.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Renata Konopka
tel.: +48 697 621 351
e-mail: rkonopk@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH
e-mail: dgajews@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Ul. Wiśniowa 41, bud. W, pok. 53
02-520 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
Zakład Prawa Podatkowego SGH 

 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:30.
 • Opłata za całość studiów: 8000 zł (możliwe raty).
   
Partnerzy
Dominik Gajewski kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH
e-mail: dgajews@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Renata Konopka
tel.: +48 697 621 351
e-mail: rkonopk@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe