Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Współpracy z Sektorem MSP w Dobie Kryzysu i Koniunktury Gospodarczej

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Współpracy z Sektorem MSP w Dobie Kryzysu i Koniunktury Gospodarczej mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu identyfikacji i zabezpieczenia ryzyk związanych z funkcjonowaniem MSP, w tym w szczególności w obszarze finansów, podatków i rachunkowości. 

Atuty kierunku
Wykres z symbolem dolara ikona

Atrakcyjny program – kluczowe dla bezpieczeństwa MSP tematy związane z finansami, podatkami i rachunkowością

Żarówka z trybem ikona

Praktyczne zajęcia – wykłady, warsztaty, studia przypadku, dyskusje, prezentacje rzeczywistych przykładów

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – pracownicy SGH, Min. Finansów, BFG oraz doradcy podatkowi i właściciele kancelarii rachunkowych

Dlaczego warto?

 • Praktyczna wiedza zdobyta na studiach pozwoli szerokiemu gronu specjalistów, zawodowo odpowiedzialnych za jakość i efekty współpracy z sektorem MSP podnieść umiejętności w zakresie trafnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej firm, w tym w zakresie Identyfikacji i zabezpieczania ryzyka w obszarze MSP, zarządzania finansami czy procesów restrukturyzacji i windykacji w MSP. 
 • Dodatkowo absolwenci zyskają możliwość samodzielnej oceny wiarygodności współpracy z MSP i umiejętność wykorzystania informacji z ewidencji podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak wycena firmy, ocena wypłacalności i wiarygodności kredytowej czy zdolności podmiotu do wywiązania się z udzielonych gwarancji i poręczeń. 
 • Absolwenci będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na rozwój zawodowy w bankach oraz innych instytucjach finansowych, biurach rachunkowych, obszarze wysoko wykwalifikowanych analityków finansowych sektora MSP, pracowników administracji skarbowej czy przedsiębiorców sektora MSP.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Współpracy z Sektorem MSP w Dobie Kryzysu i Koniunktury Gospodarczej są przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za współpracę z sektorem MSP, w szczególności dla:

 • pracowników banków oraz innych instytucji finansowych,
 • przedsiębiorstw (w tym MSP),
 • dysponentów środkami pomocowymi,
 • urzędów i jednostek samorządu terytorialnego,
 • biur specjalizujących się w obsłudze rachunkowo-podatkowej,
 • oraz dla innych osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze finansów, podatków i rachunkowości podmiotów sektora MSP.

Rekomendacje

Studia dotyczą podmiotów sektora stanowiącego podstawę współczesnych gospodarek europejskich, który jednocześnie należy do najmniej odpornych na kryzysy gospodarcze. Ze względu na swoją specyfikę podmioty te są mało transparentne, co utrudnia identyfikację ryzyka współpracy z nimi oraz opóźnia rozpoznanie symptomów ich bankructwa. Umiejętność prawidłowej oceny kondycji finansowej i potencjału przedsiębiorstwa oraz wychwytywania sygnałów ostrzegawczych jest podstawą efektywnej i bezpiecznej współpracy z nim, dlatego mam przyjemność zaprosić na nasze studia.

dr hab. Paweł Felis, prof. SGH
Kierownik studiów

Program

blok i. Współpraca z MSP (66 godz.)

 • Bezpieczeństwo funkcjonowania na rynku (6 godz.)
 • Ocena sytuacji finansowej (6 godz.)
 • Weryfikacja wiarygodności i identyfikacja ryzyk (6 godz.)
 • Źródła finansowania, współpraca z bankiem (8 godz.)
 • Realizacja projektów inwestycyjnych (6 godz.)
 • Zabezpieczenie realizacji umów i spłaty zobowiązań (6 godz.)
 • Ubezpieczenia gospodarcze (4 godz.)
 • Identyfikacja sygnałów ostrzegawczych (4 godz.)
 • Restrukturyzacja zadłużenia – ugody bilateralne, postępowania  restrukturyzacyjne (10 godz.)
 • Windykacja zadłużenia, postępowania upadłościowe (10 godz.)

blok ii. Podatki w MSP (56 godz.)

 • Zagadnienia prawne (4 godz.)
 • Wybrane zagadnienia ordynacji podatkowej, istotne w działalności przedsiębiorcy (4 godz.)
 • Cechy charakterystyczne podatków, z jakimi ma do czynienia przedsiębiorca (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, PIT, CIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn) (32 godz.) 
 • Zagadnienia specjalne (porównanie dostępnych sposobów opodatkowania dochodu, opodatkowanie modeli finansowania działalności gospodarczej, podatkowe konsekwencje restrukturyzacji) (12 godz.)
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym (4 godz.) 

blok iii. Rachunkowość w MSP (52 godz.) 

 • Obowiązki ewidencyjne mikroprzedsiębiorstw (4 godz.)
  • Ewidencje rachunkowe
  • Ewidencje podatkowe
  • Pozostałe ewidencje
  • Sprawozdawczość finansowa
  • Sprawozdawczość podatkowa
 • Obowiązki ewidencyjne małych i średnich przedsiębiorstw (4 godz.)
  • Ewidencje rachunkowe
  • Ewidencje podatkowe
  • Pozostałe ewidencje
  • Sprawozdawczość finansowa
  • Sprawozdawczość podatkowa
 • Potrzeby informacyjne małych i średnich przedsiębiorstw (2 godz.) 
 • Potrzeby informacyjne otoczenia gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw (2 godz.) 
 • Audyt finansowy w MŚP (12 godz.) 
 • Audyt podatkowy w MŚP (12 godz.) 
 • Etyka i normy wykonywania zawodu księgowego (2 godz.) 
 • Badanie sprawozdań finansowych  (14 godz.)

Seminarium dyplomowe (2 godz.)

Razem: 176 godz.

Kierownik studiów

Paweł Felis zdjęcie
dr hab. Paweł Felis, prof. SGH
Instytut Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Profesor uczelni w Instytucie Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się problematyką finansów i opodatkowania przedsiębiorstw oraz podatków majątkowych (m.in. opodatkowaniem nieruchomości w kontekście lokalnej polityki podatkowej).

Autor i współautor ponad 100 recenzowanych publikacji. Istotnym elementem jego pracy jest także działalność ekspercka, przygotował wiele opinii i ekspertyz dla Kancelarii Sejmu RP. Jego działalność dydaktyczna, naukowa oraz publikacyjna (podręczniki i monografie) zostały kilkakrotnie uhonorowane nagrodami indywidualnymi oraz zespołowymi Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra Edukacji Narodowej oraz Rektora SGH. Członek rady naukowej dyscypliny „ekonomia i finanse”.

Wykładowcy

Barbara Teisseyre – Bankowy Fundusz Gwarancyjny
dr hab. Grzegorz Gołębiowski – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
dr Rafał Kusy – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
dr Renata Pajewska – SGH
dr Piotr Russel – SGH
prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek – SGH
Stella Brzeszczyńska – doradca podatkowy
dr hab. Wojciech Gonet – Politechnika Warszawska
dr hab. Marcin Jamroży – SGH
Katarzyna Judkowiak – doradca podatkowy
Małgorzata Ludwikowska-Piątek – doradca podatkowy
Andrzej Nikończyk – doradca podatkowy
Robert Nowak – doradca podatkowy
dr Joanna Szlęzak-Matusewicz – SGH
Grzegorz Tomala – doradca podatkowy
dr Tomasz Tratkiewicz – CASE
dr Waldemar Szymański – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
dr Katarzyna Bareja – SGH
dr Gyongyver Takats – Kancelaria Rachunkowa Takats
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zdanie egzaminu,
 • przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6800 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 2800 zł – płatna w późniejszym terminie.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Agnieszka Wójcik-Czerniawska
tel.: +48 601 808 122
e-mail: awojci5@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Paweł Felis, prof. SGH
tel.: +48 507 232 010
e-mail: pfelis@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
Ul. Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów 
Instytut Finansów

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 6800 zł (możliwe raty). 
Patronat
Paweł Felis kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Paweł Felis, prof. SGH
tel.: +48 507 232 010
e-mail: pfelis@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Agnieszka Wójcik-Czerniawska
tel.: +48 601 808 122
e-mail: awojci5@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe