Podyplomowe Studia Prawo i Gospodarka Samorządu Terytorialnego

Podyplomowe Studia Prawo i Gospodarka Samorządu Terytorialnego dają możliwość zdobycia szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności dającej się zastosować w wielu płaszczyznach funkcjonowania samorządu terytorialnego mającą zastosowanie na różnych stanowiskach pracy.

Atuty kierunku
Teczka z tarczą i strzałą ikona

ROZWÓJ KOMPETENCJI – podwyższenia kwalifikacji i uzupełnienia wiedzy w obszarze prawa i gospodarki samorządu terytorialnego

Dokument i lupa ikona

KOMPLEKSOWY PROGRAM – obejmuje szeroki zakres zagadnień w formie klasycznych wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów

Ekran rzutnika z biretem ikona

Doświadczona kadra – wieloletni praktycy wspólnie z pracownikami naukowymi SGH tworzą kompetentne i komplementarne zespoły wykładowe

Dlaczego warto?

 • Słuchacze naszych Studiów mają możliwość zdobycia wiedzy dającej się zastosować w wielu płaszczyznach funkcjonowania samorządu, mającą zastosowanie na różnych stanowiskach. Mogą skonfrontować swoje doświadczenia z opiniami pracowników nauki i praktyków mających doświadczenie w zarządzaniu w sektorze publicznym. Interaktywne formy zajęć umożliwiają rozwijanie umiejętności i kompetencji
 • Program Studiów ma charakter interdyscyplinarny, zawiera szeroki i pełny zakres zagadnień związanych problematyką funkcjonowania samorządu terytorialnego – obejmuje elementy prawa, ekonomii i zarządzania, a także uwarunkowania prawne i społeczno-kulturowe. W ramach przeprowadzanych zajęć omawiane są zarówno solidne podstawy, jak i zagadnienia szczegółowe związane z zarządzaniem marką.
 • W programie kładzie się szczególny nacisk na aktualność i praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy i kształtowanych umiejętności. Nasze zajęcia to nie tylko wykłady, to także konwersatoria, prowadzone za aktywnym udziałem słuchaczy oraz ćwiczenia i warsztaty na bazie których można rozwiązywać bieżące problemy gospodarowania finansami samorządowymi. Nabyte umiejętności praktyczne słuchacze będą mogli wykorzystać w swojej działalności zawodowej, co podwyższy racjonalność podejmowania decyzji i efektywność gospodarowania zasobami.
 • Słuchacze Studiów uzyskują wiedzę i umiejętności dotyczące zastosowania różnych narzędzi i technik, stosowanych w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Zdobyta i potwierdzona cenionym na rynku świadectwem ukończenia studiów wiedza ma duże znaczenie w procesie ubiegania się o lepszą pracę jak i w przypadku awansu wewnętrznego. Potwierdza to wiele przypadków karier absolwentów prowadzonych przez nas studiów podyplomowych.
 • Spotkania słuchaczy podczas zjazdów organizowanych na Uczelni to możliwość pozyskiwania wiedzy od wykładowców, a także wzajemnej wymiany doświadczeń uczestników studiów. Jak podkreślają absolwenci tu duży atut naszych spotkań.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Prawo i Gospodarka Samorządu Terytorialnego  polecane są szczególnie dla:

 • osób zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miasta, osób zarządzających powiatami i województwami samorządowymi, chcącymi uzupełnić wiedzę w zakresie zarzadzania finansami;
 • skarbników i pracowników wydziałów i referatów finansowych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • radnych gmin, powiatów i sejmików, w szczególności przewodniczących organów stanowiących oraz członków komisji budżetowych/finansowych/inwestycyjnych/społecznych
 • kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowych firm świadczących usługi komunalne i społeczne;
 • pracowników administracji rządowej współpracujących z JST i zajmujących się problematyką samorządową;
 • innych instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego;
 • wszystkich osób zainteresowanych sprawami lokalnymi, chcące poznać zasady i mechanizmy funkcjonowania i finansowania samorządów na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH
kierownik
Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego

Specjalista w zakresie finansów samorządowych, finansów publicznych, oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Autor ok. stu publikacji naukowych, członek. Ekspert Ministerstwa Rozwoju i Związku Miast Polskich, a także Agencji Rozwoju Komunalnego. Współpracował m.in. z Bankiem Światowym, Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Batorego, Szkoły Liderów Samorządowych. Doradca jednostek samorządu terytorialnego – autor i współautor wielu strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych i prognoz finansowych. Praktyk samorządowy – radny i przewodniczący Rady Gminy – 3 kadencje.

„ ”

Informacje techniczne

Formuła zajęć hybrydowa – możliwość uczestniczenia w zajęciach w uczelni lub online.   

Zajęcia online będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 09:00–15:45, raz lub dwa razy w miesiącu.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 5490 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach).
Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty generowany jest podczas internetowej rejestracji na studia.

Kontakt

SEKRETARZ STUDIÓW​​
dr Agnieszka Wójcik-Czerniawska
e-mail: awojci5@sgh.waw.pl
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, bud. M, pok. 307
02-513 Warszawa
tel.: 22 564 93 02

KIEROWNIK STUDIÓW
dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH
e-mail: jsiera@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 93 02
tel.: +48 515 558 054

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania I Finansów
Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 09:00–15:45, raz lub dwa razy w miesiącu.
 • Opłata za całość studiów: 5490 zł (możliwe raty)
Jacek Sierak zdjęcie
KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH
e-mail: jsiera@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 93 02
tel.: +48 515 558 054

 

Sekretarz studiów
dr Agnieszka Wójcik-Czerniawska
e-mail: awojci5@sgh.waw.pl
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, bud. M, pok. 307
02-513 Warszawa
tel.: 22 564 93 02
Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA