Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe – Online

Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe – Online mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez zdobywanie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz doskonalenia kompetencji kierowniczych. 

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – najlepsi wykładowcy SGH i eksperci z praktyką, talentem i doświadczeniem dydaktycznym

Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – rozwijający kompetencje w zakresie najnowszych trendów zarządzania i finansów w przedsiębiorstwie

Żarówka ikona

Angażujące studia – wykłady, warsztaty, studia przypadków, dyskusje i prezentacje  narzędzi stosowanych w praktyce

Dlaczego warto?

 • Studia oferują wachlarz angażujących form edukacyjnych - wykłady prezentujące najnowszą wiedzę i osiągnięcia w danej dziedzinie, zajęcia obejmujące analizy rzeczywistych danych i przykładów, a także warsztaty umiejętności praktycznych w tym negocjacji i prezentacji.
 • Nauka rozpoczyna się od podstaw przy założeniu szybkiego przejścia do poziomu zaawansowanego, słuchacze mają więc możliwość uzupełnienia i usystematyzowania posiadanej wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności.
 • Dodatkowo nasi wykładowcy to jedni z najlepszych pracowników naukowo-dydaktycznych SGH, z doświadczeniem praktycznym oraz praktycy będący ekspertami w swojej dziedzinie z talentem i doświadczeniem dydaktycznym. 

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe – Online kierowane są do osób, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. identyfikacji potrzeb i celów przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie, analizy i wykorzystania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych w celu optymalizacji polityki finansowej czy zrozumienia problemów etycznych związanych z prowadzeniem biznesu i zarządzaniem przedsiębiorstwem, a w szczególności do:

 • prawników,
 • księgowych,
 • handlowców,
 • analityków,
 • kierowników niższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach
 • oraz osób prowadzących własne firmy.

Rekomendacje

Wielu słuchaczy i absolwentów podkreślało nie tylko zalety tego programu studiów, ale także formy pozyskania wiedzy. Nauka online pozwala na oszczędność czasu i kosztów związanych z przemieszczaniem się na uczelnię. Jednak podstawową zaletą jest stały dostęp do wiedzy i umiejętności dostosowany do indywidualnych potrzeb. Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne, multimedialne formy prezentowania wiedzy, takie jak filmy, gry i quizy, które zwiększają atrakcyjność zajęć przy zachowaniu wysokiej jakości. Umożliwiło to wielu absolwentom awans zawodowy lub podjęcie nowatorskich działań zarządczych we własnej firmie (np. rodzinnej).

dr Aneta Waszkiewicz
Kierownik studiów

Program

blok I. ZARZĄDZANIE FINANSAMI

 • Analiza finansowa (14 godz.)  
 • Planowanie i decyzje finansowe (14 godz.)  
 • Ocena projektów inwestycyjnych (10 godz.)  
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw (8 godz.)  
 • Strategie finansowania przedsiębiorstw (12 godz.)  
 • Formy finansowania sektora MSP (8 godz.)  

blok II. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Zarządzanie ludźmi (12 godz.)  
 • Prawo pracy (8 godz.)  

blok III. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie (8 godz.)  
 • Fuzje i przejęcia (10 godz.)  
 • Zarządzanie logistyczne (8 godz.)  
 • Zarządzanie zakupami i kanałami dystrybucji (8 godz.)  
 • Zarządzanie strategiczne (12 godz.)  
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie (12 godz.)  

blok IV. MARKETING W ZARZĄDZANIU

 • Marketing w zarządzaniu (10 godz.)  
 • Sztuka prezentacji (12 godz.)  
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (8 godz.)  

Razem: 184 godz.

Kierownik studiów

dr Aneta Waszkiewicz
adiunkt
Katedra Finansów Międzynarodowych

Współpracowała z takimi uczelniami jak Collegium Civitas, Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie, Oxford Brookes University oraz ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego. Autorka licznych publikacji z zakresu sekurytyzacji, shadow banking, ryzyka rynków finansowych. Autorka opracowań o charakterze ekspertyz z zakresu polskiego rynku parabanków. Za pracę doktorską: „Ryzyko sekurytyzacji i jego wpływ na rynki kapitałowe” otrzymała nagrodę Rektora SGH. Ekspert w różnych instytucjach naukowych, w tym w Narodowym Centrum Nauki. W ramach programu Erasmus prowadziła wykłady w Ankarze na Hacettepe University, Warnie na Varna Free University. Obecne zainteresowania naukowe to innowacje finansowe, technologie na rynkach finansowych, stabilność międzynarodowego systemu finansowego.

 

Wykładowcy

dr Bożena Horbaczewska 

Adiunkt w Katedrze Ekonomii II; wcześniej Katedra Bankowości i Katedra Rynków Kapitałowych SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Banku Handlowym (m.in. w Centrum Operacji Kapitałowych). Obecnie współpracuje z Ministerstwem Energii w zakresie analizy metod finansowania projektów inwestycyjnych.  

Przez wiele lat była także wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Tytuł magistra zdobyła w Szkole Głównej Handlowej na Wydziale Finansów i Statystyki (praca nt. systemów notowań giełdowych), tytuł doktora uzyskała w Akademii Finansów (praca nt. metod wypłat dla akcjonariuszy i ich wpływu na rynkową wycenę akcji). Autorka i współautorka licznych publikacji w zakresie makroekonomii, rynku kapitałowego i metod finansowania w energetyce.  
dr Mirosław Kachniewski  

Prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej był doradcą ministra przekształceń własnościowych.  

Był odpowiedzialny za negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług finansowych, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym – 10SCO.  
dr Maria Kukurba  

Absolwentka SGH. Pracę doktorską dotyczącą wykorzystania rachunkowości zarządczej przez polskie przedsiębiorstwa w okresie transformacji napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Kalisiaka, obroniła w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w 2002 roku. Zajmuje się problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz rachunkowością zarządczą.  

W latach 1998–2013 współpracowała z Thames Valley University z Londynu, Oxford Brooks University oraz Leeds Metropolitan University. Uczestniczyła w opracowaniu programów MBA akredytowanych przez AMBA z Londynu. Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelniach prywatnych i publicznych. Zajmuje się szkoleniami i konsultingiem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Współpracuje z firmą konsultingową BGN Sollers Polska, która jest członkiem utworzonej w 2006 roku międzynarodowej sieci Begbies Global Network z siedzibą w Londynie, skupiającej głównie członków INSOL EUROPE – ekspertów z zakresu restrukturyzacji, upadłości i projektów inwestycyjnych oraz ich firmy. Aktualnie jest zatrudniona na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji.  
dr hab. Małgorzata Stefania Lewandowska, prof. SGH  

Pracownik naukowo dydaktyczny Katedry Zarządzania Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Posiada również dyplom Master of Business Administration uzyskany od Universite du Quebec a Montreal, Kanada. Wykładowca studiów na poziomie licencjatu, magisterskim oraz podyplomowym SGH.  

Członek międzynarodowego zespołu badawczego w projekcie I3U finansowanego ze środków Horyzont 2020. Specjalizacja i zainteresowania naukowe to zarządzanie strategiczne, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, marketing międzynarodowy, międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw, kooperacja przedsiębiorstw w zakresie innowacji, polityka innowacyjna. Współautorka podręczników do marketingu i marketingu międzynarodowego, współautorka i autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu zarządzania, marketingu, kooperacji przedsiębiorstw, których wyniki były prezentowane zarówno na krajowych, jak też międzynarodowych konferencjach naukowych.  
Rafał Młyński

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, podyplomowych studiów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w warunkach gospodarki rynkowej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego SGH.  

Od 2005 roku orzekał najpierw w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, a później w Sądzie Okręgowym w Wydziale Pracy i w Wydziale Ubezpieczeń Społecznych biorąc udział w rozpoznawaniu spraw w I i II instancji.  
Sebastian Popławski  

Absolwent MBA uczelni Polish Open University. Manager z ponad 20 letnim doświadczeniem. Specjalizacja zawodowa w nowoczesnych kanałach dystrybucji w rynku materiałów budowlanych. W sieciach handlowych prowadził 150 osobowe ekipy sprzedażowe, jak i samodzielne projekty w obszarze zakupów w Polsce, jak i za granicą.  

W środowisku międzynarodowym współtworzył nowe strategie dostosowania oferty handlowej, sposobu jej prezentacji, adaptacji rozwiązań logistycznych do wymagań polskiego rynku i zdefiniowanych celów firmy. Zaangażowany w wiele projektów dotyczących wsparcia sprzedaży poprzez narzędzia negocjacji czego celem była budowa gam produktów odpowiadających na potrzeby klienta. Obecnie prowadzi własną firmę.  
dr Łukasz Gębski  

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH. Problematyka badawcza: Consumer Finance, Fintech, Fuzje i wykupy przedsiębiorstw. Od ponad 17 lat związany jest zawodowo z sektorem bankowym. W trakcie swoje pracy zawodowej w Citigroup oraz grupie BNP Paribas zajmował stanowiska kierownicze nadzorując operacje w sferze bankowości korporacyjnej oraz detalicznej. 

Pełnił funkcję m.in dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych oraz dyrektora Biura Doradztwa i Przejęć Kapitałowych. Od 2006 roku jest członkiem Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W latach 2007–2009 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu KPF oraz zasiadał w Executive Committee Eurofinas (Bruksela).  
Marlena Gołofit  

Ekonomistka, absolwentka Psychologii  Biznesu. Project manager z 10 letnim doświadczeniem realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów realizowanych dla sektora kosmicznego. Certyfikowany trener biznesu, moderator Design Thinking, Start-up Mentor. Wykładowca na studiach podyplomowych. 

Wspiera organizacje w projektowaniu nowych produktów, usług, procesów HR w oparciu o Design Thinking, psychologię biznesu, techniki kreatywnego myślenia.  
Wioletta Bykas-Darnowska

Psycholog, absolwent MBA oraz programu The Art & Science of Coaching w Erickson College, certyfikowany mentor. Dyrektor HR odpowiedzialny za kreowanie i realizację strategii zarządzania zasobami ludzkimi opartej na celach biznesowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu procesów HR oraz rozwijaniu kompetencji pracowników. 

Od 20 lat wspiera menedżerów w efektywnym zarządzaniu zespołami oraz doskonaleniu umiejętności przywódczych, tworząc i implementując kompleksowe programy rozwojowe. Posiada doświadczenie w zbudowaniu od podstaw spółki z kapitałem zagranicznym w Polsce, jako członek Komitetu Dyrekcji. 
dr Aneta Ewa Waszkiewicz  

Adiunkt w Katedrze Finansów Międzynarodowych, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracowała z takimi uczelniami jak Collegium Civitas, Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie, Oxford Brookes University oraz ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego.  

Autorka licznych publikacji z zakresu sekurytyzacji, shadow banking, ryzyka rynków finansowych. Autorka opracowań o charakterze ekspertyz z zakresu polskiego rynku parabanków. Za pracę doktorską: „Ryzyko sekurytyzacji i jego wpływ na rynki kapitałowe” otrzymała nagrodę Rektora SGH. Ekspert w różnych instytucjach naukowych, w tym w Narodowym Centrum Nauki. W ramach programu Erasmus prowadziła wykłady w Ankarze na Hacettepe University, Warnie na Varna Free University. Obecne zainteresowania naukowe to innowacje finansowe, technologie na rynkach finansowych, stabilność międzynarodowego systemu finansowego. 
dr Albert Tomaszewski  

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego w Instytucie Zarządzania (Kolegium Zarządzania i Finansów SGH). Wykładowca (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowe) i popularyzator przedsiębiorczości. Badawczo zainteresowany przedsiębiorczością, nowoczesnymi organizacjami i strategiami przedsiębiorstw.  

Autor lub współautor wielu publikacji z zakresu nauk o zarządzaniu. Autor i uczestnik wielu badań naukowych, w tym grantu Narodowego Centrum Nauki. Doświadczony konsultant, członek zespołów eksperckich i autor ekspertyz dla biznesu.  
dr Elena Pawęta

Adiunkt w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół przedsiębiorczości międzynarodowej, wczesnego umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz determinant wczesnego umiędzynarodowienia firm typu born global.  

Specjalizuje się w badaniach wykorzystujących metody jakościowe, dotyczących zagadnień związanych z przedsiębiorczością międzynarodową. Jako trener biznesu, prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie komunikacji w biznesie, przemawiania publicznego oraz zdolności przywódczych. Jej klienci to między innymi: KPMG, Deloitte, PwC, Bosch, Bridgestone, GE Healthcare, Nestle, Goldman Sachs. Pracuje w językach angielskim, polskim oraz rosyjskim. Jest dyrektorem do spraw edukacji na Europę Środkowo-Wschodnią w Toastmasters International, międzynarodowej organizacji non-profit rozwijającej umiejętności liderskie oraz komunikacyjne. Organizuje konferencje TEDx w Polsce, w tym od 2017 roku główny organizator TEDxWarsawWomen.  
Aneta Siejka  

Niezależny konsultant i doradca w zakresie marketingu, mediów i reklamy. Profesjonalny wykładowca i trener. Od 2008 roku prowadzi autorskie warsztaty i wykłady m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Collegium Civitas, Warszawskiej Szkole Reklamy, Szkole Mistrzów Reklamy, Warszawskiej Szkole Filmowej i inne.   

Współautorka wielu kampanii nagrodzonych w konkursach (MediaTrendy, Effie). Pracowała dla reklamodawców m.in.: The Coca Cola Company, TVN, T-Mobile, Bank Zachodni WBK, Kredyt Bank, Warta Ubezpieczenia, Levi’s, Podravka,  Rainbow Tours  i inni.  Doradza w kampaniach społecznych ministerstw i organizacji pożytku publicznego. Mentor w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości AIP. 
Facylitator w programie Projektanci Innowacji (Google / Polski Fundusz Przedsiębiorczości).
Piotr Biernacki   

Od 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego i wspiera emitentów w wypełnianiu ich wymogów.  

Pełniąc funkcję prezesa Fundacji Standardów Raportowania i członka Project Task Force for Non-Financial Reporting Standards przy EFRAG pracuje nad unijnymi standardami raportowania informacji niefinansowych. Inicjator i współautor Standardu Informacji Niefinansowych oraz współtwórca Ogólnych Standardów Raportowania 1 i 2. W ramach MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych ryzyk i zagadnień niefinansowych oraz prowadzenia analiz scenariuszowych. Aktywny komentator rynku kapitałowego, twórca MARopedii i bazy raportów niefinansowych oraz autor licznych badań dotyczących raportowania niefinansowego, m.in. Badania Świadomości Klimatycznej Spółek. Doświadczenie zdobywał w instytucji nadzorującej rynek kapitałowy oraz doradzając ponad setce spółek notowanych na GPW, Euronext i Nasdaq, m.in. przy 45 projektach IPO i SPO.  
dr Jolanta Turek 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji SGH.  

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas projektów doradczych (restrukturyzacja przedsiębiorstw, budowa strategii, optymalizacja sprzedaży, optymalizacja funkcji zakupowej) oraz będąc pracownikiem przedsiębiorstwa z sektora energetycznego (kontroling, finansowanie projektu). Naukowo specjalizuje się m.in. w zarządzaniu ryzykiem i finansach przedsiębiorstw, mass customization, przedsiębiorczości. 
Anna Pasternak-Widłaszewska 

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS) – specjalistka w zakresie finansów, ekonometrii i statystyki. Były pracownik Katedry Statystyki SGPiS. Od roku 1991 pracuje jako specjalista w zakresie analiz ekonomicznych i wycen przedsiębiorstw. 

Od roku 1997 jest doradcą podatkowym (nr wpisu na listę 00728). Specjalizuje się w udzielaniu porad i opinii podatkowych (przede wszystkim w zakresie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług), formułowaniu wniosków o interpretacje indywidualne prawa podatkowego, sporach z organami podatkowymi (na wszystkich poziomach postępowania administracyjnego i sądowego z NSA włącznie). W latach 2008–2014 wykładowca prawa podatkowego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Od 2012 r. wykładowca prawa podatkowego na Wydziale Biznesu Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Od 2017 r. wykładowca prawa podatkowego na podyplomowych studiach organizowanych przez SGH. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej i wycen wartości przedsiębiorstw.   

Opinie o studiach

Serdecznie polecam studia Menedżersko-finansowe na SGH. To niezbędnik każdego menedżera: od sprawozdań finansowych i ustalanie budżetu, poprzez zagadnienia prawne, podatkowe, marketingowe, HR, po zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie i logistykę. A wszystko to przekazane przez wykładowców-praktyków i znawców w swej dziedzinie. Polecam!

Oliwia Królikiewicz
absolwentka 20. edycji

Studia pomogły mi usystematyzować dotychczasową wiedzę, którą osiągnąłem na studiach dziennych. Poprzez uczestnictwo na studiach mogłem poznać fajnych, ciekawych ludzi, z którymi integrujemy się do dnia dzisiejszego. Na zajęciach poznałem tajniki jak dobrze i wzorowo motywować pracowników oraz umożliwiło mi przełamanie „tzw. lodów” nad wyrażaniem swojego zdania, oraz komunikację zespołową.

Łukasz Kozieł
absolwent 18. edycji

W moim przypadku Podyplomowe Studia Menedżersko Finansowe okazały się doskonałym wyborem. Solidna porcja wiedzy i ciekawie prowadzone zajęcia, angażujące słuchaczy, pozwoliły na wykształcenie i utrwalenie kompetencji, z których czerpię obecnie w pracy zawodowej. Na duży plus również kwestie organizacyjne - spowodowana pandemią zmiana formy studiów ze stacjonarnej na zdalną odbyła się bez uszczerbku dla jakości i merytoryki zajęć, a harmonogram został dotrzymany. Kierunek wartościowy i godny polecenia.

Justyna Dudzińska
absolwentka 18. edycji

Dla mnie jako absolwenta kierunku zarządzanie, Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe były dobrą okazją do powtórzenia różnych tematów związanych z zarządzaniem, ale też uzyskania jeszcze szerszej i praktycznej wiedzy o zarządzaniu. Ponadto niezwykle interesująca była dla mnie interpretacja wybranych procesów przedstawiona przez wykładowców oraz możliwość dyskusji. Jeżeli zaś chodzi o finanse odkryłem dla siebie zupełnie nowy i niezwykle interesujący obszar. Podczas studiów dostałem odpowiedzi na różne pytania, co pozwala mi dalej rozwijać w tym kierunku.

Ashot Nersesyan
absolwent 18. edycji

Studia pozwoliły mi na zrozumienie czynników finansowych, ludzkich i organizacyjnych mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w nowoczesnej gospodarce. Te dziesięć miesięcy nauki, miały duży wpływ na mój rozwój zawodowy.

Paweł Sułecki
absolwent 18. edycji
„To niezbędnik każdego menedżera: od sprawozdań finansowych i ustalanie budżetu, poprzez zagadnienia prawne, podatkowe, marketingowe, HR, po zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie i logistykę. ... Polecam! ”
Oliwia Królikiewicz, absolwentka 20. edycji
„Solidna porcja wiedzy i ciekawie prowadzone zajęcia, angażujące słuchaczy, pozwoliły na wykształcenie i utrwalenie kompetencji, z których czerpię obecnie w pracy zawodowej. ”
Justyna Dudzińska, absolwentka 18. edycji
„Ponadto niezwykle interesująca była dla mnie interpretacja wybranych procesów przedstawiona przez wykładowców oraz możliwość dyskusji. ”
Ashot Nersesyan, absolwent 18. edycji
„Studia pozwoliły mi na zrozumienie czynników finansowych, ludzkich i organizacyjnych mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w nowoczesnej gospodarce. ”
Paweł Sułecki, absolwent 18. edycji
„Na zajęciach poznałem tajniki jak dobrze i wzorowo motywować pracowników oraz umożliwiło mi przełamanie "tzw. lodów" nad wyrażaniem swojego zdania, oraz komunikację zespołową. ”
Łukasz Kozieł, absolwent 18. edycji

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

22. edycja Podyplomowych Studiów Menedżersko-Finansowych zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r.
Rekrutacja rozpocznie się w maju 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zdanie egzaminów cząstkowych,
 • zdanie egzaminu końcowego.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów wirtualnych co tydzień, w środy i czwartki 17:10–20:40.

 

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach: 
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 31.01.2023 r. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Elżbieta Włodyka
tel.: +48 22 564 74 48
e-mail: elaw@sgh.waw.pl

INFORMACJE I ZAPISY
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Aneta Waszkiewicz
e-mail: awaszkie@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Finansów Międzynarodowych

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się w formie zjazdów wirtualnych co tydzień, w środy i czwartki 17:10–20:40.
 • Opłata za całość studiów: 6500 zł (możliwe raty). 
Aneta Waszkiewicz kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr Aneta Waszkiewicz
e-mail: awaszkie@sgh.waw.pl

KONTAKT

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Elżbieta Włodyka
tel.: +48 22 564 74 48
e-mail: elaw@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA