Studia Podyplomowe Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego

Studia Podyplomowe Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego skupione są na zagadnieniach szczegółowych prawa rynku kapitałowego, a uzupełnieniem wykładów prawniczych jest wprowadzenie do zagadnień finansów oraz ekonomicznej analizy prawa.

Atuty kierunku
Lista z zaznaczonymi wyborami ikona

Aktualny program – stale aktualizowany, by odzwierciedlać praktykę rynkową, regulacyjną i nadzorczą

Rozmowa ikona

Aplikowalna wiedza – na warsztatach i wykładach ukazujących praktyczną stronę omawianych problemów

Żarówka ikona

Inspirujące zajęcia – pozwalające dostrzec szerszy kontekst ekonomiczny zmiennego środowiska prawnego

Dlaczego warto?

 • Studia nie tylko stanowią okazję kompleksowego zapoznania się ze szczegółowymi regulacjami rynku kapitałowego, ale przede wszystkim z praktyką rynkową, regulacyjną i nadzorczą. 
 • Szeroki kontekst omawianych zagadnień pozwali słuchaczom na bardziej świadome korzystanie z instrumentów kapitałowych, a w rezultacie na pełniejsze zrozumienie potrzeb klientów-partnerów. 
 • Struktura i program kursu został stworzony z myślą o osobach gotowych do odbycia szczegółowego kursu prawniczego. 
 • Wykłady prowadzone są przez kadrę naukową SGH oraz praktyków z administracji publicznej, kancelarii prawnych i instytucji finansowych.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego adresowane są do:

 • osób, które chciałyby specjalizować się w prawie rynku kapitałowego, 
 • osób zajmujących się innymi obszarami prawa chcących rozszerzyć zakres specjalizacji,
 • a w szczególności do absolwentów wyższych uczelni, przede wszystkim prawniczych, jak również innych kierunków mających zawodowo do czynienia z prawem rynku kapitałowego.

Program

blok I. Instrumenty rynku kapitałowego

 • Wprowadzenie i zasady prawa rynku kapitałowego
 • Ekonomiczna analiza prawa rynku kapitałowego
 • Instrumenty rynku kapitałowego
 • Wycena instrumentów rynku kapitałowego i ryzyka inwestycyjnego

blok II. Uczestnicy i funkcjonowanie rynku

 • Regulacje prawne rynku pierwotnego
 • Reżim prawny funkcjonowania spółek publicznych
 • Fuzje i przejęcia
 • Segmentacja i organizacja rynku wtórnego: rynek giełdowy
 • Segmentacja i organizacja rynku wtórnego: rynki pozagiełdowe, ASO
 • Transakcje na rynku kapitałowym
 • Inni uczestnicy instytucjonalni rynku kapitałowego
 • Nadzór nad rynkiem kapitałowym
 • Wprowadzenie do zagadnień prawnopodatkowych
 • Ochrona praw inwestorów
 • Nowe technologie na rynku kapitałowym

blok III. Nadużycia uczestników i odpowiedzialność rynku

 • Informacje prawnie chronione
 • Nadużycia uczestników rynku kapitałowego
 • Odpowiedzialność cywilna i karna uczestników rynku kapitałowego
 • Wewnętrzne systemy kontroli

Kierownik studiów

dr hab. Marcin J. Menkes, prof. SGH
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Prawa Gospodarczego

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Gospodarczego SGH, Of Counsel w kancelarii Queritius, adwokat. Doktor habilitowany nauk prawnych (WPiA UJ), absolwent studiów doktoranckich z ekonomii (SGH). Visiting fellow oraz visisting reseracher czołowych uczelni europejskich i amerykańskich (m.in. Cornell University, University of Michigan, University of Cambridge, Università di Bologna, Università degli Studi di Firenze, Università di Torino, Université libre de Bruxelles).  Założyciel PS prawa i ekonomii rynku kapitałowego oraz innych programów z zakresu ekonomicznej analizy prawa. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym gospodarczym oraz w prowadzeniu sporów międzynarodowych. Członek kolegiów redakcyjnych, stowarzyszeń naukowych i branżowych m.in. komitetu International Law Association Rule of Law and International Investment Law, Investor State Dispute Settlement Academic Forum czy CEPANI40.  Pełnomocnik w międzynarodowych sporach inwestycyjnych. Autor ponad 120 publikacji naukowych (monografii, komentarzy, podręcznika, artykułów), przeszło 1000 postów prawniczych. Aktywny uczestnik debaty publicznej.

Wykładowcy

Michał Bałabanow zdjęcie
mec. Michał Bałabanow 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.  Od 2022 r. członek Rady Nadzorczej GPW. W latach 2009–2022 związany z PKO Bankiem Polskim S.A., ostatnio jako zastępca dyrektora Departamentu Prawnego PKO Banku Polskiego. 

Karierę w PKO BP rozpoczął jako doradca prawny dyrektora Domu Maklerskiego, następnie jako dyrektor ds. transakcji i doradztwa finansowego w Domu Maklerskim. W latach 2004–2007 związany z kancelarią Prof. Marek Wierzbowski & Partners. Od listopada 2007 r. do końca 2008 r. prawnik w UniCredit CAIB Poland S.A. Pełnił funkcję sędziego Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie S.A. w latach 2007–2010. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Londynie w J.P. Morgan. W swojej karierze zawodowej brał udział w kilkudziesięciu transakcjach na polskim i zagranicznych rynkach kapitałowych.
Mariusz Witalis zdjecie
Mariusz Witalis

Lider Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Europie Centralnej i Środkowo–Wschodniej. Specjalizuje się w kwestiach związanych z nadużyciami, korupcją i praniem pieniędzy w Europie Środkowo–Wschodniej. Nadzorował ponad 600 projektów w ponad 40 krajach EMEIA  wspierając klientów w śledztwach gospodarczych, projektach w zakresie zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć, doradztwa w sprawach spornych, audytach compliance oraz zapobieganiu nadużyciom.

Członek Komitetu konsultacyjnego GPW ds. Compliance i Przewodniczący Komisji ds. Compliance przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczących zagadnień związanych z compliance i zarządzaniem ryzykiem nadużyć. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz certyfikaty: Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE) oraz Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA). 
Witold Modzelewski zdjęcie
prof. dr hab. Witold Modzelewski

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Najbardziej znany i ceniony specjalista i autorytet w dziedzinie podatków i prawa podatkowego. W latach 1992–1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości.

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych uczelniach. Od ponad 40 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Autor i współautor ponad tysiąca publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Doradca Podatkowy oraz Radca Prawny. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
Paweł Wajda zdjęcie
dr hab. Paweł Wajda, prof. UW

Profesor prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa rynku finansowego. Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych, prawie bankowym, prawie ubezpieczeniowym, prawie rynków kapitałowych, prawie administracyjnym, postępowaniach administracyjnych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Jest autorem prawie dwustu publikacji akademickich dotyczących głównie regulacji rynków finansowych, w tym jest redaktorem naukowym i współautorem komentarza (III wydania) do ustaw tworzących tzw. prawo rynku kapitałowego. Paweł Wajda jest członkiem rady nadzorczej spółki BondSpot S.A. w ramach grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  Jest również sędzią Sądu Giełdowego (od kilku kadencji). 

Rafał Tuzimek zdjęcie
dr hab. Rafał Tuzimek, prof.SGH

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów (w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Institut Français de Gestion oraz IESE Business School University of Navarra. Doktoryzował się w 2001 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w  roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Uczestnik projektów badawczych realizowanych w SGH, wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych w SGH, prowadzi seminaria we  współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Francuskim Instytutem Gospodarki. W  ramach swoich doświadczeń brał udział w wielu projektach z  zakresu doradztwa finansowego. Doradzał między innymi przy transakcjach fuzji i przejęć, pierwszych ofertach publicznych, pozyskiwaniu kapitału z rynku prywatnego. 
Czesław Bartłomiej Martysz zdjęcie
dr Czesław Bartłomiej Martysz

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, posiadacz licencji maklera papierów wartościowych (nr 2262), doktor nauk ekonomicznych; od 2014 r. wykładowca na Podyplomowych Studiach „Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego”, od 2015 r. adiunkt w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów SGH;

Zawodowo od 2009 r. makler giełdowy, doradca private banking oraz specjalista ds. obsługi niebankowych instytucji finansowych a od 2018 r. ekspert ds. nieskarbowych papierów dłużnych w Banku Pekao; w wolnym czasie podróżnik, fotograf i żeglarz (instagram: @czesm), były bas chóru SGH.  
Ryszard Manteuffel zdjęcie
Ryszard Manteuffel

Adwokat oraz partner w kancelarii Deloitte Legal specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie papierów wartościowych, a w szczególności w przygotowywaniu ofert papierów wartościowych, M&A, funduszach inwestycyjnych i sprawach regulacyjnych.  

Doradza przy największych transakcjach na rynku, jak np. IPO Inpost w Amsterdamie oraz najbardziej skomplikowanych sprawach jak np. uzyskanie licencji maklerskiej dla Chatham Financials Europe w rekordowym czasie pół roku. Zanim dołączył do Deloitte Legal w 2019 r., Ryszard pracował w warszawskim biurze Baker McKenzie przez 9 lat oraz w Dentons przez ponad 3 lata. 
Maciej Kurzajewski zdjęcie
Maciej Kurzajewski

Działa w nadzorze finansowym w obszarze rynków kapitałowych od 2001 roku. Ponad 20 lat doświadczenia, w tym 13 lat na stanowiskach kierowniczych. Główny przedmiot zainteresowania zawodowego to rynki kapitałowe, ze szczególnym uwzględnieniem działalności rynków regulowanych i firm inwestycyjnych. Dodatkowa specjalizacja to nowe trendy oraz rozwiązania Fintech na rynku finansowym.

Brał aktywny udział w pracach legislacyjnych przygotowujących projekty aktów prawnych dotyczących instrumentów finansowych, włączając w to prace nad implementacją regulacji MiFiD I MiFiD II do polskiego porządku prawnego. Autor szeregu publikacji poświęconym rynkom kapitałowym, w tym między innymi: “Usługi maklerskie”, „Prawa i obowiązki klienta domu maklerskiego”, „System rekompensat dla inwestorów”, „Zysk a ryzyko na rynku Forex” czy „Compliance w instytucji finansowej na przykładzie firmy inwestycyjnej”. Uczestnik kiludziesięciu seminariów, kursów i konferencji dotyczących tematyki rynków kapitałowych, zarówno jako uczestnik jak i prowadzący. Członek komisji egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych i komisji egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych. Pełnił również funkcję przedstawiciela UKNF w komitetach ESMA I IOSCO dot. pośredników rynkowych.
Marcin Menkes podyplomowe
dr hab. Marcin J. Menkes, prof. SGH

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Gospodarczego SGH, Of Counsel w kancelarii Queritius, adwokat. Doktor habilitowany nauk prawnych (WPiA UJ), absolwent studiów doktoranckich z ekonomii (SGH). Visiting fellow oraz visisting reseracher czołowych uczelni europejskich i amerykańskich (m.in. Cornell University, University of Michigan, University of Cambridge, Università di Bologna, Università degli Studi di Firenze, Università di Torino, Université libre de Bruxelles).  Założyciel PS prawa i ekonomii rynku kapitałowego oraz innych programów z zakresu ekonomicznej analizy prawa.

Specjalizuje się w prawie międzynarodowym gospodarczym oraz w prowadzeniu sporów międzynarodowych. Członek kolegiów redakcyjnych, stowarzyszeń naukowych i branżowych m.in. komitetu International Law Association Rule of Law and International Investment Law, Investor State Dispute Settlement Academic Forum czy CEPANI40.  Pełnomocnik w międzynarodowych sporach inwestycyjnych. Autor ponad 120 publikacji naukowych (monografii, komentarzy, podręcznika, artykułów), przeszło 1000 postów prawniczych. Aktywny uczestnik debaty publicznej.
Jarosław Bełdowski zdjęcie
dr Jarosław Bełdowski

Łączy karierę zawodową z akademicką. Od 2016 roku jest członkiem zespołu bankowości międzynarodowej kancelarii prawnej Dentons w Warszawie a od 2009 r. jest związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Posiada duże doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z ekonomiczną analizą prawną, a także zrównoważonego rozwoju (ESG).

zdjęcie Małgorzata Badowska
mec. Małgorzata Badowska

Partner Kancelarii GESSEL, radca prawny. Specjalizuje się w transakcjach pozyskania finansowania oraz w bieżącej obsłudze firm w zakresie prawnych aspektów finansowania przedsiębiorców. Prowadzi procesy restrukturyzacji zadłużenia grup kapitałowych, w tym także polegające na wykupie wierzytelności bankowych i transakcjach wykupów lewarowanych.

Prowadzi praktykę z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Uczestniczy w prowadzonych przez Kancelarię transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, w tym współpracuje z funduszami private equity i venture capital.
Od 2015 roku corocznie rekomendowana przez Chambers Europe w dziedzinie Corporate /M&A, a od 2018 roku również przez Chambers Global i Legal 500. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1998). Ukończyła podyplomowe Studia z zakresu prawa konkurencji w Instytucie Ochrony Wynalazczości i Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999). Wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Warszawie w 2003 roku. Wykładowca SGH i warszawskiej OIRP, członek Rady Stowarzyszenia PKN Unicef.
zdjęcie kaatrzyna Szwarc
Katarzyna Szwarc

Absolwentka Instytutu Spraw Publicznych London School of Economics, Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu “Rethinking Capitalism” pod kierunkiem prof. Mariany Mazzucato na University College London. Ma wieloletnie doświadczenie pracy w instytucjach rynku finansowego. Karierę zawodową rozpoczęła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W latach 2013-2015 zarządzała Biurem Polityki Regulacyjnej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). W latach 2015-2020 menedżerka polityki publicznej i relacji rządowych w Intercontinental Exchange: New York Stock Exchange w Londynie i Brukseli. Następnie współpracowała z LSE Grantham Research Institute w obszarze finansowania sprawiedliwej transformacji oraz Fundacją Instrat jako liderka programu Zrównoważone Finanse. Zasiadała w wielu grupach roboczych i doradczych m.in. przy ESMA (European Securities and Markets Authority).
zdjęcie Andrzej Staniszewski
Andrzej Staniszewski

Kierownik Projektu w Dziale Analiz Projektów Inwestycyjnych i Rozwojowych w Obszarze Kontrolingu Biznesowego PKN ORLEN. Od września 2006 r do grudnia 2016 r. pełnił stanowisko Analityka, następnie Starszego Analityka w Biurze Inwestycji Kapitałowych PKN ORLEN. Członek Rad Nadzorczych w spółkach Grupy ORLEN.

Posiada 15–letnie doświadczenie zawodowe, które zdobył przy projektach kapitałowych realizowanych w Grupie ORLEN w zakresie fuzji i przejęć oraz ocenie projektów inwestycyjnych: dez/inwestycje spółek, połączenia, restrukturyzacje, wykupy wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych, konsolidacje działalności, dokapitalizowania, wyceny spółek, ocena efektywności i analiza powdrożeniowa projektów etc. Łączy praktykę zawodową z działalnością szkoleniowo–dydaktyczną. Z jego doświadczeń skorzystała m.in. kadra menedżerska takich firm, jak: Accenture, BAA Polska, Bank Millenium, CDM Pekao, Deutsche Bank PBC, Energetyka, ESRI Polska, Giełda Papierów Wartościowych, Novo Nordisk, PGE Energia Odnawialna, PKP, Plejada TFI, Private Wealth Consulting, Rank Progress, Shell, Bank Societe Generale, Synergies, Tauron Dystrybucja etc. Współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady na Podyplomowym Studium Metody Wyceny Spółki Kapitałowej, Podyplomowym Studium Fuzji i Przejęć Przedsiębiorstw oraz Podyplomowym Studium Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego. Autor publikacji z zakresu wyceny oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z wyceną spółek, analizą finansową, oceną projektów inwestycyjnych oraz fuzji i przejęć (M&A). Absolwent Wydziału Zarządzania, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim.
zdjęcie Jakub Celiński
dr Jakub Celiński

Dr Jakub Celiński jest partnerem w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Stoi na czele europejskiego Zespołu Rynków Kapitałowych. Specjalizuje się w obsłudze transakcji obejmujących oferty publiczne akcji, oferty publiczne i prywatne obligacji, przejęcia spółek publicznych oraz zakładanie i obsługę funduszy inwestycyjnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze międzynarodowych transakcji, w szczególności ofert publicznych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest autorem i współautorem publikacji na tematy dotyczące emisji obligacji, zmian w prawie papierów wartościowych czy wrogich przejęć. Międzynarodowe rankingi prawnicze rekomendują go jako czołowego eksperta w dziedzinie rynków kapitałowych w Polsce.
dr Piotr Czapiewski

Zarządzający portfelem akcji w Aviva PTE Aviva Santander S.A. oraz adiunkt w Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz CFA charter. Jest członkiem CFA Insitute oraz CFA Society Poland.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2008 roku w charakterze analityka, a następnie zarządzającego portfelem w instytucjach zarządzających funduszami emerytalnymi. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
zdjecie Bartłomiej Samsonowicz
Bartłomiej Samsonowicz

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiadacz tytułu CFA® (Chartered Financial Analyst).
Dyrektor Inwestycyjny w PFR Ventures, gdzie zajmuje się budową portfela funduszy Venture Capital. Wcześniej zaangażowany w projekty z obszaru fuzji i przejęć oraz bankowości inwestycyjnej.

zdjęcie jJacek Tomaszewski
Jacek Tomaszewski

Adiunkt w Katedrze Rynków Kapitałowych SGH, doktor nauk ekonomicznych, makler papierów wartościowych (nr lic. 80), wykładowca na podyplomowych studiach SGH „Prawo i ekonomia rynku kapitałowego”, „Bankowość inwestycyjna” i „Podyplomowe studia managersko–finansowe”. Uczestnik projektów badawczych i autor licznych artykułów naukowych z zakresu rynku kapitałowego i wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych SGH,  jak również na kursach dla maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych i doradców inwestycyjnych. Wieloletni członek władz Związku Maklerów i Doradców.

Ekspert z zakresu rynku kapitałowego i instrumentów finansowych, w tym instrumentów dłużnych i pochodnych współpracujący z czołowymi instytucjami finansowymi w Polsce (min. mBank, Bank Millennium, PKO BP). W przeszłości min. Dyrektor departament rozwoju rynku i doradca zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. i członek rady nadzorczej TFI Raiffeisen S.A.
Pozostali wykładowcy
 • mec. Sebastian Bogdan
 • mec. Anna Czerkawska–Sobol
 • mec. Wojciech Kępka–Mariański
 • Andrzej Kopka
 • Wojciech Niezgodziński
 • prof. Mieczysław Puławski
 • dr Jarosław Wierzbicki
„ ”

Informacje techniczne

W przypadku przejścia uczelni wyższych na tryb nauki zdalnej lub hybrydowej, wykłady (lub ich część) będą się odbywać za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams:

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia. 

Rekrutacja

Rekrutacja zakończona.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zaliczenie czterech egzaminów testowych przeprowadzonych w toku studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, w soboty i niedziele.

Harmonogram 10 edycji:

 • 05–06 listopada 2022 r.
 • 19–20 listopada 2022 r.
 • 10–11 grudnia 2022 r.
 • 07–08 stycznia 2023 r.
 • 21–22 stycznia 2023 r.
 • 04–05 lutego 2023 r.
 • 25–26 lutego 2023 r.
 • 11–12 marca 2023 r.
 • 25–26 marca 2023 r.
 • 15–16 kwietnia 2023 r.
 • 20–21 maja 2023 r.
 • 17–18 czerwca 2023 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7900 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3900 zł.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Marcin Jakubiak
tel.: +48 501 700 047
e-mail: mjakubia@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Marcin J. Menkes, prof. SGH
e-mail: d08z1225@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Marcin Jakubiak
Biuro KZiF SGH
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Zajęcia odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, w soboty i niedziele.
 • Opłata za całość studiów: 7900 zł (możliwe raty).
Marcin Menkes zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Marcin J. Menkes, prof. SGH
e-mail: d08z1225@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Marcin Jakubiak
tel.: +48 501 700 047
e-mail: mjakubia@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA