Podyplomowe Studia Akademia Controllingu Finansowego w Grupach Kapitałowych

Podyplomowe Studia Akademia Controllingu Finansowego w Grupach Kapitałowych mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom praktycznie realizować proces operacyjnego i strategicznego controllingu finansowego w przedsiębiorstwie i w grupie kapitałowej.

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – praktycy o wieloletnim doświadczeniu i wysokich umiejętnościach
dydaktycznych

Żarówka ikona

Praktyczne kompetencje – podniesienie kwalifikacji zawodowych i merytoryczne wsparcie w podejmowaniu decyzji

dwie osoby ikona

Cenne relacje – pierwszy krok w kierunku aktywnego udziału w życiu społeczności kontrolerów finansowych

Dlaczego warto?

 • Zajęcia prowadzone w ramach Studiów dostosowane są do standardów przyjętych w praktyce gospodarczej, aktualnych międzynarodowych trendów i potrzeb kontrolerów finansowych.
 • Studia są efektem współpracy pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Partnerami, którzy również wnieśli wkład merytoryczny do programu: Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów ICV (Internationaler Controller Verein), ABC Akademia, Pracownią Gier Szkoleniowych oraz Controlling Systems.
 • Owocem tej współpracy są urozmaicone zajęcia dydaktyczne prowadzone przez najlepszych wykładowców i praktyków.
 • Podczas zajęć, oprócz wykładów i konwersatoriów, prowadzone są warsztaty z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania wspierającego pracę kontrolera finansowego.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Akademia Controllingu Finansowego w Grupach Kapitałowych polecane są szczególnie dla: 

 • kadry średniego i wyższego szczebla pionów finansowych, jednostek odpowiedzialnych za sprzedaż lub koszty, zarówno w organizacjach transnarodowych, jak i lokalnych przedsiębiorstwach,
 • osób, które posiadają już dyplom szkoły wyższej i zamierzają poszerzyć swoją wiedzę w zakresie controllingu finansowego i zdobyć praktyczne, specjalistyczne i unikatowe know-how,
 • przedsiębiorców, którzy rozbudowują swój biznes i niezbędne staje zapewnienie prawidłowej informacji zarządczej do podejmowania właściwych decyzji biznesowych.

Program

 • Miejsce i rola grup kapitałowych w nowoczesnej gospodarce (8 godz.)
 • Wyzwania rynkowe w nowoczesnym zarządzaniu grupą kapitałową (4 godz.)
 • Istota i rodzaje controllingu (8 godz.)
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza w grupie kapitałowej (30 godz.)
 • Wykorzystanie controllingu finansowego w zarządzaniu grupą kapitałową (26 godz.)
 • Ceny transferowe w grupie kapitałowej (8 godz.)
 • Analiza ekonomiczno-finansowa spółek grupy (8 godz.)
 • Budżetowanie finansowe jako podstawa współczesnego controllingu grupy kapitałowej (18 godz.)
 • Strategiczny i operacyjny controlling finansowy (12 godz.)
 • Prawne aspekty funkcjonowania grup kapitałowych (8 godz.)
 • Rola i zadania controllingu finansowego w okresie kryzysów gospodarczych (4 godz.)
 • Wizualizacja informacji - aspekty psychologiczne i merytoryczne (4 godz.)
 • Przegląd narzędzi controllingowych (informatycznych) (12 godz.)
 • Kuźnia praktyków - zajęcia praktyczne dla controllerów finansowych z wykorzystaniem laboratorium komputerowego (48 godz.)
 • Seminarium dyplomowe (6 godz.)

Razem: 196 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Tomasz Cicirko, prof. SGH
Instytut Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów

Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, rachunkowości i zarządzaniu ryzykiem dzięki pracy w firmach konsultingowych, instytucjach finansowych (banki, firmy leasingowe, TFI, TUW) oraz w przedsiębiorstwach na stanowiskach menadżerskich (CFO, dyrektor), a także jako członek rad nadzorczych. W pracy naukowo-dydaktycznej od ponad 25 lat koncentruje się na zarządzaniu płynnością finansową, zarządzaniu finansami, rachunkowości i controllingu. Ekspert z zakresu leasingu i adekwatności kapitałowej banków. Autor licznych publikacji. Łączy pracę naukową z praktyką gospodarczą w zakresie wykorzystania systemów informatycznych do realizacji funkcji rachunkowości zarządczej.

Wykładowcy

Waldemar Rogowski zdjęcie
dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH 

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Wicedyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji, kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem. Wieloletni praktyk gospodarczy – dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych. Obecnie główny analityk w Biurze Informacji Kredytowej.

Przez wiele lat Ekspert ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO oraz konsultant Banku Światowego. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, jak i na ponad 10 studiach podyplomowych organizowanych przez SGH. Wykładowca w programach MBA: MBA SGH, MBA SGA–WUM, EMBA INE PAN, EMBA Politechniki Białostockiej. Visitor Professor Wydziału Prawa Uniwersytet Jagielloński. Trener finansów przedsiębiorstw na kursach, szkoleniach i warsztatach dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw – na stałe współpracuje z firmą szkoleniową eForum Bankowość i Finanse.  Autor lub współautor ponad 130 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa monografii oraz artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach polsko i anglojęzycznych.  Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji i wycenie przedsiębiorstw, analizie finansowej, predykcji zagrożenia upadłością, CSR i SRI oraz zarządzaniu ryzykiem. Dwukrotny Laureat prestiżowej nagrody studenckiej przyznawanej co roku przez studentów SGH – Inspiracja Roku.
Tomasz Niepytalski zdjęcie
dr Tomasz Niepytalski

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa handlowego i gospodarczego; doradca, wykładowca na konferencjach i seminariach organizowanych m. in. przez: ALK, SGH, UW, NIK, PAN, ARP S.A., ZUS, Paradyż S.A., Anwil S.A., Orlen S.A., IKEA, PwC, Kempii OY Finland, Hyundai Electronics, ITT FLYGT Aktiebolag. Autor wielu publikacji, w tym „Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej”, wyd. Difin 2011 r., współautor: „Windykacja należności; ujęcie interdyscyplinarne” i „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”, obie pod red. K. Kreczmańskiej-Gigol.

Tomasz M. Zieliński zdjęcie
dr Tomasz M. Zieliński

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość. Dyrektor zarządzający ICV POLSKA (International Association of Controllers ICV – Internationaler Controller Verein). Autor koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA). Prezes zarządu i wykładowca w Akademii Controllingu Sp. z o.o.

Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Dyrektor controllingu w Grupie Kapitałowej VOX. Ekspert biznesowy, konsultant i wykładowca posiadający praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania kosztami i rentownością, controllingu, zarządzania procesowego oraz Business Intelligence. Autor książek i artykułów z obszaru controllingu i rachunku kosztów. Praktyk z doświadczeniem wdrożeniowym w dużych grupach kapitałowych oraz w przedsiębiorstwach jak: Polska Spółka Gazownictwa, ORLEN Laboratorium, LOTOS Kolej, FirstData Poland, Electrolux, Komputronik, Sun Garden, Profim, Energa Obrót, Blachotrapez, i wiele innych. Prelegent na wielu konferencjach dotyczących controllingu oraz systemów Business Intelligence.
Edyta Szarska zdjęcie
Edyta Szarska

Międzynarodowy ekspert controllingu. Po kilkunastu latach pracy jako controller finansowy i menedżer controllingu, założyła firmę szkoleniowo–doradczą Controlling Partner. Opracowała dziesiątki projektów koncepcyjnych dla zespołów controllingu. Uczestniczyła w procesach przygotowania dobrze znanych polskich firm do zmian właścicielskich.

W latach 2008–2011 i 2015–2017 była delegatem krajowym ICV (International Association of Controllers). Od 2015 roku aktywnie pracuje z międzynarodową grupą ICV International Work Group dla europejskich firm. Obecnie koncentruje się na wprowadzeniu standardów IBCS (International Business Communication Standards) w raportach i dashboardach zarządczych. Posiada tytuł IBCS® Certified Consultant i jest jednym z dziesięciu osób na świecie z tytułem IBCS® Certified Trainer. Jako ambasador międzynarodowych standardów wspiera IBCS Institute w rozpowszechnianiu idei w kilkutysięcznej społeczności z ponad 120 krajów. Autorka publikacji w prasie fachowej, certyfikowany trener webcast i e–learning. Prowadziła liczne szkolenia i konferencje w różnych krajach (Polska, Niemcy, Chorwacja, Rosja, Wielka Brytania, Hiszpania, Austria). Jej zawodowa wizja to praca nad ciągłym podwyższaniem poziomu świadomości controllingu poprzez dzielenie się praktycznymi rozwiązaniami dla top menedżerów. Uczestniczy w tworzeniu kultury szybkiej i jasnej informacji dla podejmowania decyzji. Wie, że najwięcej można dostać dając i dzieląc się.
Karol Sikora

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych: Rachunkowość zarządcza na Uniwersytecie Szczecińskim i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także kurs dla kandydatów na głównych księgowych organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

Posiada certyfikat Lean Sigma Black Belt oraz uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od ponad 23 lat związany zawodowo z obszarem controllingu, finansów i rachunkowości oraz zarządzania projektami w tym od kilkunastu lat pełniąc funkcje kierownicze. Obecnie Dyrektor Biura Kontrolingu w największym w Polce operatorze kolejowych przewozów towarowych. Od 2005 roku zaangażowany w działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (Internationalen Controller Verein). Od 2008 Head of the ICV Work Group Warszawa, a od  2017 członek International Work Group – międzynarodowej grupy ekspertów wspierającej europejskie przedsiębiorstwa w wyzwaniach związanych z zarządzaniem. Uczestnik i prelegent licznych krajowych oraz międzynarodowych konferencji controllingowych. Wykładowca przedmiotów o tematyce controlingowej i finansowej w Szkole Głównej Handlowej oraz w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
Marcin Struczyk zdjęcie
Marcin Struczyk

Absolwent Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych w zakresie praktycznego stosowania MSR/MSSF. Ukończył także wiele szkoleń specjalistycznych m.in. z zakresu analizy projektów inwestycyjnych, zarządzania płynnością, rachunku kosztów działań. Posiada również licencję maklera papierów wartościowych. Od początku kariery zawodowej związany z Pocztą Polską, od wielu lat pracuje w obszarze controlingu w centrali spółki. W pracy zawodowej zajmuje się m.in. przygotowywaniem planów finansowych dla spółki i grupy kapitałowej, sprawozdania z działalności oraz sprawozdań i analiz na potrzeby interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Uczestniczy również w licznych projektach prowadzonych w spółce i grupie kapitałowej dokonując oceny ich opłacalności finansowej. Prowadzi także szkolenia z zakresu controlingu, zarządzania finansami czy wdrożenia PPK oraz audycje radiowe dotyczące finansów osobistych.
Paweł Warowny zdjęcie
dr Paweł Warowny

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor finansowy w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy. Posiada ponad 20–letnie doświadczenie biznesowe, które obejmuje pracę w audycie, konsultingu oraz w firmach na stanowiskach kierowniczych. W prowadzonych zajęciach dydaktycznych koncentruje się na szeroko pojętym zakresie finansów, łącząc doświadczenia praktyczne z wiedzą naukową. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej (rozliczanie kosztów, budżetowanie), zarządzaniu strategicznym (wykorzystanie Balanced Scorecard) oraz wdrażaniu rachunkowości zarządczej w systemach informatycznych (hurtownie danych, systemy raportowania zarządczego, narzędzia Business Intelligence).

W pracy naukowej koncentruje się na rachunkowości zarządczej w zakresie rachunku kosztów, kontroli operacyjnej i strategicznej, a także w zakresie wykorzystania systemów informatycznych do realizacji funkcji rachunkowości zarządczej.
Maciej Wiatr zdjęcie
prof. Maciej S. Wiatr

Absolwent SGPiS oraz długoletni pracownik SGH. Zdobył bogate doświadczenie zawodowe, pracując m.in. w resortach szkolnictwa wyższego i gospodarki. Posiada kilkunastoletnią praktykę w bankowości na stanowisku eksperta i doradcy prezesa PBK S.A. i BPH S.A. Specjalizacja badawcza: bankowość; bankowość korporacyjna; sfera działalności kredytowej banków; relacje bank – przedsiębiorstwo.

Działalność naukowa: 53 monografii, podręczników, książek i skryptów oraz ponad 150 recenzowanych artykułów naukowych. Najważniejsze publikacje: Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, Wyd. SGH, Warszawa 2011; A. Krysiak, A. Staniszewska, M.S. Wiatr, Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Wyd. SGH, Warszawa 2015 oraz Bankowość korporacyjna (red. nauk.), Difin, Warszawa, 2015
Tomasz Cicirko zdjęcie
dr hab. Tomasz Cicirko, prof. SGH

Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, rachunkowości i zarządzaniu ryzykiem dzięki pracy w firmach konsultingowych, instytucjach finansowych (banki, firmy leasingowe, TFI, TUW) oraz w przedsiębiorstwach na stanowiskach menadżerskich (CFO, dyrektor), a także jako członek rad nadzorczych. W pracy naukowo-dydaktycznej od ponad 25 lat koncentruje się na zarządzaniu płynnością finansową, zarządzaniu finansami, rachunkowości i controllingu. Ekspert z zakresu leasingu i adekwatności kapitałowej banków.

Autor licznych publikacji. Łączy pracę naukową z praktyką gospodarczą w zakresie wykorzystania systemów informatycznych do realizacji funkcji rachunkowości zarządczej.

Opinie o studiach

Szymon Bystrzyński zdjęcie

Controlling i rachunkowość zarządcza są pojęciami kojarzonymi głównie z pracą w korporacjach. Coraz częściej jednak przenikają do praktyki gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw. Pracuję w średnim polskim przedsiębiorstwie z branży usług dla biznesu. Dzięki Podyplomowym Studiom Akademia Controllingu Finansowego w Grupach Kapitałowych nabyłem umiejętności pozwalające zbudować w firmie model wieloblokowego rachunku kosztów i wyników, który obecnie sprawnie wspiera proces zarządzania przedsiębiorstwem. Studia te były dla mnie wspaniałą przestrzenią do dzielenia się doświadczeniami ze specjalistami z wielu sektorów gospodarki. Szczególnie polecam te studia osobom rozpoczynającym pracę w działach controllingu.

Szymon Bystrzyński
Absolwent 10. edycji, młodszy księgowy, poprzednio specjalista ds. controllingu, Security & Cleaning System

Bardzo ciekawa, profesjonalna i świetnie zorganizowana intelektualna przygoda. Zachęcam każdego, kto pragnie poszerzyć swoje umiejętności w obszarze controllingu finansowego. Bogaty zakres wiedzy teoretycznej, ale też wiele przydatnych informacji praktycznych, użytecznych analiz oraz biznesowych zastosowań. Mimo trudnego czasu pandemii i licznych ograniczeń doskonale przeprowadzone w trybie zdalnym. I tu jedyny mankament… brak bezpośrednich interakcji :) Reszta absolutnie bez zarzutu. Serdecznie polecam!

Magda Klażyńska
Absolwentka 12. edycji

Bardzo ciekawe studia, szczególnie polecam osobom, które, na co dzień zajmują się zagadnieniami z zakresu controllingu i chciałyby usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę. Wykładowcy to praktycy, przytaczają dużo przykładów z życia wziętych a także wskazują na nowe trendy współczesnego controllingu. Gorąco polecam!

Karol Iwanicki
Absolwent 11. edycji, główny specjalista ds. controllingu i taryf
Marta Michańska zdjęcie

Doskonała atmosfera, pomoc opiekuna grupy rewelacyjna. Konkretni, rzeczowi prowadzący, którzy potrafili przekazać wiedzę. Dobrze przygotowane studia. Dobra komunikacja z wykładowcami. Polecam każdemu, kto chce zgłębić wiedzę na temat kontrolingu w Grupach Kapitałowych.

Marta Michańska
Absolwentka 11. edycji, młodszy kontroler finansowy, Benefit Systems, Oddział Fitness
Katarzyna Sobka zdjęcie

Na studia podyplomowe z zakresu controllingu zapisałam się po dłuższej przerwie w pracy zawodowej w celu uaktualnienia wiedzy o zmiany w zakresie rachunkowości i prawa gospodarczego, nowe trendy w controllingu i analizie finansowej oraz zagadnienia z zakresu grup kapitałowych. Program studiów wydał mi się bardzo szeroki, a cena za taki zakres tematyczny bardzo przystępna. Był to strzał w dziesiątkę! Zajęcia były prowadzone w sposób bardzo ciekawy dla słuchaczy, często w formie dyskusji raczej niż wykładu. Program wzbogacony był o zajęcia komputerowe. Ogromną zaletą było prowadzenie zajęć przez praktyków, w tym byłych uczestników studiów, z którymi analizowaliśmy konkretne praktyczne zastosowania zdobywanej wiedzy. Współpraca z ICV dała dodatkowe korzyści w postaci możliwości korzystania z zasobów tej organizacji. Ale przede wszystkim ogromną przyjemność sprawiały mi spotkania z innymi słuchaczami, możliwość oderwania się na kilka godzin od pracy, domu i poczucia przez chwilę jak studentka w młodości; również dzięki wspólnym wyjściom do teatru czy na piwo. To też dla nas była szansa na wymianę doświadczeń z pracy i nawiązanie relacji, które przydają się w życiu zawodowym. Największe słowa uznania należą się jednak opiekunom studiów - prof. Tomaszowi Cicirko i dr Renacie Pajewskiej-Kwaśny, dzięki którym nie musieliśmy się przejmować żadnymi przeszkodami. Nawet na ponad 30-stopniowy upał w sali komputerowej zorganizowali nam wiatraki :) Polecam Studia i ich Opiekunów gorąco! 

Katarzyna Sobka
Absolwentka 10. edycji, starszy menedżer, CSWP
Mateusz Naglak zdjęcie

Program Studiów Podyplomowych Akademia Controllingu w Grupach Kapitałowych niesie w sobie ogrom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Wykłady prowadzone są przez wieloletnich praktyków i wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Przekazują oni nie tylko wiedzę teoretyczną, ale dzielą się także doświadczeniem, pokazując praktyczne zastosowanie omawianych treści w realiach funkcjonowania przedsiębiorstw. Potencjał zdobytej wiedzy i poznanych narzędzi pozwala na stosowanie ich w praktyce, co z powodzeniem czynię w swojej pracy zawodowej. Dzięki uczestnictwu w tych studiach spojrzałem na wiele aspektów finansów przedsiębiorstwa z zupełnie, nowej i olśniewającej perspektywy. Zdalna forma nauczania jest doskonale przygotowana. Treści, układ i warsztaty są dostosowane merytorycznie przez wykładowców do spotkań online. Warstwa techniczna również nie budzi zastrzeżeń, co więcej, wielokrotnie spotkałem się z życzliwością i troską prowadzących, gdy tylko pojawiały się jakiekolwiek problemy. Szczerze polecam te studia. We mnie obudziły pasję do pogłębiania wiedzy o controllingu oraz chęć związania z nim życia zawodowego.

Mateusz Naglak
Absolwent 12. edycji, analityk finansowy, Sunreef Venture
„Bogaty zakres wiedzy teoretycznej, ale też wiele przydatnych informacji praktycznych, użytecznych analiz oraz biznesowych zastosowań.”
Magda Klażyńska, absolwentka 12. edycji studiów
„Konkretni, rzeczowi prowadzący, którzy potrafili przekazać wiedzę. Dobrze przygotowane studia. Dobra komunikacja z wykładowcami.”
Marta Michańska, absolwentka 11. edycji studiów, młodszy kontroler finansowy, Benefit Systems Oddział Fitness
„Wykładowcy to praktycy, przytaczają dużo przykładów z życia wziętych, a także wskazują na nowe trendy współczesnego controllingu.”
Karol Iwanicki, absolwent 11. edycji studiów, główny specjalista ds. controllingu i taryf
„Studia te były dla mnie wspaniałą przestrzenią do dzielenia się doświadczeniami ze specjalistami z wielu sektorów gospodarki.”
Szymon Bystrzyński, absolwent 10. edycji studiów, młodszy księgowy, poprzednio specjalista ds. controllingu, Security & Cleaning System
„Współpraca z ICV dała dodatkowe korzyści w postaci możliwości korzystania z zasobów tej organizacji.”
Katarzyna Sobka, absolwentka 10. edycji studiów, starszy menedżer, CSWP

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • zdanie dwóch ustnych egzaminów cząstkowych,
 • przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów oraz jej obrona.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu (13 zjazdów), w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7800 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3800 zł – płatna na początku drugiego semestru.

Istnieje możliwość dofinansowania z Bazy Usług rozwojowych PARP.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych PARP (BUR) z możliwością dofinansowania.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia. 

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Renata Pajewska-Kwaśny
tel.: +48 602 589 808
e-mail: rpajew@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Tomasz Cicirko, prof. SGH
e-mail: tcicir@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Renata Pajewska-Kwaśny
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Finansów

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7800 zł (możliwe raty).
Dofinansowanie 15. edycji studiów z Bazy Usług Rozwojowych PARP
Partnerzy
Tomasz Cicirko zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Tomasz Cicirko, prof. SGH
e-mail: tcicir@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Renata Pajewska-Kwaśny
tel.: +48 602 589 808
e-mail: rpajew@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA