Studia Podyplomowe ACCA – Finanse i Rachunkowość

Studia Podyplomowe ACCA – Finanse i Rachunkowość umożliwiają podwyższenie kwalifikacji, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy w obszarze szeroko rozumianych finansów i rachunkowości wraz z możliwością zdobycia prestiżowej kwalifikacji ACCA. 

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – wiedza i umiejętności w obszarze rachunkowości i finansów

wykres z flagą ikona

Wartość dodana – lepsza pozycja na rynku pracy dzięki rozpoczęciu drogi do ACCA

Dodatkowe pieniądze ikona

Korzystna oferta – specjalne zniżki na opłaty w ACCA dzięki ACCA Accelerate

Dlaczego warto?

 • Studia umożliwią zdobycie kompleksowej wiedzy oraz analitycznych umiejętności w obszarze rachunkowości i finansów, a także rozwinięcie kompetencji biznesowych i strategicznych potrzebne liderom współczesnych organizacji. 
 • Ponadto absolwenci uzyskują prawo do zwolnień z egzaminów ACCA z poziomu Applied Knowledge oraz Applied Skills, co nie tylko zwiększy szanse na ciekawą pracę, awans czy stanowisko menedżerskie i umożliwi otrzymanie podwójnego dyplomu (ukończenia studiów podyplomowych i ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business), ale przede wszystkim przyspieszy drogę do uzyskania pełnej kwalifikacji ACCA. 
 • Dodatkowo studia pozwalają zyskać pewność siebie popartą wysokimi kompetencjami, a tym samym swobodę w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych. 

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe ACCA – Finanse i Rachunkowość polecane są szczególnie dla osób, które pracują lub chcą pracować na stanowiskach: dyrektor finansowy (CFO), kontroler finansowy i specjalista ds. controllingu, analityk biznesowy, audytor, menedżer ds. planowania i analiz, raportowania, główny księgowy i które:

 • swoją przyszłość zawodową wiążą z obszarem finansów i rachunkowości, 
 • chcą zdobyć międzynarodową kwalifikację ACCA,
 • przygotowują się do awansu zawodowego,
 • pragną wykształcić umiejętność strategicznego myślenia o finansach oraz analityczne spojrzenie menedżerskie.

Program

BLOK I. ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA (PM) – 52 godz. 

 •     Podstawy rachunku kosztów – 10 godz. 
 •     Rachunkowość zarządcza – 22 godz. 
 •     Zaawansowana rachunkowość zarządcza – 20 godz. 

BLOK II. RAPORTOWANIE FINANSOWE (FR) – 63 godz.  

 •     Rachunkowość finansowa – 20 godz. 
 •     Zaawansowana rachunkowość finansowa – 25 godz. 
 •     Sprawozdawczość finansowa i rachunkowość grup kapitałowych według MSSF – 18 godz. 

BLOK III. POLITYKA PODATKOWA (TX) – 26 godz.  

 •     Polskie prawo podatkowe – 26 godz. 

BLOK IV. AUDYT WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY (AA) – 25 godz. 

 •     Zewnętrzny i wewnętrzny audyt i kontrola – 25 godz. 

BLOK V. ZARZĄDZANIE FINANSAMI (FM) – 20 godz. 

 •     Zarządzanie finansami – 20 godz. 

Razem: 190 godz. 

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest: 

 • zdanie egzaminów z przedmiotów Rachunkowość finansowa i Podstawy rachunku kosztów (egzaminy on-line),
 • zdanie egzaminów w standardzie ACCA z przedmiotów zgrupowanych w bloki tematyczne:  

    –  Zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa (PM),   
    –  Raportowanie finansowe (FR),  
    –  Polityka podatkowa (TX),                   
    –  Audyt zewnętrzny i wewnętrzny (AA),   
    –  Zarządzanie finansami (FM).  

Czas trwania egzaminu z poszczególnych bloków to 3 godziny 15 minut, konstrukcja egzaminu – według standardów ACCA, egzaminy przeprowadzane są w języku polskim w SGH w Warszawie. Z egzaminu należy uzyskać przynajmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. 

 •     przygotowanie pracy końcowej pod kierunkiem promotora oraz obrona tej pracy. 

Kierownik studiów

dr Małgorzata Mierzejewska
adiunkt
Instytut Rachunkowości

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Rachunkowości SGH. Wykładowca na studiach podyplomowych, kursach dla biegłych rewidentów, szkoleniach dla służb skarbowych z rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń, finansów ubezpieczeń. Pracowała również jako redaktor merytoryczny publikacji prawno-finansowych w wydawnictwach specjalistycznych, dyrektor finansowy i doradca zarządów spółek w obszarze finansów.

Wykładowcy

Wykładowcami na Studiach Podyplomowych ACCA – Finanse i Rachunkowość są doświadczeni wykładowcy SGH, prowadzący od kilku lat zajęcia i egzaminy akredytowane przez ACCA, a także mający doświadczenia z praktyki gospodarczej.

„ ”

Rekrutacja

Zapraszamy na początku lipca 2023 r. Rozpoczniemy wówczas rekrutację na 10. edycję Studiów Podyplomowych ACCA Finanse i Rachunkowość (zajęcia w formule hybrydowej od października 2023 r).

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc podczas rejestracji na studia. Ze względu na wysoki poziom studiów zachęcamy zwłaszcza kandydatów z wykształceniem ekonomicznym lub odpowiednią praktyką w obszarze finansów czy rachunkowości.

Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria) realizowane będą w formule online z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS.

Na egzaminy w standardzie ACCA zapraszamy do SGH w Warszawie.

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,​
 • formularz aplikacyjny (generowany podczas rejestracji na studia).

Rekrutacja podzielone są na klika etapów. W etapie pierwszym należy:

 1. Zarejestrować się na studia
 2. Podczas rejestracji wgrać do sytemu dyplom ukończenia studiów wyższych.
 3. Wnieść na indywidualne konto słuchacza (dostępne w systemie rejestracyjnym – zakładka płatności) opłatę co najmniej pierwszej raty czesnego.

Na podstawie takiego zestawu dokumentów następuję akceptacja dokumentów elektronicznych. O kolejnych krokach rekrutacji kandydat na studia informowany jest emailowo.

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

 

Harmonogram

Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria) odbywać się będą w formule online/hybrydowo z wykorzystaniem aplikacji MS Teams w soboty i niedziele w godz. 9.00–16.00.

Egzaminy realizowane będą zawsze w budynku SGH w Warszawie od godziny 9.00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8700 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 5700 zł – płatna w momencie składania dokumentów elektronicznych,
II rata: 3000 zł – płatna do końca pierwszego semestru studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Małgorzata Paszula
tel.: +48 570 387 099
tel.: +48 22 564 92 89
e-mail: mpaszu@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Małgorzata Mierzejewska
tel.: +48 601 072 283
e-mail: mmierz@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Rachunkowości
al. Niepodległości 128, p. 6/1 (budynek C)
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00. 
 • Opłata za całość studiów: 8700 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

dr Małgorzata Mierzejewska
tel.: +48 601 072 283
e-mail: mmierz@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Małgorzata Paszula
tel.: +48 570 387 099
tel.: +48 22 564 92 89
e-mail: mpaszu@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA