Podyplomowe Studia Audyt Śledczy – Rachunkowość i Kontrola

Podyplomowe Studia Audyt Śledczy – Rachunkowość i Kontrola adresowane są do osób pragnących pracować w  obszarze audytu śledczego i dają możliwość zdobycia unikatowych kompetencji kluczowych dla profesjonalnego prowadzenia audytu śledczego.

Atuty kierunku
Dokumenty ikona zielona mała

Praktyczne kompetencje –  możliwość  zorganizowania w przedsiębiorstwie lub instytucji procesu audytu śledczego

Stopnie z flagą na końcu ikona

Perspektywy rozwoju – możliwość uczestnictwa w procesie wewnętrznego zarządzania ryzykiem nadużyć

Rozmowa wiele osób ikona

Przekrojowa wiedza – powiązana z obszarami rachunkowości, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz IT

Dlaczego warto?

 • Studia stwarzają możliwość zdobycia unikatowych kompetencji, łączą bowiem bogato ilustrowany (analizami przypadków) przekaz wiedzy z obszarów prawa odnoszącego się do nadużyć gospodarczych, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, rachunkowości finansowej i zarządczej z warsztatowym ćwiczeniem umiejętności, kluczowych dla profesjonalnego prowadzenia audytu śledczego.
 • Studia ponadto dają możliwość uzyskania kompetencji pozwalających na uczestnictwo w tworzeniu planów audytów i stosowaniu metod i technik audytu śledczego w powiązaniu z obszarami rachunkowości, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz IT. 
 • W czasie studiów prezentowane i stosowane są metody, narzędzia i techniki audytu śledczego zarówno prewencyjnego, jak i reaktywnego i omawiane są narzędzia automatyzacji wykrywania nadużyć i identyfikowania obszarów oznaczanych „czerwonymi flagami”.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Audyt Śledczy – Rachunkowość i Kontrola skierowane są do osób wiążących swoją przyszłość zawodową z audytem wewnętrznym i śledczym, a w szczególności do:

 • dyrektorów finansowych, kontrolerów, głównych księgowych,
 • konsultantów, audytorów śledczych i wewnętrznych,
 • menedżerów i specjalistów ds. bezpieczeństwa i IT.

Rekomendacje

We współczesnym biznesie, złożonym i wykorzystującym różne możliwości, ważne są działania dwojakiego rodzaju: pozwalające unikać pułapek prowadzących do nadużyć, fraudów i prania brudnych pieniędzy lub – jeśli już takowe zaistnieją – działania skuteczne w  wykrywaniu takich przestępstw i ich profesjonalnym raportowaniu. Na naszych studiach uczymy takiego właśnie podejścia, dlatego serdecznie zachęcam wszystkich zainteresowanych.

prof. dr hab. Anna Karmańska
Dyrektor Instytutu Rachunkowości

Program

 • Wykład inauguracyjny (2 godz.)
 • Etyka w działalności gospodarczej przedsiębiorstw i instytucji. Standard wdrażania programów etycznych (2 godz.)
 • „Intuicja i węch”: gra symulacyjna wprowadzająca do zagadnienia audytu śledczego (6 godz.)
 • Propedeutyka prawa nadużyć gospodarczych i postępowanie w przypadku ich wykrycia (14 godz.)
 • Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny – rola w diagnozowaniu czerwonych flag (14 godz.)
 • Czerwone flagi w rachunkowości finansowej i zarządczej (22 godz.)
 • Analizy dyskryminacyjne w diagnozowaniu ryzyka nadużyć związanych z bankructwem firmy (4 godz.)
 • Grupa kapitałowa, transakcje wewnątrzgrupowe oraz ceny transferowe jako obszar diagnozy potencjalnego ryzyka śledczego (4 godz.)
 • Audyt śledczy i outsoursing usług audytu śledczego (8 godz.)
 • Audyt śledczy prewencyjny – metody, narzędzia, techniki (8 godz.)
 • Audyt śledczy reaktywny – metody, narzędzia, techniki (66 godz.)
 • Analiza zbiorów danych jako narzędzie do automatyzacji wykrywania nadużyć (22 godz.)
 • Fraudy i pranie brudnych pieniędzy – statystyki, badania, case studies (8 godz.)
 • Warsztaty – kompetencje audytora śledczego (6 godz.)
 • Praca końcowa w formie raportu audytora śledczego sporządzonego na koniec gry symulacyjnej pt. „Audyt śledczy – wiedza i umiejętności”, weryfikująca wiedzę i umiejętności z obszaru zagadnień objętych programem Studiów (8 godz.)

Razem: 194 godz.

Kierownik studiów

dr Michał Kaczmarski
Instytut Rachunkowości

Doktor nauk prawnych (prawo karne i kryminalistyka), adiunkt w Instytucie Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.  Zainteresowania naukowe i zawodowe: wspieranie przedsiębiorstw w opracowywaniu i wdrażaniu strategii prewencyjnych i obronnych wobec zarzutów popełniania przestępstwa gospodarczego lub naruszenia zasad tzw. compliance (procedury, procesy biznesowe, środowisko kontroli), promowanie etyki w biznesie oraz modelowanie środowiska kontroli w przedsiębiorstwach w celu zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi i tzw. dobrymi praktykami w branży farmaceutycznej, wyrobów medycznych oraz sektorze finansowym, a także w tzw. instytucjach obowiązanych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, automatyzacja i robotyzacja rutynowych czynności w procesach biznesowych przedsiębiorstw, w szczególności z obszaru compliance regulacyjnego, w celu uwolnienia potencjału ludzkiego w obszarach wymagających kreatywności i refleksji.

Wykładowcy

Wykładowcami na Studiach Podyplomowych Audyt Śledczy – Rachunkowość i Kontrola są wieloletni praktycy, audytorzy śledczy funkcjonujący czynnie w różnych sektorach gospodarczych, którzy wspólnie z pracownikami naukowymi SGH tworzą komplementarne zespoły wykładowe.

prof. dr hab. Ewa Gruza

Profesor nauk prawnych w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawniczka i kryminalistyk, od 2005 do 2011 członek Trybunału Stanu. Autorytet w dziedzinie kryminalistyki, psychologii sądowej, biegły sądowy.

prof. dr hab. Anna Karmańska

Instytut Rachunkowości SGH

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH

Instytut Rachunkowości SGH

dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH

Zakład Podatków, Instytut Finansów SGH

dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW

Uniwersytet Warszawski, Ponad 20 lat doświadczenia w zakresie kryminalistyki, specjalista z zakresy OSiNT (open source intelligence)

dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH

Instytut Rachunkowości SGH

dr Michał Kaczmarski

Instytut Rachunkowości KZiF, SGH

dr inż. Mariusz Kalita

Konsultant biznesowy oraz biegły sądowy w zakresie informatyki śledczej. Dyplomowany informatyk śledczy, specjalista z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemów komputerowych, biegły sądowy

dr Katarzyna Kobiela-Pionnier

Instytut Rachunkowości SGH.

dr Małgorzata Mierzejewska

 Instytut Rachunkowości SGH.

mgr Małgorzata Wrzosek

Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytut Ekonometrii, Kolegium  Analiz Ekonomicznych  SGH.

mgr Maria Magdalena Frąckowiak

EY, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Kilka lat doświadczenia w audycie śledczym.

mgr Urszula Gąsior

Independent Certified Coach, Teacher and Speaker, The John Maxwell Team, wieloletni pracownik oraz Partner w dziale HR EY, specjalista w zakresie profilowania kompetencji oraz coachingu zawodowego.

mgr Jarosław Grzegorz

EY, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Associate Partner. Kilkanaście lat doświadczenia w zakresie audytu śledczego oraz finansowego.

mgr Justyna Hamada

EY, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, specjalista ds. Etyki w Biznesie oraz programów compliance.

mgr Zuzanna Hełemejko

EY, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Senior Manager    Kilkanaście lat doświadczenia w audycie śledczym

mgr Katarzyna Kochańska

Chief Compliance Officer, GlaxoSmithKline (GSK). Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem non-compliance w branży farmaceutycznej I ochronie zdrowia w ramach tzw. 2 linii obrony (compliance)

mgr Krzysztof Krak

Ekspert w zakresie analizy śledczej oraz przeciwdziałania i detekcji zjawiska korupcji. Były Dyrektor Pionu Analiz Kryminalnych służb dedykowanych zwalczaniu korupcji oraz przestępczości gospodarczej.

mgr Michał Majczyna

Kancelaria Martini i Wspólnicy, menedżer, doradca podatkowy.

mgr Barbara Misterska-Dragan

Prezes Zarządu w Misters Audytor Adviser Sp. z o.o, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Przewodnicząca Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości działającym przy Ministrze Finansów. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim.

mgr Wojciech Niezgodziński

Menedżer w zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY.

mgr Katarzyna Petelska

EMEA Head of Accounting and Reporting, Solenis; były pracownik SGH, były wykładowca SGH z zakresu Zaawansowanej Rachunkowości Finansowej.

mgr Anna Piechaczek

Chief Compliance Officer, ING, wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem przestępczości finansowej w instytucjach finansowych w ramach tzw. 2 linii obrony (compliance).

mgr Michał Piekarczyk

EY, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Kilka lat doświadczenia w audycie śledczym.

mgr Agnieszka Rabiańska

 IPSEN, wieloletni Dyrektor Finansowy w Amgen, członek Zarządu Amgen w Polsce, Dyrektor Finansowy w Cadburys Schweppes, Kontroler Finansowy w PepsiCo.

Krzysztof Rudnicki

EY, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Doświadczony Manager. Były  funkcjonariusz służb mundurowych, pracownik EY, doświadczony śledczy, specjalista w zakresie pracy z osobowymi źródłami dowodowymi, trener Europol w zakresie pracy z osobowymi źródłami dowodowymi (teoria i praktyka).

mgr Agnieszka Schwedler

Head of Internal Audit, ING    Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem przestępczości finansowej w instytucjach finansowych w ramach tzw. 3 linii obrony (Audyt Wewnętrzny).

mgr Małgorzata Skawińska

EY, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Kilkanaście lat doświadczenia w audycie śledczym.

mgr Jakub Szczepaniak

EY, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Kilka lat doświadczenia w audycie śledczym.

mgr Mariusz Witalis

EY, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Partner, Lider praktyki w regionie CESA, Specjalista w zakresie audytu śledczego i doradztwa w zakresie sporów prawnych. Ponad dwadzieścia lat doświadczenia. Partner EY od 2008 roku.

mec. Tomasz Konopka

Kancelaria Prawna Sołtysiński, Kawecki, Ślęzak, Partner, Ekspert w dziedzinie przestępczości białych kołnierzyków.

mec. Michał Opala

Kancelaria Prawna Sołtysiński, Kawecki, Associate, Ekspert w dziedzinie przestępczości białych kołnierzyków.

mec. Katarzyna Randzio-Sajkowska

Kancelaria Prawna Sołtysiński, Kawecki, Ślęzak, Partner, Ekspert w dziedzinie przestępczości białych kołnierzyków.

mec. Kamil Sowirka

Kancelaria Prawna Sołtysiński, Kawecki, Ślęzak, Associate Ekspert w dziedzinie przestępczości białych kołnierzyków.

„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja na 6. edycję studiów została zakończona.

Rekrutacja na 7. edycję planowana jest na przełomie czerwca i lipca 2024 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia – umowa zostanie wydrukowana przez sekretarza studiów na pierwsze zajęcia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Rekrutacja kandydatów jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w systemie rejestracji.
Nabór na edycję trwa do wyczerpania miejsc.

Po zalogowaniu do systemu rejestracji i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony powyżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: PS Audyt śledczy - rachunkowość i kontrola (numer edycji) - rekrutacja

lub dostarczyć osobiście do Biura Kolegium Zarządzania i Finansów (ul. Madalińskiego 6/8, pok. 340, 02-513 Warszawa).

Uiszczenie opłaty (co najmniej I raty czesnego) oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych programem studiów,
 • złożenie zaakceptowanej pracy końcowej,
 • złożenie egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną.

Harmonogram

Program studiów realizowany jest w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych (jeden lub dwa razy w miesiącu).

Zajęcia odbywać się będą w soboty w godz. 08.00-18.00 i niedziele w godz. 08.00-16.00.

Planowane terminy zajęć:

 • 28–29 października 2023 r.
 • 18–19 listopada 2023 r.
 • 02–03 grudnia 2023 r.
 • 13–14 stycznia 2024 r.
 • 09–10 lutego 2024 r.
 • 24–25 lutego 2024 r.
 • 09–10 marca 2024 r.
 • 23–24 marca 2024 r.
 • 27–28 kwietnia 2024 r.
 • 11–12 maja 2024 r.
 • 08–09 czerwca 2024 r.
 • 22–23 czerwca 2024 r.
 • wrzesień 2024 r. egzamin końcowy (obrony prac końcowych)

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 9900 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 6000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3900 zł – płatna na koniec pierwszego semestru studiów.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
​mgr Magdalena Białobrzeska-Syta
tel.: +48 22 564 92 65
tel.: +48 573 950 228
e-mail: mbialo@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Michał Kaczmarski
e-mail: mkaczm2@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 340
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości

 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 8:00–18:00 i niedziele 8:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 9900 zł (możliwe raty).
   
zdjęcie Michał Kaczmarski
Kierownik studiów

dr Michał Kaczmarski
e-mail: mkaczm2@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

​mgr Magdalena Białobrzeska-Syta
tel.: +48 22 564 92 65
tel.: +48 573 950 228
e-mail: mbialo@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe