Studia Podyplomowe Handel Zagraniczny

Studia Podyplomowe Handel Zagraniczny uczą, jak skutecznie prowadzić biznes na rynkach międzynarodowych – począwszy od analizy pozycji konkurencyjnej i potencjalnych rynków przez prowadzenie negocjacji handlowych po finansowanie transakcji.

Atuty kierunku
Żarówka z trybem ikona

Praktyczna wiedza – pozwoli na skuteczne prowadzenie biznesu na rynkach międzynarodowych

Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – pokrywa wszystkie aspekty przygotowania do transakcji zagranicznych

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – wiedza przekazywana przez doświadczonych wykładowców i praktyków 

Dlaczego warto?

 • Zdobyta wiedza umożliwi absolwentom studiów skuteczne prowadzenie biznesu na rynkach międzynarodowych, z sukcesem zrealizowanie transakcji w handlu zagranicznym oraz wybór optymalnych form finansowania i rozliczeń. 
 • Program studiów pozwala pogłębić wiedzę o zasadach marketingu i sposobach promocji dóbr i usług oraz wzmacnianiu marki handlowej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. 
 • Studia kształtują też umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych i zawierania umów z partnerami zagranicznymi, a także zapoznają m.in. z zasadami formułowania kontraktów handlu zagranicznego czy wiedzą na temat stosowania metod rozliczania transakcji handlu zagranicznego.

Czy dla mnie?


Studia Podyplomowe Handel Zagraniczny skierowane są przede wszystkim do:

 • menedżerów i pracowników przedsiębiorstw prowadzących i planujących ekspansję za granicą,
 • przedsiębiorców, którzy planują rozwijanie biznesu na rynkach międzynarodowych
 • pracowników spółek z udziałem kapitału zagranicznego i firm konsultingowych,
 • analityków rynków zagranicznych,
 • pracowników sektora publicznego zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem polityki handlowej.

Program

 • Podstawy ekonomii (12 godz.) 
 • Współczesne międzynarodowe stosunki gospodarcze (14 godz.) 
 • Badania koniunktury i analiza rynków zagranicznych (12 godz.) 
 • Zagadnienia prawne w handlu zagranicznym (10 godz.) 
 • Marketing międzynarodowy (20 godz.) 
 • Finanse przedsiębiorstwa i rozliczenia międzynarodowe (20 godz.) 
 • Ubezpieczenia w obrotach zagranicznych (10 godz.) 
 • Transakcje handlu zagranicznego (24 godz.) 
 • Logistyka i transport w handlu zagranicznym (14 godz.) 
 • Negocjacje (16 godz.) 
 • E–biznes na rynkach międzynarodowych (10 godz.)

Kierownik studiów

prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
dyrektor
Instytut Gospodarki Światowej

Profesor nauk ekonomicznych, od 2005 dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; w latach 1999–2000 pracownik naukowy University College London (Wielka Brytania); w latach 2016–2020 dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Praca ekspercka na rzecz biznesu i administracji publicznej: kierownik działu handlu zagranicznego i członek zarządu PPHU „Edmar” sp. z o.o. (1989–1994); konsultant w Departamencie Ekonomicznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1996–1997); wiceprezes Zarządu Warszawskiego Oddziału PTE (2001–2005); członek rad nadzorczych: ZAP Puławy SA (2006–2007), KGHM Polska Miedź SA (2008–2011), Budimex SA (2010-2020); ekspert Komisji Europejskiej – członek  grup eksperckich: „Innovation for Growth” (2012–14), „Research, Innovation, Science Policy Expert (RISE) High Level Group” (2014–15), przewodnicząca grupy ekspertów „Mutual Learning Exercise on the Evaluation of Business R&D Grants Schemes” (2017–18); członek zespołu „Economic and Societal Impact for Research (ESIR)” (2017–18). 

Najważniejsze osiągnięcia: ponad 100 publikacji naukowych, kierowanie i realizacja kilkudziesięciu projektów badawczych, w tym 20 międzynarodowych we współpracy m. in. z Harvard Business School, Stanford University, Manchester Metropolitan University, Universiteit Maastricht; w latach 2018–2019 przewodnicząca europejskiego oddziału międzynarodowej sieci naukowej Microeconomics of Competitiveness afiliowanej przy Harvard Business School w USA; nagrodzona srebrnym krzyżem zasługi (2013), laureatka nagrody Harvard Business School, Institute for Strategy and Competitiveness za wybitny wkład w rozwój sieci naukowej “Microeconomics of Competitiveness” (2017) oraz licznych nagród Rektora SGH. Zainteresowania naukowe: międzynarodowa konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw i gospodarek, handel międzynarodowy, zagraniczne inwestycje bezpośrednie i globalne łańcuchy wartości, międzynarodowy transfer technologii. Strona internetowa: www.weresa.pl

Wykładowcy

prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa

Profesor nauk ekonomicznych, od 2005 dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; w latach 1999–2000 pracownik naukowy University College London (Wielka Brytania); w latach 2016–2020 dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

 Praca ekspercka na rzecz biznesu i administracji publicznej: kierownik działu handlu zagranicznego i członek zarządu PPHU „Edmar” sp. z o.o. (1989–1994); konsultant w Departamencie Ekonomicznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1996–1997); wiceprezes Zarządu Warszawskiego Oddziału PTE (2001–2005); członek rad nadzorczych: ZAP Puławy SA (2006–2007), KGHM Polska Miedź SA (2008–2011), Budimex SA (2010-2020); ekspert Komisji Europejskiej – członek  grup eksperckich: „Innovation for Growth” (2012–14), „Research, Innovation, Science Policy Expert (RISE) High Level Group” (2014–15), przewodnicząca grupy ekspertów „Mutual Learning Exercise on the Evaluation of Business R&D Grants Schemes” (2017–18); członek zespołu „Economic and Societal Impact for Research (ESIR)” (2017–18). Najważniejsze osiągnięcia: ponad 100 publikacji naukowych, kierowanie i realizacja kilkudziesięciu projektów badawczych, w tym 20 międzynarodowych we współpracy m. in. z Harvard Business School, Stanford University, Manchester Metropolitan University, Universiteit Maastricht; w latach 2018–2019 przewodnicząca europejskiego oddziału międzynarodowej sieci naukowej Microeconomics of Competitiveness afiliowanej przy Harvard Business School w USA; nagrodzona srebrnym krzyżem zasługi (2013), laureatka nagrody Harvard Business School, Institute for Strategy and Competitiveness za wybitny wkład w rozwój sieci naukowej “Microeconomics of Competitiveness” (2017) oraz licznych nagród Rektora SGH. Zainteresowania naukowe: międzynarodowa konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw i gospodarek, handel międzynarodowy, zagraniczne inwestycje bezpośrednie i globalne łańcuchy wartości, międzynarodowy transfer technologii.
prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma duże doświadczenie praktyczne: przez wiele lat pracowała w handlu zagranicznym, a także szkoliła i doradzała przedsiębiorstwom w tym zakresie.

Uczestniczyła w realizacji wielu projektów badawczych, w tym także o zasięgu międzynarodowym. Była też kierownikiem pierwszego w Polsce projektu badawczego dotyczącego międzynarodowych transakcji gospodarczych (Transakcje handlu zagranicznego polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej). Autorka/współautorka licznych publikacji na temat internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw (np. „Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej”, „Internet a zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw”).

 

dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. SGH  

Pracownik Katedry Marketingu Międzynarodowego. Od lat zajmuje się problematyką marketingową na rynkach międzynarodowych i globalnych, w tym szczególnie nowymi strategiami wejścia na rynki zagraniczne, jakimi są transakcje wiązane. Prowadzi wykłady z dziedziny marketingu międzynarodowego oraz zarządzania marketingiem na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.  

Odbyła liczne staże naukowe, w tym m.in. w Erasmus University (Holandia), Brunel University of West London (Wielka Brytania), Helsinki School of Economics (Finlandia) oraz Kellogg Graduate School of Management – Northwestern University (USA). Od lat włącza się w działania na rzecz umiędzynarodowienia SGH, m.in. jako koordynator programów podwójnego dyplomu (Szwajcaria, Niemcy) oraz opiekun kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie (w języku polskim i angielskim). Jest autorką (lub współautorką) licznych publikacji z dziedziny marketingu, m.in.: „Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie” (Difin, 2002), „Marketing na rynku instytucjonalnym” (PWN, 2003), „Marketing międzynarodowy – instrumenty, tendencje, wyzwania” (Oficyna Wydawnicza SGH, 2007), „Problemy transakcji offsetowych” (SGH, 2009), „Entrepreneurial Marketing and International New Ventures” (Routledge, 2020).  
dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH  

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodnicząca komisji rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności, kierowniczka studiów podyplomowych „Lean w usługach”. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, kwartalnika „Transport and Logistics”, „Kobieta i Biznes”.

Ekspertka United Nations Global Compact w zakresie odpowiedzialnego transportu i zrównoważonych miast oraz członkini Rady Programowej UNGC. Inicjatorka wdrażania filozofii Lean w firmach logistycznych. Propagatorka EDI. Autorka rankingu branży TSL, publikowanego w cyklu corocznym od 25 lat, obecnie we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i firmą Clue. Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet (2006–2012), obecnie honorowa prezeska. Ściśle współpracuje z praktyką. Autorka wielu publikacji z zakresu handlu zagranicznego, logistyki, zarządzania różnorodnością, negocjacji, zrównoważonego rozwoju i nowych technologii. Globtroterka, joginka, miłośniczka żeglarstwa i turystyki rowerowej. 
dr hab. Bogusław Czarny, prof. SGH

Od wielu lat związany z Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Wykładowca m.in. podstaw mikroekonomii i makroekonomii, makroekonomii dla średniozaawansowanych, filozofii i metodologii ekonomii, historii ekonomii.

Autor wielu książek i artykułów, w tym m.in. „Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii”, OW SGH, Warszawa 2010; „Max Weber, Oskar Lange i epigoni o racjonalności gospodarowania (ekonomia w państwie totalitarnym)”, OW SGH, Warszawa 2014; „Szkice o ekonomii w Polsce w latach 1949–1989 (ekonomia w państwie totalitarnym)”, OW SGH, Warszawa, 2016. Przetłumaczył na język polski wiele popularnych na świecie podręczników ekonomii (m.in. M. Burda, Ch. Wyplosz, „Makroekonomia. Podręcznik europejski, redakcja naukowa wydania polskiego Bogusław Czarny”, PWE, Warszawa 2013, polskie wydanie III zmienione). Autor podręcznika „Podstawy ekonomii”. W jego skład wchodzą: „Podstawy ekonomii. Wprowadzenie do ekonomii. Mikroekonomia”, OW SGH, Warszawa 2018 (wydanie IV poprawione), „Makroekonomia”, OW SGH, Warszawa 2019 (wydanie IV poprawione). Interesuje się gospodarką krajów nordyckich (zob. m.in. Disputes over the reasons for Sweden’s economic success: Nima Sanandaji and his critics, w: International Journal of Management and Economics, (4)57, 2021). W wolnych chwilach publicysta (m.in. „Jak ten trzmiel to robi?” oraz „Jak ten trzmiel to robi?! cd.”, w: „Tygodnik Przegląd”.

 

dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH  

Dyrektor Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Twórca i od 10 lat kierownik i wykładowca studiów podyplomowych Funkcjonowanie Rynku Energii. W latach 2005-2012 dziekan studiów licencjackich SGH.

Jej zainteresowania badawcze obejmują: zagadnienia międzynarodowych stosunków gospodarczych, integracji europejskiej, teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju, ekonomię środowiska, politykę gospodarczą Unii Europejskiej oraz politykę przemysłową, energetyczną i klimatyczną. Uczestnik międzynarodowych i krajowych programów badawczych. Autorka lub współautorka wielu publikacji książkowych i artykułów poświęconych problematyce zagranicznej polityki gospodarczej, polityki energetycznej i środowiskowej, ekspertyz dla organów administracji publicznej oraz biznesu. Ważniejsze ostatnie publikacje: G. Wojtkowska-Łodej, „Zrównoważony rozwój w polityce energetyczno-klimatycznej w świetle doświadczeń państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Wschodniej”, (w): „Wybrane zagadnienia polskiej i międzynarodowej polityki gospodarczej”, (Praca zbiorowa), Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2019; G. Wojtkowska-Łodej, T. Motowidlak, A. T. Szablewski, „Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki”, Elipsa, Warszawa, 2018; G. Wojtkowska-Łodej A. Graczyk, A. T. Szablewski, „Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakresie polityki energetycznej i regulacyjnej”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016; G. Wojtkowska-Łodej, (redakcja naukowa), „Europejska unia energetyczna. Wybrane zagadnienia”, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.  
dr Łukasz Dawid Dąbrowski   

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych uzyskał w 2013 r. w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UMCS w Lublinie. Od 2019 r. jest adiunktem w Katedrze Integracji i Prawa Europejskiego Kolegium Gospodarki Światowej SGH, a od 2016 r. jest wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo międzynarodowe, w szczególności zagadnienia dotyczące prawa inwestycyjnego i arbitrażu, a także prawo telekomunikacyjne. W SGH prowadzi zajęcia m.in. z prawa pracy, prawa cywilnego i ekonomicznej analizy prawa publicznego. Od 2008 r. prowadzi obsługę prawną podmiotów z branży telekomunikacyjnej w ramach indywidualnej praktyki adwokackiej. Jest członkiem Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) i Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ESIL), a od 2017 r. członkiem Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Autor publikacji z zakresu międzynarodowego prawa karnego i prywatnego, międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz prawa telekomunikacyjnego, opublikowanych m. in. w wydawnictwach Brill i Routledge.  
dr Artur Trzebiński

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse. Adiunkt w katedrze Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Jego zainteresowania naukowe obejmują finanse, w szczególności zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i efekty decyzji podejmowanych przez zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Drugim obszarem badawczym jest crowdfunding udziałowy, w tym czynniki sukcesu kampanii i motywacje inwestorów. Ze względu na ponad 10-letnie doświadczenie pracy w bankowości z zainteresowaniem obserwuje, jak rozwijają się produkty finansowe, w tym usługi płatnicze oparte na nowoczesnych technologiach.
dr Marcin Król  

Pracownik naukowy SGH, specjalista w dziedzinie transportu, były praktyk. Publikuje w czołowych światowych czasopismach naukowych z obszaru transportu (takich, jak „Research in Transportation Economics”, „Research in Transportation Business and Management”, „Journal of Transport Geography” i in.).

mgr Marek Izraelski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, od początku kariery zawodowej związany z branżą ubezpieczeniową, ekspert z zakresu ubezpieczeń w transporcie i spedycji. Autor kilkunastu artykułów z zakresu ubezpieczeń w prasie branżowej, prelegent i mówca na wielu szkoleniach i konferencjach tematycznych.

mgr Anna Konopa, MBA

Absolwentka kierunku Zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu; ukończyła studia podyplomowe na dwóch kierunkach: zarządzanie projektami oraz komunikacja w biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Praktyk biznesu e-commerce, CEO firmy setup.pl – polsko-niemieckiej agencji omnichannel; od 10 lat związana ze sprzedażą na rynkach zagranicznych, a dokładnie ze sprzedażą na marketplace’ach typu Amazon, eBay, allegro, bol.com i wielu innych. Pasjonat strategii omnichannel oraz private label inwestuje w tworzenie marek własnych w kategoriach BABY, MOTO oraz BOX (opakowania).

 

„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, kamera oraz ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie).

Rekrutacja

Rekrutacja trwa
 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.


Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów w ramach programu studiów i zdanie egzaminu końcowego.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się co tydzień w poniedziałki i wtorki 17:10–20:30.

Pierwsze zajęcia odbędą się 21 października 2024 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6900 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 31 stycznia 2025 r.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Elżbieta Włodyka
tel.: +48 22 564 74 48
tel.: +48 695 950 000
e-mail: elaw@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
tel.: +48 22 564 93 70
e-mail: mweres@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Instytut Gospodarki Światowej

REKRUTACJA TRWA

 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki 17:10–20:30.
 • Opłata za całość studiów: 6900 zł (możliwe raty).
Marzenna Weresa kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
tel.: +48 22 564 93 70
e-mail: mweres@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Elżbieta Włodyka
tel.: +48 22 564 74 48
tel.: +48 695 950 000
e-mail: elaw@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe